Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOT NA VENKOVĚ CESTA KE SVOBODĚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOT NA VENKOVĚ CESTA KE SVOBODĚ."— Transkript prezentace:

1 ŽIVOT NA VENKOVĚ CESTA KE SVOBODĚ

2 LIDSKÁ CIVILIZACE ZAČALA ZEMĚDĚLSTVÍM
*nejstarší kultury světa byly převážně zemědělské a tento způsob obživy převládal po tisíciletí až do nástupu technické revoluce *pole byla obdělávána bez užití strojů, pouze lidskou nebo zvířecí silou a nebyla používána umělá hnojiva a pesticidy *lidé dokázali přežít, bez možnosti si potraviny kupovat, v neúrodných oblastech, za různých válek nebo při živelných pohromách *práce v zemědělství vyžadovala znalosti, námahu a spoléhání, že budou vhodné přírodní podmínky pro růst a sklizeň plodin *Na naší planetě je dodnes mnoho oblastí, kde převládá zemědělský způsob života pro stamiliony lidí

3 ZÁVISLOST V MODERNÍM SVĚTĚ
*asi před 200 lety začala průmyslová revoluce, která změnila svět *s jejím nástupem také zanikaly feudální vztahy a závislost lidí na šlechtě a vládnoucí církvi *s rozvojem výroby a dopravy začala koncentrace lidí z venkova do měst a nastal postupný, ale rychlý proces změn přírodního prostředí *během poměrně krátké doby technického pokroku a odklonu od tradičních rodinných, morálních a duchovních hodnot se civilizace na Zemi dostává do celé řady těžko řešitelných krizí *dnes jsme se jako lidstvo, zvláště ve vyspělých zemích, dostali do přílišné závislosti na technice a vytvořených vztazích moderního světa. *návrat k životu v souladu s přírodou je cestou nejen ke zdraví, ale i k nezávislosti a ke svobodě

4 POBYT NA VENKOVĚ PROSPÍVÁ
*rodiče by měli využít možností k pobytu rodiny na venkově podle toho, jak jim to dovolují jejich prostředky. Výhodu mají ti, kteří mohou využít pobyt na venkově u svých rodičů, prarodičů či přátel. Dům pro život na venkově nemusí být velký, ale měl by s ním být spojen kus pozemku, který by se dal obdělávat. Dětem pobyt v přírodě svědčí na těle i na duchu a naučí se také o přírodu pečovat

5 KIBUCY Kibuc Barkaj Zajímavými typy života na venkově jsou izraelské kibucy a mošavy. Kibuc je typ osady, kde lidé hospodaří formou kolektivního vlastnictví. Ze zisků jsou zabezpečeny základní životní potřeby členů. Přicházející dobrovolníci, většinou mladí lidé z vyspělých zemí, pracují za bydlení a stravu, které jsou zdarma, a dostávají jen kapesné. Kibucy sehrály významnou roli při vzniku státu Izrael.

6 IZRAELSKÝ MOŠAV Nejstarší mošav Nahalal v údolí Jizreelu
Mošav je typ zemědělské osady, která je tvořena soukromými, společně hospodařícími farmami.Podobně jako v kibucech je zde podíl společného hospodaření, ale soukromé vlastnictví je zachováno.Systém v mošavu spravedlivě zvýhodňuje dobré farmáře. Stroje jsou většinou společné a kolektivně je zajišťován i nákup a prodej produktů. Mošavy jsou řízeny volenou radou a liší se mírou spolupráce obyvatel.

7 PROJEKTY VÝCHODNÍCH FILOSOFIÍ
Auroville založila hinduistka Alfassa,následovkyně Sri Aurobindo Ghoshe. Od roku 1956 se nechala nazývat „Božskou Matkou“ (Matkou). V roce 1960 s dalšími žáky Aurobinda založila Asociaci Nového věku a začala ve spolupráci s Unesco budovat město „jednoty lidstva“ Auroville, původně asi pro lidí. Dnes v něm žije 1000 lidí. Z podobných kořenů vyšel známý Srí Chinmoy. Auroville v Indii, spirituální ekovesnice. Ekologická farma, školící středisko a centrum holistické léčby podle filosofií východního mysticismu.Založena r.1968 Exkurze ze škol vyhledávají tzv.“Kršnův dvůr“, kde žijí lidé podle védské kultury. Založen v roce 1990.

8 CAMPHILL *hnutí camphillů bylo inspirováno antropozofickými myšlenkami
Rudolfa Steinera. Vzniklé komunity pečují především o nemocné děti a ve školství používají zásady waldorfské pedagogiky. Farmy jsou provozovány na principech biodynamického zemědělství. Rudolf Steiner vychází z budhismu a hinduismu, zde převzal učení o karmě a reikarnaci.Silný vliv v jeho filosofii nechává okultismus, astrologie a spiritismu. Podle Steinera je Země živým organismem, který 2x za den dýchá, léčebné účinky rostlin lze prý poznat podle tvaru listů. Za směr růstu listů prý mohou zlí skřítkové gnómové a v listech rostlin se usazují víly-undiny…. Waldorfské školy navštěvují děti některých asd… Při práci na ekofarmě camphillu pomáhají především dobrovolníci z waldorfských škol Společná práce a život v komunitě, dobrá péče o mentálně postižené lidi je hlavní náplní camphillu.

9 EKOVESNICE FINDHORN VE SKOTSKU
*ekovesnice Findhorn leží na severu Skotska u moře *projekt je zaměřen na ideu trvale udržitelného rozvoje, využívání alternativních zdrojů energie, ekologické čištění odpadních vod apod. *45 staveb je výhradně z ekologických materiálů *vesnice také slouží jako školící a duchovní středisko a nadace s jejím jménem pomáhá rozvoji podobných projektů *obyvatelé jsou v 70% soběstační ve výrobě čerstvých potravin a zcela nezávislí v potřebě elektřiny ze státní sítě Sběr plodin na ekofarmě Findhorn Společná meditace

10 HNUTÍ HIPPIES *neorganizované hnutí vzniklo v 60.letech v USA jako vzpoura proti společnosti. Přívrženci toužili po míru, lásce a svobodě. *k naplnění těchto cílů se sdružovali do komun, kde často provozovali volnou lásku, používali drogy a žili nekonformním způsobem života. *později začalo hnutí inklinovat k východním náboženstvím se zájmem o ekologii, vegetariánství či alternativní kulturu. *s hnutím sympatizoval např. John Lennon a název jeho slavné skladby „All you need is love“ byl známým heslem hippies. Pestrý autobus hippies Farma hippies

11 PERMALOT *Permalot je pozemkový spolek, který se snaží ve Svojanově o ideu trvale udržitelného rozvoje života. S tím se pojí přírodní stavitelství, využívání alternativních energií, třídění odpadů či ekozemědělství. *v centru zájmu je ochrana životního prostředí, vzdělávací činnost a snaha o vytvoření komunity stejně smýšlejících *filosoficky je toto sdružení blízké myšlenkám Rudolfa Steinera o tzv. biodynamickém zemědělství Permakultura je filosofie trvale udržitelného bydlení;trvale udržitelné ekosystémy. Je to reakce na špatné zacházení s přírodou, název vznikl v roce 1978 v Austrálii,duchovní otcové jsou Bill Molisson a David Holmgren. Složenina: permanent+agriculture Pojízdná moštárna Permalotu Zateplování domu slámou

12 ALPSKÝ SEDLÁK SEPP HOLZER
Sepp Holzer je svérázný rakouský farmář, který na svazích Alp v nadmořské výšce metrů vytvořil krásnou „rajskou zahradu“. Na 40ha vysadil tisíce stromů, pěstuje zeleninu i obilí. Zakládá a pomáhá financovat pěstitelské projekty v různých zemích.Na podzim roku 2008 přednášel také v ČR. Dokazuje, že v nepříznivých klimatických podmínkách je klíčem k úspěchu farmářova mysl.

13 RODOVÝ STATEK Zakladatelé rodových statků se obrací ke způsobu života, který hledá soulad s přírodou.Ideálem je založení rodinného bydlení a zušlechtění pozemku o rozloze asi 1 ha. Tato plocha postačí k sobestačnosti rodiny v produkci potravin pro vlastní potřebu. Je samozřejmé, že plodiny jsou pěstovány ekologicky a pozemek také slouží jako místo duchovní inspirace. Klíčovým slovem tohoto životního stylu je permakultura, kterou založili v 70.letech minulého století průkopníci v Austrálii.

14 RUSKÉ RODOVÉ OSADY Myšlenka rodových osad k nám přišla z Ruska, kde po rozpadu SSSR začaly vznikat ekovesnice, jako reakce na reorganizaci ekonomiky a hroutící se dosavadní životní styl při perestrojce.Pozdější osady byly již zakládány lidmi, hledající harmonii a život v souladu s přírodou. Nejznámnější sídla jsou Novoekovil, Tiberkul a Kitěž.Novým impulsem k zakládání osad jsou knihy od V.Mergeho.

15 TIBERKUL V roce 1994 vznikla ekovesnice Tiberkul u stejnojmenného jezera v Krasnojarské oblasti Ruska. Vesnice byla založena vyznavači vůdce Visariona (S.A.Toropa), který v roce 1991 založil „Církev posledního přikázání“ a prohlásil se za nové vtělení Krista na zemi. Členové osady jsou povinně vegany a Tiberkul je v současnosti s asi 5000 obyvateli největší ekovesnicí na světě.

16 PROJEKT ČESKÉ RODOVÉ OSADY
Rodová osada, vznikající přírodní projekt v Čechách Projekt rodové osady usiluje vytvořit společenství, které bude mít stejné vize a přístup k životu a přírodě. Ideálem by pak bylo založení vesnice s asi stovkou rodových farem. Inspiraci k životnímu stylu zakladatelé nalézají v knihách Vladimíra Mergeho Anastásia, jejichž hlavní hrdinkou je žena, která žije přírodním životem.Filosofie knih je panteismus a své místo v projektu má také astrologie.

17 NEZÁVISLÍ AMIŠOVÉ *Amišové jsou zajímavá křesťanská denominace, která odvozuje svůj původ od novokřtěnců.V USA jich žije asi *Rodiny mají zemědělské farmy a jsou sdruženy do okrsků s vlastními školami , od ostatního světa se izolují.Nábožensky smíšená manželství nejsou dovolena. *Techniku používají velmi omezeně, převážnou část zemědělských prací vykonávají s koňmi, auta nemají.Ortodoxní skupiny Amišů nepoužívají ani elektřinu či telefon. *Amišové jsou známí svými pacifickými postoji a jednoduchým životním stylem. Své názory nikomu nevnucují. *po dosažení věku 16 let dostávají teenageři volnost „ochutnat“ svět, aby se mohli svobodně rozhodnout pro život v komunitě či mimo ni.

18 VENKOVSKÝ ŽIVOT AMIŠŮ *je to až neuvěřitelné, že v nejvyspělejším státě světa USA žijí lidé, kteří se dobrovolně rozhodli pro přírodní způsob života a odmítají takové výdobytky civilizace jako elektřinu, telefon či automobil. *v roce 2008 do komunity patřilo asi lidí.Rodiny mívají v průměru 6 dětí a nižší dětskou úmrtnost. *nezávislost na společnosti a šťastný jednoduchý život kontrastuje s konzumními postoji a hodnotami tzv.západní civilizace.

19 KUBÁNSKÝ ZÁZRAK *po rozpadu SSSR r.1991 nastala na Kubě hluboká hospodářská krize *dovoz potravin klesl na polovinu, u zemědělských hnojiv a krmiv byl pokles nižší o 80%, chyběla i ropa, USA vyhlásila Kubě embargo *po těžkých krizových letech přijala vláda Kuby rázná opatření *provedla pozemkovou reformu, zavedla nová zemědělská družstva a podpořila rozvoj městských a příměstských zahradnictví *výsledkem je dnes velká soběstačnost ve výrobě potravin, které jsou navíc pěstovány biologicky kvůli nedostatku hnojiv a pesticidů Zemědělská půda je zde úrodná Volský potah na Kubě

20 REFORMA V 19.STOLETÍ V USA *úspěšnou propagátorkou komplexního
zdravého životního stylu se v polovině 19.století v USA stala Ellen G. Whiteová. *věřila, že byla inspirována Bohem a začala zdravotní zásady aplikovat nejen ve svém životě, ale i publikovat pro veřejnost *ve svých knihách vyzdvihuje přednosti života v souladu s přírodou, střídmosti, přírodní léčby a vegetariánství. *byla iniciátorkou zakládání sanatorií s přírodními léčebnými postupy, ekofarem, vegetariánských jídelen a organizací, které propagovaly harmonický zdravý život. *církev adventistů sedmého dne, kde byla členkou, její rady přijala a rozvinula ve své službě lidem po celém světě. Ellen Gould Whiteová

21 MYŠLENKY KŘESŤANSKÉ SPISOVATELKY ELLEN WHITEOVÉ
*V souladu se světlem, jenž mi bylo dáno, naléhám na lidi, aby vyšli z velkých středisek populace. V našich městech vzrůstá zvrácenost a stává se stále zjevnějším, že ti, kteří v nich zůstávají, aniž by museli, činí tak na vlastní nebezpečí a ztráty spasení duše. *Božím úmyslem nebylo, aby se lidé natísnili do měst a bydleli tam v činžácích a řadových domech. Čím více vejdeme v soulad s původním Božím plánem, tím příznivější budou naše podmínky k zajištění zdraví pro tělo, mysl i duši.

22 NESNÁZE ŽIVOTA VE MĚSTĚ
„Neexistuje ani jedna ze sta rodin, které by tělesně, duševně či duchovně prospělo přebývání ve městě. Vezměte své děti pryč a oddělte je od pohledů a zvuků města, pryč od řinčení a lomozu tramvají a jejich mysl se ozdraví. (výňatek z knihy EGW) „Život ve městech je falešný a vyumělkovaný.Vášnivá touha po vydělávání peněz, kolotoč vzrušení a vyhledávaných zábav, žízeň po okázalém životě…to jsou síly, které celým zástupů lidí odvracejí pozornost od pravého smyslu života. Na mládež mají téměř neodolatelnou moc.(výňatek z díla EGW)

23 ADVENTISTÉ SEDMÉHO DNE
*Církev adventistů sedmého dne vznikla v polovině 19.století v rámci hnutí křesťanských protestantských církví v USA. *členové podle biblických principů a rad E.G.Whiteové dbají na zdravou životosprávu a využívají přírodní terapie. Komplexní program NEW START přináší zdraví a nové motivace lidem na celém světě. Sanatorium Weimar Adventistická farma v Coloradu

24 OBCHODNÍ ŘETĚZCE – SOUMRAK DOBY ?
*obchodní řetězce jsou největší silou na trhu v oblasti prodeje *běžným lidem umožňují nákup základních potřeb za nízké ceny *zákazníkům vyhovuje i velký sortiment a dlouhá otevírací doba *promyšleným marketingovým postupem jejich obrat stále roste

25 NÁKUPNÍ VÁŠEŇ *obchodní řetězce jsou vlastněny malou skupinou lidí, nelze vyloučit, že tato skupina v budoucnosti bude vlastnit téměř celý svět obchodu *někteří si všímají, že se zde vytváří jakési novodobé „náboženství“, kdy se návštěva supermarketu stává stálým rituálem rodiny *některé společnosti vedou zaměstnance k pohrdání vůči menším obchodníkům, kteří v konkurenci těžko přežívají *lidé se dostávají do velké závislosti na těchto obřích obchodních organizacích a existuje nebezpečí zneužití monopolního postavení *cesta k svobodnému a nezávislému životu vede zpět k přírodě, k soběstačnosti a hodnotám, které jsou pro život nejdůležitější

26 VEDE CESTA K ŠŤASTNÉMU ŽIVOTU TUDY ?
Řadovky s minimem pozemku Satelitní městečko u Černošic *v okolí velkých měst se rozrůstají tzv.satelitní městečka, kde domy i pozemky jsou velice drahé a lidé mají minimum prostoru pro zahradu. *investice do bydlení v přelidněných sídlištích se silným provozem aut, vzdálených přírodě, se jeví jako neúčelně vynaložené prostředky. *průměrná doba hypotéky v ČR je let a její výše 1,8 mil.Kč *od plátců hypoték platební zatížení vyžaduje stabilní příjem, dobré rodinné poměry i dobré zdraví na desetiletí dopředu *vysoké hypotéky a jiné dluhy mohou být pastí pro svobodný život

27 DLUHY ZABÍJÍ SVOBODU *na začátku roku 2009 každý Čech průměrně dlužil ,-Kč *v USA je zadluženost asi dolarů na osobu a americký život na dluh vyvolává celosvětovou krizi *lidé jsou nuceni platit své závazky, které jsou často následkem touhy po pohodlnějším a konzumnějším způsobu života *lze předpokládat, že ceny energií, pohonných hmot a služeb budou růst rychleji, než příjmy většiny obyvatel *mnozí lidé nechápou hodnotu života na venkově. Pokud budeme považovat za ochuzení žít na venkově, tak tam nezůstaneme. *odborníci, ekologická hnutí a lidé, hledající soulad s přírodou volají po snížení nároků na komfort, větší skromnost a šetření energiemi *většina lidí se však nechce konzumního způsobu života vzdát

28 CENA PŮDY *nejnižší nabídková (ne realizovaná) cena zemědělských pozemků se pohybuje od 6,-Kč za m2, velká nabídka je okolo 10,-Kč za m2. *v praxi to znamená, že za pozemek o rozloze 1 hektar zaplatí kupující cca od – ,-Kč *vhodné je pak bydlet v těsné blízkosti koupeného pozemku nebo i na něm (pozor na „Stavební zákon“ a místní podmínky příslušné obce) *bydlení lze realizovat koupí menšího obydlí v blízkosti (např. chaty), nebo obydlím, které není považováno za stavbu, tj. není pevně spojeno se zemí (např. v přenosném domě, mobilhomu, maringotce) *je potřeba myslet na základní potřeby a provoz domu (voda, elektřina, odpady-jímka, vytápění) *cena zemědělských a lesních pozemků v ČR je zatím velmi nízká a po státním uvolnění prodeje půdy v roce 2007 stále vzrůstá *proti státům EU je v ČR 5-20x nižší cena zemědělské půdy

29 RŮZNÉ MOŽNOSTI RYCHLÝCH STAVEB
Sídliště z kontejnerů Vsetín Kontejnerová čtvrť v Londýně Dům z nepálených cihel-Čechy Přírodní dům z hlíny a dřeva

30 RYCHLÉ STAVĚNÍ Obydlí z maringotky Mobilhome Montovaný přenosný dům
Srub na klíč za ,-;63m2

31 BEZ ELEKTŘINY VE MĚSTĚ V PANELÁKU
*nepoteče voda ( nepůjdou čerpadla) *nepojede výtah *neuvaříte si jídlo na sporáku *nevyperete prádlo *nemůžete použít WC(jedině donést vodu) *nenapijete se *neumyjete se *nebude funkční odsávání par a ventilace *nepůjde topení *zkazí se vám chlazené potraviny * na chodbách bude tma *zvýšený stres pro obyvatele *předpokládaný vzrůst zločinnosti *nelze použít záložní zdroj elektřiny *stačí pár dní a život se stane břemenem

32 BEZ ELEKTŘINY NA VENKOVĚ

33 A KOLIK BY TO STÁLO ? *v současnosti probíhá v USA, EU a i v ČR pokles cen realit kvůli hypotéční krizi a hospodářské recesi *průměrná cena bytu 2+1 v Praze je přes 2 milióny korun (leden 2009) *za tuto částku lze dnes realizovat prostorný dům na venkově, s dobrou dostupností do velkého města (např.Prahy) a velkým pozemkem *koupi vhodného obydlí pro trvalé bydlení lze zrealizovat od částky mnohem nižší(chaty, chalupy, domy), podle lokality a charakteru stavby *pro přechodné bydlení je potřeba počítat s částkou od tisíců korun (maringotky) až po statisíce (mobilhomy, přenosné domy, chaty) *další náklady jsou na koupi pozemku (pokud se neprodává s obydlím) a na potřebné úpravy (studna, oplocení, materiál, výsadba…) *ideální je koupit zemědělskou půdu i s možností výstavby nebo koupit příhodné bydlení a přikoupit blízké pozemky pro pěstování plodin *investice do života v souladu s přírodou je výhodná vždy!

34 STRUKTURA OSÍDLENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
*v ČR žije ve městech přes 70% obyvatel; celosvětově je to okolo 50% *nejméně osídlené jsou západní a jižní části Čech

35 POSTUPNÉ KROKY *s realizací návratu na venkov „spěchejte pomalu“. Promýšlejte své kroky, zvažujte možnosti, hledejte informace, čtěte vhodné publikace. Konzultujte své úmysly se svým životním partnerem nebo blízkými přáteli.Připravujte se na důležitou životní volbu postupně. *seznamte s lidmi, kteří zdravý životní styl na venkově praktikují, s jejich radostmi i starostmi, poučte se z chyb a jděte vlastní cestou. *pokud nemáte prostředky, znalosti nebo i v současnosti čas realizovat život v souladu s přírodou, využívejte různé možností- choďte více do přírody, pěstujte rostliny i v stísněných podmínkách bytu, plánujte svoji dovolenou na klidné místo v přírodě, vyzkoušejte léčbu bylinkami… *zahrádku si lze také pronajmout, nic nechutná lépe, než vlastní plodiny, radujte se ze svých pěstitelských úspěchů a objevů v přírodě. *omezte TV, PC, nedejte na reklamy, které tvrdí, že životní štěstí je v neustálém kupování propagovaných výrobků. *sledujte, jaké nabídky vám život přináší, realizujte své sny


Stáhnout ppt "ŽIVOT NA VENKOVĚ CESTA KE SVOBODĚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google