Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neziskové organizace. Nestátně neziskové organizace(NNO) : Organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, nezřizované státem a na státu nezávislé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neziskové organizace. Nestátně neziskové organizace(NNO) : Organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, nezřizované státem a na státu nezávislé."— Transkript prezentace:

1 Neziskové organizace

2 Nestátně neziskové organizace(NNO) : Organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, nezřizované státem a na státu nezávislé Nejčastěji vyskytující se organizace: ekologické, občanskoprávní a nebo starající se o zdravotně postižené Druhy  Občanské sdružení (Calla)‏  Obecně prospěšná společnost (Attavena)‏  Nadace a nadační fondy (Nadace naše dítě)‏ pozn:státní neziskové organizace-politické strany odborové hnutí, účelová zařízení církví...

3 Občanské sdružení: Sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu Registrace na ministerstvu vnitra ČR Nejvyšším orgánem je valná hromada, mezi valnými hromadami řídí chod organizace výbor, obvykle v čele s předsedou Podnikatelské aktivity nesmí být hlavním cílem sdružení, pouze k prostředkem dosažení cíle.

4 Obecně prospěšná společnost Subjekt poskytující obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Zisk nemůže být přerozdělen mezi zakladatele nebo zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti Registrace se provádí na krajském úřadě Nejvyšším orgánem je správní rada, dozorčí rada nebo revizor a ředitel Podnikatelské aktivity mohou být realizovány jako doplňková činnost, kterou je dosaženo účinnějšího využití majetku a není ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb

5 Attavena o.p.s Minulost: Založena v létě 1999: tři studenti Biologické fakulty (Zdeněk Klouda, Miroslava Toušová, Lenka Barčicová- první sídlo také bylo na BF)‏ Atta-rod zajímavých mravenců, vena-žíla=symbol spolupráce, komunikace a síly života poslání:rozvoj a vzdělání neziskových organizací a podpora kulturních a uměleckých aktivit v oblasti užité grafiky Jejím posláním také byla podpora studenských aktivit a rozvoje otevřené společnosti, také podpora public relations neziskových organizací a fakulty Také měli ekologické zájmy-výstava o ŽP, diapozitivy o základech ekologie..

6 2002 první Grant-projekt: „Rozvoj dovedností Neziskových organizací pracovat s informačními technologiemi a prezentovat se.“ 2003-změna přestali se věnovat JU, ukončení malých projektů, včetně podpory studentských aktivit  Začali se naplno věnovat současné činnosti a to realizování vzdělávacích kurzů a poskytování grafických služeb (podnikatelská aktivita, vedlejší činnost, ale velký zdroj příjmů)‏  Dostali grant v hodnotě 940 000 na investiční rozvoj společnosti

7 Současnost Posláním společnosti Attavena je vzdělávání a rozvoj neziskových organizací v České republice a střední a východní Evropě, podpora kulturních a uměleckých aktivit v oblasti užité grafiky, vzdělávání v oblasti práce s informačními technologiemi a podpora rozvoje občanské společnosti Poskytované služby:  organizace kurzů, školení, seminářů, konferencí  poskytování poradenských služeb pro NO  Publikační a vydavatelská činnost Počítačové kurzy:  Pro maminky na mateřské dovolené  Pro osoby nad 50 let  Pro nezaměstnané registrované na UP

8 Z čeho je attavena financována:  Tržby z prodeje služeb  Tržby z prodeje materiálu  Úroky  Přijaté příspěvky  Provozní dotace-evropské strukturální fondy Op-rozvoj lidských zdrojů-na projekt zhruba 5 mil Výdaje  Spotřeba materiálu, cestovné, telefonní poplatky  Tisk a grafická práce  Mzdové náklady-HPP, Dohody o provedení práce a pracovní činnosti  Sociální pojištění

9 Současné projekty  O-sto-myš  Myš není pro kočku  O krok dál  I myš může být kamarádka  Mimoprojektová vyuka  Testovací středisko ECDL  Internetová pracoviště

10 Calla Minulost Založena 4.8.1995 (Daliborem Stránský, dlouho byl jediným členem), vznikla jako nadace, která se zabývala energetikou. „Kancelář pro ochranu přírody Calla“-až později se stala občanským sdružením Calla palustris-chráněná rostlina Ďáblík bahenní Motivem pro založení Cally byla myšlenka tzv. ochranného vlastnictví (výkupy pozemků drobných lokalit, významných pro ochranu přírody regionu, aby na nich zůstaly ochranářsky významné prvky-což bylo však nemožné)‏ Hlavním posláním tedy zůstalo poradenství v oboru energetiky, hlavně jaderné a péče o chráněná území, především o přírodní rezervaci Brouskův mlýn

11 Současnost (předseda Eduard Sequens)‏ Poslaní: „Nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, vlastními silami přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a propagací i vlastním příkladem podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.“ Členem se může stát každý:  Přispěvatelským členem 150Kč ročně  Plným členem 300 Kč ročně Současné programy  Program na podporu trvale udržitelné energetiky Cílem je prosadit trvale udržitelnou energetiku na bázi udržitelných zdrojů. Na internetu sestavili atlas obnovitelných zdrojů (www.zdrojeenergie.cz)‏www.zdrojeenergie.cz Přednášky, tematické semináře, konference, exkurze Vstupují do přípravy zákonů

12  Program ochrany přírody a krajiny Zákonná možnost vstupovat do správních a jiných řízení, kde se rozhoduje o činnostech a stavbách ovlivňujících přírodu a krajinu cíl: zvýšení a zkvalitnění účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech mající vliv na ŽP a zlepšení komunikace mezi občany a úřady Věnují se ochraně přírodovědně cenných pískoven  Údržba národní přírodní rezervace Brouskův mlýn Údržba zamokřených luk v nivě říčky Stropnice-ruční kosení rákosu, odstraňování náletových dřevin..=klasická ochrana přírody  Ekologická poradna sdružení Calla Témata porady: trvale udržitelná energetika, ochrana přírody a krajiny, alternativy pro zemědělství Aktivním parterem projektu KRASEC (krajské sítě enviromentálních center v jižních Čechách) a STEP

13 Z čeho je Calla financována:  Členské příspěvky 12 000Kč  EU program Transition Facility 988 000Kč  Operační program rozvoje lidských zdrojů 871 000Kč  Nadace Partnerství 327 000Kč  Grant velvyslanectví Nizozemského království v ČR42 tis  Síť ekologických poradenství step 35000 Kč  Grant hornorakouské vlády 286 000Kč  Grune liga Berlín 31 000Kč  Ministerstvo ŽP 200 000 Kč  Vlastní činnost 326 000  Dary, pronájem kancelářských prostor, telefónica 0 2

14 Výdaje:  Největší položka-mzdové náklady (1 414 000)‏  Nákup služeb (1 217 000)‏  Tisk,. Kopírování materiálů, cestové, propagace, nájemné, energie telefon, kancelářský materiál, opravy udržování, kancelářské vybavení, daň z příjmu..  Dohromady zhruba 3 000 000

15 Závěr:  Posláním obou neziskových organizací je pomáhat.  Attavena se snaží pomáhat lidem znevýhodněným na trhu práce, tak že je zdarma učí počítačovým dovednostem. A Calla, ta pomáhá přírodě a tedy i nám, zlepšovat si prostředí, ve kterém žijeme... Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Neziskové organizace. Nestátně neziskové organizace(NNO) : Organizace zabývající se obecně prospěšnou činností, nezřizované státem a na státu nezávislé."

Podobné prezentace


Reklamy Google