Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace"— Transkript prezentace:

1 I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace
Základní škola a mateřská škola Bzenec Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity: I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace Vypracoval/a: Mgr. Jana Presová Ověřil/a: Mgr. Jana Presová

2 Elektromagnetické jevy - 9. ročník
Název výukového materiálu: Elektromagnetické jevy - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektromagnetismus Téma: Magnetické pole kolem vodiče a cívky, Ampérovo pravidlo Elektromagnet Cívka s proudem v magnetickém poli Elektromotor Elektromagnetická indukce Stručná anotace: Prezentace shrnující nejdůležitější informace o tom, jak magnetické pole působí na elektrické obvody a co v nich může způsobovat (patří sem např. jevy spojené s elektromagnety, elektromotory, vznik indukovaného proudu, …).

3 Magnetické pole kolem vodiče s proudem
Kolem každého vodiče, kterým prochází elektrický proud, je magnetické pole.

4 Magnetické pole kolem cívky s proudem
Cívka s proudem má kolem sebe magnetické pole podobné poli kolem tyčového magnetu. Na jednom konci cívky je severní a na druhém konci je jižní magnetický pól. Přitom při změně polarity na zdroji se magnetické póly vymění.

5 Znázornění magnetického pole kolem cívky

6 Ampérovo pravidlo pravé ruky
Cívku uchopíme do pravé ruky tak, že ohnuté prsty ukazují směr elektrického proudu v závitech cívky, palec pak ukazuje na severní magnetický pól.

7 Znázorni směr proudu a urči severní a jižní magnetický pól!
b)

8 Elektromagnet je to cívka s jádrem z magneticky měkké oceli
pokud cívkou prochází proud, chová se jádro jako magnet  přitahuje k sobě kovové předměty

9 Elektromagnet magnetická síla, která vzniká při průchodu elektrického proudu cívkou, závisí na velikosti proudu a na počtu závitů (větší počet závitů a větší proud = větší magnetická síla)

10 Využití v praxi Elektromagnet je používán např. v elektrickém zvonku, v jističích, v hutním průmyslu, ve sběrnách kovového šrotu nebo v elektromagnetických relé. Elektromagnet se používá také např. pro brzdění tramvajových vozů a obráběcích strojů

11 Jak ho vyrobit?

12 Nápověda pro výrobu: Videa
Videa Elektromagnet [DirectFilm Produkce]

13 Působení magnetického pole na cívku s proudem
Do stejnorodého magnetického pole umístíme cívku otáčivou kolem osy, kterou může procházet el. proud. cívkou neprochází el. proud – osa cívky je kolmá na mag. indukční čáry vnějšího stejnorodého mag. pole

14 Cívkou začne procházet el. proud
Kolem cívky vznikne magnetické pole, z cívky se stane magnet (bude mít severní a jižní pól, póly určíme pomocí APPR). Najednou budeme mít u sebe dva magnety a víme, že na sebe navzájem budou působit. Severní pól vnějšího stejnorodého mag. pole bude odpuzovat severní pól cívky a přitahovat její jižní pól, díky tomu se cívka otočí o 90° tak, aby severní pól vnějšího stejnorodého pole byl u jižního pólu cívky a naopak.

15 Jak to bude vypadat po zapnutí u této cívky?
Urči směr proudu po zapnutí vypínače, pak urči severní a jižní pól cívky podle APPR.

16 Jak to bude vypadat po zapnutí u této cívky?

17 Platí: Cívka s elektrickým proudem otáčivá kolem osy kolmé k mag. ind. čarám vnějšího stejnorodého mag. pole se ustálí vždy tak, že naproti sobě budou nesouhlasné póly magnetického pole cívky a vnějšího mag. pole. Pokud změníme polaritu zdroje, póly cívky si vymění pozici a celá cívka se díky tomu otočí o 180° Využití – magnetoelektrické měřící přístroje, které se používají k měření proudu a napětí.

18 Elektromotor je stroj, který přeměňuje elektrickou energii na energii mechanickou využívá toho, že se cívka otáčí v mag. poli

19 Elektromotor nejjednodušší elektromotor je stejnosměrný
použití: autíčko na dálkové ovládání, pohon tramvají, elektrické lokomotivy, vysavače, …

20 Z čeho se skládá jednoduchý elektromotor?
Stator – nepohyblivá část – obal motoru – je tvořen trvalým magnetem Rotor – pohyblivá část – vložená do dutiny statoru – tvořena cívkou a komutátorem Komutátor – zajišťuje změnu směru proudu v cívkách

21 Jak si jej vyrobit?

22 Videa - elektromotory

23 Elektromagnetická indukce
objevitel – Michael Faraday je to děj, kdy při změně mag. pole v okolí uzavřeného el. obvodu s cívkou, vzniká v tomto obvodu indukovaný el. proud

24 Jak vyrobit indukovaný proud?
a) vzájemným pohybem magnetu a cívky

25 Jak vyrobit indukovaný proud?
b) sestavíme si dva obvody: první je složený ze zdroje, cívky a vypínače druhý je složený z cívky a ampérmetru obvody jsou propojeny pouze společným jádrem cívek z mag. měkké oceli

26 Jak vyrobíme indukovaný proud?
Pokud první cívkou začne procházet proud, vznikne kolem ní mag.pole. To ovlivní druhou cívku a vznikne v ní indukovaný elektrický proud. Ten po chvíli zanikne (protože se nemění mag. pole). Po vypnutí proudu v prvním obvodu zanikne kolem první cívky mag. pole, to opět ovlivní druhou cívku, kterou začne procházet indukovaný proud, ale tentokrát opačným směrem. Opět po chvíli zanikne.

27 Na čem závisí indukovaný proud?
Velikost indukovaného proudu závisí na: rychlosti změny magnetického pole v okolí obvodu s cívkou počtu závitů v cívce Video - indukovaný proud

28 Zdroje: texty Učebnice fyziky pro základní školy
R. Kolářová, J. Bohuněk, I. Štoll, M. Svoboda, M. Wolf, nakladatelství Prometheus 2001 K. Rauner, V. Havel, M. Randa, nakladatelství Fraus 2007 Z. Lustigová, nakladatelství Fortuna 1999 J. Maršák, nakladatelství Kvarta Praha 1993 Pracovní sešit k učebnici fyziky Přehled učiva fyziky S. Pople a P.Whitehead, nakladatelství Svojtka&Co. 1999 Fyzika - přehled učiva základní školy J. Vachek, nakladatelství SPN 1978 Fyzika I. a II. Z. Horák a F. Krupka, nakladatelství SNTL/ALFA, 1976  Pokusy z fyziky s jednoduchými pomůckami E. Svoboda, nakladatelství Prometheus Fyzika – ilustrovaný přehled Ch. Oxlade, C. Stockley aj. Werheim, nakladatelství Blesk Ostrava 1994 Internetová encyklopedie - wikipedie Zdroje: texty

29 Zdroje – videa a obrázky:
vlastní tvorba naskenované z uvedené literatury


Stáhnout ppt "I/2: čtenářská a informační gramotnost - inovace"

Podobné prezentace


Reklamy Google