Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Zavádění DRG v ČR Martin Zeman Národní referenční centrum DRG.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Zavádění DRG v ČR Martin Zeman Národní referenční centrum DRG."— Transkript prezentace:

1 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Zavádění DRG v ČR Martin Zeman Národní referenční centrum DRG

2 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR První podmínka pro zavedení DRG –Musí existovat elektronický popis hospitalizace, jehož součástí jsou standardizované kódy diagnóz a kódy procedur (výkonů) –V tom se mezi sebou jednotlivé země značně liší –V ČR používáme MKN 10 (ICD-10) pro popis diagnóz a tzv. Sazebník zdravotních výkonů pro popis výkonů (procedur)

3 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR První podmínka pro zavedení DRG –To znamená, že po roce 1993 bylo o čem přemýšlet

4 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Další drobnosti –Musí být vymezena hospitalizace jako produkt v informačních systémech –Od roku 1997 s tím zápasíme, zatím nepřesvědčivě

5 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Další drobnosti –Je-li v „obchodních vztazích“ produkce rozčleněná katalogem do sortimentu, musím se ho držet –Nemohu dodávat nekompletní produkty. –Je-li to třeba, nakupuji část meziproduktů (CT, NMR, mikrobiologie atd.) –Od roku 1997 jako horká brambora, která nevychladla

6 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Další drobnosti –Měření nákladů na produkci – a všichni srovnatelně –Ještě nás k tomu nikdo nedonutil

7 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Grouper dělá DRG –Počítačový program, který dokáže na základě dat zařadit hospitalizaci do konkrétní DRG –Udržovat grouper v souladu s vývojem medicíny, ekonomiky, kódovacích systémů, legislativy není snadné ani levné

8 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Začátky v ČR –Pro své experimenty si v roce 1997 vybrala Všeobecná zdravotní pojišťovna systém AP – DRG verze 12 společnosti 3M (AP = all patient) –Sérií experimentů, z nichž poslední skončil v červnu 2002, procházely v různých etapách desítky nemocnic – někdy 4 jindy třeba 60 –Systém byl použit k financování péče

9 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Začátky v ČR –Projekt řízený VZP nebyl podpořen Ministerstvem zdravotnictví –Řada velkých nemocnic viděla v DRG ohrožení svých příjmů za zdravotní péči a podle toho se chovala

10 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Vedlejší efekty experimentů –Orientace na vymezení produktu a alokaci nákladů na produkt –Kultivace používání MKN 10, do něhož DRG vnáší některá specifika proti definicím WHO –Opatrné pochybnosti nad dalším osudem Sazebníku výkonů

11 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR PMS2000 (Performance Measurement System) – www.pmshc.cz –Zásadní projekt dobrovolně sdružující desítky nemocnice –Vznik unikátní datové základny, využitelné i pro nastavování systémů DRG –Rozvoj benchmarkingu založeného na DRG

12 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Nový projekt – listopad 2001 –Vývoj a ověřovací provoz systému DRG v ČR –Zadavatelem Ministerstvo zdravotnictví ČR

13 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Cíle projektu: –Do konce roku 2003 položit nesporný základ pro zahajovací provoz systému DRG, tzn. zajistit na dostatečně kvalitní úrovni následující charakteristiky:

14 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Cíle projektu: –klasifikační systém – tzv. grouper, připravený pro dlouhodobou kultivaci –referenční databáze a její bezpečnost –návrh systému vah pro jednotlivé diagnostické skupiny –přípravu a rozjezd tzv. Pilotního projektu, jako zkušebního provozu systému na omezeném vzorku zdravotnických zařízení –vypracování intelektuálních řešení pro zahajovací provoz: metodiky, číselníky, postupný náběh v adaptačním období, financování implementace

15 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Další požadavek na projekt –Vytvoření takového systému, který umožní kromě zavedení úhrady za případ také komplexní přístup k měření a řízení kvality a nákladů na akutní lůžkovou péči. –Tedy nikoliv zavedení DRG jen a ihned pro účely financování

16 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Pilotní projekt –Byl vybrán systém IR DRG –Byl naprogramován grouper a vytvořen definiční manuál

17 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Pilotní projekt –Do pilotního projektu bylo vybráno 21 nemocnic a všech 9 zdravotních pojišťoven

18 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Skutečnost:  Předání manuálu IR DRG 3M  Programování grouperu  Akceptace metodiky pro PP  Audity nemocnic a pojišťoven  1.1.2003 Zahájení pilotního projektu ? 30.6.2003 Ukončení PP ? 1.7.2003 Zahájení ověřovacího provozu…

19 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Pilotní projekt – vybrané cíle –Metodiky sledování nákladů na případ –Školení a semináře –Ceníky nákladových středisek (operační sály, lůžková oddělení, laboratoře, ambulance,…) –Validace ekonomických údajů –Ekonomické hodnocení produkce –České váhy z pilotního projektu za rok 2002

20 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Zadavatel projektu Ministerstvo zdravotnictví Koordinační centrum (IPVZ) Program PHARE Expertní a konzultační skupina Dodavatelské konsorcium Národní referenční centrum Rada pro implementaci DRG Struktura projektu

21 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Struktura projektu –Národní program PHARE 2003 – „Zavedení systému řízení financování veřejného zdravotnictví“ Spolufinancování Phare 1.1.mil. EUR Spolufinancování ČR 0,26 mil. EUR

22 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Program PHARE 2003 –Vybudování Národního referenčního centra (NRC) –Zavedení systému DRG do plné funkcionality –Výstupy: Školení Konference a semináře Studijní pobyty ve Španělsku

23 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Program PHARE 2003 –Twinningový partner: Knížectví Asturias - Španělsko –Počítá se i s účastí expertů z Německa a Rakouska

24 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Stav k dnešnímu dni –Dosavadní skluz cca 6 měsíců –Grouper je k dispozici –Program Phare je v běhu –Končí audity nemocnic –Buduje se Národní referenční centrum –Expertní skupina zahájila činnost –Koordinační centrum – www.kcdrg.ipvz.cz

25 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR 1. Národní konference DRG –19. – 20. září v Praze

26 Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Děkuji za pozornost Martin.Zeman@mnul.cz


Stáhnout ppt "Aktuální problémy zdravotnictví 24. června 2003 Projekt DRG v ČR Zavádění DRG v ČR Martin Zeman Národní referenční centrum DRG."

Podobné prezentace


Reklamy Google