Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou Délka denního studia - 4 roky Učební plán : Český jazyk Cizí jazyk ( německý, anglický) Občanská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou Délka denního studia - 4 roky Učební plán : Český jazyk Cizí jazyk ( německý, anglický) Občanská."— Transkript prezentace:

1

2 Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou Délka denního studia - 4 roky Učební plán : Český jazyk Cizí jazyk ( německý, anglický) Občanská nauka Dějepis Matematika Chemie Fyzika Práce s počítačem Psychologie a společenská výchova Estetická a výtvarná výchova Tělesná výchova Ekonomika Zdravověda Kosmetika Materiály Odborný výcvik

3 Český jazyk Mluvnice - národní jazyk a jeho útvary - grafická stránka jazyka pravopis - pojmenování a slovo - tvarosloví Sloh - popis a charakteristika - výklad - psaní dopisů - administrativní styl - slohové práce Literatura - nejstarší literatury světa - literatura středověku - humanismus, baroko, klasicismus, osvícenství - romantismus, české národní obrození, realismus - umělecké směry 19– 20 století - světová próza, česká literatura v období okupace - světová próza druhé poloviny 20 století - česká próza druhé poloviny 20 století

4 Cizí jazyk (anglický. německý) Řečové dovednosti, sluchový poslech, porozumění projevů Jazykové prostředky, výslovnost, slovní zásoba, gramatika Osobní údaje, dům a domov, volný čas Tematické okruhy, služby péče o tělo a zdraví, základní odborné názvosloví kosmetických služeb, komunikace se zákazníkem

5 Občanská nauka  Člověk v lidském společenství  Právo a společnost  Kultura  Stát a občan  Česká státnost  ČR a Evropa  Média mediální výchova  Filozofie  Etika

6 Dějepis Dějiny kosmetiky Starověk Středověk a raný novověk (16. -18. stol.) Novověk 19. stol. Novověk 20. stol. Soudobý svět

7 Matematika  Základní poznatky z algebry  Základní poznatky z geometrie  Algebraické výrazy  Lineární funkce, lineární rovnice,nerovnice a jejich soustavy  Kvadratické rovnice a nerovnice  Funkce, zobrazení v rovině, posloupnost a finanční matematika  Goniometrie a trigonometrie  Pravděpodobnost a kombinatorika  Statistika, stereometrie,  Analytická geometrie lineárních útvarů  Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

8 Chemie 1 Obecná chemie 1 Obecná chemie chemické látky a jejich vlastnosti chemické látky a jejich vlastnosti 2 Anorganická chemie 2 Anorganická chemie - anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli- názvosloví anorganických sloučenin- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě i v odborné praxi - anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli- názvosloví anorganických sloučenin- vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě i v odborné praxi 3 Organická chemie 3 Organická chemie - vlastnosti atomu uhlíku- základ názvosloví organických sloučenin - vlastnosti atomu uhlíku- základ názvosloví organických sloučenin - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi - organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi 4 Biochemie 4 Biochemie - chemické složení živých organismů- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,nukleové kyseliny, biokatalyzátory - chemické složení živých organismů- přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy,nukleové kyseliny, biokatalyzátory - biochemické děje - biochemické děje

9 Fyzika Mechanika Termika Elektřina a magnetismus Vlnění a optika Fyzika atomu Vesmír

10 Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle Práce se standardním aplikačním programovým vybavením Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet

11 Psychologie a společenská výchova Psychologie a společenská výchova Základní vědomosti z obecné psychologie Základní vědomosti z obecné psychologie Psychologie osobnosti Psychologie osobnosti Vývojová psychologie Vývojová psychologie Sociální psychologie Sociální psychologie Psychologie práce Psychologie práce Společenská výchova, zásady společenského chování Společenská výchova, zásady společenského chování Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem Řešení psychicky náročných situací Řešení psychicky náročných situací Problematika vedení provozoven Problematika vedení provozoven

12 Estetická a výtvarná výchova Dějiny výtvarného umění Odborná výtvarná příprava Rozvíjení umělecké tvořivosti barva, harmonie barev a psychologické působení barev kreslené studie denního, večerního a fantazijního líčení

13 Tělesná výchova GymnastikaAtletika Pohybové hry Turistika a sporty v přírodě PlaváníBruslení Základy sebeobrany

14 Ekonomika Podstata fungování tržní ekonomiky Podnikání Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku Mzdy, zákonné odvody Daňová soustava a finanční trh Národní hospodářství a EU

15 Zdravověda Hygiena a životospráva Stavba a funkce orgánových systémů lidského těla Stavba a funkce kůže Stavba horních a dolních končetin Kožní choroby Nemoci nehtů na rukou a na nohou Vady a chorobné stavy horních a dolních končetin Patologie Mikrobiologie Imunologie Všeobecná epidemiologie Alternativní medicína

16 Kosmetika Dějiny a vývoj kosmetiky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,hygiena práce, požární prevence Zařízení a vybavení kosmetické, pedikérské, manikérské provozovny Kůže a kožní choroby Pedikúra Manikúra Kosmetika (postup ošetření pleti)

17 Materiály Desinfekční přípravky Kosmeticko-hygienické přípravky Přípravky k dalšímu ošetření pleti Přípravky dekorativní kosmetiky Přípravky k péči o vlasy Speciální přípravky Přípravky k péči o nohy Přípravky k péči o ruce

18 Odborný výcvik Manikúra- základní, parafínový zábal, gelové nehty, masáž, lakování, zdobení Kosmetika - barvení obočí a řas, epilace obočí, trvalá na řasy - povrchové čištění - napářka ( parafín) - hluboké čištění - masáž obličeje a dekoltu - masáž trapézových svalů - mikromasáž očního okolí - maska - depilace - líčení - poradenství Pedikúra – základní ošetření

19


Stáhnout ppt "Úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou Délka denního studia - 4 roky Učební plán : Český jazyk Cizí jazyk ( německý, anglický) Občanská."

Podobné prezentace


Reklamy Google