Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření sociálního kapitálu Koncepty, výzkumné projekty a zdroje dat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření sociálního kapitálu Koncepty, výzkumné projekty a zdroje dat."— Transkript prezentace:

1 Měření sociálního kapitálu Koncepty, výzkumné projekty a zdroje dat

2 Teoretické koncepty  Bourdieu (1986): sociální kapitál jako „množina aktuálních nebo potenciálních zdrojů, která vychází z vlastnictví trvalé sítě více či méně institucionalizovaných vztahů a známostí, jinými slovy z členství ve skupině, které vybavuje každého člena kolektivně vlastněným kapitálem, tedy různými oprávněními.“; individualistické pojetí, sociální kapitál jako základ nerovností  Coleman (1988): sociální kapitál jako aspekt sociální struktury, výbava aktérů v této struktuře, spojující článek mezi mikro a makro strukturou, který aktérovi usnadňuje jednání; tři základní formy sociálního kapitálu – závazky a očekávání, informační kanály a normy doprovázené sankcemi  Putnam (1993): sociální kapitál „odkazuje k vlastnostem jako je důvěra, normy a sítě, které usnadňují koordinované jednání, a tak přispívají k výkonnosti společnosti“; funkcionální koncepce, zaměřuje se na pozitivní externality sociálních sítí pro celou společnost, sociální kapitál snižuje transakční náklady a přispívá k sociální soudržnosti

3 Vývoj měření sociálního kapitálu Pre-empirické období, konec 80. let, zkoumá se především meyigenerační transmise a přístup ke vzdělání (Burdieu, Loury, Coleman) Od začátku 90. Let Putmanovo kolektivní pojetí a široce pojatá sekundární analýza tzv. tvrdých dat Od druhé poloviny 90. let snaha o nalezení jednotného výzkumného konceptu pro mezinárodní srovnání Česká sociologie navazuje především na burdieovskou tradici individualních dispozic – Možný 1991, Matějů 1993 – konverze sociálního kapitálu na ekonomický během společenské transformace

4 Základní typologie a formy Individuální a kolektivní podoba sociálního kapitálu (podle toho, zda přináší zisk jednotlivci, uzavření skupině či celé společnosti Strukturální a kognitvní sociální kapitál (podle toho, zda je odvozen od forem sociální organizace - rolí, procedur, sítí etc., nebo od mentálních procesů, internalizovaných norem, hodnot a postojů Typy sociálního kapitálu Příklady indikátorů Kolektivní (komunitní) Souhrnné statistické údaje počet občanských, profesních sdružení v lokalitě, počet členů v občanských sdruženích, podíl dárcovství k součtu osobních příjmů, odpracované hodiny při dobrovolné práci Individuální výpovědidotaz na členství v občanských a profesních sdruženích, důvěra v druhé lidi Individuáln í InterakčníFrekvence společenských aktivit mobilizačníSchopnost mobilizovat sociální síť ve svůj prospěch, např. obstarat nedostatkové statky

5 Základní typologie a formy Typy sociálního kapitáluPříklady indikátorů Kolektivní (komunitní)Souhrnné statistické údaje počet občanských, profesních sdružení v lokalitě, počet členů v občanských sdruženích, podíl dárcovství k součtu osobních příjmů, odpracované hodiny při dobrovolné práci Individuáln í výpovědi dotaz na členství v občanských a profesních sdruženích, důvěra v druhé lidi IndividuálníinterakčníFrekvence společenských aktivit mobilizačníSchopnost mobilizovat sociální síť ve svůj prospěch, např. obstarat nedostatkové statky

6 Putmanův souhrnný index sociálního kapitálu Putmanův kolektivní pozitivní sociální kapitál nejrozšířenější konceptualizací v empirických výzkumech Používá většinou sekundární data, jako indikátory uplatňuje agregované statistické údaje jako počet členů v občanských a profesních sdružení, čtenost novin, navštěvovaní bohoslužeb etc. Pomocí faktorové analýzy sumarizuje indikátory do latentní proměnné Social Capital Index (Putman Social Capital Index)

7 Putmanův souhrnný index sociálního kapitálu DimenzeIndikátory Komunitně organizovaný život Podíl lidí ve výboru lokálních organizací za poslední rok, v manažerské pozici v klubech za poslední rok, počet občanských a sociálních organizací na 1000 obyvatel, průměrný počet setkání za poslední rok, průměrný počet členů klubů a organizací Angažovanost ve věcech veřejných Volební účast v prezidentských volbách, počet uskutečněných veřejných setkání týkajících se města či školy Komunitní dobrovolnictví Počet neziskových organizací na 1000 obyvatel, průměrný počet účastí komunitních projektech v posl. roce, průměrný počet účastí na dobrovolnické práci v posledním roce Neformální sociabilita Souhlas s výrokem: „Trávím hodně času návštěvami přátel“, průměrný počet uspořádaných domácích párty v posl. roce Sociální důvěraSouhlas s výrokem:“Většině lidí lze věřit.“, souhlas s výrokem:“Většina lidí je čestná“.

8 Další způsoby měření sociálního kapitálu Families, Social Citizenship Project (Stone 2001, Huges 2002) – odvozeno z Putmanovo modelu, zjišťují sociální kapitál v neformální, obecné a institucionální sféře, odmítají konstrukci jednodimenzionálního indexu Social Capital Initiave – serie projektů Světové banky Projekty využívající kvalitativní metody – Social Capital as the Product of Local Ineractive Process (Falk,Harrison 1998), CONSCISE, Contribution of Social Capital in the Social Economy to Local Economic Development in Western Europe etc.

9 Zdroje dat a informací Social Capital Question Bank – rozsáhlý britský projekt zaměřený na měření sociálního kapitálu v depozitovaných datech International Social Survey – Social Network II 2001 European Social Survey World Values Surveys a European Value Study Survey (WB projects) Social Capital Gateway, International Scope Review


Stáhnout ppt "Měření sociálního kapitálu Koncepty, výzkumné projekty a zdroje dat."

Podobné prezentace


Reklamy Google