Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář „ Knihovny a senioři“ Hodnota třetího věku Ing. Libuše Nivnická Vsetín 15. – 16.4.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář „ Knihovny a senioři“ Hodnota třetího věku Ing. Libuše Nivnická Vsetín 15. – 16.4.2009."— Transkript prezentace:

1 Seminář „ Knihovny a senioři“ Hodnota třetího věku Ing. Libuše Nivnická Vsetín 15. – 16.4.2009

2 Hodnota třetího věku Senioři – zákazníci budoucnosti Demografický vývoj Senioři a podnikání Senioři a knihovny Mezinárodní příklady přístupů ( IFLA )

3 Hodnota třetího věku V České republice je dnes přibližně 14 % osob starších 65 let, v roce 2030 by měla starší generace tvořit téměř 23% a podle odhadů Českého statistického úřadu vzroste tento podíl do roku 2050 až na 33%. Ve starších věkových skupinách převládají ženy.

4 Hodnota třetího věku  Trend stárnutí populace je celosvětovým problém. Často o něm mluvíme, děláme však dostatek pro to, abychom s tímto jevem účinně pracovali?

5 Hodnota třetího věku Senioři a podnikání ( versus knihovny a senioři ) Podnikání budoucnosti: vyplatí se služby seniorům „ Kdo chce vydělat na stárnutí populace měl by se zaměřit například na zdravotní a sociální služby pro seniory. Češi ale zatím podobné příležitosti opomíjejí.“ Zdroj: http://ihned.cz/1 Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie na VŠEhttp://ihned.cz/1

6 Hodnota třetího věku Zejména menší firmy neuvažují z pohledu dlouhodobé strategie - ženou se za momentálním úspěchem. Čeští menší podnikatelé v porovnání s těmi zahraničními se chovají tak, jako by postrádali schopnost dlouhodobého strategického myšlení. Zahraniční podnikatelé zpravidla formulují dlouhodobé strategické záměry, ve kterých počítají mj. i s demografickými změnami a jejich dopady na populaci a podnikání velké firmy se stárnutím počítají.

7 Hodnota třetího věku Jaké kroky by měli podnikatelé udělat, aby se na tyto problémy připravili a zároveň využili podnikatelské příležitosti, které sebou stárnutí populace nese? zmapovat si z demografického pohledu region, ve kterém chtějí podnikat – zjistit mj. věkovou skladbu obyvatelstva, počet žen, mužů a dětí zjistit, jaká je dostupnost jejich podniku pro možné zákazníky provést odhad vývoje populace na daném území přizpůsobit tomu svou nabídku

8 Hodnota třetího věku  Reklama zapomíná na seniory. Dělá chybu.  Doktoři nám zatím nepředpovídají smrt, zato marketing ano.“ Zdroj: http://ihned.cz/1--16088580-000000_print-48http://ihned.cz/1--16088580-000000_print-48 „

9 Hodnota třetího věku Reklamní průmysl stále podceňuje zákazníky nad 50 let Přitom ve vyspělých zemích jsou právě tito zákazníci potenciální významnou cílovou skupinou I v Česku je potřeba počítat s tím, že člověk ve věkové skupině nad 50 let je zkušenější a sebevědomější při rozhodování. Je přístupný marketingu, ale je cyničtější a s většími pochybnostmi.

10 Hodnota třetího věku Knihovny a senioři ( versus Senioři a podnikání) Je situace knihoven v něčem zásadně odlišná?

11 Hodnota třetího věku Známe demografickou skladbu našeho okolí? Je senior náš zákazník budoucnosti ? Umíme jim nabídnout dobré služby? Děláme nějaký marketing ? Pokud ano, děláme ho dobře? Závěr: není nutné hledat zcela samostatné cesty. Knihovny jsou integrální součásti společnosti a potenciální zákazníci mají stejné chování ke všem subjektům, které jim mohou nabídnout užitečné služby. Marketing v podnikatelské sféře tedy může v mnohém knihovnám napomoci. K tomu je třeba dobře přiřadit specifika, silné i slabé stránky knihoven, odhalit jejich příležitosti i hrozby.

12 Hodnota třetího věku Mezinárodní příklady přístupů

13 Hodnota třetího věku Stárnutí má každodenní vliv na každého člověka společnosti. Sociální, ekonomické a biologické problémy, které jsou výsledkem stárnutí vytváří tlak na všechny typy knihoven, zejména pak na veřejné knihovny. Považují knihovny služby seniorům opravdu za důležité? Věnují knihovny skutečně dostatečnou pozornost službám seniorům? Zabývají se knihovny opravdu službami seniorům komplexně?

14 Hodnota třetího věku 63rd IFLA General Conference - Conference Programme and Proceedings - August 31- September 5, 1997 Global Greying: Successful Strategies for Bridging Information Gaps with the Elderly Population Allan M. Kleiman Director, Cranbury Public Library Cranbury, New Jersey z pohledu KOMPLEXNOSTI: Následující teze, které je možné považovat za základní pilíře služeb pro seniory.

15 Hodnota třetího věku Knihovny slouží veřejnosti cestou: CONTRIBUTING - PODPORY vytváření pozitivních postojů ke stárnutí a starým PROVIDING - POSKYTOVÁNÍM informací a vzdělávání o stáří, jeho problémech pro staré stejně tak jako pro odboníky, kteří pracují se strými lidmi FACILITATING - USNADŇOVÁNÍ využívání knihovny seniory cestou zlepšování knihovního vybavení ( celkového designu) a dopravní dostupnosti PROVIDING- POSKYTOVÁNÍ knihovních služeb vhodných pro speciální potřeby seniorů, včetně minorit vázaných na domov ( nemobilních) nebo pobývajících dlouhodobě v různých institucích UTILIZING - VYUŽÍVÁNÍM potenciálu seniorů ke získávání jejich vrstevníků a jako zdroj znalostí při formování intergeneračního plánovaní aktivit EMPLOYING – ZAMĚSTNÁVÁNÍM seniorů ve službách

16 Hodnota třetího věku INVOLVING – ZAPOJOVÁNÍM seniorů při plánování aktivit a služeb pro celou populaci DEVELOPING – ROZVOJEM spolupráce s dalšími agenturami a skupinami zabývajícími se problémy a službami pro seniory PROVIDING - POSKYTOVÁNÍM programů,služeb a informací pro nastávající důchodce ( odchod z aktivního produktivního života) CONTINUALLY - NEPŘETRŽITÉ vyhledávání cest vedoucích k co nejvyšší efektivitě poskatovaných služeb, vyhledávání možností financování ( granty) a a zakotvení finančjích potřeb ve vazbě na potřeby seniorů do řádného rozpočtu knihovny

17 Hodnota třetího věku AVŠAK : Kategorie seniorů jako taková je příliš široká pro zdravé formování služeb. V rámci termín senior mají detailnější věkové skupiny 55 – 65, 65 – 80, 80 – 100 své specifické potřeby a také požadavky. Proto potřebujemr pro tyto skupiny různorodost: informací rekreativních a vzdělávacích programů ZÁVĚR: Knihovny tedy mají dvě možnosti. Buď aktivně vytvářet a nabízet služby pro seniory nebo je tito budou hledat jinde ( internet, jiné instituce).

18 Hodnota třetího věku WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 74TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 10-14 August 2008, Québec, Canada http://www.ifla.org/IV/ifla7 4/index.htmhttp://www.ifla.org/IV/ifla7 4/index.htm “Senior Spaces: The Library Place for Baby Boomers, Older Adults & Their Families” Allan M. Kleiman Old Bridge, New Jersey (USA) Zabývají se knihovny opravdu službami seniorům komplexně? Jsou pro tyto služby dobře vybaveny?

19 Hodnota třetího věku Projekt, který znamenal komplexní přístup k řešení dané problematiky. přerod původní ho minimálního prostoru do “Senior Spaces: The Library Place for Baby Boomers*, Older Adults and Their Families.” Na základě tohoto nového prostoru knihovna staví a kontinuálně rozvíjí programy a služby tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám mnohovrstevné slupiny seniorů a jejich rodin. * baby-boomer generation (those born between 1946 and 1964) To co bylo unikátní při této přeměně bylo také intenzivní zapojení veřejnosti, využití technologie Web2.0, www.infolink.org/seniorspaces, blog http://seniorspaces.blogspot.com/. http://seniorspaces.blogspot.com/ „ Senior Spaces“ se stal obchodní značkou („ brand“)

20 Hodnota třetího věku To co bylo unikátní při této přeměně bylo také intenzivní zapojení veřejnosti, využití technologie Web2.0, www.infolink.org/seni orspaces, blog http://seniorspaces.bl ogspot.com/. www.infolink.org/seni orspaces http://seniorspaces.bl ogspot.com/ „ Senior Spaces“ se stal obchodní značkou („ brand“)

21 Hodnota třetího věku Autor konstatuje, že knihovny jsou pro služby seniorům většinou nejenom špatně vybaveny, ale mnohdy pohlíží na tuto skupinu jen jako na lidi žijících v domově důchodů a potřebující maximálně knihy s velkým písmem. Avšak jen velmi málo knihove v New Jersey vytvořilo skutečně specifické programy pro tyto skupiny. Na straně druhé noví senioři očekávají od knihoven služby v podobě relaxace, celoživotního učení, občanské angažovanosti, námětů pro další pracovní kariéru ( second careers), příležitost pracovat jako dobrovolníci.. V rámci interní debaty se nesla klíčová myšlenka – najít inovativní cesty a dostat programy a služby bod jeden zastřešující „ deštník“.

22 Hodnota třetího věku Základem bylo vytvoření fyzického prostoru uvnitř knihovny, které dalo seniorům konkrétní „zakotvení“ uvnitř knihovny. Vzniklo sedm sekcí ( zátok) – jedna z nich - „ Senior Space“. včetně výukové místnosti. Pozornost byla věnována vnitřnímu vybavení nábytkem. Protože rozpočet byl omezen design vybavení vznikl jako mix nového a starého, červeného a modrého. Tato cesta mj. znamená snadnější dostupnost i pro menší knihovny bez nutnosti dodatečného financování a možnost vytvoření jejich vlastního prostoru pro seniory.

23 Hodnota třetího věku Koncept prostoru je stavěn na myšlence „ prostor uvnitř prostoru“. Je to místo, ke se klienti mohou aktivně věnovat sebevzdělávání a objevování. Jsou zde různé typy židlí od „ tvrdých“ až po pohodlné lenošky jaké máte doma, stoly výškově uzpůsobené pro vozíčkáře, velké monitory počítačů, klávesnice s velkým písmem, „ talking books“, lupa, knihy s velkým písmem, poslech hudby či knih na CD/DVD příjem “Radio Reading Service” in New Jersey Centrem celého prostoru je pak „ knihkupectví“ s tématickými sekcemi.

24 Hodnota třetího věku Programy I když fyzický prostor je podstatný pro „ zakotvení“ v knihovně, jsou to vlastní programy, které mohou přitáhnout nejen stávající klienty, ale především potenciální. Vytvořili ustálené denní koncepty: Pondělí – klub karetních hráčů, úterý Mah Jong players, čtvrtek crafters. Nejaktivnější pak byl klub the Savvy Seniors, tedy ti, kteří mají knihovnu jak základnu pro jejich programy, společenské a dobrovolnické aktivity. Pátek pak „ Seniors Fridays“ – prgramy široce koncipované tak, aby oslovovaly muže i ženy, poskytují rekreativní i vzdělávací možnosti. Součástí těchto pátku jsou i programy, kde lidé spolu hovoří a vyměňují si zkušenosti., diskutují nad shlédnutými filmy, esistuje i dámský diskusní klub.

25 Hodnota třetího věku Technology & Web 2.0 Standardní byla výuka práce na PC ( organizováno měsíčně) Další kroky: digitální fotoaparát, blogging, Second Life, gaming with Wii

26 Hodnota třetího věku S tímto neměli doposud zkušenosti. Pouze nepravidelně pořádali takovéto akce pro teenagery. Přesto to zkusili a využili k tomu právě teenagery. Celá záležitost měla výrazně sociálně společenský aspekt než soutěžní. Senioři se cítili více jako teenageři proto, že se aktivně zapojili do využívání možností současných technologií. Mnohé k tomuto hraní povzbudili jejich vnoučata či rodina. Mezi účastníky vznikala kamarádství.

27 Hodnota třetího věku Další příklady ze stránek IFLA demonstrující další varianty práce se seniory:

28 Hodnota třetího věku Library services to the homebound elderly in Denmark Gyda Skat Nielsen Søllerød Public Libraries Søllerød, Denmark E-mail: gskatn@mail.dkgskatn@mail.dk Library Services to Institutions for the elderly in Sweden Birgitta Irvall Swedish Library of Talking Books and Braille Enskede, Sweden e-mail: birgitta.irvall@tpb.sebirgitta.irvall@tpb.se

29 Hodnota třetího věku WORKING TOGETHER: COMMUNITY-LED LIBRARIES TOOLKIT The toolkit is available at: http://www.librariesincommunities.ca Guidelines for Library Services to Persons with Dementia Helle Arendrup Mortensen and Gyda Skat Nielsen “Aging and Verbal Creativity - Creative Writing for Elderly in the Library” Oddgeir Synnes Hordaland County Library Bergen, Norway

30 Hodnota třetího věku Závěr: Senioři jsou naši významní klienti budoucnosti Společnost obecně i knihovny dostatečně nedoceňují potenciál třetího věku a málo jej využívají Knihovny přes pestré a různorodé aktivity nemají v dostatečné míře komplexně pojaté služby zaměřené na seniory. Co dokumentovaly snímky v prezentaci …. ?

31 Hodnota třetího věku Děkuji za pozornost. Diskuse ………. Libuše Nivnická nivnicka@kjm.cznivnicka@kjm.cz Knihovna Jiřího Mahena v Brně www.kjm.cz www.kjm.cz


Stáhnout ppt "Seminář „ Knihovny a senioři“ Hodnota třetího věku Ing. Libuše Nivnická Vsetín 15. – 16.4.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google