Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Vymezení, předmět zájmu a geneze politologie

2 Cíle přednášky Stručně seznámit studenty s vymezením a definicí politologie jako společenskovědní disciplíny Přiblížit její charakter, členění a historický vývoj Stručně představit hlavní politologické školy, resp. přístupy ke zkoumání politiky

3 Obsah přednášky Vymezení politologie Charakter politologie a její členění Historický vývoj politologie Názorové školy současné politologie

4 Vymezení politologie Politologie (věda o politice) - political science, Politikwissenschaft, science politique Politologie (složeno z řec. polis – obec, stát [polites – občan] a logos – slovo, výklad) je multiparadigmatická a multidisciplinární společenská věda o politice, politické teorii a mezinárodních vztazích. Politologie se zabývá popisem a hodnocením politických jevů, jako je např. fungování státu a politického systému, mocenských organizací a autorit, politické ideologie, význam a chování veřejnosti ve vztahu k politice a také mezinárodní vztahy.

5 Vymezení politologie Definice politiky - dvě základní metody: historicko-sémantická funkčně strukturální Dle historicko-sémantické metody je pojem politika odvozen od pojmu polis, což v městském státu antického Řecka znamenalo osídlení, jež bylo obranyschopné, zorganizované a samostatné. S pojmem polis jsou tedy již od počátku spojovány vlastnosti jako organizované soužití většího počtu lidí, jistá suverenita této skupiny, použití ozbrojené moci a autority a jistá nerovnost a hierarchie.

6 Vymezení politologie S postupem času se pojem politika stále více zužoval na otázky vládnutí a uplatnění moci. Změna nastala s nástupem myšlenkového proudu osvícenství v 18. století. Aspekty způsobu uplatnění moci sice zůstávají v popředí, avšak můžeme zároveň pozorovat tendence chápající politiku jako širší pojem, zahrnující i řešení hospodářských, sociálních a kulturních problémů. Dle funkčně strukturální metody obsahuje pojem politika tři podstatné dimenze: polity policy politics

7 Vymezení politologie DimenzeFormy projevuPříkladyOznačení forma- normy - instituce - zákony - parlament polity obsah- úkoly a cíle- program politické strany policy proces- konflikty a střety- průbeh přijímání zákona politics

8 Vymezení politologie Klíčový termín: moc M. Weber: „Politika je snaha získat podíl na moci či smět ovlivňovat její rozdělování. Ať již mezi státy nebo uvnitř států mezi jednotlivými skupinami.“ B. Crik: „Politiku můžeme jednoduše definovat jako aktivitu, jejímž prostřednictvím jsou rozdílné zájmy uvnitř dané jednotky vládnutí usmiřovány tím, že se jim dává podíl na moci úměrný jejich významu pro blaho a přežití celé pospolitosti. A... politický systém je takový způsob vládnutí, v němž se politika osvědčuje jako prostředek garantující rozumnou stabilitu a pořádek.“

9 Charakter politologie a její členění Předmět zájmu vědy o politice byl a je zkoumán i jinými vědními disciplínami. Jedná v prvé řadě o filozofii, historii, sociologii, psychologii i ekonomii Postupný vznik speciální vědy o politice můžeme chápat jako výsledek přirozené dělby práce mezi společenskými vědami posledních dvou tisíciletí Dělení politologie (UNESCO 1950): Politické teorie Politické instituce a systémy Politická sociologie Zahraniční a mezinárodní politika

10 Charakter politologie a její členění Alternativní dělení – dle zájmu a zaměření: Normativní politologie Srovnávací politologie Politické strany a zájmové skupiny Srovnávací federalismus Sdělovací prostředky Veřejná správa Mezinárodní vztahy a organizace Lidská práva

11 Historický vývoj politologie Politologie – moderní věda etablovaná ve XX. století První pokusy o vědecké zkoumání politiky – Platón, Aristotelés Renesance a novověk – Machiavelli, Bodin, Locke, Montesquieu, Hamilton Moderní a postmoderní období – Marx, Weber aj. Politologie v úzkém slova smyslu vznikla na přelomu 19. a 20 st. v USA a po 2. světové válce v Evropě. Na evropském kontinentě se od počátku vyvíjela spíše jako věda o státě jako mocenském nástroji a využívala zejména metod státovědy, právní vědy, v lepším případě historiografie. V USA se naopak orientovala spíše na zjištění a přesná změření či analyzování základních faktorů politických jevů na základě empirických metod uplatnitelných i sociálně vědních disciplínách.

12 Názorové školy současné politologie Normativně-ontologická škola Normativní škola je přesvědčena o existenci určitých jedině možných a z hlediska lidské existence i nutných norem, které je sice možné přizpůsobovat, avšak nikoli v zásadě opouštět. Empiricko-analytická škola Vychází z domněnky, že ve společenských vědách neexistuje objektivní pravda a že okolní realita je produktem nedokonalého vývoje, který je možné reformou měnit a usměrňovat. Kriticko-dialektická škola Vychází z teoretického předpokladu, že realita okolního světa je výsledkem zákonitého dějinného procesu, který můžeme na základě výsledků společenských věd vysvětlit a zásahy ovlivňovat.

13 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Politologie a mezinárodní vztahy Vymezení, předmět zájmu a geneze politologie


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google