Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji."— Transkript prezentace:

1 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

2 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.2 Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání Předpokládané datum zahájení projektu 01.12.2011 Předpokládané datum ukončení projektu 30.11.2014

3 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Cíle projektu  zvýšení kvality vzdělávání s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky  zintenzivnění spolupráce mezi univerzitní a podnikatelskou sférou  podpora praktických kompetencí v projekční činnosti  diverzifikace a internacionalizace studia  vytváření multioborových studentských týmů schopných řešit praktické projekty  spolupráce mezi obory a subjekty různého charakteru - multidisciplinární a multistrukturální  sjednocující téma je problematika vody a vodních zdrojů Voda je významným prvkem celých územních a ekonomických systémů a je také strategická komodita, jejíž cena a dostupnost se v blízké době stane klíčovým faktorem pro udržení a rozvoj mnoha regionů.

4 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Stručný popis projektu Podpora praktických kompetencí významně podpoří zvýšení znalostní úrovně a zkušeností u cílové skupiny. Smyslem je vytváření týmů, které budou teoretické dovednosti aplikovat v řešení projektů v oblasti regionálního rozvoje se společensko-ekologickým tématem. Člen CS bude schopen lépe využívat dovednosti teoretického základu. Unikátnost spočívá v praktickém vytváření odborných a managementových vazeb mezi členy CS různých studijních programů a podniky z komerční sféry. Projekt napomůže zvýšení konkurenceschopnosti členů CS v mezinárodním měřítku. Projekt přesahuje rámec běžné výuky, neboť akcentuje jak vytváření všeoborových studentských týmů tak i praktickou orientaci. Aktivity budou systematicky realizovány žadatelem a jeho partnery. Hlavními nástroji řešení projektu jsou inovace předmětů studijních programů MENDELU, realizace nových předmětů, stáže studentů a akademických pracovníků a přednášky externích odborníků.

5 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Realizační tým Mendelova univerzita v Brně Ústav tvorby a ochrany krajiny Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Ústav hospodářské úpravy lesů Ústav zakládání a pěstění lesů Ústav geologie a pedologie Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Ústav geoinformačních technologií Partneři projektu:  ŠINDLAR s. r. o.  Univerzita Palackého v Olomouci  Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví – partner projektu

6 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Současné pozice MENDELU Hlavní koordinátor: Ing. Petr Kupec, Ph.D., Pkupec@seznam.cz, 545134097, 605977106Pkupec@seznam.cz Finanční manažer: Sylva Dvořáková, sylva@mendelu.cz, 541134083sylva@mendelu.cz Odborný administrativní pracovník: Ing. Jan Deutscher, thejanik@gmail.com, 545 134 082thejanik@gmail.com Koordinátor klíčových aktivit 01, 02: Ing. Jitka Fialová, Ph.D., jitka.fialova@mendelu.cz, 545 134 096jitka.fialova@mendelu.cz Koordinátor klíčové aktivity 02, 04: Ing. Lenka Ehrenbergerová, lenka.ehrenbergerova @mendelu.cz, 545 134 058lenka.ehrenbergerova @mendelu.cz

7 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Cílová skupina  studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů MENDELU  akademičtí a další pracovníci MENDELU  studenti a pracovníci UPOL  hlavně studenti studijních programů - Lesnictví a Krajinářství

8 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Klíčové aktivity 1.Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce. 2.Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů. 3.Praxe - Podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů. 4.Mobilita - Podpora intersektorální mobility, zvyšování jazykových a odborných kompetencí akademických pracovníků.

9 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji KA 1 - Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce optimalizace a inovace obsahové náplně skupiny vybraných předmětů provázání výuky s praxí optimalizaci projektové výuky vytvoření nových studijních materiálů nastavení výukového procesu – multidisciplinární přístup – provázání vědeckých environmentálních, ekonomických a ekologických poznatků na jedné straně a na straně druhé stávající legislativy i praktických postupů při zpracovávání projektů zavedení nových moderních metod a forem výuky – např. projektová výuka, kolokvium, multidisciplinární exkurze, atd. stěžejní téma - problematika související s krajinou a zejména na hospodaření s vodou v krajině Participují: Mendelova univerzita v Brně Univerzita Palackého v Olomouci

10 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji KA 2 - Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů zapojení odborníků z praxe a zahraničí – školení studentů i akademických pracovníků, těsnější provázání cílové skupiny s praxí, resp. s odborníky z praxe zahraniční lektoři – část teoretické přípravy pro realizování týmových projektů v zahraničí (představitele místních univerzit, odborníci z místních firem) mezioborové přístupy, moderní didaktické metody a cílená podpora projektové výuky rozdílné podmínky při řešení a realizaci projektů v zemích EU a v tzv. rozvojových zemích Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o.

11 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji KA 3 - Praxe - Podpora praxí a stáží studentů u budoucích zaměstnavatelů zkvalitnění spolupráce s budoucími zaměstnavateli a podpora praktických kompetencí, které rozšíří spektrum budoucího uplatnění studentů získání praktických znalostí a zkušeností na pracovištích partnerů podporováni k využívání možnosti tzv. mobility window u aplikačních partnerů a to prostřednictvím zabezpečení a rozšíření příležitostí pro absolvování praxí studentů u partnerských podniků a privátních firem sdružených v ČTPLH specifická týmová praxe Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o. Univerzita Palackého v Olomouci

12 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji KA 4 - Mobilita - Podpora intersektorální mobility, zvyšování jazykových a odborných kompetencí akademických pracovníků spolupráce se zahraničními univerzitami výuka v cizích jazycích zvýšení kvality a excelence akademických pracovníků stáže na excelentní domácí i zahraniční univerzity a výzkumné instituce stěžejní téma - změny životního prostředí, včetně důsledků klimatických změn, udržení kvality a kvantity vodních zdrojů a o revitalizaci říčních ekosystémů a krajiny Participují: Česká technologická platforma lesního hospodářství a navazujících průmyslových odvětví Mendelova univerzita v Brně ŠINDLAR s. r. o. Univerzita Palackého v Olomouci

13 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji Technologie řešení projektu (věcně) 1.Iniciace studentů V rámci semestrálních předmětů „Marketingový“ letáček 2.Bloková akce MENDELU Týdenní teoretický blok zaměřený na specifika týmové projektové práce c cílem vytvoření studentských týmů 3.Trénování týmů ŠINDLAR s.r.o Desetidenní trénink týmů na konkrétních projektech s cílem vybrat nejlepší tým 4.Řešení projektu Peru Technologie řešení projektu („formálně“) KA1Počet proškolených osob: 1800KA2Počet proškolených osob: 550 E-learningové opory: 30 ksPočet studijních opor: 20 (e-learn. opory) a 2 (skripta) Skripta: 10 ksOdborné semináře: 3 Nové předměty: 3Workshopy: 3 Výukové webové stránky projektu: 1 KA3Počet proškolených studentů: 350KA4Počet proškolených pracovníků: 30 Počet výukových materiálů: 10Výukové materiály: 5 Odborné publikace: 10

14 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

15 Pracovní cesta Peru – únor 2012 Navštívené instituce: Pobočka Šindlar, s.r.o., Lima Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima Universidad Nacional Agraria de la Selva, Tingo María Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Nacional, Lima  lektorský výjezd v rámci projektu  cílem cesty bylo vybrané lektory konfrontovat s realitou v Peru a místními specifickými podmínkami.  navázání spolupráce a ověření možností společného výzkumu a participace na projektech s místními institucemi  zapojení místních vědeckých a pedagogických kapacit do výuky v české republice  zapojení českých studentů do místních projektů

16

17 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji República del Perú  hlavní město Lima  rozloha 1 285 220 km² (22. na světě)  nejvyšší hora Nevado de Huascarán  počet obyvatel 27 925 628 (40. na světě, odhad 2005)  jazyk španělština, kečuánština, …

18 Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji

19

20

21 Lima

22 … cesta na sever

23 Huaráz

24 Parque Nacional Huascarán

25

26

27

28

29

30 Puya raimondi

31

32 Chavín de Huantár

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 Andy

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Huacrachuco

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Gracias por su atención


Stáhnout ppt "Podpora praktických kompetencí projekční činnosti v regionálním rozvoji."

Podobné prezentace


Reklamy Google