Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recyklační linka v Praze. Čtyři závody : Závod 11 : odvoz a recyklace odpadu Závod 12 : čištění komunikací a zimní údržba dopravní značení Závod 13 :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recyklační linka v Praze. Čtyři závody : Závod 11 : odvoz a recyklace odpadu Závod 12 : čištění komunikací a zimní údržba dopravní značení Závod 13 :"— Transkript prezentace:

1 Recyklační linka v Praze

2 Čtyři závody : Závod 11 : odvoz a recyklace odpadu Závod 12 : čištění komunikací a zimní údržba dopravní značení Závod 13 : ústřední opravny Závod 14 : zařízení na energetické využití odpadu

3 Sběrný dvůr Hlavní dělení: –nadměrné –využitelné –s nebezpečnými vlastnostmi Další dělení: –plasty bez PVC –tetra – pakty –papír –nebezpečný odpad –dřevo –železo –kartony –ledničky –stavební suť – i kameny –objemný odpad –kovy –sklo

4 Odvoz a recyklace odpadu

5 Odvoz směsného a separovaného komunálního odpadu a směsného a separovaného odpadu od původců odpadu ze živností, úřadů a z průmyslu ve společnosti Pražské služby, a.s. provádí závod Odvoz a recyklace odpadů (ORO). Ten je vybaven veškerým technicko - výrobním zázemím od dvousměrného servisu vozidel až po opravnu popelových nádob a kontejnerů. Pohyb vozidel je kontrolován systémem GPS a při jakékoliv poruše je operativně nasazen záložní vůz včetně posádky. Odvoz směsného a separovaného odpadu

6 Technické vybavení Moderní vozy s lineárním stlačováním a kapacitou 3,5 - 22 m3. Nádoby  sběrné nádoby 70, 80, 110, 120, 240, 1 100, 2 500 a 5 000 litrů  velkoobjemové kontejnery 10 - 30 m3  velkoobjemové kontejnery s lisovacím zařízením Organizace odvozu Četnost odvozu záleží na přání zákazníka a provozních podmínkách v dané lokalitě. V případě, že den odvozu připadne na státní svátek, zajistí naše společnost odvoz i v tento den, případně den následující. Při nahromadění odpadu v místě stání kontejnerů zajišťujeme za úplatu i úklid tohoto odpadu.

7 Třídicí linka papíru Třísměnný provoz na moderní klimatizované třídicí lince (výkonné lisy Presona 50, Presona 100) zajistí rozdělení papíru na smíšený, lepenku, noviny a časopisy. Denní výkon této linky je asi 75 tun a roční 25 tisíc tun vytříděného papíru. O takto vytříděný a slisovaný papír mají velký zájem tuzemské i zahraniční papírny. Umístění: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

8 Co nabízíme našim zákazníkům?  svoz směsného odpadu, plastů, skla  individuální svoz tříděného i netříděného sběrového papíru  svoz odpadu z jídelních a stravovacích zařízení - gastro odpad  svoz nebezpečných odpadů a elektroniky  umístění nádob o objemu 70, 80, 110, 120, 240, 1 100, 2 500 a 5 000 litrů  pronájem a odvoz lisovacích a velkoobjemových kontejnerů včetně odvozu odpadu  třídění odpadu - smíšený, lepenka, noviny a časopisy, slisované balíky o hmotnosti 450 - 650 kg dle ČSN EN 643  likvidace důvěrných dokumentů, na základě dohody možno i za přítomnosti zákazníka  vystavení potvrzení o likvidaci v rámci limitů stanovených zákonem o odpadech č. 175/2201 Sb. v platném znění  provozování sběrných dvorů pro hl. m. Praha

9 Akciová společnost Pražské služby má smlouvou celoročně zajištěny likvidační kapacity jak na směsný, tak i na tříděný odpad. V současné době je směsný odpad převážně využíván ve vlastním zařízení na energetické využití odpadu. Společnost Pražské služby, a. s. se chce ve spolupráci s MHMP a obvodní úřady co nejvíce přiblížit celosvětovému trendu problematiky redukce odpadu. Z hlediska ochrany životního prostředí to znamená pro ochranu životního prostředí co možná nejvíce zabránit vznik odpadu. Snažíme se maximum odpadu zhodnotit, tj. vrátit do výroby jako surovinu, zbytek využít termicky pro výrobu tepla (páry) a skládkováním likvidovat teprve to, co už nelze dále využít. Zařízení na energetické využití odpadu

10 Zařízení s největší kapacitou v ČR. Roční kapacita linky při jednosměnném provozu je 40 000 kusů, při němž vracíme k recyklaci 440 tun roztříděného skla. Demontáž televizorů a monitorů a následné zpracování obrazovek probíhá v několika etapách. Sklo ze stínítek a kónusů obrazovek je používáno k další výrobě obrazovkové skloviny. Elektronické součástky slouží k opětovanému získávání barevných a drahých kovů. Recyklace elektroniky

11 linka na zpracování použitých TV obrazovek a PC monitorů Centrum Recyklace elektroniky

12 Postup při zpracování televizních CRT monitorů Televize: obsahuje lumino flory – mění elektromagnetické záření vybuchuje, jelikož je v obrazovce vakuum bužírka – umělá hmota Sklo z obrazovky: z barnatého skla, po zpracování se z něj opět vyrábí televizní obrazovky, ale výrobci si kladou velké požadvky rentgen: olovnaté sklo Postup: 1.oddělání zadní stěny 2.vyndání obrazovky 3.čištění obrazovky 4.otevření pro vyrovnání tlaků, vpouštění vzduchu

13 5.otryskávání: vznikne bílé matné sklo otryskává se ocelovou drtí kovy, které sklo předtím obsahovalo v něm zůstávají či budou později dodány sklo = pevný roztok

14 Zařízení na energetic ké využití odpadu

15 Jak se z odpadu stane teplo?

16

17 Zařízení na energetické využití odpadu zhodnocuje spalováním TKO (tuhého komunálního odpadu) jeho bohatý energetický obsah k výrobě páry a vytápění bytů v Praze. Zařízení na energetické využití odpadu

18 Moderním způsobem termického zpracování odpadu nahrazujeme jeho nehospodárné a neekologické ukládání na skládkách.  energetické využití TKO = úspora neobnovitelných zdrojů energie a surovin (ročně zpracovaných 210 000 tun TKO odpovídá 140 000 tunám černého uhlí!)  radikální snížení závadnosti komunálního odpadu - spalováním se likvidují všechny choroboplodné zárodky a organické látky v odpadu  redukce původní hmotnosti odpadu na 25 % a objemu na 10% možnost využití vzniklé škváry ke stavebním účelům Skládka nebo zařízení na energetické využití odpadu

19  základem technologického zařízení jsou čtyři kotle s válcovými rošty, každý může za hodinu spálit až 15 tun TKO a vyrobit 36 tun páry (235 oC, tlak 1,37 MPa)  177,5 m vysoký pro odvod spalin  stálá kontrola dováženého odpadu (např. včetně radiace)  automaticky řízený proces spalování = dokonalé vyhoření paliva (TKO) a minimum emisí do ovzduší  separační procesy + denitrifikace  ověřování kontinuálního odpadu měření emisí akreditovanou laboratoří  celoroční nepřetržitý provoz Co je zařízení na energetické využití odpadu?

20  emisní limity stanovují zákony v souladu s EU  obsah znečišťujících látek v Zařízení na energetické využití odpadu odstraněných chemickou cestou se pohybuje na 20 % limitů  technologie snižuje i obsah oxidů dusíku ve spalinách (způsobují letní smogy) Emisní limity


Stáhnout ppt "Recyklační linka v Praze. Čtyři závody : Závod 11 : odvoz a recyklace odpadu Závod 12 : čištění komunikací a zimní údržba dopravní značení Závod 13 :"

Podobné prezentace


Reklamy Google