Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARGIS Informační systém plánování civilních zdrojů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARGIS Informační systém plánování civilních zdrojů"— Transkript prezentace:

1 ARGIS Informační systém plánování civilních zdrojů
Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová

2 IS ARGIS Je to hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“) v oblasti zajišťování věcných zdrojů. Hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně určených obcí, přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní správní řady při plnění povinností uložených : zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení vyhl. č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy. Provozovatelem je Správa státních hmotných rezerv.

3 Základní funkce Základním smyslem je sběr a udržování informací o zdrojích a jejich vazbách. Jedná se jak o zdroje podporované státem pro případ válečné situace (tj. mobilizační zásoby či vytvoření a uchování schopností transformace výroby při válečných stavech), tak obecně o jakékoliv zdroje, které se na vymezeném území nacházejí a patří podnikům či jiným ekonomickým subjektům.

4 Zaměření systému Systém pro plánování civilních zdrojů zachycuje veškeré potřebné informace o výrobních či skladových kapacitách na daném teritoriu a i případné smluvní vztahy hospodářských subjektů se státem. Operativní vyhledávání jednotlivých typů zdrojů, analýza výrobních řetězců a plánování jejich efektivního využití.

5 Klíčová slova plán nezbytných dodávek, nezbytné dodávky,
dodavatelé nezbytných dodávek

6 Dodavatelé nezbytných dodávek
dále jen „DND“ V souladu se zákonem - „právnické a podnikající fyzické osoby“ „DND“ se rozumí fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území ČR a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území ČR, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky.

7 IS ARGIS umožňuje: Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob, realizovaný rovněž s využitím Internetu. Práci s daty podle územní nebo rezortní příslušnosti. Podporu zpracování tabulkových přehledů Plánu nezbytných dodávek jako nedílné součásti krizového plánu. DALŠÍ INFORMACE... Organizačním prostředkem pro sběr informací o zdrojích (nezbytných dodávkách) je Číselník nezbytných dodávek.

8 INTERNET Nezbytným předpokladem využívání centrálního systému ARGIS je funkčnost internetu (příp. uložení potřebných dat v působnosti jednotlivých orgánů krizového řízení). Kvalitní připojení do internetu, vhodná rychlost pro připojení 256 Kbps a více. Vhodné používat aplikaci v době relativního klidu, kdy je předpoklad, že internet nepoužívají ostatní uživatelé. (S každým přihlášením jednotlivce do internetu se zhoršují podmínky pro připojení ostatním.)

9 Lokální aplikace ARGIS
Uživatelé jsou schopni provést instalaci sami. Je určena pouze pro prohlížení dat . Význam: zabezpečení přístupu k vlastním datům (v případě potřeby i k datům okolních správních úřadů) v okamžicích, kdy nebude plně funkční komunikační infrastruktura a internetové spojení, a možnost zobrazit data na mapových podkladech. DALŠÍ INFORMACE... Povolení k instalaci dává SSHR. Podrobnější informace:

10 Práce s aplikací (podmínky pro instalaci)
Stanoveny minimální požadavky na HW a SW Pro správní úřady Pro dodavatele nezbytných dodávek Optimální je instalace IS ARGIS na samostatný počítač s nově nainstalovaným operačním systémem. SW Permit Client pro šifrování přenosu dat mezi centrálním systémem a lokální stanicí PC. Mapové podklady daného území pro účely IS ARGIS dodává SSHR. Provozní doba je 24 hodin.

11 IS ARGIS od V důsledku novely výše uvedených zákonů úlohu okresních úřadů v oblasti HOPKS přebírají krajské úřady s tím, že práva a povinnosti související s vyžadováním údajů od ekonomických subjektů za účelem přípravy na krizové situace přecházejí na HZS kraje. Postavení SSHR se nemění – zůstává gestorem a provozovatelem IS ARGIS.

12 Postup Ředitelství HZS krajů budou se svými územními odbory v plném rozsahu zabezpečovat sběr informací dle § 15 zákona č. 240/2000 Sb. HZS kraje zkontaktují ekonomické subjekty, upozorní je na novou situaci včetně související ztráty platnosti stávajících Čestných prohlášení. HZS si vyžádá nová Čestná prohlášení. DALŠÍ INFORMACE... Vybraní pracovníci HZS budou proškoleni v práci s IS ARGIS tak, aby byla zachována kontinuita sběru a aktualizace údajů.

13 Aktuální stav Je provedeno zablokování všech uživatelských účtů okresních úřadů Je definován určený počet uživatelských účtů s dohodnutými rolemi (recenzent, redaktor) pro potřeby ředitelství HZS krajů Je definováno nové (společné) heslo správcovských účtů a spolu s příslušnými uživatelskými jmény správců je předáno jednotlivým KÚ s určením pro územní odbory HZS Správci účtů na územních odborech definovali počet uživatelských účtů s určenými rolemi (redaktor, recenzent)

14 Možnosti Správci na územních odborech mohou vygenerovat uživatelské účty pro některé určené obce a pověřit je přípravou dat k „rozpracování úkolů“ krizového plánu kraje (tzn. i definování potřebných „krizových informací“ včetně výběru ekonomických subjektů, od kterých by se tyto informace měly vyžádat) Tyto obce by neměly dostat krajská přístupová práva (od KÚ), protože by získaly přístup ke všem datům příslušného kraje, což je v rozporu s principem územní působnosti a odpovědnosti – a tedy se zákonem. Smyslem pověřování obcí ze strany nadřízených orgánů k plnění určitých úkolů je využít znalosti konkrétních místních podmínek.

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ARGIS Informační systém plánování civilních zdrojů"

Podobné prezentace


Reklamy Google