Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Recyklační linka v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Recyklační linka v Praze"— Transkript prezentace:

1 Recyklační linka v Praze

2 Čtyři závody: Závod 11: odvoz a recyklace odpadu
Závod 12: čištění komunikací a zimní údržba dopravní značení Závod 13: ústřední opravny Závod 14: zařízení na energetické využití odpadu

3 Sběrný dvůr stavební suť – i kameny Hlavní dělení: objemný odpad
kovy sklo Hlavní dělení: nadměrné využitelné s nebezpečnými vlastnostmi Další dělení: plasty bez PVC tetra – pakty papír nebezpečný odpad dřevo železo kartony ledničky

4 Odvoz a recyklace odpadu

5 Odvoz směsného a separovaného odpadu
Odvoz směsného a separovaného komunálního odpadu a směsného a separovaného odpadu od původců odpadu ze živností, úřadů a z průmyslu ve společnosti Pražské služby, a.s. provádí závod Odvoz a recyklace odpadů (ORO). Ten je vybaven veškerým technicko - výrobním zázemím od dvousměrného servisu vozidel až po opravnu popelových nádob a kontejnerů. Pohyb vozidel je kontrolován systémem GPS a při jakékoliv poruše je operativně nasazen záložní vůz včetně posádky.

6 Technické vybavení Organizace odvozu
Moderní vozy s lineárním stlačováním a kapacitou 3, m3. Nádoby sběrné nádoby 70, 80, 110, 120, 240, 1 100, a litrů velkoobjemové kontejnery m3 velkoobjemové kontejnery s lisovacím zařízením Organizace odvozu Četnost odvozu záleží na přání zákazníka a provozních podmínkách v dané lokalitě. V případě, že den odvozu připadne na státní svátek, zajistí naše společnost odvoz i v tento den, případně den následující. Při nahromadění odpadu v místě stání kontejnerů zajišťujeme za úplatu i úklid tohoto odpadu.

7 Umístění: Praha 9, Pod Šancemi 444/1
Třídicí linka papíru Třísměnný provoz na moderní klimatizované třídicí lince (výkonné lisy Presona 50, Presona 100) zajistí rozdělení papíru na smíšený, lepenku, noviny a časopisy. Denní výkon této linky je asi 75 tun a roční 25 tisíc tun vytříděného papíru. O takto vytříděný a slisovaný papír mají velký zájem tuzemské i zahraniční papírny. Umístění: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

8 Co nabízíme našim zákazníkům?
svoz směsného odpadu, plastů, skla individuální svoz tříděného i netříděného sběrového papíru svoz odpadu z jídelních a stravovacích zařízení - gastro odpad svoz nebezpečných odpadů a elektroniky umístění nádob o objemu 70, 80, 110, 120, 240, 1 100, 2 500 a 5 000 litrů pronájem a odvoz lisovacích a velkoobjemových kontejnerů včetně odvozu odpadu třídění odpadu - smíšený, lepenka, noviny a časopisy, slisované balíky o hmotnosti kg dle ČSN EN 643 likvidace důvěrných dokumentů, na základě dohody možno i za přítomnosti zákazníka vystavení potvrzení o likvidaci v rámci limitů stanovených zákonem o odpadech č. 175/2201 Sb. v platném znění provozování sběrných dvorů pro hl. m. Praha

9 Zařízení na energetické využití odpadu
Akciová společnost Pražské služby má smlouvou celoročně zajištěny likvidační kapacity jak na směsný, tak i na tříděný odpad. V současné době je směsný odpad převážně využíván ve vlastním zařízení na energetické využití odpadu. Společnost Pražské služby, a. s. se chce ve spolupráci s MHMP a obvodní úřady co nejvíce přiblížit celosvětovému trendu problematiky redukce odpadu. Z hlediska ochrany životního prostředí to znamená pro ochranu životního prostředí co možná nejvíce zabránit vznik odpadu. Snažíme se maximum odpadu zhodnotit, tj. vrátit do výroby jako surovinu, zbytek využít termicky pro výrobu tepla (páry) a skládkováním likvidovat teprve to, co už nelze dále využít.

10 Recyklace elektroniky
Zařízení s největší kapacitou v ČR. Roční kapacita linky při jednosměnném provozu je 40 000 kusů, při němž vracíme k recyklaci 440 tun roztříděného skla. Demontáž televizorů a monitorů a následné zpracování obrazovek probíhá v několika etapách. Sklo ze stínítek a kónusů obrazovek je používáno k další výrobě obrazovkové skloviny. Elektronické součástky slouží k opětovanému získávání barevných a drahých kovů.

11 Centrum Recyklace elektroniky
linka na zpracování použitých TV obrazovek a PC monitorů

12 Postup při zpracování televizních CRT monitorů
Televize: obsahuje lumino flory – mění elektromagnetické záření vybuchuje, jelikož je v obrazovce vakuum bužírka – umělá hmota Sklo z obrazovky: z barnatého skla, po zpracování se z něj opět vyrábí televizní obrazovky, ale výrobci si kladou velké požadvky rentgen: olovnaté sklo Postup: oddělání zadní stěny vyndání obrazovky čištění obrazovky otevření pro vyrovnání tlaků, vpouštění vzduchu

13 otryskávání: vznikne bílé matné sklo
otryskává se ocelovou drtí kovy, které sklo předtím obsahovalo v něm zůstávají či budou později dodány sklo = pevný roztok

14 Zařízení na energetické využití odpadu

15 Jak se z odpadu stane teplo?

16 Jak se z odpadu stane teplo?

17 Zařízení na energetické využití odpadu
Zařízení na energetické využití odpadu zhodnocuje spalováním TKO (tuhého komunálního odpadu) jeho bohatý energetický obsah k výrobě páry a vytápění bytů v Praze.

18 Skládka nebo zařízení na energetické využití odpadu
Moderním způsobem termického zpracování odpadu nahrazujeme jeho nehospodárné a neekologické ukládání na skládkách. energetické využití TKO = úspora neobnovitelných zdrojů energie a surovin (ročně zpracovaných 210 000 tun TKO odpovídá 140 000 tunám černého uhlí!) radikální snížení závadnosti komunálního odpadu - spalováním se likvidují všechny choroboplodné zárodky a organické látky v odpadu redukce původní hmotnosti odpadu na 25 % a objemu na 10% možnost využití vzniklé škváry ke stavebním účelům

19 Co je zařízení na energetické využití odpadu?
základem technologického zařízení jsou čtyři kotle s válcovými rošty, každý může za hodinu spálit až 15 tun TKO a vyrobit 36 tun páry (235 oC, tlak 1,37 MPa) 177,5 m vysoký pro odvod spalin stálá kontrola dováženého odpadu (např. včetně radiace) automaticky řízený proces spalování = dokonalé vyhoření paliva (TKO) a minimum emisí do ovzduší separační procesy + denitrifikace ověřování kontinuálního odpadu měření emisí akreditovanou laboratoří celoroční nepřetržitý provoz

20 Emisní limity emisní limity stanovují zákony v souladu s EU
obsah znečišťujících látek v Zařízení na energetické využití odpadu odstraněných chemickou cestou se pohybuje na 20 % limitů technologie snižuje i obsah oxidů dusíku ve spalinách (způsobují letní smogy)


Stáhnout ppt "Recyklační linka v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google