Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář mikrovlnné techniky 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář mikrovlnné techniky 2007"— Transkript prezentace:

1 Seminář mikrovlnné techniky 2007
Contest QTH – JO 80 HB m a.s.l. 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz 3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish OK 2 BFF OK 2 PWY Seminář mikrovlnné techniky 2007

2 Antena Cassegrain pro 47 GHz optimalizovaný návrh
Podle podkladů W2IMU, W1GHZ, N1BWT a G7MRF sestavil OK2BFF Seminář mikrovlnné techniky 2007

3 Několik poznámek k energiím
Plochou parabolického reflektoru přijímáme prostorovou vlnou tok zářivé energie vyjádřený vektorem plošné hustoty : N = [E x H] W/m2; V/m; A/m Umov-Poytingův vektor Obecně energie elektromagnetického pole : w = mc2 = hυ nositelem jsou fotony o vlnočtu υ; pole má hmotu m = hυ /c2 a hybnost mc Parabola přijímá energii pole úměrně ploše ústí – apertury A a nepřímo úměrně čtverci délky vlny Základní rovnice pro energetický zisk paraboly proti bodovému izotropnímu zářiči Gi = 10 log [η . 4π . λ-2 . A ] Seminář mikrovlnné techniky 2007

4 Prakticky dosahované hodnoty η: 0,4 – 0,7
Diskuse účinnosti η Činné ztráty vlnovodem k ozařovači Asymetrie rovin E, H Poloha fázových center E, H Účinnost ústí paraboly : přezáření / ozáření Zastínění paraboly zářičem Odrazivost ploch Vady geometrie Prakticky dosahované hodnoty η: 0,4 – 0,7 Seminář mikrovlnné techniky 2007

5 Charakteristické vlastnosti systému Cassegrain
Parabola ozařovaná z hyperbolického reflektoru v jehož ohnisku je ozařovač Nejméně ztrátová přímá cesta vlnovodem k ozařovači Vysoká účinnost hlubokých parabol Nízká šumová teplota antény Operativní výměna ozařovačů Seminář mikrovlnné techniky 2007

6 Seminář mikrovlnné techniky 2007
Jaká parabola F / D je optimální ? Minimalizace ztrát ozářením a přezářením Seminář mikrovlnné techniky 2007

7 Systém Cassegrain – geometrie
P – reálná parabola V – virtuální parabola H – hyperbolický reflektor Dm – průměr parabol Hp – hloubka paraboly Fm – ohnisková vzdálenost reálné paraboly Fe – ohnisková vzdálenost fiktivní paraboly Dc – průměr hyperbolického reflektoru F1 – poloha ohniska paraboly a hyperboly F2 – poloha druhého ohniska hyperboly (ústí ozařovače) Φr – úhel otevření reálné paraboly Φv – úhel otevření virtuální paraboly (Poloviční úhel ozařovače pro –10 dB) Seminář mikrovlnné techniky 2007

8 Systém Cassegrain – postup návrhu
Výpočet vychází ze zadané paraboly : Dm, Hp, Fm / Dm Jsou zvoleny parametry hyperbolického reflekoru: Dc z podmínky 5λ < Dc < Dm/5 a Fe podle ozařovače – paprsek z F2 na hranu reflektoru pod úhlem Φv ozáření – 10 dB Postup výpočtu: Φv = atg (Dm / 2) / (Fm / Hp) Φr z rovnice : (1 / tg Φv ) + (1 / tg Φr ) = 2 / (Fc / Dc) Lv z rovnice : 1 – (sin1/2 (Φv - Φr)) / sin1/2 (Φv + Φr) = 2 (Lv / Fc) E = sin1/2 (Φv + Φr) / sin1/2 (Φv - Φr) Konstanty: A = Fc / 2 E B = A Ö(E2 – 1) Souřadnice hyperboly : Xs = A [Ö 1 + (Ys / B)2 – 1] Virtuální parabola : Fe / Fm = (E + 1) / (E – 1) Virtuální parabola : Fe / Dm Seminář mikrovlnné techniky 2007

9 Systém Cassegrain – realizovaný návrh
Parabola Dm = 440 mm;, H = 77 mm; , Fm / Dm = 0,357; Fm = 157 mm Hyperbolický reflektor Dc = 56 mm (8,8λ; 0,12 Dm) ; Fc = 57 mm; zastínění 3% Vypočítané hodnoty: Φv = 70° ; Φr = 31,1° ; Lv = 15,8 mm; E = 2,31; A = 12,337 ; B = 25,68 Virtuální parabola: Fe = 397 mm; Fe / Dm = 0,9 Rovnice souřadnic hyperbolického reflektoru: Xs = 12,337 [Ö 1 + (Ys / 25,68)2 – 1] Y (mm) 5 10 15 20 25 28 X (mm) 2,33 4,67 7,01 9,35 11,69 13,09 Seminář mikrovlnné techniky 2007

10 Systém Cassegrain – ozařovač pro 47 GHz
Seminář mikrovlnné techniky 2007

11 Systém Cassegrain – anténa 47 GHz
Seminář mikrovlnné techniky 2007

12 Seminář mikrovlnné techniky 2007

13 Seminář mikrovlnné techniky 2007
Jak jsme začínali … … Májová Hole OK2 KEZ MHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

14 OK 2 BFF Vám děkuje za pozornost
a těší se na QSO na 47 GHz Seminář mikrovlnné techniky 2007

15 Seminář mikrovlnné techniky 2007

16 Seminář mikrovlnné techniky 2007


Stáhnout ppt "Seminář mikrovlnné techniky 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google