Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence."— Transkript prezentace:

1 telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence

2 Vývoj imunitního systému v závislosti na věku

3 Příjem mleziva v prvním dni života telete

4 Obsahové složení mleziva a zralého mléka Složka mlékamlezivomléko %Ihned p.p.12 hodin p.p.24 hodin p.p.48 hodin p.p.3-4 dny p.p. sušina33,020,915,614,012,8 tuk6,52,53,63,7 bílkoviny23,113,77,14,93,5 kasein5,64,54,23,62,8 Albumin, globulin 16,99,02,61,10,7 laktoza2,13,54,24,44,8 popeloviny1,41,11,00,90,8 Vitamin A (M.J.) 12,1.10 3 8,1.10 3 4.10 3 3.10 3 0,7.10 3

5 Koncentrace Ig v mlezivu Ideálně –100 / 120 g/l Minimální –60 g/l (mnohá mleziva jen 20 40 g/l) Potřeba Ig pro tele – v prvních 3 hod. p.p. 100 g –V dalších 12 hodinách dalších 100 g

6 Alternativy zajištění IgG teleti Efektivita absorpce Ig z kolostra –20-30% 150-200gIgG – 2 l mleziva Čerstvé mlezivum Mrazit mlezivo od matek –Malé snížení IgG –Pomalé rozmrazování!

7 Alternativy zajištění IgG teleti Krátkodobě konzervované okyselené mlezivo –2-3 ml 85% kyseliny mravenčí/1l kolostra –Použít 3-4 dny ( uloženo v chladu i týdny) –Okyselení na pH 4 dlouhodobě skladovat –Před použitím neutralizovat jedlou sodou 3,5g/l kolostra (pH 5-5,3) Komerčně vy ráběné kolostrální náhražky

8 Zjišťování kvality mleziva Stanovení Ig v mlezivu Stanovení Ig v séru telat

9 Zjišťování kvality mleziva Stanovení Ig v mlezivu Precipitační test se síranem zinečnatým –zákal –dostatečné hladiny frakce IgG vyšší než 10 (15) g/l Stanovení IG kolostroměrem

10 Použití kolostrometru Měření specifické hmotnosti mleziva Zajistit měření při stejné teplotě : 22°C –Nelineární závislost –Rovnice pro výpočet při 20°C :

11 Orientační zkoušky na kontrolu úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Zákalový test se síranem zinečnatým: – zákal = dostatečná hladina gamaglobulinů Glutaraldehydový test: –rychlost a stupeň koagulace nedojde-li k rychlé a úplné koagulaci = hypogamaglobulinémie

12 Orientační zkoušky na kontrolu absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Stanovení aktivity enzymu gamaglutamyltransferázy - GMT –vysoká koncentrace v kolostru krav Pokud tele napojeno kolostrem –vstřebání enzymu do krve aktivita GMT se v krvi telat zvyšuje –u telat kolostrem nenapojených aktivita téměř 0ová – napojení kolostrem nad 15 µkat/l. –dostatečné napojení u 2 – 6denních telat: –aktivita vyšší než 10 µkat/l

13 Orientační zkoušky na kontrolu kolostrální výživy a úrovně absorpce kolostrálních imunoglobulinů v séru Precipitační test se siřičitanem sodným: 3 zkumavky se siřičitanem sodným – koncentrace14%, 16% a 18% 1,9 ml + 0,1 ml séra telete 1. precipitát pouze s 18% roztokem nedostatečná imunologickou výbavu telete (menší než 5 g/l) 2. precipitát i s 16% roztokem Obsah imunoglobulinů 5 – 15 g/l 3.. precipitát se všemi koncentracemi síranu Obsah imunoglobulinů nad 15 g/l - dostatečná hladina protilátek –Kontrola se dá provést již za 6 – 8 hodin po napití kolostra

14 Posílení imunity telat v raném věku Mražené kolostrum Lyofilizované a sušené kolostrum –Kolostran pulvis –Kolostran pasta –Imugard Probiotika –Lactiferm

15 Rehydratační terapie Průjem mírného stupně –Řídce kašovitý trus – 1 kg/denně Profúzní průjem –Výkaly 4-7 kg/den –ztráta tělní tekutiny - 100-180ml/kg ž. hm. Normální příjem tekutin: 3 l Zvýšení příjmu tekutin při průjmu průjeml tekutin lehký1,5 - 2,0 výrazný3 - 3,5 profuzní4 - 7

16 Orální rehydratační terapie 6-12 l roztoku: –Alkalizační složka Lžička bikarbonátu/1l fyziologického roztoku –Glukóza –Draselné nebo sodné soli –Probiotická kultura Vynechat mléko, mléčnou náhražku Možnost kombinace Slavík, Illek, 2006

17 Orální rehydratační terapie U telat velmi dehydratovaných vhodné i.v. infuze –Možno až 10 l rehydratačního roztoku (rychlost 100ml/kg během 1-2 hodin) –Draslík (metabolická acidóza) ATB –Neměla by být léčivy první volby –Plošně nasadit u Interkurentních Systémových infekcí Slavík, Illek, 2006

18 IMULYZIN inj. ad us. vet. Přípravek k imunologickému vyrovnání populace telat - roztok bovinních imunoglobulinů s lyzinem - k ochranné aplikaci proti průjmovým onemocněním telat a infekčním chorobám respiratorního traktu – při stavech hypo a agamaglobulinemie, imunita vzniká krátce po aplikaci a trvá 2 až 3 týdny - balení: 100 ml

19 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet Antibiotikum s obsahem vitaminů a AQUA VIVA plv. sol. ad us. vet. Veterinární rehydratační přípravek k léčbě průjmů telat, k léčbě dehydratace, elektrolytické ztráty a acidózy při průjmech - speciální přípravek působící zpětnou úpravu stavu dehydratace, ztráty elektrolytů a acidózy spojených s průjmy telat - přípravek poskytuje sodík, draslík, glukózu, zajišťuje nárůst bikarbonátových prekursorů a umožňuje rychlou absorbci vody AQUA VIVA je balena a registrována po jedné dávce (83,7 g), což umožňuje zákonný prodej i jedné dávky přípravku Složení – 1 sáček (83,7 g): Natrii citras anhydricus 3,92 g Natrii acetas anhydricus 3,28 g Natrii propionas 1,92 g Kalii chloridum 2,98 g Natrii chloridum 4,68 g Kalii dihydrogenophosphas 1,36 g Erythrosinum natricum, Silicii dioxidum colloidale, Glucosum anhydricum

20 GAMMAVIT BIO plv. sol. ad us. vet. Antibiotikum s obsahem vitaminů a imunoglobulinů - k prevenci gastrointestinálních onemocnění novorozených telat - telatům ihned po narození, nejpozději do 24 hod - ve formě rozpustného prášku pro perorální použití - díky tetracyklinu je přípravek účinný na patogenní G+ a G– mikroorganismy a některá protozoa balen a registrován po jedné dávce (25 g) Způsob podání: Perorálně Dávka (25 g) se rozmíchá v cca 200 ml čaje, mleziva nebo vody zahřáté na teplotu 25–30 °C. Balení: 25 g

21 prevence Optimální výživa a ošetřování březích krav Správné zaprahování Dobrá zoohygiena Včasné a dostatečné napojení kolostrem Podávat směsné kolostrum telatům odstavených od krav –Laktogenní imunita - účinná ve střevě Protilátky se uchytí na enteropatogena Zabrání jeho uchycení na sliznici střeva Shlukuje je do komplexu procházejících střevem Několik h po napití Slavík, Illek, 2006

22 prevence Vakcinace následovaná včasným příjmem mleziva –E.coli, rotaviry,coronaviry –Březích krav –Možnosti A.Primovakcinace –6 – 8 týdnů a.p. Revakcinace –Za 4 týdny B. jednou –4 -12 týdnů a.p.

23 KOLIBIN RC NEO inj. ad us. vet. Vakcína proti rota, korona a koli infekcím novorozených telat - k vakcinaci březích jalovic a krav v chovech zamořených nebo ohrožených výskytem gastroenteritid novorozených telat virové (rotavirus, koronavirus) nebo bakteriální (enteropatogenní E. coli) etiologie - ochrana telat je zajištěna kolostrální a laktogenní cestou od imunní matky - vakcinační dávka je 2 ml i.m. - dosud nevakcinované krávy nebo březí jalovice se vakcinují v intervalu 21 dnů, a to 7 až 5 týdnů a 4 až 2 týdny před prvním očekávaným porodem - další vakcinace se provádí 1x, a to 4 až 2 týdny před každým následujícím porodem - balení: 50 ml - v nevakcinovaných stádech morbidita telat dosahuje až 70 % s mortalitou 5–15 %


Stáhnout ppt "Telata Kolostrální imunita Rehydratační terapie Prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google