Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MANAGEMENT STRES ANEB JE STRES MÝM MANAGEREM? PRO ÚČASTNÍKY WORKSHOPU NASTUDOVALI, PROŽILI A NABÍZÍ Ingrid Matoušková a Joža Spurný PRAHA 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MANAGEMENT STRES ANEB JE STRES MÝM MANAGEREM? PRO ÚČASTNÍKY WORKSHOPU NASTUDOVALI, PROŽILI A NABÍZÍ Ingrid Matoušková a Joža Spurný PRAHA 2011."— Transkript prezentace:

1 MANAGEMENT STRES ANEB JE STRES MÝM MANAGEREM? PRO ÚČASTNÍKY WORKSHOPU NASTUDOVALI, PROŽILI A NABÍZÍ Ingrid Matoušková a Joža Spurný PRAHA 2011

2 K PŘEDCHÁZENÍ A ZVLÁDÁNÍ STRESU JE UŽITEČNÉ VĚDĚT: CO JE STRES? KDY, KDE, JAK A PROČ VZNIKÁ? JAK PROBÍHÁ STRESOVÁ REAKCE? CO OVLIVŇUJE JEJÍ PRŮBĚH? CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT?

3 ? JAKÉ SITUACE, UDÁLOSTI, LIDÉ (JEJICH REAKCE A CHOVÁNÍ) VE MNĚ VYVOLÁVAJÍ STRES?

4 STRES STRES NESPECIFICKÁ REAKCE ORGANISMU NA JAKÝKOLI DRUH ZÁTĚŽE, KTERÁ SLOUŽÍ K PŘIZPŮSOBENÍ ORGANISMU TĚMTO ZÁTĚŽÍM PŘÍČINOU VZNIKU PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE JE JEDINCEM PROŽÍVANÝ ROZPOR MEZI NÁROKY A POCITEM JEHO PŘIPRAVENOSTI SE S TĚMITO NÁROKY VYROVNÁVAT

5 STRES A VÝVOJ JEDINCE CO, JAKÉ UDÁLOSTI, SITUACE, MYŠLENKY VE MNE VYVOLÁVALY STRES V DĚTSTVÍ, VE ŠKOLNÍM VĚKU, V PUBERTĚ? JAK JSEM SE S NIMI VYROVNÁVAL? VYVOLÁVAJÍ VE MNE STRES I DNES? CO VE MNE VYVOLÁVÁ STRES V SOUČASNOSTI? JAK SE S TÍM VYROVNÁVÁM? JE ROZDÍL MEZI DŘÍVĚJŠÍMI A SOUČASNÝMI STRESORY A MÝMI REAKCEMI NA NĚ, V ČEM A PROČ?

6 ? JAKOU SITUACI Z POSLEDNÍHO OBDOBÍ BYCH OZNAČIL ZA PSYCHICKY NÁROČNOU, STRES VYVOLÁVAJÍCÍ?

7 CO STRESUJE NÁS? ČASOVÝ TLAK LIDÉ NEPŘÍSTUPNÍ ARGUMENTŮM NEDOSTATEK SEBEVĚDOMÍ LIDÉ ODPOVÍDAJÍCÍ OTÁZKOU NEMOCI A ÚMRTÍ ŽE NĚCO NEZVLÁDNU ŽE NĚKOMU UBLÍŽÍM KONFLIKTY NEJISTOTA, NEDOSTATEK INFORMACÍ NEDŮVĚRA VLASTNÍ NEROZHODNOST POCIT NEPŘIJETÍ POTŘEBA VYHOVĚT VŽDY A VŠEM

8 ZDROJE STRESU PSYCHICKY NÁROČNÉ PROFESE, RIZIKOVÉ ČINNOSTI PROBLÉMOVÉ OSOBY A JEJICH JEDNÁNÍ, REAKCE NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE FRUSTRUJÍCÍ PODMÍNKY, V NICHŽ DOCHÁZÍ K OHROŽENÍ, PŘÍP. K DLOUHODOBÉMU NEUSPOKOJOVÁNÍ POTŘEB JEDINCE

9 STRESORY PODLE JEJICH POVAHY NADMĚRNÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ V ZAMĚSTNÁNÍ Neúměrné množství informací; značné množství problémů k řešení, závažná rozhodnutí; PRACOVNÍ NEVYTÍŽENOSTNezaměstnanost, práce neperspektivní a stereotypní; SOUTĚŽIVOSTSnaha podat co nejlepší a nejvyšší výkon; FINANČNÍ SITUACENedostatek peněz, zadlužení, koupě bytu či domu, hypotéka; ŽIVOTNÍ PODMÍNKYNadměrný hluk, nedostatek světla, prašnost, nadměrná vlhkost, sucho; PROBLÉMY VE VZTAZÍCH (rodinné, pracovní) Neshody, hádky, konflikty, nevěra, odloučení, napjatá atmosféra, kritika, nadměrné požadavky, vysoká odpověd.

10 ? JAKOU PODOBU MŮŽE MÍT STRES?

11 STRES JAKO: JAKO DŮSLEDEK AKTUÁLNÍHO NADMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ PSYCHIKY, BEZPROSTŘEDNÍ REAKCE ORGANISMU NA SILNÝ PODNĚT (NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE, KONFLIKTY – INTRAPSYCHICKÉ, INTERPERSONÁLNÍ) JAKO DLOUHODOBÝ STAV NEÚMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ PSYCHIKY (NEPŘIMĚŘENÉ POŽADAVKY NA ČINNOST A VÝKONNOST, PROBLÉMOVÉ SITUACE, PŘEKÁŽKY, FRUSTRACE, DEPRIVACE)

12 NÁROČNÉ ŽIVOTNÍ SITUACE 1.SMRT MANŽELSKÉHO PARTNERA 100 2.ROZVOD 73 3.ROZPAD MANŽELSTVÍ 65 4.TREST VĚZENÍ 63 5.ZRANĚNÍ NEBO NEMOC 53 6.SVATBA 50 7.ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ 47 8.ODCHOD DO DŮCHODU 45 9.CHOROBA BLÍZKÉ OSOBY 44 10. TĚHOTENSTVÍ 40 11. SEXUÁLNÍ PROBLÉMY 39 12. PŘÍRŮSTEK V RODINĚ 39 13. ZMĚNA FINANČNÍ SITUACE 38 14. SMRT PŘÍTELE 37 15. ZMĚNA ZAMĚSTNÁNÍ 36 16. MANŽELSKÝ SPOR 36

13 17. PŮJČKA NAD 10 000 DOLARŮ 31 18. VYPRŠENÍ PŮJČKY 30 19. ODCHOD DÍTĚTE Z DOMOVA 29 20. KONFLIKT S TCHYNÍ 29 21. NÁSTUP DO NOVÉHO ZAMĚSTNÁNÍ 28 22. ZAČÁTEK NEBO UKONČENÍ ŠKOLY 26 23. ZMĚNA ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK 25 24. ZMĚNA OSOBNÍCH ZVYKLOSTÍ 24 25. POTÍŽE S NADŘÍZENÝMI 23 26. ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY 20 27. ZMĚNA BYDLIŠTĚ 20 28. ZMĚNA NÁVYKŮ VOLNÉHO ČASU 19 29. PŮJČKA POD 10 000 DOLARŮ 17 30. ZMĚNA NÁVYKŮ NA SPÁNEK 16 31. DOVOLENÁ 13 32. VÁNOČNÍ SVÁTKY 12 33. DOPRAVNÍ PŘESTUPEK 10

14 ČLOVĚKA NEZNEPOKOJUJÍ SAMOTNÉ VĚCI, ALE JEHO MÍNĚNÍ O NICH EPIKTÉTOS

15 ? CO SE SE MNOU DĚJE KDYŽ JSEM VE STRESU?

16 SCHOPNOST REZISTENCE ČAS + _ I. II. III. FÁZE FÁZE ODPORU FÁZE POPLACHU VYČERPÁVNÍ PRŮBĚH STRESOVÉ REAKCE

17 STRESOVÁ ODPOVĚĎ FÁZEREAKCESYMPTOMY 1. POPLACHOVÁŠOK Změna svalového napětí, změna KT, zvýšení tepu, vylučování hormonů- adrenalin, noradrenalin, nechutenství, trávící obtíže, bolesti svalů, zad, kloubů,pocení 2. REZISTENCE STAV POHOTOVOSTI A VYPĚTÍ ORGANISMU Aktivace osy hypofýza-kůra nadledvinek, úzkost, funkční nemoci, organické nemoci- cholesterol, vysoký KT, vředy, cévní mozkové příhody, infarkt, cukrovka, astma, alergie 3. VYČERPÁNÍ ÚNAVA, DEKOMPENZACE Pocit chronické únavy, deprese, funkční nemoci a někdy i organické, související s poškozením orgánů

18 REAKCE NA STRES TĚLO PULS, KREVNÍ TLAK, SVALOVÉ NAPĚTÍ, FREKVENCE DECHU ZAŽÍVÁNÍ, SNÍŽENÍ IMUNITY, SEXUÁLNÍ FUNKCE POCITY, MYŠLENKY STRACH, ZLOBA, ZKLAMÁNÍ, BEZMOCNOST, AUTOMATICKÉ MYŠLENKY, BLOKACE MYŠLENÍ CHOVÁNÍ PŘEKOTNÉ REAKCE, PODRÁŽDĚNOST, AGRESIVNÍ ČI ÚNIKOVÉ JEDNÁNÍ

19 EMOCE MYŠLENKY CHOVÁNÍ DŮSLEDKY JAK VZNIKÁ STRESOVÁ REAKCE PODNĚT KONKRÉTNÍ VE VZTAZÍCH Automatické myšlenky k sobě, k druhým, k budoucnosti

20 KDY A KDE VZNIKÁ STRES? Z OČEKÁVÁNÍ SITUACE, UDÁLOSTI  PŘI ŘEŠENÍ SITUACE, PŘI VZNIKU UDÁLOSTI  JAKO DŮSLEDEK PROŽITÉ SITUACE (PROŽÍVANÝCH SITUACÍ) UDÁLOSTI KDEKOLIV, KDE VNÍMÁME A POCIŤUJEME PŘÍTOMNOST STRESORŮ V DŮSLEDKU JEJICH EXISTENCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM V PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ

21 CO OVLIVŇUJE NAŠE PŘOŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ, JSME-LI VYSTAVENI PSYCHICKÉ ZÁTĚŽI (A VZNIKÁ STRES)? ?

22 ČAS A STRES JEDEN ZKUŠENÝ MUŽ V OBLASTI MEDITACE BYL JEDNOU TÁZÁN, ČÍM TO JE, ŽE UMÍ BÝT I PŘES MNOŽSTVÍ SVÉ PRÁCE STÁLE TAK SOUSTŘEDĚNÝ? ODPOVĚDĚL: KDYŽ STOJÍM, TAK STOJÍM, KDYŽ JDU, TAK JDU, KDYŽ SEDÍM, TAK SEDÍM, KDYŽ JÍM, TAK JÍM, KDYŽ MLUVÍM, TAK MLUVÍM…..

23 TU MU VPADLI TAZATELÉ DO ŘEČI A ŘEKLI: TO MY PŘECE DĚLÁME TAKÉ, ALE – CO DĚLÁŠ JEŠTĚ KROMĚ TOHO? ODPOVĚDĚL ZNOVU: KDYŽ STOJÍM, TAK STOJÍM, KDYŽ JDU, TAK JDU, KDYŽ SEDÍM, TAK SEDÍM, KDYŽ JÍM, TAK JÍM, KDYŽ MLUVÍM, TAK MLUVÍM….. LIDÉ ZNOVU ŘEKLI: TO MY PŘECE DĚLÁME TAKÉ. ON JIM VŠAK ODVĚTIL:

24 NE, KDYŽ VY SEDÍTE, TAK UŽ STOJÍTE, KDYŽ STOJÍTE, TAK UŽ BĚŽÍTE, KDYŽ BĚŽÍTE, TAK UŽ JSTE U CÍLE. (Ze Zenova buddhismu) (Ze Zenova buddhismu)

25 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE SITUAČNÍ OČEKÁVANOST – NEOČEKÁVANOST SITUACE MOJE ROLE V SITUACI MNOŽSTVÍ ÚČASTNÍKŮ MOMENTÁLNÍ PSYCHICKÝ A FYZICKÝ STAV KONKRÉTNÍ PODMÍNKY ČASOVÉ HLEDISKO VZTAH KE ZDROJI STRESUOSOBNOSTNÍ MYŠLENKOVÉ STEREOTYPY ZPŮSOB VNÍMÁNÍ ZKUŠENOSTI TEMPERAMENTOVÉ VLASTNOSTI CHARAKTEROVÉ VLASTNOSTI MOTIVACE PŘEDSTAVA O SITUACI A JEJÍM PRŮBĚHU

26 VNÍMÁNÍ A STRES JAK VNÍMÁM SKUTEČNOST JAKÁ JE SKUTEČNOST + _ _ + PODCENĚNÍ OBTÍŽÍ PŘECENĚNÍ OBTÍŽÍ

27 STRES A ŽIVOTNÍ STYL CHOVÁNÍ TYPU „A“ SNAHA UDRŽET SI KONTROLU NAD SITUACEMI „BOJ PROTI ČASU A OSTATNÍM“ PROJEVY: PODRÁŽDĚNOST, HYPERAKTIVITA, NETRPĚLIVOST, NAPĚTÍ (VČETNĚ SVALOVÉHO), POTÍŽE S KONCENTRACÍ DŮSLEDKY: VZNIK KARDIOVASKULÁRNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ DŮSLEDKY: VZNIK KARDIOVASKULÁRNÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ

28 ? CO S TÍM MŮŽE KDO UDĚLAT? A JAK?

29 PRVNÍ POMOC V AKUTNÍ STRESOVÉ SITUACI OBRANNÉ MECHANISMY NACVIČITELNÉ TECHNIKY OSVOJENÍ SI ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

30 FORMY ODBORNÉ PSYCHOLOGICKÉ POMOCI INDIVIDUÁLNÍ KRIZOVÁ INTERVENCE A PODPORA TERAPIE SKUPINOVÁ DEFUSING DEBRIEFING

31 JAK SE VYROVNAT SE STRESEM? SNÍŽIT INTENZITU STRESORŮ ZVÝŠIT SVOJI PŘIPRAVENOST BRÁNIT SE TÍM HLAVNÍM, CO VE STRESOVÉ SITUACI HRAJE ROLI, NENÍ ANI TAK TO, CO SE DĚJE, JAKO TO, JAK VNÍMÁME STRESOVOU SITUACI!

32 OBRANNÉ MECHANISMY AGRESEAGRESE ÚNIKÚNIK BAGATELIZACEBAGATELIZACE KOMPENZACEKOMPENZACE RACIONALIZACERACIONALIZACE POPÍRÁNÍPOPÍRÁNÍ VYTĚSNĚNÍVYTĚSNĚNÍ PROJEKCEPROJEKCE

33 TECHNIKY KRÁTKODOBÉHO ULEHČENÍ OD STRESU SPONTÁNNÍ UVOLNĚNÍ (svaly, dýchání) ODVRÁCENÍ POZORNOSTI POZITIVNÍ INSTRUOVÁNÍ SEBE SAMA (vnitřní monolog, instrukce posilující sebe sama) ODREAGOVÁNÍ (fyzické, emocionální)

34 SCHULZŮV AUTOGENNÍ TRÉNINK VYCHÁZÍ Z JOGÍNSKÝCH CVIČENÍ JDE O VNITŘNÍ KONCENTRACI, POZORNOST ZAMĚŘENA NA VNITŘNÍ POCHODY CÍL – PŘELADĚNÍ ORGANISMU NA JINÝ ZPŮSOB REAGOVÁNÍ NA STRES, JINÉ ZPRACOVÁNÍ STRESŮ, RYCHLÁ OBNOVA SIL, ODSTRANĚNÍ PŘÍZNAKŮ NAPĚTÍ A NEKLIDU FORMULKY: „KLIDNÝ A PRAVIDELNÝ“, „JE MI TO LHOSTEJNÉ“ 2 STUPNĚ NÁCVIK – 1-2x DENNĚ

35 POSTUP PŘI SCHULZOVĚ AT PŘEDSTAVA TÍHY („pravá, levá, obě ruce, celé tělo je těžké, tíha“) VYVOLÁNÍ POCITU TEPLA (tentýž postup) UVĚDOMOVÁNÍ SI KLIDNÉ ČINNOSTI SRDCE („srdce je klidné“) SLEDOVÁNÍ KLIDNÉHO DECHU („dech je zcela klidný, dobře se mi dýchá“) TEPLO V BŘIŠE („do břicha mi proudí teplo“) CHLAD NA ČELE („čelo je příjemně chladné“)

36 JACOBSONOVA SVALOVÁ RELAXACE ĎÁBELSKÝ OBLIČEJ (cvičit za dlaněmi) POHUPOVÁNÍ ZE ŠPIČEK NA PATY ZATÍNÁNÍ PĚSTÍ ZATÍNÁNÍ BICEPSU ZATÍNÁNÍ RUKY A BICEPSU ZATÍNÁNÍ SVALŮ NOHOU ZATÍNÁNÍ LÝTKOVÉHO SVALSTVA ZATÍNÁNÍ STEHENNÍHO SVALSTVA ZATÍNÁNÍ OBOU NOHOU SOUČASNĚ ZATÍNÁNÍ KRČNÍHO SVALSTVA

37 TECHNIKA KOTVENÍ ZRELAXOVATZRELAXOVAT VYBAVIT SI VIZUÁLNĚ VELMI PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK Z POSLEDNÍHO OBDOBÍVYBAVIT SI VIZUÁLNĚ VELMI PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK Z POSLEDNÍHO OBDOBÍ STISK NĚJAKÉHO MÍSTA NA TĚLE (AKUPRESURNÍ BOD NA PROSTŘEDNÍKU) – VYTVOŘENÍ KOTVYSTISK NĚJAKÉHO MÍSTA NA TĚLE (AKUPRESURNÍ BOD NA PROSTŘEDNÍKU) – VYTVOŘENÍ KOTVY SPOJENÍ STISKU A PŘEDSTAVY PŘI NÁBĚHU STRESOVÝCH PROJEVŮ VEDE KE ZKLIDNĚNÍSPOJENÍ STISKU A PŘEDSTAVY PŘI NÁBĚHU STRESOVÝCH PROJEVŮ VEDE KE ZKLIDNĚNÍ

38 S JAKOU TERAPIÍ SE MŮŽEME SETKAT? PSYCHODYNAMICKÁ TERAPIE – je založena na psychoanalýze BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE – je založena na teoriích učení KOGNITIVNÍ TERPAIE (KOGNITIVNĚ EMOČNÍ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE) je založena na změně myšlení HUMANISTICKÁ TERAPIE – je založena na podpoře člověka k dosažení vlastních cílů

39 CO ZÁVĚREM? STRES PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ K NAŠEMU ŽIVOTUSTRES PATŘÍ NEODMYSLITELNĚ K NAŠEMU ŽIVOTU JE VŽDY SUBJEKTIVNÍM PROŽITKEMJE VŽDY SUBJEKTIVNÍM PROŽITKEM JEHO INTENZITU URČUJEME MY SAMIJEHO INTENZITU URČUJEME MY SAMI EXISTUJÍ ZPŮSOBY JAK HO ZVLÁDATEXISTUJÍ ZPŮSOBY JAK HO ZVLÁDAT JE POTŘEBNÉ ZNÁT ZDROJE SVÉHO STRESU A SVÉ INDIVIDUÁLNÍ REAKCE NA NĚJE POTŘEBNÉ ZNÁT ZDROJE SVÉHO STRESU A SVÉ INDIVIDUÁLNÍ REAKCE NA NĚ SE STRESEM SE MŮŽEME VYROVNAT SAMI (VÝBĚREM VHODNÝCH TECHNIK A POSTUPŮ, NEBO S POMOCÍ ODBORNÍKA)SE STRESEM SE MŮŽEME VYROVNAT SAMI (VÝBĚREM VHODNÝCH TECHNIK A POSTUPŮ, NEBO S POMOCÍ ODBORNÍKA)

40 LITERATURA: Atkinsonová, R.l., Atkinson, R.C., Smith, E. E., Bem,D.J., (1995) Psychogie. Praha : Victoria Publishing, Cungi, Ch., (2001) Jak zvládat stres. Praha : Portál Cungi, Ch.,, Limousin, S., (2005) Relaxace v každedenní životě. Praha : Portál Gregor, O., (1993) Žít se stresem. Praha : Vydavatelství a nakladatelství H-H Greenberger, D., Padesky Ch.A., (2003) Na emoce s rozumem. Praha : Portál Honzák,R., Novotná, V., (1994) Krize v životě, život v krizi. Praha : nakladatelství ROAD Křivohlavý, J.,(1994) Jak zvládat stres. Praha : Grada Avicenum Lukeš,V., (2001) Antistresový program. České Budějovice, Psychologické pracoviště PČR Schreiber, V., (2000) Lidský stres. Praha : Academia Morávek,M., Dvořák, J., (1984) Člověk na pokraji svých sil. Praha : Avicenum Selye, H., (1966) Život a stres. Bratislava : Obzor Wilson, P, (1995) Základní kniha relaxačních technik. Praha : Votobia Spurný, J., (1996) Psychologie násilí. Praha : Eurounion Šnýdrová, I., (2006) Manažerka a stres. Praha : Grada Publishing

41 AUTORSKÁ POZNÁMKA Prezentace „ Management stres aneb je stres mým managerem?“je duševním vlastnictvím autorů, a proto při jejím eventuelním využívání respektujte prosím autorská práva. Vzor citace: Spurný, J., Matoušková Management stres aneb je stres mým managerem?“ (nepublikovaná přednáška). Praha: Bankovní institut vysoká škola, 41 s. © Spurný, Matoušková 2011 Poslední úprava textu: březen 2011


Stáhnout ppt "MANAGEMENT STRES ANEB JE STRES MÝM MANAGEREM? PRO ÚČASTNÍKY WORKSHOPU NASTUDOVALI, PROŽILI A NABÍZÍ Ingrid Matoušková a Joža Spurný PRAHA 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google