Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 1 Politologie, politika, politik AutorDoc. Miroslav Sapík Tematická oblastZáklady společenských věd - politologie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předmět Základy společenských věd – oblast politologie. DUM je určen pro studijní obory -Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a nástavbové studium obor Podnikání. DUM je obsahově zaměřen na výklad základních pojmů, které představuje politologie a další pojmosloví. Ročník2. ročník nástavbového studia obor Podnikání, 4. ročník Obchodní akademie a Ekonomického lycea. Datum tvorbyzáří – listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Politologie, politika, politik DUM č.1

3 Politologie, politika, politik Politologie je vědní obor, který se zabývá studiem politiky. Název politologie je složen ze dvou řeckých slov – polis, což se vysvětluje jako řecký městský stát a logos je překládán jako rozum, věda. Význam politiky je spojen s dějinami a aktivitou společnosti v antickém starověku, v Řecku, především v Aténách. Od této doby je otázka politiky spojována s uměním řídit společnost, stát, orientovat se ve společenských poměrech.

4 Politologie, politika, politik https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+po litikahttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+po litika 2.9.2013

5 Politologie, politika, politik Ne, od samotného počátku byla politika samozřejmou součástí jen samotného řízení státu - to znamená, že nebyla samostatnou vědou. Byla spojována s filosofií, etikou a až na konci 19. století byla samostatnou disciplínou. Rozšíření politologie globálně je až po druhé světové válce. I v současné době je politologie považována jako součást společenskovědních oborů. Předmětem politologie je otázka moci.

6 Politologie, politika, politik Předmětem politologie je otázka moci. Pomocí moci dochází k přerozdělování politických zájmů ve společnosti, je jí ovlivněna funkčnost státu, politické systémy, politická kultura společnosti, chod institucí a činnost politických stran.

7 Politologie, politika, politik Vznikem samostatné vědní disciplíny bylo ustanoveno i její zaměření na tři základní roviny: normativní politologie – na politickou realitu aplikuje metody filosofie, postupuje od obecného ke konkrétnímu, zahrnuje hodnotové soudy, tedy stanoví, co by mělo být (např. na čem by měla být založena společnost); deskriptivní politologie – popis politických jevů, procesů, struktur a událostí, umožňuje říci, jaká je politická skutečnost; predikativní (prognostická) politologie – na základě popisů a vysvětlení umožňuje předpokládat, jaká bude politická realita, jak se budou vyvíjet politické procesy, případně jak je možné vývoj ovlivnit.(Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno 2004, s. 5).

8 Politologie, politika, politik Základním mezníkem ve vývoji politologie jako vědy je rok 1949, kdy na mezinárodní konferenci v Paříži byly stanoveny čtyři základní okruhy (předmět studia politologie): politické teorie, politické instituce, strany skupiny, veřejné mínění a mezinárodní vztahy (Tamtéž, s. 5). Politologie má souvislost s dalšími společenskovědními obory. Jsou to např. filosofie, sociologie, historie, ekonomie, psychologie.

9 Politologie, politika, politik Politik je osoba angažovaná v ovlivňování veřejných pravidel a rozhodování. Jako státník se pak označuje povětšinou politik, který je zkušený a respektovaný na národní či mezinárodní úrovni (http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik (6.10.2013).http://cs.wikipedia.org/wiki/Politik

10 Politologie, politika, politik Politika (z řeckého polis – město, politikétechné – správa obce) je mnohoznačný pojem obvykle označující proces a metodu rozhodování určité skupiny lidí s pluralitními zájmy a názory. Věda zabývající se politikou se nazývá politologie. V rámci rozhodovacích procesů je politika správa věcí veřejných, uměním řídit stát a hájit zájmy jednoho státu vůči druhému, vytvářet a udržovat vztahy mezi těmito státy.

11 Politologie, politika, politik V demokracii vstupují do politiky politické subjekty politickým přesvědčováním (argumentací zúčastněných stran) a vyjednáváním (často kompromisní dohodou), a tak vytvářejí či spoluvytvářejí politická rozhodnutí. Mezi takové subjekty mohou patřit jednotlivci (občané), stejně jako organizace (politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné zájmové skupiny).

12 Politologie, politika, politik V přeneseném smyslu znamená politika chování a jednání jednotlivce nebo skupiny nebo nasazení prostředků (ať legitimních nebo ne) k dosažení určitého cíle. https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+c%C3%ADl dne 3.9.2013 https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+c%C3%ADl

13 Politologie, politika, politik https://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+politikhttps://www.google.cz/#q=obr%C3%A1zky+politik dne 2.9.2013

14 Politologie, politika, politik Politika jako správa věcí veřejných byla chápána již v antickém Řecku. Ve středověku se pak do jisté míry stala dědičnou záležitostí feudálů, o něco později výlučnou záležitostí politiků. V novější době přechází tato tradice do pojetí politiky jako věci občanů. České slovo (politika) má několik významů, je ekvivalentem tří anglických termínů, které však operují na různé rovině obecnosti.

15 Politologie, politika, politik Politika ve významu anglického polity představuje strukturálně-funkční rámec politického procesu a politických aktivit; Politika ve významu anglického politics představuje politický proces střetávání zájmů, arény, v nichž se pohybují a vyjednávají politici (do politiky s tímto významem tedy patří politické strany a politici);

16 Politologie, politika, politik Politika ve významu anglického policy je programem, opatřením, krokem či záměrem, není spojená s aktéry, ale s tématy (např. sociální politika, vzdělávací politika, rozvojová politika). Nositelem politiky (ve významu policy) nemusí být jen političtí představitelé, ale v zásadě kdokoliv (mzdová politika firmy, protidrogová politika školy) (http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika (6.10. 2013).http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika

17 Politologie, politika, politik Seznam použité literatury: Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, Brno 2004. http://cs.wikipedia.org/wiki/Politikahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Politika (6.10.2013)


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google