Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010."— Transkript prezentace:

1 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010

2 Základní legislativní předpisy zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně vyhl. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti JPO SIAŘ GŘ 25/2009 - Řád výkonu služby JSDHO ! další předpisy nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

3 3 složky na úseku požární ochrany: 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

4 1. Hasičský záchranný sbor ČR Generální ředitelství HZS ČR HZS krajů (dále dělené na územní odbory) SOŠ PO a VOŠ ve Frýdku Místku Záchranný útvar Hlučín (+ Zbiroh) Ve spolupráci s HZS krajů dále zřizuje 5 učilišť PO zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

5 1. Hasičský záchranný sbor ČR Posláním HZS je chránit životy a zdraví obyvatel ČR a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech Úkoly HZS ČR plní příslušníci ve služebním poměru a občanští zaměstnanci Tvoří základní kostru plošného pokrytí JPO Pokrývá celé území ČR zák.č. 238/2000Sb, o HZS ČR nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

6 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO)

7 2. Obce - jednotky JSDHO Dle zák.č.133/1985 Sb. každá obec zřizuje min. jednu JSDHO Plán plošného pokrytí kraje rozděluje jednotky do kategorií JPO (dle přílohy 4 vyhl. č. 247/2001 Sb.) Vyhl. č. 247/2001 Sb. dále stanovuje min. početní stavy JSDHO a jejich vybavení technikou (dle příslušné kategorie JPO)

8 2. Obce - jednotky JSDHO Jednotky JSDHO významně doplňují jednotky HZS v plošném pokrytí kraje Jsou důležitou součástí systému požární ochrany! nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

9 2. Obce - jednotky JSDHO Kategorie jednotek JPO, zřizovatel a maximální čas výjezdu: JPO I JPO I HZS kraje do 2 min. JPO II JPO II JSDH obce do 5 min. JPO III JPO III JSDH obce do 10 min. JPO IV JPO IV HZS podniku do 2 min. JPO V JPO V JSDH obce do 10 min. JPO VI JPO VI JSDH podniku do 10 min.

10 2. Obce - jednotky JSDHO Funkce v jednotce Kategorie jednotek PO JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V Velitel11111 Velitel družstva 25252 Strojník36462 Hasič, Starší hasič 6125124 Minimální početní stavy v JSDHO:

11 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: V VD VD SS HHHH družstvo 1+3 (technik JSDHO)

12 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/1: družstvo 1+3 (technik JSDHO) V VD VD SS HHHH SS H

13 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO II/1: družstvo 1+3 V VD VD SS HHHH S HH (technik JSDHO)

14 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO III/2 a JPO II/2: družstvo 2+6 V VD VD SSS SSS HHHHHHHHHHHH

15 Funkční označení členů JSDHO:

16 2. Obce - jednotky JSDHO Vybavení požární technikou – JPO V 1.Motorová stříkačka – povinná ! 2.CAS 3.DA 4.Odsavač kouře, přetlakový ventilátor 5.Izolační dýchací přístroj (4 ks) 6.Přenosná radiostanice 7.Mobilní telefon Další technika pokud je to odůvodněno plošným pokrytím. Bez motorové stříkačky může být zřízena pouze požární hlídka.

17 2. Obce - jednotky JSDHO Vnitřní organizace jednotky JPO V: Druh osobního ochranného prostředku Počet pro každého hasiče Pracovní stejnokroj (PS II) blůza1 ks kalhoty1 ks Čepice k pracovnímu stejnokroji1 ks Přilba pro hasiče1 ks Obuv pro hasiče (příp. i s prodyšnou membránou)1 ks Ochranné rukavice pro hasiče1 ks Ochranné rukavice (pracovní)1 ks Lékařské rukavice1 ks Hasičský opasek s karabinou 6 ks v družstvu Svítilna1 ks Triko (krátký rukáv, dlouhý rukáv)2 ks Minimální vybavení jednotky věcnými prostředky – povinné!

18 2. Obce - jednotky JSDHO v souladu se z. 133/1985 Sb. a dalšími předpisy se v jednotkách PO provádí odborná příprava: ZákladníPravidelná (40 hod.) Odborná způsobilost Odborná příprava zahrnuje rovněž: - tělesnou přípravu - požární sport - prověřovací a taktická cvičení

19 2. Obce - jednotky JSDHO zřizovací listina (případně smlouva s jinou obcí) stejnopis jmenovacího dekretu velitele seznam členů a uzavřené dohody (pracovní smlouva, dohoda o členství v jednotce) dokumentace o odborné způsobilosti členů doklady o zdravotní způsobilosti (zdr. prohlídky 1x 2 roky) další doklady a záznamy !!! (odborná příprava, technická a strojní služba…) Dokumentace obce ve vztahu k JSDHO

20 2. Obce - Požární hlídka Neplést si s pojmem „Preventivní požární hlídka“ ! „Požární hlídka“ je forma JPO Členové požární hlídky musí splňovat stejné podmínky jako členové JSDHO (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost a příprava, osobní vybavení, smlouva s obcí…) Nemusí mít motorovou stříkačku (s ohledem na místní podmínky stačí např. hydrantový nástavec, hadice, proudnice, jednoduché hasební prostředky…) Minimální početní stav členů je 1+3

21 2. Podniky - JSDHO vedle JSDHO existují také zásahové jednotky podniků – JSDHP (v kategorii JPO IV a VI) mají pouze místní působnost ! vojenské hasičské jednotky – v působnosti MO (vojenské útvary, právnické osoby zřízené MO) nprap. Ing. Jan Kolář, tel. 950 311 165, jan.kolar@kt.hzspk.cz

22 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO)

23 3. Občanská sdružení Mezi největší sdružení v ČR patří: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (se svými základními organizacemi SDH) Česká hasičská jednota Česká hasičská jednota Moravská hasičská jednota Moravská hasičská jednota …

24 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) sdružení občanů zřízené v souladu s ústavou ČR (právo na sdružování) ve stanovách se hlásí k dřívějším organizacím hasičstva a navazuje na jejich činnost (kromě zásahové činnosti) hlavní cíle sdružení – vychovávat budoucí hasiče, spolupracovat při odborné přípravě, vyvíjet preventivně výchovnou činnost, organizovat vzdělávací, kulturní a sportovní akce… není určeno k hašení požárů a zásahové činnosti !

25 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Nábor potencionálních hasičů, jejich postupné vzdělávání Vyslání vybraných členů do JSDHO (nad rámec členství v SDH !) Předávání zkušeností mladým členům Průběžná činnost SDH (pořádání kulturních a společenských akcí, požární sport, preventivní činnost…)

26 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Hlavní cíle sdružení - rekapitulace: Pomáhají vyhledávat nové členy zásahových jednotek, výchova budoucích hasičů Podílejí se na odborné přípravě členů JSDHO (např. společné přednášky s SDH) Preventivně výchovná činnost mezi občany a mládeží Ediční a publikační činnost, dokumentace historie hasičstva Organizace kulturních, sportovních a jiných akcí

27

28 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) SH ČMS je organizováno na územním principu: - ústřední orgán - kraje (s působností dle územněsprávního členění ČR - KSH) - okresy (s působností pro okres - OSH) - okrsky (s působností pro několik SDH) - sbory SDH (s působností pro obec nebo její místní část) jednotlivé SDH jsou základními organizacemi SH ČMS, mohou mít vlastní právní subjektivitu

29 Funkční označení (ukázka):

30 Funkční označení členů JSDHO: (pro porovnání)

31 3. Obč. sdružení – SH ČMS Sbory dobrovolných hasičů (SDH) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Právní vztah obce k SDH je stejný jako k jiným sdružením (myslivci, včelaři, sokolové…) Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! Při využívání prostor zbrojnice, požární techniky a věcných prostředků ve vlastnictví obce (JSDHO) členy SDH pro svou činnost - musí mít s obcí uzavřenou smlouvu upravující podmínky využívání tohoto majetku ! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič, strojník…)! !!! §8 odst. 1 vyhl. 247/2001 Sb., který povoluje užívání těchto prostředků jen hasiči s odbornou způsobilostí (řidič, strojník…)!

32 1. stát (HZS ČR) 3. občanská sdružení (SH ČMS - SDH) 2. obce (JSDHO) VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

33 Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči všechny tři složky by měly vzájemně fungovat na principu partnerství – synergický efekt všechny tři složky by měly vzájemně fungovat na principu partnerství – synergický efekt každá složka si musí uvědomit svojí funkci v nastaveném systému požární ochrany každá složka si musí uvědomit svojí funkci v nastaveném systému požární ochrany

34 Zdroj: Internet

35

36 Zdroj: archiv HZS Pk

37 Odškodňování úrazů členů JSDHO: §80, zák. 133/1985 Sb.: (1) Došlo-li u občana k poškození na zdraví nebo k jeho smrti a) při jeho činnosti v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce a v požární hlídce b) v souvislosti s pomocí, kterou poskytl při zdolávání požáru nebo při odstraňování jeho následků anebo při cvičení jednotky PO, uhradí škodu vzniklou stát, obdobně podle předpisů o odškodnění pracovních úrazů (§190 až 203, §260 zák.práce + NV č.108/1994Sb.) (2) Náhradu škody podle odst. 1 poskytuje v zastoupení státu HZS kraje

38 Odškodňování úrazů členů JSDHO: 1) Stát (HZS – na základě písemné žádosti) Pokud člen JSDHO vykonává činnosti v jednotce na základě pracovněprávního vztahu, poskytuje náhradu obec = zaměstnavatel. 2) Připojištění obce (pojištění členů JSDHO) 3) Společná pojistka SH ČMS (pouze, pokud je zraněný zároveň členem SDH!) 4) Vlastní úrazová pojistka

39 Odškodňování úrazů členů JSDHO: Předkládané doklady při nárokování náhrad: Lékařská zpráva Lékařská zpráva Posudek o bolestném Posudek o bolestném Neschopenka Neschopenka Svědecké výpovědi Svědecké výpovědi Zpráva o zásahu Zpráva o zásahu Odborná a zdravotní způsobilost Odborná a zdravotní způsobilost Doklad o členství v JSDHO Doklad o členství v JSDHO BOZP (Bojový řád, Normy znalostí hasičů - SIAŘ 50/2009) !!! BOZP (Bojový řád, Normy znalostí hasičů - SIAŘ 50/2009) !!! …

40 Veškerou zodpovědnost za členy zásahové jednotky JSDHO nese velitel jednotky !!!

41 Povinnosti hasiče (dle Řádu výkonu služby v JSDHO) Hasiči jsou povinni:  důsledně plnit úkoly vyplývající ze základního poslání jednotek  při zásahu na místě události plnit rozkazy velitele zásahu a pokyny svých nadřízených, mohou však odmítnout splnění rozkazu nebo pokynu nadřízeného v případě, že by se jednalo o trestný čin  dodržovat předpisy upravující činnost na místě zásahu  prohlubovat své odborné znalosti v oblasti PO a udržovat si potřebnou fyzickou zdatnost  podrobovat se stanoveným preventivním zdravotním prohlídkám, jejíž četnost je stanovena NV č. 352/2003 Sb. (u JSDHO absolvují periodickou prohlídku 1x za 2 roky).

42 Povinnosti hasiče (dle Řádu výkonu služby v JSDHO) V místě dislokace jednotky plní člen jednotky úkoly v organizačním řízení související se zabezpečením akceschopnosti jednotky zejména při:  údržbě požární techniky a věcných prostředků podle potřeby zajištění akceschopnosti jednotky  pravidelné odborné přípravě v jednotce  účasti na přípravě k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení odborné způsobilosti, pokud vykonává funkci strojníka nebo velitele družstva nebo velitele jednotky

43 Povinnosti hasiče (dle Řádu výkonu služby v JSDHO) Člen jednotky při výkonu služby: a) je způsobilý pro výkon služby (způsobilost odborná, zdravotní, fyzická zdatnost) b) je způsobilý pro používání izolačního dýchacího přístroje a ochranného oděvu protichemického, proti sálavému teplu nebo ohni, je-li pro uvedené činnosti předurčen, c) dále pro provádění prací ve výšce nad 3 m na nezajištěných pracovištích (lana, žebříky apod.), d) musí být upraven tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání dýchací techniky, je-li pro její používání předurčen,

44 Povinnosti hasiče (dle Řádu výkonu služby v JSDHO) Člen jednotky při výkonu služby: e) dbá na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používá přidělené ochranné pracovní prostředky, f) využívá všech svých znalostí, zkušeností a technicko-taktických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, g) nepoužívá osobní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou při náhlých a extrémních vlivech prostředí na místě zásahu ohrozit jeho zdraví (např. náramky, řetězy, náušnice), h) je seznámen s používáním spojové techniky a dodržováním podmínek rádiového provozu.

45 Osobní a věcná pomoc (dle zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně) §18 Osobní pomoc - „Každý je povinen poskytnout osobní pomoc jednotce PO na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce.“ §19 Věcná pomoc - „Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.“ Do tří měsíců lze uplatnit náhradu výdajů, které vznikly v důsledku poskytnutí věcné a osobní pomoci. Osobní a věcnou pomoc může nařídit: - velitel zásahu - velitel JPO (JSDHO) - starosta obce

46 Osobní a věcná pomoc (dle zák. 133/1985 Sb. o požární ochraně) Výjimku z povinnosti poskytnout osobní a věcnou pomoc mají: - útvary a vojáci ozbrojených sil ČR, příslušníci Policie ČR, BIS a vězeňské služby, jestliže by tím byl vážně ohrožen důležitý zájem služby - právnické a podnikající osoby v oblasti veřejné hromadné dopravy, energetiky a spojů a jejich zaměstnanci - právnické osoby a podnikající osoby v oblasti zdravotnictví a jejich zaměstnanci - jakákoliv fyzická osoba, pokud jí v tom brání důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

47 Osobní a věcná pomoc (dle zák. 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému) dále dle zák.č.239/2000 Sb o IZS také: - osoby do 18 a nad 62 let - osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadované činnosti a plně invalidní - poslanci a senátoři PČR, členové vlády - ženy, pokud by to bylo v rozporu se zvláštním právním předpisem (zák. práce, vyhl. 261/1997Sb. – těhotné ženy, matky do konce devátého měsíce po porodu atd.) Osoby osvobozené od osobní pomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

48 Integrovaný záchranný systém Zdroj: Internet

49 Integrovaný záchranný systém IZS = koordinovaný postup jednotlivých složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Zákon č. 239/2000 Sb. o IZS ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS – HZS ČR (vč. JSDHO), Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR OSTATNÍ SLOŽKY IZS – AČR, Městská policie, ČČK, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů atd.

50 Děkuji z pozornost… nprap. Ing. Jan KOLÁŘ Odborná příprava jednotek PO HZS Plzeňského kraje, ÚO Klatovy Aretinova 129, 339 01 Klatovy tel. 950 311 165 email: jan.kolar@kt.hzspk.cz


Stáhnout ppt "Organizace požární ochrany a dobrovolní hasiči nprap. Ing. Jan Kolář HZS Pk, ÚO Klatovy, květen 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google