Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Několik receptů na začátek „ Několik receptů na začátekaneb vytvoření integrovaného systému pracovní rehabilitace v Ústí n.L.“ Projekt:Rehabilitace –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Několik receptů na začátek „ Několik receptů na začátekaneb vytvoření integrovaného systému pracovní rehabilitace v Ústí n.L.“ Projekt:Rehabilitace –"— Transkript prezentace:

1 „ Několik receptů na začátek „ Několik receptů na začátekaneb vytvoření integrovaného systému pracovní rehabilitace v Ústí n.L.“ Projekt:Rehabilitace – Aktivace - Práce Disemina č ní seminá ř e EQUAL

2 Základní informace o organizaci ► Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v roce Organizace je akreditovanou agenturou práce, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a držitelem akreditací pro vzdělávací kurzy a dobrovolnickou činnost. Organizace je akreditovanou agenturou práce, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a držitelem akreditací pro vzdělávací kurzy a dobrovolnickou činnost. ► Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění. ► Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění. Za tímto účelem: ► poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením ► poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením ► prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením ► vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením ► vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením ► poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením ► poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

3 Struktura poskytovaných služeb Job centrum pro osoby se zdravotním postižením ► Sociální služby - odborné sociální poradenství - sociálně-aktivizační služby ► Vzdělávací kurzy a další doplňkové programy - krátkodobé vzdělávací kurzy ( PC, Nj a Aj, …) - kurz technické administrativy a jednoduchého účetnictví - program „počítač domů“ ► Pracovní rehabilitace - agenturní zprostředkování zaměstnání - aktivizační a motivační programy - rekvalifikační kurzy ( Obsluha osobní počítače ) - bilanční diagnostika - poradenství pro volbu a změnu zaměstnání - poradenství pro volbu povolání - poradenství k jiné výdělečné činnosti

4 Struktura poskytovaných služeb Poradenské a vzdělávací centrum ► odborné semináře k vybraným SQSS ► krátkodobé neakreditované vzdělávací kurzy ► rekvalifikační kurzy ► poradenské služby v zavádění SQSS ► poradenství v oblasti projektového a finančního managementu Cílová skupina: ► neziskové nevládní organizace, ► instituce státní správy a samosprávy ► laická veřejnost ► zaměstnavatelské subjekty

5 Několik statistických čísel za rok 2007 v pracovní rehabilitaci - 10 aktivizačně motivačních programů pro 103 osob / 84 ukončilo program osob využilo jednu z forem individuálního poradenství osob nastoupilo z naší podporou do pracovního procesu kontaktů se zaměstnavateli volných míst se objevilo během roku v nabídce - ………

6 Statistická data za loňský rok aneb bez práce nejsou „koláče“

7

8 Výchozí situace v Ústí nad Labem Výchozí stav ► Právní úprava – Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ► Odpovědná instituce = ÚP ► OZP má nárok na PR ► ÚP dle zákona spolupracuje při zajišťování s „rehabilitačními středisky“ nebo jinými PO či FO ► ÚP hradí PR Problematické okruhy na začátku  Nedostatečná implementace PR v praxi  Nezkušenost ÚP  Chybějící partneři ÚP pro realizaci PR  Nízká informovanost o PR  Neexistence modelu regionální spolupráce  Finanční náročnost PR  Neexistující metodické postupy pro realizaci PR

9 Jakou cestou se vydat ? ► Model „A“ ► Organizace schopná v rámci svých vlastních zdrojů zajistit pro ÚP komplexní proces PR od posouzení vhodnosti klienta k zařazení do PR, jeho diagnostiku, trénink pracovních dovedností až po akvizici a nalezení pracovního uplatnění ► Např. rakouský model – pracovně rehabilitační centrum BBRZ ► Model „B“ ► Zmapování a nalezení kompetentních partnerů pro jednotlivé fáze PR v rámci regionu ► Vytvoření regionálních sítí spolupráce, které budou schopny zajistit komplexní proces PR prostřednictvím koordinované spolupráce

10 Jak vypadá situace v Ústí n.L Člověk se zdravotním postižením vzdělávací a poradenská organizace 5 x NNO Zdravotnické zařízení Psycholog ?? Posudkový lékař ?? 2 x zaměstnavatel Úřad práce

11 Milníky při budování ústecké sítě ► Neformální série setkání s vytipovanými partnery za účelem přípravy společné strategie ► Téma pracovní rehabilitace se objevuje v Komunitním plánu péče města a okresu ÚL ► Společné vypracování letáku o pracovní rehabilitaci – „desatero“ pro klienty ► Setkání organizací se zástupci úřadu práce za účelem představení nabídky a zjištění poptávky ze strany ÚP ► Realizace 3 odborných kolokvií na vybrané téma ( pilotovaný poradenský program a jeho výstupy, finance a PR, legislativa v PR, současný stav na ÚP a jeho vize ) ► „Oživení“ odborné pracovní skupiny při ÚP ► Vytipování pilotního vzorku klientů pro PR a úspěšné ukončení poradenského programu – projekt RAP ► První tři klienti v režimu pracovní rehabilitace přes úřad práce ( 2 x příprava k práci, 1 x zprostředkování zaměstnání ) ► Aplikace osvědčených prvků z pilotovaného poradenského programu do běžné praxe ( případové konference, prodloužení programu, …)

12 Pozitiva navrhovaného modelu ► Indikace PR pouze pro ty, u kterých je předpoklad, že ji potřebují a dokončí = efektivita vynaložených prostředků ► Navrhovaný model umožňuje individuální přístup, který je u OZP zásadní ► Lepší přístup OZP ke službám, které dosud byly pouze deklarovány ► Objektivní podklady pro ÚP v oblasti dalšího plánování v procesu pracovního uplatnění OZP ► Obrácení přístupu v hodnocení pracovních možností OZP z „co nemůže“ na „co může“ ► Přidaná hodnota  Možnost využití nově vytvořených vazeb i pro ostatní formy APZ  Navrhovaný model svou koncepcí zapadá do celého procesu rehabilitace a dokazuje nutnost provázanosti všech jejích fází  Navrhovaný model zapojuje do spolupráce široké spektrum partnerů na úrovni regionu od sociálních služeb až po zaměstnavatele  Do problematiky pracovní rehabilitace vstupuje vedle úřadu práce i obec popř, kraj prostřednictvím komunitního plánování

13 Osvědčené „recepty“ na začátek ► Znalost legislativy je základem. ► Vytvoření vlastní „firemní“ strategie vám pomůže v překonání mnoha překážek. ► Bez dalších partnerů to jde velmi těžko. ► Úřad práce není soupeř, ale partner. ► Poučte se ze zkušeností druhých. ► Využijte příležitosti v podání projektu na EU. ► Trpělivost, trpělivost,…pracovní rehabilitace je během na dlouhou trať.

14 Děkuji za pozornost! Mgr. Jaromír Licek Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura o.s.


Stáhnout ppt "„ Několik receptů na začátek „ Několik receptů na začátekaneb vytvoření integrovaného systému pracovní rehabilitace v Ústí n.L.“ Projekt:Rehabilitace –"

Podobné prezentace


Reklamy Google