Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní slovo předsedy MV OPPI Vystoupení zástupce DG Regio Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru Informace o aktuálním stavu OPPI Informace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní slovo předsedy MV OPPI Vystoupení zástupce DG Regio Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru Informace o aktuálním stavu OPPI Informace."— Transkript prezentace:

1 Úvodní slovo předsedy MV OPPI Vystoupení zástupce DG Regio Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru Informace o aktuálním stavu OPPI Informace o naplňování synergií s OP VaVpI – Potenciál, Prosperita, Spolupráce Projednání a schválení výběrových kritérií programu Poradenství 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008 Program 4. zasedání Monitorovacího výboru

2 Projednání a schválení výzvy a výběrových kritérií programu Spolupráce – Klastry Projednání a schválení výzvy a výběrových kritérií programu Spolupráce – Technologické platformy Informace o Komunikačním plánu Diskuse, různé Závěry 4. jednání Monitorovacího výboru Program 4. zasedání Monitorovacího výboru 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

3 OPPI Operační program Podnikání a inovace (OPPI)  navazuje na Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) zkráceného programovacího období let , EK schválen  realizován prostřednictvím 15 jednotlivých programů podpory, tedy 6 věcných priorit  celková alokace ze SF v letech 2007 – 2013 včetně národního spolufinancování tvoří EUR, tj. téměř 100 mld. Kč  k bylo vyhlášeno celkem 14 výzev, z toho 11 dotačních a 3 úvěrové  7. dubna vyhlašována 15. výzva – program Prosperita  hodnocení projektů podaných v rámci výzev vyhlášených v r skončí do a Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydána do  k vyhodnoceno 448 projektů 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

4 Připravované výzvy OPPI v roce 2008 Oblast podpory Pořadí výzvy ProgramObdobí vyhlášení Předpokládaná výše v mil. Kč PROSPERITA A7. duben PROSPERITA B7. duben SPOLUPRÁCE – technolog. platf.květen INOVACEkvěten ICT v PODNICÍCHkvěten MARKETING2. polovina EKO – ENERGIE2. polovina PORADENSTVÍ2. polovina SPOLUPRÁCE - KLASTRY2. polovina CELKEM Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

5 Synergie mezi OPPI a OP VaVpI  Dohoda o synergiích mezi MŠMT a MPO uzavřena  Jedním z hlavních cílů operačních programů OPPI a OP VaVpI je zajistit tvorbu nových špičkových poznatků a znalostí v oblasti vědy a výzkumu a jejich přenos do komerční sféry.  V OPPI se synergie týkají programů START, POTENCIÁL, SPOLUPRÁCE, PROSPERITA a ve zúženém rozsahu programu INOVACE 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

6 Synergie mezi OPPI a OP VaVpI  vertikální – v rámci jednotlivého OP: opatření vznikají po konzultaci s podnikatelskou sférou (HK ČR, SPD apod.) a jsou využívána  horizontální – vznikají mezi OPPI a OP VaVpI - na sebe navazující projekty – připravovány v rozdílném časovém období – projekty OPPI navazují na projekty OP VaVpI - souběžně připravované projekty – vznikají současně a vzájemně na sebe odkazují, žadatelé společně využívají OPPI i OP VaVpI, např. v rámci společných výzev  k zajištění synergií budou použity tyto nástroje: - bodová bonifikace pro synergické projekty při hodnocení žádostí o dotace - v OP VaVpI, oblasti podpory 1.1.”Evropská centra excelence“ a 2.1 „Regionální VaV centra“ budou přijaty pouze projekty, u kterých žadatelé prokáží udržitelné finanční zajištění provozní fáze formou spolupráce se soukromým sektorem 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

7 Institucionální koordinace OPPI a OP VaVpI Programová koordinace klíčových oblastí podpory OPPI a OP VaVpI na úrovni Řídících orgánů: OP VaVpI: o.p. 1.1., 2.1., 3.1. OP PI: o.p. 1.1., 1.2., 4.2., Koordinování zpracování programových dokumentů 6. Koordinace monitoringu a kontroly 5. Sdílení dat o žadatelích 2. Společná publicita programů 3. Časová koordinace výzev se plánuje v OP VaVpI: 3.1.a OPPI: Společné hodnocení projektů Koordinace probíhá na úrovni Monitorovacích výborů, Hodnotitelských komisí, externích hodnotitelů atd. Řídící orgány také budou sdílet data o žadatelích a projektech 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

8 Přehled oblastí podpory Oblast podpory OPPIOblast podpory OP VaVpI Podpora zakládání nových Inovačních firem Podpora začínajícím podnikatelům Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich IPR Využití nových finančních nástrojů Platformy spolupráce Podpora rozvoje kapacit VaV Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj Evropská centra excelence Regionální VaV centra Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou Platformy spolupráce Evropská centra excelence Regionální VaV centra Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich IPR Transfer znalostí a technologií Platformy spolupráce Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich IPR Realizace inovačních projektů podniků Zvyšování inovační výkonnosti podniků Evropská centra excelence Regionální VaV centra 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008

9 Podpora Va V na jednoho Akademického pracovníka 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008 Prof. Málek Rektor UPar

10 18. Zasedání předsednictva RVŠ, Karolinum 17. dubna 2008 Děkuji za pozornost Zpracováno z materiálů 4. MV OPPI Operační program Podnikání a inovace


Stáhnout ppt "Úvodní slovo předsedy MV OPPI Vystoupení zástupce DG Regio Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru Informace o aktuálním stavu OPPI Informace."

Podobné prezentace


Reklamy Google