Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců JUDr. Zuzana Chudobová Brno, 27. 11. 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců JUDr. Zuzana Chudobová Brno, 27. 11. 2008."— Transkript prezentace:

1 Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců JUDr. Zuzana Chudobová Brno, 27. 11. 2008

2 2 ZMĚNY PŘI PROVOZOVÁNÍ ZZ změny při provozování zdravotnického zařízení, které mohou mít vliv na pracovní podmínky zaměstnanců: a) převod činností na jiného provozovatele ZZ b) zrušení provozovatele ZZ bez zajištění návaznosti

3 3 PRÁVNÍ ÚPRAVA základní právní předpisy týkající se zdravotnických pracovníků a jejich pracovních podmínek:  zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta  zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

4 4 PŘEVOD ČINNOSTÍ  PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ § 338 a násl. zákoníku práce např. § 480 a § 488e odst. 2 obchodního zákoníku způsobilý přejímající zaměstnavatel přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy trvaly v den přechodu, v plném rozsahu

5 5 SOUVISLOSTI ex lege  není nutný jakýkoli formální úkon přechod práv a povinnosti v plném rozsahu  jediná změna: změna zaměstnavatele přechod práv a povinnosti v plném rozsahu  práva a povinnosti z pracovní smlouvy a z pracovněprávního vztahu obecně  práva a povinnosti plynoucí z normativní části kolektivních smluv např. rozsudky NS sp. zn. 21 Cdo 2843/2006, sp. zn. 21 Cdo 250/2007

6 6 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ povinné subjekty: dosavadní i přejímající zaměstnavatel oprávněné subjekty: odborová organizace / rada zaměstnanců / zaměstnanci cíl: projednání za účelem dosažení shody předmět informování a projednání: a) časové určení b) důvody c) důsledky a další připravovaná opatření

7 7 ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE  UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ruší – li se zaměstnavatel nebo jeho část nadbytečnost v důsledku organizační změny  existence výpovědního důvodu  dvouměsíční výpovědní doba  odstupné

8 8 ZÁSADNÍ ZMĚNA A JEJÍ DŮSLEDKY přechod z veřejné sféry do soukromé sféry dle terminologie zákoníku práce: PŘECHOD OD ZAMĚSTNAVATELE ODMĚŇUJÍCÍHO PLATEM K ZAMĚSTNAVATELI ODMĚŇUJÍCÍMU MZDOU důsledky:  změny v odměňování  změny v sociálních výhodách  změny v délce dovolené + např. zkrácená týdenní pracovní doba

9 9 ODMĚŇOVÁNÍ základní právní předpisy  zákoník práce  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací

10 10 SJEDNÁNÍ / STANOVENÍ MZDY (1) jediným omezením jsou minimální mzda a zaručená mzda (NV č. 567/2006 Sb.) a minimální výše zákonných příplatků mzda se sjednává = dvoustranné ujednání  kolektivní smlouva  dohoda o mzdě mzda určuje zaměstnavatel = jednostranný úkon  vnitřní předpis  mzdový výměr

11 11 SJEDNÁNÍ / STANOVENÍ MZDY (2) minimální mzda = nejnižší přípustná výše odměny za práci výše základní sazby minimální mzdy:  8.000 Kč měsíčně  48,10 Kč za hodinu zaručená mzda = nejnižší úrovně odměny za práci pro zaměstnance, jejichž mzda není sjednána v KS (a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat)

12 12 ZARUČENÁ MZDA Skupina pracíKč / hKč / měsícPlatová sféra 148,108 0001. a 2. platová třída 253,108 9003. a 4. platová třída 358,609 8005. a 6. platová třída 464,7010 8007. a 8. platová třída 571,5012 0009. a 10. platová třída 678,9013 20011. a 12. platová třída 787,1014 60013. a 14. platová třída 896,2016 10015. a 16. platová třída

13 13 STANOVENÍ PLATU (1) plat není možné určit  jiným ZPŮSOBEM  v jiném SLOŽENÍ  v jiné VÝŠI než stanoví zákoník práce a právní předpisy vydané k jeho provedení plat určuje zaměstnavatel v souladu s právními předpisy (platový výměr) jen některé dílčí otázky lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo určit vnitřním předpisem

14 14 STANOVENÍ PLATU (2) 3 platové stupnice - podle profese  16 platových tříd - podle sjednaného druhu práce a  nejnáročnější činnosti 12 platových stupňů - podle započitatelné praxe   platový tarif

15 15 PŘÍPLATKY – mzdová sféra příplatekvýše noční práce nejméně 10% PV (KS jinak) práce ve ztíženém prostředí nejméně 10% z MM práce v SO, NE nejméně 10% PV (KS jinak) práce přesčas nejméně 25% PV (popřípadě NV) práce ve svátek NV (místo něj 100% PV) PV – průměrný výdělek / PHV – průměrný hodinový výdělek NV- náhradní volno KS- kolektivní smlouva SO- sobota NE – neděle MM – minimální mzda PT – platový tarif

16 16 PŘÍPLATKY – platová sféra příplatekvýše noční práce20% PHV práce ve ztíženém prostředí400 – 1.400,-Kč / měsíčně práce v SO, NE25% PHV práce přesčas25% PHV (popřípadě NV) 50% PHV ve dnech odpočinku v týdnu (popřípadě NV) práce ve svátekNV (místo něj 100% PHV) příplatek za vedeníodstupňované podle % PT zvláštní příplatek400 – 8.000 Kč měsíčně příplatek za dělenou směnu30% PHV

17 17 SROVNÁNÍ – lékaři tabulka Ing. Tereza Koňaříková

18 18 SROVNÁNÍ – zdravotní sestry Ing. Tereza Koňaříková

19 19 SROVNÁNÍ – ošetřovatelé Ing. Tereza Koňaříková

20 20 FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – povinnost uložená právními předpisy = fond určený k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru, důchodců, rodinných příslušníků, aj. § 56 a § 60 rozpočtových pravidel § 29 a § 33 malých rozpočtových pravidel vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP § 225 zákoníku práce (spolurozhodování odborové organizace)

21 21 TVORBA FKSP A PLNĚNÍ (1) tvorba: 2 % ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a ostatní plnění za vykonávanou práci plnění z FKSP  nejsou nároková  taxativně vypočtená vyhláškou o FKSP  pro zaměstnance osvobozená od daně z příjmu a od odvodu pojistného  pro zaměstnavatele daňově uznatelná

22 22 TVORBA FKSP A PLNĚNÍ (2) druhy plnění: peněžitá - sociálních výpomoc - sociální půjčka - dar nepeněžitá- příspěvek na rekreaci - příspěvek na stravování - příspěvek na vstupenky - příspěvek na životní / penzijní připojištění

23 23 BENEFITY V SOUKROMÉ SFÉŘE soukromoprávní subjekty nemají povinnost tvořit speciální fond za účelem poskytování sociálních výhod zaměstnancům poskytování benefitů není jednotně upraveno obecně závazným právním předpisem  závisí na vůli zaměstnavatele či na výsledku kolektivního vyjednávání důležité daňové aspekty

24 24 DAŇOVÁ UZNATELNOST Stav od 1.1.2008 uznatelný náklad zaměstnavatel zaměstnanec daňsociální pojištěnízdravotní pojištění závodní stravování anone nealko nápoje ne sportovní /kulturní vyžití ne rekreace v nepeněžité formě do 20 000 Kč ne rekreace v nepeněžité formě nad 20 000 Kč ano penzijní + životní * pojištění do 24 000 Kč anone penzijní + životní * pojištění nad 24000Kč ano * musí vycházet z KS, vnitřního předpisu nebo jiné smlouvy Ing. Tereza Koňaříková

25 25 DALŠÍ MOŽNÉ DOPADY délka dovolené za kalendářní rok nejméně 4 týdny ve mzdové sféře X 5 týdnů v platové sféře zkrácená týdenní pracovní doba

26 26 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Vliv reforem / strukturálních změn na pracovní podmínky zaměstnanců JUDr. Zuzana Chudobová Brno, 27. 11. 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google