Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář mikrovlnné techniky 2007 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish Contest QTH – JO 80.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář mikrovlnné techniky 2007 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish Contest QTH – JO 80."— Transkript prezentace:

1 Seminář mikrovlnné techniky 2007 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish Contest QTH – JO 80 HB 985 m a.s.l. OK 2 BFF OK 2 PWY

2 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Antena Cassegrain pro 47 GHz optimalizovaný návrh Podle podkladů W2IMU, W1GHZ, N1BWT a G7MRF sestavil OK2BFF

3 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Plochou parabolického reflektoru přijímáme prostorovou vlnou tok zářivé energie vyjádřený vektorem plošné hustoty : N = [E x H]W/m 2 ; V/m; A/m Umov-Poytingův vektor Obecně energie elektromagnetického pole : w = mc 2 = hυ nositelem jsou fotony o vlnočtu υ; pole má hmotu m = hυ /c 2 a hybnost mc Parabola přijímá energii pole úměrně ploše ústí – apertury A a nepřímo úměrně čtverci délky vlny Základní rovnice pro energetický zisk paraboly proti bodovému izotropnímu zářiči Několik poznámek k energiím G i = 10 log [ η. 4π. λ -2. A ]

4 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Diskuse účinnosti η Činné ztráty vlnovodem k ozařovači Asymetrie rovin E, H Poloha fázových center E, H Účinnost ústí paraboly : přezáření / ozáření Zastínění paraboly zářičem Odrazivost ploch Vady geometrie Prakticky dosahované hodnoty η: 0,4 – 0,7

5 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Charakteristické vlastnosti systému Cassegrain Parabola ozařovaná z hyperbolického reflektoru v jehož ohnisku je ozařovač Nejméně ztrátová přímá cesta vlnovodem k ozařovači Vysoká účinnost hlubokých parabol Nízká šumová teplota antény Operativní výměna ozařovačů

6 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Jaká parabola F / D je optimální ? Minimalizace ztrát ozářením a přezářením

7 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Systém Cassegrain – geometrie P – reálná parabola V – virtuální parabola H – hyperbolický reflektor D m – průměr parabol H p – hloubka paraboly F m – ohnisková vzdálenost reálné paraboly F e – ohnisková vzdálenost fiktivní paraboly D c – průměr hyperbolického reflektoru F 1 – poloha ohniska paraboly a hyperboly F 2 – poloha druhého ohniska hyperboly (ústí ozařovače) Φ r – úhel otevření reálné paraboly Φ v – úhel otevření virtuální paraboly (Poloviční úhel ozařovače pro –10 dB)

8 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Výpočet vychází ze zadané paraboly : D m, H p, F m / D m Jsou zvoleny parametry hyperbolického reflekoru: D c z podmínky 5λ < D c < D m /5 a F e podle ozařovače – paprsek z F 2 na hranu reflektoru pod úhlem Φ v ozáření – 10 dB Postup výpočtu: 1.Φ v = atg (D m / 2) / (F m / H p ) 2.Φ r z rovnice : (1 / tg Φ v ) + (1 / tg Φ r ) = 2 / (F c / D c ) 3.L v z rovnice : 1 – (sin1/2 (Φ v - Φ r )) / sin1/2 (Φ v + Φ r ) = 2 (L v / F c ) 4.E = sin1/2 (Φ v + Φ r ) / sin1/2 (Φ v - Φ r ) 5.Konstanty: A = F c / 2 EB = A  (E 2 – 1) 6.Souřadnice hyperboly : X s = A [  1 + (Y s / B) 2 – 1] 7.Virtuální parabola : F e / F m = (E + 1) / (E – 1) 8.Virtuální parabola : F e / D m Systém Cassegrain – postup návrhu

9 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Parabola D m = 440 mm;, H = 77 mm;, F m / D m = 0,357; F m = 157 mm Hyperbolický reflektor D c = 56 mm (8,8λ; 0,12 D m ) ; F c = 57 mm; zastínění 3% Vypočítané hodnoty: Φ v = 70° ; Φ r = 31,1° ; L v = 15,8 mm; E = 2,31; A = 12,337 ; B = 25,68 Virtuální parabola: F e = 397 mm; F e / D m = 0,9 Rovnice souřadnic hyperbolického reflektoru: X s = 12,337 [  1 + (Y s / 25,68) 2 – 1] Systém Cassegrain – realizovaný návrh Y (mm) 051015202528 X (mm) 02,334,677,019,3511,6913,09

10 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Systém Cassegrain – ozařovač pro 47 GHz

11 Seminář mikrovlnné techniky 2007 Systém Cassegrain – anténa 47 GHz

12 Seminář mikrovlnné techniky 2007

13 Jak jsme začínali … … Májová Hole 1963 OK2 KEZ 1215 MHz

14 Seminář mikrovlnné techniky 2007 OK 2 BFF Vám děkuje za pozornost a těší se na QSO na 47 GHz

15 Seminář mikrovlnné techniky 2007

16


Stáhnout ppt "Seminář mikrovlnné techniky 2007 1,3 GHz / 2,3 GHz 10W / 1,5 dB 1,4m dish 10 GHz3,5W / 1,6 dB 60cm dish 24 GHz 1W / 2 dB 60 cm dish Contest QTH – JO 80."

Podobné prezentace


Reklamy Google