Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentační analýza (informační analýza) Identifikační analýza Obsahová analýza - ČSN 010174 = ISO 5963 Metody analýzy dokumentu… Klíčové pojmy (výrazy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentační analýza (informační analýza) Identifikační analýza Obsahová analýza - ČSN 010174 = ISO 5963 Metody analýzy dokumentu… Klíčové pojmy (výrazy,"— Transkript prezentace:

1 Dokumentační analýza (informační analýza) Identifikační analýza Obsahová analýza - ČSN 010174 = ISO 5963 Metody analýzy dokumentu… Klíčové pojmy (výrazy, významná slova) Překlad do selekčního jazyka

2 Zásady ČSN 010174 Určení hlavního tématu, vyjádření všech pojmů ? Osobní nezúčastněnost indexátora Odpovídající znalost (konzultace s odborníkem ?)

3 Předmětové pořádání Téma a forma, časové a místní vymezení Nejužší pojem, specifický pojem Substantivní inverze přirozený slovosled abecední pořádání prekoordinované jazyky postkoordinované jazyky

4 Obrazné a nevýstižné názvy Za tajemstvím mokrých křídel: vodní ptáci* život* Morava jižní* fotografické publikace Byl jsem v nebi: Ježíš Kristus* zjevení* stati Rusko-český přírodovědný slovník (Vedral): živočichové* rostliny* názvy* rusko-české slovníky Let vážky: únosy *děti* Kanada* Libanon* autobiografické příběhy

5 Jak se zbavit závislosti na tabáku zdravotní aspektyzdravotní aspekty - kouření - drogová závislost - odvykání kouření - boj proti kouření - detoxikace organismu - zdravý životní styl - závislosti - příručky - detoxikace - drogy - odvykání - tabák - zdraví - léčba - cigarety - lékařství - péče o zdraví - nikotin - psychologické aspekty - nemoci - motivace - detoxikační dieta - terapie - metody odvykání - reakce - recidivy návyku - léčby - organismus - rady - závislost na tabáku - medicína - hygiena - patologické závislosti - negativní důsledky kouření - motivace kuřáků - přechodné reakce - životní styl - změny - metody - rádce - praktický - závislost - škodlivost - škodlivé - návykykouřenídrogová závislostodvykání kouřeníboj proti kouřenídetoxikace organismuzdravý životní stylzávislostipříručkydetoxikace drogyodvykánítabák zdravíléčba cigaretylékařstvípéče o zdravínikotinpsychologické aspekty nemoci motivacedetoxikační dietaterapiemetody odvykáníreakcerecidivy návykuléčby organismus radyzávislost na tabákumedicínahygienapatologické závislostinegativní důsledky kouřenímotivace kuřákůpřechodné reakceživotní stylzměnymetody rádce praktickýzávislostškodlivostškodlivénávyky 100+1otázek pro kardiaky :lékařství - kardiologie - nemoci srdce - cévní nemoci - srdce - kardiaci - příručky - vyšetření - rizika - faktory - nemoci - cévy - kardiovasculární onemocnění - arytmie - srdeční arytmie - rizikové - onemocnění - vady - otázky - odpovědi - rady - medicína - kardiovaskulární - příčiny - prevence - hyperlipidémie - kouření - obezita - stres - hypertenze - cholesterol - krevní tlak - cukrovka - zdravotní - problémy - léčba - životospráva - zdravá výživa - cvičení - ischemická choroba srdeční - myokarditida - perikarditida - endokarditida - embolie - plicní - krevní - tlak - terpaie - kardiovaskulární onemocnění - nemoci cév - srdeční selhání - plicní embolie - rizikové faktory - poruchy krevního tlaku - vysoký krevní tlak - cévní - srdeční - poruchy - EKG - infarkt - selhání - krev - nemoci krevního oběhu - otázky a odpovědi - kardiovaskulární systém - krevní oběh - činnost - zdraví - synkopa - srdeční choroby - populárně-naučné publikace - ateroskleróza - nemoce - léky - zátěž - echokardiografie - diagnózy - potíže - strava - pohyb - srdeční vady - kardiovaskulární nemoci - příčiny, prevence a léčba - civilizační - kardikardiovaskulární - hyperlipidemie - genetické - anamnézy - farmakoterapie - výživa - potravinové - doplňky - ischemielékařstvíkardiologienemoci srdcecévní nemocisrdcekardiacipříručkyvyšetřenírizikafaktory nemoci cévykardiovasculární onemocněníarytmiesrdeční arytmierizikové onemocněnívadyotázkyodpovědi radymedicínakardiovaskulárnípříčinyprevence hyperlipidémiekouření obezitastreshypertenzecholesterolkrevní tlak cukrovka zdravotníproblémyléčbaživotosprávazdravá výživacvičeníischemická choroba srdeční myokarditidaperikarditidaendokarditidaembolieplicníkrevnítlakterpaie kardiovaskulární onemocněnínemoci cévsrdeční selháníplicní embolierizikové faktory poruchy krevního tlakuvysoký krevní tlakcévnísrdečníporuchyEKGinfarktselhání krevnemoci krevního oběhuotázky a odpovědikardiovaskulární systémkrevní oběh činnostzdravísynkopasrdeční chorobypopulárně-naučné publikace ateroskleróza nemocelékyzátěžechokardiografie diagnózypotížestravapohybsrdeční vady kardiovaskulární nemocipříčiny, prevence a léčbacivilizačníkardikardiovaskulární hyperlipidemiegenetické anamnézyfarmakoterapievýživapotravinovédoplňkyischemie :lékařství- kardiologie - nemocisrdce - cévnínemoci- srdce - kardiaci- příručky - vyšetření- rizika - faktory - nemoci- cévy - kardiovasculárníonemocnění- arytmie - srdečníarytmie - rizikové - onemocnění- vady - otázky - odpovědi- rady - medicína - kardiovaskulární- příčiny - prevence - hyperlipidémie - kouření- obezita - stres - hypertenze - cholesterol- krevnítlak - cukrovka - zdravotní- problémy - léčba - životospráva - zdravá výživa - cvičení- ischemická choroba srdeční- myokarditida - perikarditida - endokarditida - embolie - plicní- krevní- tlak - terpaie - kardiovaskulárníonemocnění- nemocicév - srdečníselhání- plicníembolie - rizikové faktory - poruchy krevního tlaku - vysoký krevnítlak - cévní- srdeční- poruchy - EKG - infarkt - selhání- krev - nemocikrevního oběhu - otázky a odpovědi- kardiovaskulárnísystém - krevníoběh - činnost- zdraví- synkopa - srdečníchoroby - populárně-naučné publikace - ateroskleróza - nemoce - léky - zátěž - echokardiografie - diagnózy - potíže - strava - pohyb - srdečnívady - kardiovaskulárnínemoci- příčiny,prevence a léčba - civilizační- kardikardiovaskulární- hyperlipidemie - genetické - anamnézy - farmakoterapie - výživa - potravinové - doplňky - ischemielékařství- kardiologie - nemocisrdce - cévnínemoci- srdce - kardiaci- příručky - vyšetření- rizika - faktory - nemoci- cévy - kardiovasculárníonemocnění- arytmie - srdečníarytmie - rizikové - onemocnění- vady - otázky - odpovědi- rady - medicína - kardiovaskulární- příčiny - prevence - hyperlipidémie - kouření- obezita - stres - hypertenze - cholesterol- krevnítlak - cukrovka - zdravotní- problémy - léčba - životospráva - zdravá výživa - cvičení- ischemická choroba srdeční- myokarditida - perikarditida - endokarditida - embolie - plicní- krevní- tlak - terpaie - kardiovaskulárníonemocnění- nemocicév - srdečníselhání- plicníembolie - rizikové faktory - poruchy krevního tlaku - vysoký krevnítlak - cévní- srdeční- poruchy - EKG - infarkt - selhání- krev - nemocikrevního oběhu - otázky a odpovědi- kardiovaskulárnísystém - krevníoběh - činnost- zdraví- synkopa - srdečníchoroby - populárně-naučné publikace - ateroskleróza - nemoce - léky - zátěž - echokardiografie - diagnózy - potíže - strava - pohyb - srdečnívady - kardiovaskulárnínemoci- příčiny,prevence a léčba - civilizační- kardikardiovaskulární- hyperlipidemie - genetické - anamnézy - farmakoterapie - výživa - potravinové - doplňky - ischemie :lékařství- kardiologie - nemocisrdce - cévnínemoci- srdce - kardiaci- příručky - vyšetření- rizika - faktory - nemoci- cévy - kardiovasculárníonemocnění- arytmie - srdečníarytmie - rizikové - onemocnění- vady - otázky - odpovědi- rady - medicína - kardiovaskulární- příčiny - prevence - hyperlipidémie - kouření- obezita - stres - hypertenze - cholesterol- krevnítlak - cukrovka - zdravotní- problémy - léčba - životospráva - zdravá výživa - cvičení- ischemická choroba srdeční- myokarditida - perikarditida - endokarditida - embolie - plicní- krevní- tlak - terpaie - kardiovaskulárníonemocnění- nemocicév - srdečníselhání- plicníembolie - rizikové faktory - poruchy krevního tlaku - vysoký krevnítlak - cévní- srdeční- poruchy - EKG - infarkt - selhání- krev - nemocikrevního oběhu - otázky a odpovědi- kardiovaskulárnísystém - krevníoběh - činnost- zdraví- synkopa - srdečníchoroby - populárně-naučné publikace - ateroskleróza - nemoce - léky - zátěž - echokardiografie - diagnózy - potíže - strava - pohyb - srdečnívady - kardiovaskulárnínemoci- příčiny,prevence a léčba - civilizační- kardikardiovaskulární- hyperlipidemie - genetické - anamnézy - farmakoterapie - výživa - potravinové - doplňky - ischemielékařství- kardiologie - nemocisrdce - cévnínemoci- srdce - kardiaci- příručky - vyšetření- rizika - faktory - nemoci- cévy - kardiovasculárníonemocnění- arytmie - srdečníarytmie - rizikové - onemocnění- vady - otázky - odpovědi- rady - medicína - kardiovaskulární- příčiny - prevence - hyperlipidémie - kouření- obezita - stres - hypertenze - cholesterol- krevnítlak - cukrovka - zdravotní- problémy - léčba - životospráva - zdravá výživa - cvičení- ischemická choroba srdeční- myokarditida - perikarditida - endokarditida - embolie - plicní- krevní- tlak - terpaie - kardiovaskulárníonemocnění- nemocicév - srdečníselhání- plicníembolie - rizikové faktory - poruchy krevního tlaku - vysoký krevnítlak - cévní- srdeční- poruchy - EKG - infarkt - selhání- krev - nemocikrevního oběhu - otázky a odpovědi- kardiovaskulárnísystém - krevníoběh - činnost- zdraví- synkopa - srdečníchoroby - populárně-naučné publikace - ateroskleróza - nemoce - léky - zátěž - echokardiografie - diagnózy - potíže - strava - pohyb - srdečnívady - kardiovaskulárnínemoci- příčiny,prevence a léčba - civilizační- kardikardiovaskulární- hyperlipidemie - genetické - anamnézy - farmakoterapie - výživa - potravinové - doplňky - ischemie

6 Klíčová slova modulárních automatizovaných knihovnických systémů - - online katalogy Volně tvořená (neřízená) „klíčová slova“ - není kontrola synonym a homonym, není patrná příbuznost lexikálních jednotek Různým stupněm řízená „klíčová slova“, není dán předem „tezaurus“, řídí se pragmaticky, podle potřeby – soubory autorit PSH = Polytematický strukturovaný heslář - řízený slovník, není vlastně tezaurem

7 Klíčová slova II Volně tvořená klíčová slova – volná indexace - slova jen přejímají z textu = slovní indexace Řízená klíčová slova - řízená indexace vždy se opírá o řízený slovník = pojmová indexace

8 Celistvost termínů vykázání násilníka ze společného obydlí počítačem podporované softwarové inženýrství vyjednávání o propouštění rukojmí člověk a životní prostředí nakládání s chemickými látkami ruční manipulace s břemeny

9 Celistvost termínu (obhajoba) Jde o problematiku víceslovných termínů, která se projevuje v procesu indexování jako problematika zařazení víceslovných lexikálních jednotek (viz např. výchova dítěte xděti - výchova). Podle našeho názoru není možné nadále (máme-li na zřeteli možnou návaznost věcných pořádacích systémů na systémy pojmově orientované) respektovat zásadu, že "deskriptory by měly být minimálními lexikálními jednotkami jak po stránce významové, tak i výrazové, a volit tedy jako základní prvky tezauru převážně jednoslovné pojmy, které se pak mohou kombinovat do libovolně početně stanovených řetězců, schopných vystihnout obsah polytematických dokumentů"2. Měli bychom se snažit o to, aby se obsah lexikálních jednotek (preferovaných termínů) co nejvíce přiblížil obsahu termínů používaných v odborné literatuře a při odborné komunikaci2 Problematika víceslovných spojení v tezaurech / Eleonora Slavíčková // In: Lingvistické metody a automatizované informační systémy. - Praha : Dům techniky ČSVTS, 1988. S. 12-20

10 Celistvé víceslovné termíny Záhlaví boj proti organizované kriminalitě Odkaz. forma boj proti organizovanému zločinu potlačování organizované kriminality Záhlaví bojové operace v horách Nadřazený termín bojové operace Záhlaví mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové publikace a ostatní pokračující informační zdroje Nadřazený termín mezinárodní standardní bibliografický popis Záhlaví mimořádné opravné prostředky v občanském soudním řízení Nadřazený termín opravné prostředky v občanském soudním řízení Záhlaví přechody planet přes Slunce Odkaz. forma přechody planet přes sluneční disk Záhlaví globální problémy životního prostředí Nadřazený termín environmentální problémy

11 PHNK téma sociální péče téma - téma lež – psychologické aspekty téma – čas česká architektura – 21. stol. téma – místo – čas hudba – Česko – 16. stol. místo – téma - čas Polsko – dějiny – 18. stol.

12 Struktura PH NK

13 Jednoprvkové (jednočlenná) mládež = jednoslovné, nebo víceslovné = dospívající mládež; v předložkové vazbě = aktivizační metody ve výuce; práce s mládeží; spojkovou frází = děti a mládež Víceprvkové (vícečlenná) – řetězce zpřesnění tématické, geografické, chronologické * formální

14 Geografické heslo Místo – tématické zpřesnění Česko - …poměry (hospodářské, náboženské, náboženské a kulturní, národnostní, sociální…) Česko – politika a vláda, - společnost a politika apod. Česko – diplomatické vztahy, - kulturní vztahy,- zahraniční vztahy Česko – národní hospodářství Česko – dějiny Česko – vlastivěda Ale: regionální geografie -- Česko

15 Historické názvy v Česku země Koruny české Odkaz. forma Koruna česká (1348-1918) Česká koruna (1348-1918) Koruna království českého Koruna českého království země České koruny České království a přidružené země České koruny Česko (1348-1918) české země země české

16 Protektorát Protektorát Čechy a Morava Odkaz. forma Protektorat Böhmen und Mähren Böhmen und Mähren (Protektorat) Čechy a Morava (Protektorát) Asoc. termín ČeskoČesko Slovensko Československo

17 Kraje Českobudějovický kraj (Česko : 1949-1960) Odkaz. forma kraj Českobudějovický (Česko : 1949-1960) Nadřazený termín ČeskoČesko Československo Podřazený termín Český Krumlov (Česko : okres : 1949-1960)Český Krumlov (Česko : okres : 1949-1960) České Budějovice-město (Česko : okres : 1949-1960) České Budějovice-okolí (Česko : okres : 1949-1960) Asoc. termín Písecký kraj (Česko : 1855-1868)Písecký kraj (Česko : 1855-1868) Budějovický kraj (Česko : 1855-1868) Jihočeský kraj (Česko : 1960-1990) České Budějovice-oblast (Česko) Táborský kraj (Česko : 1855-1868)

18 Změny názvů obcí ge666483 Záhlaví Gottwaldov (Česko) Asoc. termín Zlín (Česko) Gottwaldovský kraj (Česko : 1949-1960) Poznámka Používá se pro tvorbu korporativního záhlaví v letech 1949-1989. Ve věcném zpracování se používá poslední varianta názvu Zlín.

19 Starý okres Záhlaví Gottwaldov-město (Česko : okres : 1949-1960) Kód geogr. oblasti e-xr--- | e-xr-mr Odkaz. forma okres Gottwaldov-město (Česko : 1949-1960) Nadřazený termín Gottwaldovský kraj (Česko : 1949-1960)Gottwaldovský kraj (Česko : 1949-1960) Asoc. termín Gottwaldov (Česko) ale ne pro věcnouGottwaldov (Česko)

20 Etnická hesla Některé společenské vědy německá filologieněmecká filologie Umění v širokém smyslu slova ruské divadloruské divadlo Jídla slovenská jídla; chodská jídlaslovenská jídlachodská jídla

21 Etnická hesla česká architektura;česká filologie ;česká filozofie;česká jídla; slovácká jídla;olomoucké tvarůžky;české baroko; české písně ; české pohádky; české pověsti ;české prvotisky; české rukopisy; české staré tisky; české sklo ;české sochařství; české spisovatelky; české básnířky; čeští dramatici ;česká architekturačeská filologiečeská filozofiečeská jídlaolomoucké tvarůžkyčeské baroko české písněčeské pohádkyčeské pověstičeské prvotiskyčeské rukopisy české staré tiskyčeské skločeské sochařstvíčeské spisovatelkyčeské básnířky

22 Název jako předmět 24510 |a Ježíš : |b tajemný muž z Betléma : lže autor Šifry mistra Leonarda? / |c Jan Bauer 2463 |a Ježíš - tajemný muž z Betléma 24630 |a Tajemný muž z Betléma 60007 |a Ježíš Kristus |7 ola2002103454 |2 czenas 60017 |a Brown, Dan, |d 1964- |t Da Vinci code |7 aun2006372672 |2 czenas 63007 |a Bible. |p N.Z. |7 unn2006374670 |2 czenas 648 7 |a 1. stol. |7 ch460539 |2 czenas 648 4 |a 1.-2. stol. 65007 |a biblické postavy |7 ph118857 |y 1. stol. |2 czenas 65007 |a biblické události |7 ph138437 |y 1. stol. |2 czenas 65007 |a křesťanství |7 ph115073 |2 czenas 65007 |a historické prameny |7 ph114671 |y 1.-2. stol. |2 czenas 65007 |a okultismus |7 ph115583 |2 czenas 65007 |a gnóze |7 ph120577 |2 czenas 65007 |a literární náměty |7 ph138213 |2 czenas 65007 |a umělecké náměty |7 ph138227 |2 czenas

23 Unifikovaný název části Bible Hlavní záhlaví Dreyfus, Gustav, 1921-Název Abraham : člověk a symbol : jungiánský výklad biblického příběhu / Gustav Dreifuss a Judith Riemerová ; [z angličtiny přeložil Radovan Lukášek]Vydání Vyd. 1. Předmět. heslo Abraham, biblická postava Předmět. heslo Bible. S.Z. Mojžíšova, 1. Předmět. heslo biblické postavy biblické události biblická interpretace

24 Unifik. název pro beletrii Cestovatelův zápisník ke knize Šifra mistra Leonarda Předmět. heslo Brown, Dan, 1964- Da Vinci code americký román literární místopis -- Francie literární místopis -- Anglie literární místopis -- Skotsko umělecká díla -- Francie křesťanství -- esoterické pojetí okultismus

25 Název jako předmět – zákonné normy Předmět. heslo Evropská unie. Nařízení o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Předmět. heslo Římská úmluva (1980) Předmět. heslo mezinárodní smlouvy -- země Evropské unie nařízení Evropských společenství evropské právo mezinárodní právo soukromé -- země Evropské unie kolizní normy -- země Evropské unie Forma, žánr * dokumenty * komentáře

26 Personální heslo Předmět. heslo Farna, Ewa, 1993- Předmět. heslo zpěvačky -- Česko -- 21. stol. názory a postoje Chronolog. údaj * 2007-2010 Forma, žánr * vzpomínky * rozhovory

27 Formální deskriptory studie MDT (048.8)Angl. ekvivalent studies Poznámka Kratší odborná práce; kratší prozaický útvar; výtvarná práce jako cvičení nebo příprava k dílu.(048.8) Harris, DavidNázev Civil war and democracy in West Africa : conflict resolution, elections and justice in Sierra Leone and Liberia / David HarrisNakl. údaje London ; New York : I.B. Tauris, 2012 Popis (rozsah) xvi, 300 s. : il, mapy ; 23 cm Forma, žánr * studie

28 Pole 648 Chronologické údaje se vždy vyjadřují číslovkou, připouští se kombinace číslovky s předložkami od, do a zkratkou stol. V poli 648 se uvádějí všechny (konkrétní i obecnější) chronologické údaje potřebné z hlediska obsahu dokumentu, i když se některé údaje opakují, např. údaje uvedené jako chronologická zpřesnění. Jako chronologická zpřesnění (v heslech) se převážně uvádějí obecnější chronologické údaje označující desetiletí, dvacetiletí, padesátiletí (zapsané jako 1951-2000), století, přesahy století; konkrétní roky se přednostně uvádějí jako vstupní prvek v poli 648. Konkrétní roky v heslech jen: sčítání obyvatelstva ; volby (jsou rozlišeny podle typu); významné události, které nejsou vyjádřeny specifickým tematickým termínem obsahujícím chronologický údaj např. živelné katastrofy Používají-li se názvy států, jejichž existence nepřesáhla jedno století, např. Československo, Sovětský svaz jako geografická zpřesnění, mohou být dále chronologicky zpřesněny pouze v případech, kdy je nutné vyjádřit kratší časový úsek; chronologické zpřesnění "20. stol." se nepoužívá. Tento údaj se uvede v poli 648. http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_chronoludaje_10.htm

29 Desetiletí v hesle Česká republika se řítí do smrtící spirály : národní zpráva české koalice Social Watch za rok 2011 : průběžná zpráva o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a rovnosti pohlavíNakl. údaje Praha : Ekumenická akademie Praha, [2012]Popis (rozsah) 22 s. ; 21 cm EXEMPLÁŘE Číslo nár.bibl. cnb002392935ISBN 978-80-87661-01-7 (brož.)Další korporace Social Watch (organizace)Poznámka Nad názvem: Social Watch Česká republikaPoznámka Obsahuje bibliografické odkazy Předmět. heslo Česko -- hospodářské poměry -- 2001-2020 Česko -- sociální poměry -- 2001-2020 Chronolog. údaj * 2001-2020 Chronolog. údaj * 2011

30 Přednost čísleného vyjádření Záhlaví 2500000-8000 př. Kr.Odkaz. forma paleolit (Česko) Záhlaví 2500000 př. Kr.-550 po Kr.Odkaz. forma pravěk (Česko) Záhlaví 2000-800 př. Kr.Odkaz. forma doba bronzová (Česko) Použití zdravotně postižení -- Česko -- do 15. stol. pravěká společnost – Česko středověká společnost – Česko Chronolog. údaj * 2500000 př. Kr.-550 po Kr. Chronolog. údaj * 5.-15. stol. Forma, žánr * studie

31 Dvě skupiny Konskpektu dvě skupiny Konspektu se přidělují 1. spadá-li obsah dokumentu do dvou odlišných tematických oblastí a nelze určit převládající tematickou oblast - jen ve výjimečných případech 2. k vyjádření určitých formálních charakteristik (v pořadí druhý znak skupiny Konspektu, jako první v pořadí se uvádí hlavní téma dokumentu, tedy obor - za obor se považuje i národní literatura) při popisu · literatury pro děti a mládež · učebnic · jazykových slovníků · bibliografií · biografií · rukopisů, starých tisků a vzácných dokumentů · map, atlasů, glóbů a starých map

32 Učebnice 1. Obor, 2. 37.016 Odborné texty 1. Obor. 2. 81, nebo konkrétní jazyk Odborné jazykové slovníky 1. Obor, 2. 81 Oborové konverzace 1. Obor, 2. 81, nebo konkrétní jazyk Oborová terminologie 1.obor, 2. Konkrétní jazyk Bibliografie 1. Obor, 2. 01 Biografie 1. Obor, 2. 929 Literatura pro děti a mládež 1. Obor, nebo národní literatura, 2. 821-93; 0/-9-053.2 Rukopisy. Staré tisky 1. Obor, 2. 09 Komparativní jazykové studie 1.obor, 2. národní jazyky (811) Komparativní literární studie 1. Převládající literatura, 2. Národní literatury (821) Kartografické materiály 1.Oblast, 2. 912 Nejnovější stav

33 Použití skupiny 912 (2.úroveň)

34 Úpravy Konspektového schématu 2011 Z tohoto důvodu bylo Konspektové schéma rozšířeno již na první hierarchické úrovni o dvě speciální Předmětové kategorie, a to 25 * Beletrie Do této Předmětové kategorie byly zařazeny skupiny Konspektu zahrnující texty literárních děl, které jsou součástí jednotlivých národních literatur 26 * Literatura pro děti a mládež Do této předmětové kategorie byly zařazeny dvě skupiny Konspektu 821-93 - Literatura pro děti a mládež (beletrie) 0/9-053.2 - Literatura pro děti a mládež (naučná) Integrace Předmětové kategorie č. 25 – Beletrie si vyžádala i úpravu názvuPředmětové kategorie č. 11: původní slovní vyjádření/název „Jazyk, lingvistika a literatura“ se změnilo na aktuální slovní vyjádření/název „Jazyk, lingvistika, literární věda“Předmětové kategorie č. 11

35 Skupiny pro 09 09 - Rukopisy, prvotisky, staré tisky. Vzácná a pozoruhodná díla 093 - Prvotisky 094 - Staré tisky 094.5 - Tisky (19. stol.)

36 Autorita s problémovou notací Hlavní záhlaví Mášová, Hana, 1955- Název Nemocniční otázka v meziválečném Československu = The issue of hospitals in inter-war Czechoslovakia : moderní pojetí role nemocnice, jak se formovalo a postupně realizovalo v období první republiky / Hana Mášová Nakl. údaje Praha : Karolinum, 2005 Popis (rozsah) 235 s. ; 21 cm Předmět. heslo nemocnice -- dějiny nemocnice -- Československo zdravotní politika -- Československo zdravotní péče -- Československo sociální péče -- Československo Forma a žánr * studie Skupina Konspektu 614 - Veřejné zdraví a hygiena MDT 614.2:725.511 614 614.2 364-3 (437) (048.8)

37 Tabulky MDT Úplné tabulky cca 200.000 znaků Základní tabulky *cca 66.000 znaků (MDT-MRF) Střední tabulky cca *40.000 znaků (1/3-1/10) Zkrácené tabulky *cca 10.000 znaků (rovnoměrně) Výtahy z MDT podle účelu MDT-MRF na CD-ROM, na www – 5. vydání 2003 Vybrané znaky MDT NK ČR 1999 tištěné *cca 1.600 znaků Aktualizace VZ 2002 jen na www NK ČR

38 MDT-MRF v ČR Producent dat Konzorcium UDC, Haag Národní knihovna ČR (překlad) Typ datslovník Počet záznamů 66 000+Aktualizace CD disk se vydává neperiodicky, maximálně 1x ročně. Aktuální 5. česko-anglické vydání (Master Reference File 2002) je v distribuci od října 2003. Na adrese http://aip.nkp.cz/mdt je zpřístupněno aktuální on-line vydání Mezinárodního desetinného třídění pro všechny uživatele zdarma.http://aip.nkp.cz/mdt

39 Nezávislé pom. znaky etnik (=162.3)(=162.3) Češi (=162.3):(112.2)(=162.3):(112.2) Češi a Němci (vztah etnik) znaky etnické (plemen, národů, skupin) národnostní nebo etnické aspekty jsou odvozeny ze všeobecných pomocných znaků jazyka mohou stát samy o sobě =162.3 Čeština, proto (=162.3) Češi

40 Nezávislé pomocné znaky času "20""20" -- 21. století "321/324""321/324" -- roční období "324""324" -- zima 94(100)"1914/1918" všeobecné pomocné znaky závislé

41 Nezávislé pomocné znaky místa (437)(437) -- Československo (437.3)(437.3) -- Česko (437.31)(437.31) -- Čechy (Česko) (437.322) -- Brno (Česko) Znaky místa- symbol (1/9) používají se i jako součást znaku* např. 94(100)“1914/1918“ nebo 908(437.3), patří sem i fyziografické znaky* např. horské rostliny 581.9(23..04) nebo mořské ekosystémy 574.4(26)

42 Závislé pomocné znaky II »-02 vlastnosti »81‘374.8-022.11 frekvenční slovníky »-03 materiály »745.5-035.26 výtvarné práce z přírodních materiálů »620.1-034 (kovy - zkoušení) »-04 procesy »chystá se »-05 znaky osob a osobních charakteristik »77-055.2 fotografky »-05 32-051 (politici)

43 Nezávislé pom. znaky formy (035)(035) -- příručky (036)(036) -- informační publikace (036)(036) -- průvodce Znaky formy- symbol (0…) vnější forma dokumentů (05) časopisy, vnitřní (091) dějiny (závislé znaky)

44 Fasetizace MDT 7.071.1 Tvůrčí umělci. Profesionální umělci (např. malíři, sochaři, skladatelé). 7.071.2 Výkonní a interpretační umělci. Výkonní umělci, herci. 78.07 Zaměstnání a činnosti související s hudbou. Další členění jako v 7.07... (=411.16) Hebrejský. Židé. Židovský (etnicky). -056.45 Nadané osoby. Předčasně vyspělé osoby. Géniové. Zázračné děti.


Stáhnout ppt "Dokumentační analýza (informační analýza) Identifikační analýza Obsahová analýza - ČSN 010174 = ISO 5963 Metody analýzy dokumentu… Klíčové pojmy (výrazy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google