Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F10/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Tíhová síla a těžiště.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F10/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Tíhová síla a těžiště."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F10/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Tíhová síla a těžiště Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VII. Tématický okruh: Síly a jejich vlastnosti Téma: Tíhová síla a těžiště Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické,metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad pomocí pokusů a fotografií představuje tíhovou sílu.Žák se naučí počítat tíhovou sílu. Dále žák provádí pokusy na těžiště, zopakuje si těžiště trojúhelníku a shlédne video na téma těžiště. Pomocí interaktivity si zopakuje každý žák výpočet tíhové síly. Žák si pomocí videa a pokusů uvědomí působiště tíhové síly v těžišti. Konec výkladu je věnován shrnutí výkladu. Výklad navazuje na učebnice Fyzika pro 7. ročník, FRAUS 2005,str. 42-45. Pou ž ité zdroje: http://wiki.sps-pi.com/images/9/93/Tihovasila.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnostrann%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk http://fyzmatik.pise.cz/102012/ http://fyzmatik.pise.cz/174372-pokus-s-tezistem.html http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=RPYrKAGEIgm0Z2ySHklVBtU5- da7dQWVN9PMoJub2pU&imgURL=http%3A//www.didaktik.cz/images/fyzika/ostatni/teziste_xl.jpg&pageURL=http%3A//www.didaktik.cz/fyzika/ostatni/teziste_xl.htm&imgX=360&imgY=375&imgSize=42&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FRPYrKAGEIgm0Z2ySHklVBtU5- da7dQWVN9PMoJub2pU&thX=123&thY=128&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=QBSJeSDoCiyIIopYEbR6- FlJ927i26Kg7Dr8YLlvfBA&imgURL=http%3A//fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/deska_teziste/deska_teziste3.jpg&pageURL=http%3A//fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/deska_teziste/cindex.htm&imgX=600&imgY=800&imgSize=35&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FQBSJeSDoCiyIIopYEbR6- FlJ927i26Kg7Dr8YLlvfBA&thX=96&thY=128&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=KebF_Letn9XpYLwS2nqs0oh8XOvK8RPr0y8EM0peuF8&imgURL=http%3A//img7.ceskatelevize.cz/specialy/port/gfx/articles/large/272.jpg&pa geURL=http%3A//www.ceskatelevize.cz/program/port/michaelovy-experimenty/272-zavazne- teziste/&imgX=210&imgY=158&imgSize=31&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FKebF_Letn9XpYLwS2nqs0oh8XOvK8RPr0y8EM0peuF8&thX=128&thY=96&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C3%A9s

2 Tíhová síla a těžiště

3 Pokus a co z něho plyne? Z upažené ruky pusť list, míček, papír……. Co se stalo? Jakýkoli předmět uvolněný z ruky padá směrem k podlaze třídy. Proč? Na všechna tělesa na zemském povrchu působí tíhová síla. míček pád podlaha třídy

4 Co způsobuje tíhová síla

5 Tíhová síla přitahuje každé těleso k zemi určuje svislý směr značí se F G vypočte se podle vzorce F G = m. g F G … tíhová síla v N (newtonech) m …… hmotnost v kg g …… gravitační konstanta N/kg g = 10 N/kg Video: http://fyzmatik.pise.cz/102012/http://fyzmatik.pise.cz/102012/

6 Vypočti F G a najdi chyby a oprav je 20 kg 400kg 450 kg 56 kg 863 kg 158g 126 kg 4262 g 200 N 4000 N 45 N 5600 N 8630 N 1580 N 12,6 N 4262 N 4500 N 560 N 1,58 N 42,62 N 1260 N

7 Těžiště Umíš narýsovat těžiště trojúhelníku z hodin matematiky? Ano

8 Urči těžiště rovnostranného trojúhelníku

9 Pokusy k určení těžiště Společný pokus: Vyzkoušejte test rovnováhy, kterému se říká čapí test stoj na jedné noze a porovnejte si své výsledky. Video: http://fyzmatik.pise.cz/17437 2-pokus-s-tezistem.html

10 Dokážeš najít těžiště propisky, hrušky, …... každé těleso má těžiště v těžišti má působiště tíhová síla Přístroj k demonstraci těžiště tělesa

11 Archimédes ze Syrakus *žil v letech 287 – 212 př.n.l. *zavedl pojem těžiště

12 Shrnutí – do teček vypiš pojmy na všechna tělesa na zemském povrchu působí …………………………………………….. tíhovou sílu značíme ……………. tíhovou sílu počítáme podle vzorce …………………….., kde g = 10 N/kg tíhová síla určuje ………….. směr působištěm tíhové síly je ………………… každé těleso má jen …………… těžiště

13 Shrnutí s ověřením na všechna tělesa na zemském povrchu působí tíhová síla. tíhovou sílu značíme F G tíhovou sílu počítáme podle vzorce F G = m. g, kde g = 10 N/kg tíhová síla určuje svislý směr působištěm tíhové síly je těžiště každé těleso má jen jedno těžiště

14 Použité materiály http://wiki.sps-pi.com/images/9/93/Tihovasila.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnostrann%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk http://fyzmatik.pise.cz/102012/ http://fyzmatik.pise.cz/174372-pokus-s-tezistem.html http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http%3A//www.seznam.c z/&resID=RPYrKAGEIgm0Z2ySHklVBtU5- da7dQWVN9PMoJub2pU&imgURL=http%3A//www.didaktik.cz/images/fyzika/ostatni/teziste_xl.jpg&pageURL=http%3A//www.didaktik.cz/fyzik a/ostatni/teziste_xl.htm&imgX=360&imgY=375&imgSize=42&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FRPYrKAGEIgm0Z2ySHklVBtU5- da7dQWVN9PMoJub2pU&thX=123&thY=128&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8&ref=http%3A//www.seznam.c z/&resID=QBSJeSDoCiyIIopYEbR6- FlJ927i26Kg7Dr8YLlvfBA&imgURL=http%3A//fyzweb.cuni.cz/piskac/pokusy/deska_teziste/deska_teziste3.jpg&pageURL=http%3A//fyzweb.cuni. cz/piskac/pokusy/deska_teziste/cindex.htm&imgX=600&imgY=800&imgSize=35&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FQBSJeSDoCiyII opYEbR6- FlJ927i26Kg7Dr8YLlvfBA&thX=96&thY=128&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://obrazky.cz/detail?q=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//www.seznam.c z/&resID=KebF_Letn9XpYLwS2nqs0oh8XOvK8RPr0y8EM0peuF8&imgURL=http%3A//img7.ceskatelevize.cz/specialy/port/gfx/articles/large/272. jpg&pageURL=http%3A//www.ceskatelevize.cz/program/port/michaelovy-experimenty/272-zavazne- teziste/&imgX=210&imgY=158&imgSize=31&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3FKebF_Letn9XpYLwS2nqs0oh8XOvK8RPr0y8EM0peu F8&thX=128&thY=96&qNoSite=t%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&siteWWW=&sId=6mN19ug0wZp1bFKmogjE http://cs.wikipedia.org/wiki/Archim%C3%A9d%C3%A9s


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F10/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Tíhová síla a těžiště."

Podobné prezentace


Reklamy Google