Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klášter Teplá Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klášter Teplá Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013."— Transkript prezentace:

1 Klášter Teplá Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013

2 Název projektuModerní škola Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0526 Název aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název vzdělávacího materiáluKlášter Teplá Číslo vzdělávacího materiáluVY_32_INOVACE_26_19 Jméno autoraMgr. Antonín Grafnetter Název školy Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace „EU peníze středním školám“

3

4

5 Klášter Teplá

6 Historie: Klášter založil začátkem 12. století český šlechtic Hroznata, znak se třemi páry jeleních parohů Nový konvent byl osazen řeholníky ze strahovského kláštera Hroznata se zúčastnil křížové výpravy po boku císaře Jindřicha VI. Pak sám vstoupil do řádu a setrval v něm až do své smrti roku 1217. Po jeho skonu zdědil klášter fundátorův majetek a stal se kulturním a duchovním centrem okolní krajiny Dochoval se legendární životopis zakladatele tepelského kláštera „Vita fratris Hroznatae“ z poloviny 13. století

7 Klášter Teplá

8 Knihovna kláštera v Teplé Nejstarší dochovaná písemná zmínka o její existenci je k roku 1501, kdy měla být péčí opata Sigismunda (1458-1506) zbudována nová prostora sloužící k ukládání knih. Polohu této pozdně středověké knihovny neznáme, známe však část jejího obsahu, a sice dodnes dochované tisky 2. poloviny 15. a počátku 16. století, z nichž část pro klášter pořídil přímo opat

9 Knihovna v Teplé

10 Od roku 1900 má knihovna moderní vybavení: Nové muzejní a knihovní křídlo obsahovalo kanceláře klášterních úředníků se zázemím, pracovnu knihovníka, čítárnu, místnost pro uchovávání rukopisů a nejstarších tisků Malý a velký sál sloužící k prezentaci rozsáhlých muzejních a galerijních sbírek Vysoce moderní vytápěný roštový knihovní depozitář Místnost pro uložení sbírek grafiky, map a hudebnin, spojovací chodbu, reprezentační hostinské pokoje Velký knihovní sál zabírající výši přízemí i patra

11

12 Objekt byl vybaven sofistikovaným ventilačním systémem, elektřinou, vodovodem, ústředním topením kombinovaným s otopnými tělesy na pevná paliva a telefonem Knihovní sál se dvěma galeriemi s kovaným zábradlím byl vybaven vyřezávanými dubovými regály a vyzdoben obklady ze štukových mramorů a bohatou štukaturou, jíž vévodí postavy Věd, Umění a Řemesel Na regálech na horní galerii byly umístěny portrétní busty význačných tepelských opatů Nástropní freska Knihovna a muzeum byly ve vybraných dnech a hodinách zpřístupněny návštěvníkům K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů

13 Kolik má knih? K roku 1908 nově uspořádaný a moderním lístkovým katalogem vybavený knihovní fond čítal na 70 000 svazků, z toho 503 prvotisků a přes 400 rukopisů

14 Po 2. světové válce Násilné obsazení kláštera v roce 1950 Muzejní sbírky, obrazová galerie a nábytek z muzejních sálů byly roku 1950 zčásti rozptýleny do různých institucí, zčásti zničeny, stejně tak vybavení kanceláří a reprezentativních prostor knihovního křídla Knihovnu v této době opustila též sbírka grafiky, hudebnin a historický archivní fond „Uprázdněný“ objekt kláštera byl předán k užívání československé armádě Od r. 1958 byly prostory knihovny v rámci prohlídkové trasy památkového objektu částečně zpřístupněny veřejnosti

15 Současnost Fond tepelského kláštera je nyní tvořen tituly z období od poloviny 16. století do roku 1945, jejichž jazykem je němčina či latina Ostatní jazyky včetně klasické řečtiny a biblických jazyků, jazyků orientálních a jazyků moderních (včetně češtiny) jsou v menšině Knihovní fond po roce 1945 představuje prakticky pouze odbornou literaturu příručkovou, převážně v češtině Badatelské využití fondů vzhledem k jejich charakteru klade vysoké nároky na odborné znalosti potenciálních zájemců o studium

16 Tématicky v knihovním fondu převažují teologie, kanonické právo, religionistika, liturgika, etika, klasická filologie a klasická literatura Hojně jsou zastoupeny např. i přírodní vědy, historie, filosofie, moderní filologie či vlastivěda Knihovní fond disponuje pouze rukopisným lístkovým autorským katalogem Nejvzácnější z původních částí knihovního fondu tepelského kláštera (rukopisy, nejstarší tisky a jejich zlomky) se v současné době nacházejí v Národní knihovně České republiky, nejcennější součásti archivního fondu a uměleckých sbírek jsou deponovány v péči státních

17 http://www.virtualtravel.cz/tepla/klaster-premonstratu-v-teple/knihovna.html

18 Současnost: Více jak 100 000 svazků Z toho je 1149 rukopisů (45 středověkých kodexů) Knihovna je přístupná odborným zájemcům, neboť premonstráti dbají na své kulturní a vědecké tradice

19 Poznámky Klášter je premonstrátský a byl založen na začátku 13. století Jeho zakladatelem byl šlechtic Hroznata, později prohlášený za svatého Klášter je postaven v barokním slohu Knihovna je druhá největší klášterní knihovna u nás Je zde uloženo přes 100 000 svazků, z toho 1149 rukopisů

20 Klíčová slova Premonstráti Rukopis Prvotisk Blahoslavený Hroznata Galerie Busta Kodex

21 Zdroje: Vlastní archiv http://www.pruvodce.com/klastertepla/expozice.php3#knihovna http://www.klastertepla.cz/cz/knihovna.html http://cs.wikipedia.org/wiki/


Stáhnout ppt "Klášter Teplá Zpracoval Mgr. Antonín Grafnetter Střední škola živnostenská Sokolov 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google