Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference „Pětiletka ROP Jihovýchod – A jak dál po roce 2013“ Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Víceletý finanční rámec EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference „Pětiletka ROP Jihovýchod – A jak dál po roce 2013“ Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Víceletý finanční rámec EU."— Transkript prezentace:

1 Konference „Pětiletka ROP Jihovýchod – A jak dál po roce 2013“ Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Víceletý finanční rámec EU

2 29. června 2011 – návrh EK start oficiální diskuse Struktura podobná jako současná Finanční perspektiva; názvy Headingů jsou strukturovány podle Strategie Evropa 2020. Období 2014-2020 = 7 let (= horizont Strategie). Objem 1 025 mld. EUR = nárůst o 5 % oproti současné Finanční perspektivě. Víceletý finanční rámec EU

3 Srovnání Srovnání VFR 2007-13/2014-20 Mld. € v cenách r. 2011 Rozdíl (v %) 2007-20132014-2020 1. Inteligentní růst podporující začlenění445,5490,910,2% Konkurenceschopnost77,8114,947,7% Infrastruktura12,940,0209,7% Kohezní politika354,8336,0-5,3% 2. Udržitelný růst: přírodní zdroje421,1382,9-9,1% Výdaje související s trhem a přímé platby322,0281,8-12,5% 3. Bezpečnost a občanství12,418,549,9% Svoboda, bezpečnost a právo7,611,653,0% Občanství4,86,944,9% 4. Globální Evropa56,870,023,2% 5. Administrativa (včetně penzí a evropských škol)56,962,610,1% Administrativní náklady institucí EU48,450,54,2% 6. Kompenzace0,9 Celkem993,61 025,03,2% v % EU-27 HND1,12%1,05%

4 376 mld. EUR na KP EU pro období 2014-2020; z toho: - 162,6 mld. EUR na Konvergenci (< 75 % ø HDP EU) - 38,9 mld. EUR pro přechodné regiony (75–90 %) - 53,1 mld. EUR pro Konkurenceschopnost (> 90 %) - 11,7 mld. EUR pro Územní spolupráci - 68,7 mld. EUR na Fond soudržnosti - 926 mil. EUR pro vzdálené regiony + 40 mld. EUR na Nástroj k propojení Evropy (+ 10 mld. EUR vyhrazených ve Fondu soudržnosti na dopravní projekty). Min. 25 % (z kohezní politiky bez Nástroje k propojení Evropy) na Evropský sociální fond - v jednotlivých cílech 25-40-52%. Výkonnostní prémie na úrovni EU – 5% rozpočtu kohezní politiky vyhrazeno předem jako odměna za plnění cílů Strategie Evropa 2020. Kohezní politika v rámci víceletého finančního rámce EU

5 Pozice ČR k návrhu víceletého finančního rámce EU - koheze ČR podporuje zachování silné kohezní politiky EU v rámci rozpočtu EU, zaměřené na snižování rozdílů mezi regiony a členskými státy. ČR nepodporuje vznik navrhovaného Nástroje k propojení Evropy! Není v souladu s principy KP. ČR je zásadně proti vyčlenění 10 mld. EUR z Fondu soudržnosti na dopravní projekty v přímém řízení Komisí v rámci Nástroje v kohezních státech, neboť tak může dojít k tomu, že některé členské státy o jednou alokované prostředky následně přijdou. ČR nesouhlasí s preskriptivním stanovením mimimálních podílů na jednotlivé nástroje (ESF) a oblasti (energetická účinnost, OZE) na úrovni EU - poměry by měly vycházet z potřeb členských států a regionů a být výsledkem dialogu mezi členským státem a Komisí.

6 Pozice ČR k návrhu víceletého finančního rámce EU - koheze ČR bude usilovat o zachování současné architektury kohezní politiky a nepodporuje proto vytvoření nově navrhované kategorie přechodných regionů (75-90 % prům.HDP/obyv. EU) – sníží koncentraci na nejzaostalejší oblasti EU (Konvergence). ČR podporuje silnější zaměření KP na výsledky a souhlasí s případným zavedením ex- ante kondicionalit s přímou vazbou na kohezní politiku - ČR však nepodporuje zavedení ex-post makroekonomických nebo strukturálních kondicionalit navázaných na reformy. ČR nepodporuje vytvoření výkonnostní prémie EU, neboť je velmi složité objektivně hodnotit dosahování pokroku na úrovni států nebo regionů (EU2020).

7 Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Konference „Pětiletka ROP Jihovýchod – A jak dál po roce 2013“ Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra Víceletý finanční rámec EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google