Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NSK pro TV Jan Koucký svět práce: klasifikace povolání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NSK pro TV Jan Koucký svět práce: klasifikace povolání"— Transkript prezentace:

1 NSK pro TV Jan Koucký svět práce: klasifikace povolání
Malátova 17, Praha 5 tel.: +420 221 900 513 · NSK pro TV Jan Koucký svět práce: klasifikace povolání národní soustava povolání a kvalifikací - svět vzdělávání: klasifikace vzdělání - kvalifikace pro terciární vzdělávání Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Seminář CSVŠ, Praha 2. prosince 2008

2 Svět práce: klasifikace povolání
ISCO a KZAM International Classification of Occupation 1. ISCO level cca 10 Major group titles 2. ISCO level cca 27 Sub-major group titles 3. ISCO level cca 120 Minor group titles 4. ISCO level cca 500 Unit group titles

3

4

5

6

7 Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK)
Malátova 17, Praha 5 tel.: +420 221 900 513 · Národní soustava povolání (NSP) a Národní soustava kvalifikací (NSK) Projekty řešené v letech v rámci OP RLZ pod MPSV a MŠMT Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Seminář CSVŠ, Praha 2. prosince 2008

8 Národní soustava povolání a kvalifikací

9 Národní soustava povolání
projekt Ministerstva práce a sociálních věcí realizátorem zakázky je sdružení : TREXIMA, spol. s r.o. Hospodářská komora ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Institut Svazu průmyslu ČR realizace 01/2007 – 09/2008 adresa:

10 Sektorová rada Sektorová rada (SR) Role SR
orgán a nástroj zaměstnavatelů při prosazování zájmů v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a ke vzdělávacím institucím Role SR revidovat strukturu a obsah povolání a pozic v daném sektoru spolupracovat na optimálním vyjádření kompetencí jednotlivých povolání a pozic posuzovat kvalifikační i hodnotící standardy kvalifikací a navrhovat dílčí kvalifikace pro Národní soustavu kvalifikací spolupracovat s autorizujícími orgány v rámci realizace zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 10

11 Koordinační rada Koordinační rada (KR) Sektorových rad (SR) Složení KR
společný orgán subjektů, které se podílejí na realizaci VZ NSP, jehož hlavním úkolem je vytvořit síť SR a připravit prostor pro co nejširší uplatnění SR ve všech adekvátních oblastech Složení KR zástupce Hospodářské komory ČR zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR zástupce Institutu Svazu průmyslu ČR zástupce NÚOV zástupce společnosti TREXIMA, spol. s r.o. Role KR iniciovat a schvalovat vznik a fungování SR (složení, působnost, zánik) rozdělovat finanční prostředky pro SR přebírat výstupy SR a garantovat jejich kvalitu zprostředkovat komunikaci mezi SR a jinými institucemi 11

12 Přehled Sektorových rad
SR potravinářství a krmivářství 5 7 SR ve stavebnictví 6 SR textilního a oděvního průmyslu 9 SR průřezová 8 SR pro vodní hospodářství 4 SR pro polygrafii SR pro automobilový průmysl SR pro energetiku SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin SR zemědělství SR nábytkářů SR pro lesní hospodářství SR chemie SR hutnictví a slévárenství SR strojírenství SR elektrotechnická SR služby SR uměleckých řemesel SR pro veřejné služby a správu 3 celkem 94 129 Počet nových a aktualizovaných pozic 702 realizovaná jednání SR Počet posouzených DK a ÚK 296 plánovaná jednání SR Počet pozic popsaných kompetencemi 487 Počet členů v SR 243 12

13 Pokrytí trhu práce Sektorovými radami
Počet pozic v Kartotéce typových pozic ( ) 2048 Počet pozic garantovaných 18 Sektorovými radami 796 Počet pozic garantovaných Sektorovými radami a Expertními týmy (včetně pozic garantovaných SR pro veřejné služby a správu) 1212 13

14 Zkušenosti Problém: Návrh řešení: Důsledky:
Kolik má být Sektorových rad? Dnešní pokrývají cca 40 % povolání. Návrh řešení: Počet rad není vhodné redukovat, záleží na schopnostech spolupráce. Každý sektor by měl chápat SR jako příležitost ovlivňovat RLZ. Nové role SR možná povedou ke spojování. Důsledky: Možná až 35 SR, některé se následně spojí (VB: 25) Strategie CŽU ČR – usnesení vlády č. 761/ ukládá resortům a dalším subjektům úkoly – konkurenceschopnost založená na dialogu světa práce a světa vzdělávání. 14

15 Informační systém www.nsp.cz
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Svět vzdělávání: klasifikace vzdělání ISCED
Malátova 17, Praha 5 tel.: +420 221 900 513 · Svět vzdělávání: klasifikace vzdělání ISCED Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Seminář CSVŠ, Praha 2. prosince 2008

28 Mezinárodní klasifikace vzdělání ISCED
Úrovně vzdělání ISCED 0 – Preprimární vzdělání ISCED 1 – Primární vzdělání ISCED 2 – Nižší sekundární vzdělání ISCED 3 – Vyšší sekundární vzdělání ISCED 4 – Postsekundární neterciární vzdělání ISCED 5 – Terciární vzdělání - první stupeň ISCED 6 – Terciární vzdělání - druhý stupeň Obory vzdělání 0 – Obecné vzdělání 1 – Vzdělávání a výchova 2 – Humanitní vědy a umění 3 – Společenské vědy, obchod a právo 4 – Přírodní vědy, matematika a informatika 5 – Technické vědy, výroba a stavebnictví 6 – Zemědělství a veterinářství 7 – Zdravotnictví a sociální péče 8 – Služby 9 – Nezačlenitelné programy

29 Podrobně vymezené obory 96 položek
1. stupeň X Široce vymezené obory 10 položek 2. stupeň XX Úzce vymezené obory 26 položek 3. stupeň XXX Podrobně vymezené obory 96 položek Technické vědy, výroba a stavebnictví 52 Technické vědy a technické obory Strojírenství, kovovýroba a metalurgie 52101 Hodinářství 52102 Hutnická technologie Hutnictví 52104 Hydraulika 52105 Kotlářství a sváření 52106 Mikromechanika 52107 Montáž, soustružení a obrábění kovů 52108 Ocelářství 52109 Odlévání kovů a výroba modelů 52110 Opravy jízdních kol 52111 Programy hutnických oborů 52112 Programy strojírenských oborů Přesná mechanika Puškařství Strojírenství 52116 Sváření a pájení 52117 Výroba jízdních kol 52118 Výroba nástrojů a zápustek 52119 Výroba oceli …………. atd.

30 Návrh seskupení kvalifikací terciárního vzdělání do 22 „sektorů“

31 Národní soustava kvalifikací pro TV
Řešitelé Projektu NSK TV (IPN) Absolventi VŠ a VOŠ MŠMT Akreditační komise Vysoké a vyšší odborné školy Řešitelé projektů NSK a NSP Zaměstnavatelé a profes. organ. organizace organizace Sektorové rady Zaměstnavatelská sdružení Pracovní skupiny AK Jednotlivé VŠ a VOŠ, skupiny škol a fakult

32 Děkuji Vám za pozornost
Malátova 17, Praha 5 tel.: +420 221 900 513 · Děkuji Vám za pozornost Národní soustava kvalifikací pro terciární vzdělávání Seminář CSVŠ, Praha 2. prosince 2008


Stáhnout ppt "NSK pro TV Jan Koucký svět práce: klasifikace povolání"

Podobné prezentace


Reklamy Google