Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-mail: natasa.diatkova@mvcr.cz Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-mail: natasa.diatkova@mvcr.cz Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Mgr."— Transkript prezentace:

1 e-mail: natasa.diatkova@mvcr.cz
Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Mgr. Nataša Diatková Nad Štolou 3, Praha 7 tel.: fax: internet:

2 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů Výsledek práce expertní skupiny v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků vyhlášeným OSN v roce 2001. Konečným zpracovatelem zákona byla legislativa Úřadu vlády ČR. Zákon byl přijat v dubnu 2002 a nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2003. Gesce za aplikaci zákona byla přidělena MV.

3 Ministerstvo vnitra Odbor prevence kriminality
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv – služba veřejnosti – dobrovolnická služba

4 Zákon o dobrovolnické službě
Účelem není upravit všechny existující formy dobrovolnické činnosti. Vztahuje se pouze na organizace, které obdržely akreditaci v oblasti dobrovolnické služby. Vymezuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu. Zavádí do českého právního řádu zcela nové pojmy: dobrovolník, dobrovolnická služba, vysílající organizace, přijímající organizace.

5 Zákon o DS v oblasti kultury
Nastavuje: srozumitelná, právně podložená vymahatelná pravidla, standardy kvality dobrovolnických aktivit, limity vykonávaných dobrovolnických činností.

6 PRAVIDLA Vymezení vztahu mezi vysílající organizací (NNO) a knihovnou (zpravidla příspěvkové organizace) – tj. smlouva mezi vysílající a přijímající organizací. Vymezení vztahu mezi dobrovolníkem a vysílající (popř. přijímající) organizací – tj. smlouva mezi dobrovolníkem a vysílající organizací.

7 STANDARDY Vztah k dobrovolníkovi Vztah k okolí, veřejnosti
Práce s dobrovolníkem, činnosti dobrovolníka Práva a povinnosti dobrovolníka

8 LIMITY Práva a povinnosti dobrovolníka Vztah k dobrovolníkovi
Vztah dobrovolníka k vysílající i přijímající organizací – smlouva dobrovolníka s vysílající organizací a dobrovolníkem Vztah vysílající a přijímající organizace Činnost dobrovolníka

9 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Dobrovolníci v akreditovaném režimu se řídí zákonem o dobrovolnické službě. Pouze oblasti neupravené zákonem o dobrovolnické službě, se řídí občanským zákoníkem. Ne naopak. Dobrovolníci jsou vždy pojištění!

10 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Dobrovolníci nesmí vykonávat takové aktivity, jejímž účelem by bylo nahradit činnosti vykonávané jinak osobami v pracovněprávním vztahu. Na dobrovolníky nemohou být kladeny ani zvláštní kvalifikační požadavky. Nelze udělit akreditovat pro dobrovolníky poskytující např. odborné poradenství.

11 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Činnosti dobrovolníků: jednorázové aktivity pro čtenáře – např. čtení pro děti (Noc s Andersenem, přespání v knihovně), výtvarné kroužky, autorská čtení, spoluorganizace Dětského dne, vánoční jarmarky apod.

12 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Činnosti dobrovolníků: dlouhodobé aktivity pro čtenáře –např. volnočasové aktivity (literární a výtvarné kroužky pro děti), pomoc se zařazováním knih, pomoc při dovozu knih čtenářům se ZTP.

13 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Důležité je mít na paměti, že dobrovolník vždy svou činnost musí vykonávat s pracovníkem knihovny, nikdy nemůže být sám, resp. nemůže přebírat zodpovědnost za knihovnu, práci knihovníka anebo čtenáře, tj. vždy mu musí být k dispozici odborný pracovník a dobrovolník tak DS provádí s ním v součinnosti!!!!

14 Zákon o DS a dobrovolník v knihovně
Dobrovolníka musí jeho DS bavit, měla by ho dostatečně „naplňovat“ a rozvíjet jeho schopnosti a možnosti. Nikdy nelze dobrovolníkovi dát takové úkoly, které on nebude chtít provádět. Nelze ho úkolovat – není to placený pracovník! A nesmí nahrazovat místo placeného zaměstnance.

15 AKREDITACE Uděluje se na období 3 let – nelze prodloužit, je nutno znovu požádat. Uděluje ji Ministerstvo vnitra na základě návrhu akreditační komise (9 členů). Na proces udělení akreditace je vztažen správní řád. Termín podání žádosti není stanoven. Žádosti se přijímají celoročně. MV do dnů rozhodne o žádosti.

16 AKREDITACE V případě závažných nedostatků nastane přerušení správního řízení a nařízení lhůty k odstranění nedostatků. Proti rozhodnutí MV je možné podat rozklad k ministru vnitra. Dále je možné podle soudního řádu správního (150/2002 Sb.) podat žalobu ke krajskému správnímu soudu a v případě nespokojenosti s rozhodnutím potom podat kasační stížnost k nejvyššímu správnímu soudu.

17 Oblast akreditace v knihovně
§2 odst. 1 písm. a-c a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase b) pomoc při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových a charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a) c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

18 AKREDITACE V KNIHOVNĚ První akreditace byla udělena v roce 2011 – Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem (nastavení činnosti dobrovolníků, standardů a limitů) Druhá akreditace byla udělena v roce 2012 – Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi

19 ZÁVĚR Zřetelně vymezené a právně podloženého postavení dobrovolníka a ustálení jeho činností. Smluvně upravené vztahy mezi dobrovolníkem a vysílající organizací a vysílající a přijímající organizací. Zavedení standardu spolupráce, povinností, odpovědnosti a kompetencí.


Stáhnout ppt "E-mail: natasa.diatkova@mvcr.cz Ministerstvo vnitra odbor prevence kriminality oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google