Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diseminační semináře EQUAL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diseminační semináře EQUAL"— Transkript prezentace:

1 Diseminační semináře EQUAL
„Několik receptů na začátek aneb vytvoření integrovaného systému pracovní rehabilitace v Ústí n.L.“ Projekt: Rehabilitace – Aktivace - Práce Diseminační semináře EQUAL

2 Základní informace o organizaci
Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v roce 2001. Organizace je akreditovanou agenturou práce, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a držitelem akreditací pro vzdělávací kurzy a dobrovolnickou činnost. Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.  Za tímto účelem: poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením  prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením  poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

3 Struktura poskytovaných služeb
Job centrum pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby odborné sociální poradenství sociálně-aktivizační služby Vzdělávací kurzy a další doplňkové programy krátkodobé vzdělávací kurzy ( PC, Nj a Aj, …) kurz technické administrativy a jednoduchého účetnictví program „počítač domů“ Pracovní rehabilitace agenturní zprostředkování zaměstnání aktivizační a motivační programy rekvalifikační kurzy ( Obsluha osobní počítače ) bilanční diagnostika poradenství pro volbu a změnu zaměstnání poradenství pro volbu povolání poradenství k jiné výdělečné činnosti

4 Struktura poskytovaných služeb
Poradenské a vzdělávací centrum odborné semináře k vybraným SQSS krátkodobé neakreditované vzdělávací kurzy rekvalifikační kurzy poradenské služby v zavádění SQSS poradenství v oblasti projektového a finančního managementu Cílová skupina: neziskové nevládní organizace, instituce státní správy a samosprávy laická veřejnost zaměstnavatelské subjekty

5 Několik statistických čísel za rok 2007 v pracovní rehabilitaci
10 aktivizačně motivačních programů pro 103 osob / 84 ukončilo program 142 osob využilo jednu z forem individuálního poradenství 174 osob nastoupilo z naší podporou do pracovního procesu 359 kontaktů se zaměstnavateli 287 volných míst se objevilo během roku v nabídce ………

6 Statistická data za loňský rok aneb bez práce nejsou „koláče“

7 Statistická data za loňský rok aneb bez práce nejsou „koláče“

8 Výchozí situace v Ústí nad Labem
Výchozí stav Právní úprava – Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Odpovědná instituce = ÚP OZP má nárok na PR ÚP dle zákona spolupracuje při zajišťování s „rehabilitačními středisky“ nebo jinými PO či FO ÚP hradí PR Problematické okruhy na začátku Nedostatečná implementace PR v praxi Nezkušenost ÚP Chybějící partneři ÚP pro realizaci PR Nízká informovanost o PR Neexistence modelu regionální spolupráce Finanční náročnost PR Neexistující metodické postupy pro realizaci PR

9 Jakou cestou se vydat ? Model „A“
Organizace schopná v rámci svých vlastních zdrojů zajistit pro ÚP komplexní proces PR od posouzení vhodnosti klienta k zařazení do PR, jeho diagnostiku, trénink pracovních dovedností až po akvizici a nalezení pracovního uplatnění Např. rakouský model – pracovně rehabilitační centrum BBRZ Model „B“ Zmapování a nalezení kompetentních partnerů pro jednotlivé fáze PR v rámci regionu Vytvoření regionálních sítí spolupráce, které budou schopny zajistit komplexní proces PR prostřednictvím koordinované spolupráce

10 Jak vypadá situace v Ústí n.L
vzdělávací a poradenská organizace Úřad práce 5 x NNO Člověk se zdravotním postižením 2 x zaměstnavatel Zdravotnické zařízení Psycholog ?? Posudkový lékař ??

11 Milníky při budování ústecké sítě
Neformální série setkání s vytipovanými partnery za účelem přípravy společné strategie Téma pracovní rehabilitace se objevuje v Komunitním plánu péče města a okresu ÚL Společné vypracování letáku o pracovní rehabilitaci – „desatero“ pro klienty Setkání organizací se zástupci úřadu práce za účelem představení nabídky a zjištění poptávky ze strany ÚP Realizace 3 odborných kolokvií na vybrané téma ( pilotovaný poradenský program a jeho výstupy, finance a PR, legislativa v PR, současný stav na ÚP a jeho vize ) „Oživení“ odborné pracovní skupiny při ÚP Vytipování pilotního vzorku klientů pro PR a úspěšné ukončení poradenského programu – projekt RAP První tři klienti v režimu pracovní rehabilitace přes úřad práce ( 2 x příprava k práci, 1 x zprostředkování zaměstnání ) Aplikace osvědčených prvků z pilotovaného poradenského programu do běžné praxe ( případové konference, prodloužení programu, …)

12 Pozitiva navrhovaného modelu
Indikace PR pouze pro ty, u kterých je předpoklad, že ji potřebují a dokončí = efektivita vynaložených prostředků Navrhovaný model umožňuje individuální přístup, který je u OZP zásadní Lepší přístup OZP ke službám, které dosud byly pouze deklarovány Objektivní podklady pro ÚP v oblasti dalšího plánování v procesu pracovního uplatnění OZP Obrácení přístupu v hodnocení pracovních možností OZP z „co nemůže“ na „co může“ Přidaná hodnota Možnost využití nově vytvořených vazeb i pro ostatní formy APZ Navrhovaný model svou koncepcí zapadá do celého procesu rehabilitace a dokazuje nutnost provázanosti všech jejích fází Navrhovaný model zapojuje do spolupráce široké spektrum partnerů na úrovni regionu od sociálních služeb až po zaměstnavatele Do problematiky pracovní rehabilitace vstupuje vedle úřadu práce i obec popř, kraj prostřednictvím komunitního plánování

13 Osvědčené „recepty“ na začátek
Znalost legislativy je základem. Vytvoření vlastní „firemní“ strategie vám pomůže v překonání mnoha překážek. Bez dalších partnerů to jde velmi těžko. Úřad práce není soupeř, ale partner. Poučte se ze zkušeností druhých. Využijte příležitosti v podání projektu na EU. Trpělivost, trpělivost,…pracovní rehabilitace je během na dlouhou trať.

14 Děkuji za pozornost! Mgr. Jaromír Licek Sociální agentura o.s.


Stáhnout ppt "Diseminační semináře EQUAL"

Podobné prezentace


Reklamy Google