Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOSMETIČKA 69 -41-L /004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOSMETIČKA 69 -41-L /004."— Transkript prezentace:

1 KOSMETIČKA L /004

2 Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou Délka denního studia - 4 roky
Učební plán : Český jazyk Cizí jazyk ( německý, anglický) Občanská nauka Dějepis Matematika Chemie Fyzika Práce s počítačem Psychologie a společenská výchova Estetická a výtvarná výchova Tělesná výchova Ekonomika Zdravověda Kosmetika Materiály Odborný výcvik

3 Český jazyk Mluvnice národní jazyk a jeho útvary
grafická stránka jazyka pravopis pojmenování a slovo tvarosloví Sloh popis a charakteristika výklad psaní dopisů administrativní styl slohové práce Literatura nejstarší literatury světa literatura středověku humanismus, baroko, klasicismus, osvícenství romantismus, české národní obrození, realismus umělecké směry 19– 20 století světová próza, česká literatura v období okupace světová próza druhé poloviny 20 století česká próza druhé poloviny 20 století

4 Cizí jazyk (anglický. německý)
Řečové dovednosti, sluchový poslech, porozumění projevů Jazykové prostředky, výslovnost, slovní zásoba, gramatika Osobní údaje, dům a domov, volný čas Tematické okruhy, služby péče o tělo a zdraví, základní odborné názvosloví kosmetických služeb, komunikace se zákazníkem WHAT IS YOUR NAME DER DIE DAS ich bin

5 Občanská nauka Člověk v lidském společenství Právo a společnost
Kultura Stát a občan Česká státnost ČR a Evropa Média mediální výchova Filozofie Etika

6 Dějepis Dějiny kosmetiky Starověk
Středověk a raný novověk ( stol.) Novověk 19. stol. Novověk 20. stol. Soudobý svět

7 Matematika Základní poznatky z algebry Základní poznatky z geometrie
Algebraické výrazy Lineární funkce, lineární rovnice,nerovnice a jejich soustavy Kvadratické rovnice a nerovnice Funkce, zobrazení v rovině, posloupnost a finanční matematika Goniometrie a trigonometrie Pravděpodobnost a kombinatorika Statistika, stereometrie, Analytická geometrie lineárních útvarů Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

8 Chemie 1 Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti
2 Anorganická chemie - anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli- názvosloví anorganických sloučenin- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě i v odborné praxi 3 Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku- základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi 4 Biochemie - chemické složení živých organismů- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,nukleové kyseliny, biokatalyzátory - biochemické děje

9 Fyzika Mechanika Termika Elektřina a magnetismus Vlnění a optika
Fyzika atomu Vesmír

10 Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle Práce se standardním aplikačním programovým vybavením Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet

11 Psychologie a společenská výchova
Základní vědomosti z obecné psychologie Psychologie osobnosti Vývojová psychologie Sociální psychologie Psychologie práce Společenská výchova, zásady společenského chování Komunikace se zákazníkem Řešení psychicky náročných situací Problematika vedení provozoven

12 Estetická a výtvarná výchova
Dějiny výtvarného umění Odborná výtvarná příprava Rozvíjení umělecké tvořivosti barva, harmonie barev a psychologické působení barev kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení

13 Tělesná výchova Gymnastika Atletika Pohybové hry
Turistika a sporty v přírodě Plavání Bruslení Základy sebeobrany

14 Ekonomika Podstata fungování tržní ekonomiky Podnikání
Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Mzdy, zákonné odvody Daňová soustava a finanční trh Národní hospodářství a EU

15 Zdravověda Hygiena a životospráva
Stavba a funkce orgánových systémů lidského těla Stavba a funkce kůže Stavba horních a dolních končetin Kožní choroby Nemoci nehtů na rukou a na nohou Vady a chorobné stavy horních a dolních končetin Patologie Mikrobiologie Imunologie Všeobecná epidemiologie Alternativní medicína

16 Kosmetika Dějiny a vývoj kosmetiky
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,hygiena práce, požární prevence Zařízení a vybavení kosmetické, pedikérské, manikérské provozovny Kůže a kožní choroby Pedikúra Manikúra Kosmetika (postup ošetření pleti)

17 Materiály Desinfekční přípravky Kosmeticko-hygienické přípravky
Přípravky k dalšímu ošetření pleti Přípravky dekorativní kosmetiky Přípravky k péči o vlasy Speciální přípravky Přípravky k péči o nohy Přípravky k péči o ruce

18 Odborný výcvik Manikúra- základní, parafínový zábal, gelové nehty,
masáž , lakování, zdobení Kosmetika - barvení obočí a řas, epilace obočí, trvalá na řasy - povrchové čištění - napářka ( parafín) - hluboké čištění - masáž obličeje a dekoltu - masáž trapézových svalů - mikromasáž očního okolí - maska - depilace - líčení - poradenství Pedikúra – základní ošetření

19 Krásný den SOU Domažlice


Stáhnout ppt "KOSMETIČKA 69 -41-L /004."

Podobné prezentace


Reklamy Google