Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vztah Ukrajiny k českým investorům Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vztah Ukrajiny k českým investorům Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Vztah Ukrajiny k českým investorům Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu

2 Podnikání na Ukrajině Vztah Ukrajiny k českým investorům Obsah: I. Stručná charakteristika česko-ukrajinských vztahů II. Investiční klima na Ukrajině Obecné Obecné Právní rámec pro české investice na Ukrajině Právní rámec pro české investice na Ukrajině Investiční rizika dle dosavadních zkušeností českých firem Investiční rizika dle dosavadních zkušeností českých firem Příležitosti pro české investory Příležitosti pro české investory III. Podnikání na Ukrajině - závěr

3 Podnikání na Ukrajině Stručná charakteristika česko- ukrajinských vztahů Ukrajina patří mezi prioritní země v oblasti dvoustranných hospodářských vztahů - „Exportní strategie České republiky na léta 2006 – 2010“. Z hlediska objemu zahraničního obchodu ČR zaujímá Ukrajina druhé místo (po RF) ze zemí SNS. Z hlediska objemu zahraničního obchodu ČR zaujímá Ukrajina druhé místo (po RF) ze zemí SNS. Statistické údaje vzájemného obchodu s Ukrajinou za rok 2007 (mil. Kč) 20062007 2007/2006 (%) Vývoz 21 653 24 097 111,3 Dovoz 14 741 14 163 96,1 Obrat 36 394 38 260 105,1 Bilance 6 912 9 934 Největší položka českého vývozu (podle SITC): stroje a přepravní zařízení – 59% Největší položka českého dovozu (podle SITC): suroviny nepoživatelné (bez paliv) – 48,9%

4 Podnikání na Ukrajině Stručná charakteristika česko- ukrajinských vztahů Platformou pro rozvíjení bilaterálních hospodářských vztahů je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. V letošním roce se uskuteční její druhé zasedání. Platformou pro rozvíjení bilaterálních hospodářských vztahů je Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou. V letošním roce se uskuteční její druhé zasedání. Aktuální témata: ‣ dodávky technologií pro širokou škálu odvětví ukrajinského průmyslu ‣ standardizace a certifikace výrobků ‣ veterinární a fytosanitární problematika

5 Podnikání na Ukrajině Stručná charakteristika česko- ukrajinských vztahů Díky velkému potenciálu Doněcké a Dněpropetrovské oblasti máme zájem o přímý rozvoj spolupráce s těmito regiony. Do budoucna se uvažuje o ustanovení pracovních skupin podporujících rozvoj zejména obchodních vztahů. Díky velkému potenciálu Doněcké a Dněpropetrovské oblasti máme zájem o přímý rozvoj spolupráce s těmito regiony. Do budoucna se uvažuje o ustanovení pracovních skupin podporujících rozvoj zejména obchodních vztahů. Perspektivní témata: ‣ dodávky investičních celků a technologií pro modernizaci podniků z oblasti metalurgie, paliv a energetiky, chemického průmyslu, strojírenství a hornictví ‣ developerské stavební projekty, zejména obchodně-zábavní centra, administrativní centra a bytová výstavba ‣ komunální služby a to zejména zpracování odpadů, kanalizační a vodovodní sítě ‣ dodávky technologií a výstavba podniků na výrobu stavebních materiálů ‣ dodávky technologií a výstavba zemědělských zpracovatelských podniků

6 Podnikání na Ukrajině Stručná charakteristika česko- ukrajinských vztahů Vstup Ukrajiny do WTO je významný také tím, že odstartoval jednání o Free Trade Area, která má být nejambicióznější ze všech dosavadních FTA mezi EU a třetími zeměmi. Od dohody očekáváme: ‣ zjednodušení celních a administrativních procedur ‣ důslednou ochranu investic a duševního vlastnictví ‣ zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí Tzn. další rozvoj vzájemného obchodu a investic Vstup Ukrajiny do WTO je významný také tím, že odstartoval jednání o Free Trade Area, která má být nejambicióznější ze všech dosavadních FTA mezi EU a třetími zeměmi. Od dohody očekáváme: ‣ zjednodušení celních a administrativních procedur ‣ důslednou ochranu investic a duševního vlastnictví ‣ zvýšení transparentnosti podnikatelského prostředí Tzn. další rozvoj vzájemného obchodu a investic Proces sjednávání FTA s Ukrajinou patří mezi priority v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Proces sjednávání FTA s Ukrajinou patří mezi priority v rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

7 Podnikání na Ukrajině Investiční klima na Ukrajině - obecné Od vzniku samostatné Ukrajiny do poloviny roku 2007 dosáhly přímé zahraniční investice výše 24,1 mld. USD (550 USD na jednoho obyvatele) Od vzniku samostatné Ukrajiny do poloviny roku 2007 dosáhly přímé zahraniční investice výše 24,1 mld. USD (550 USD na jednoho obyvatele) Z hlediska odvětvového členění většina investic směřovala do průmyslových podniků potravinářského průmyslu, zpracování zemědělských výrobků, obchodních sítí, strojírenství, dopravy a spojů. Z hlediska odvětvového členění většina investic směřovala do průmyslových podniků potravinářského průmyslu, zpracování zemědělských výrobků, obchodních sítí, strojírenství, dopravy a spojů. Nejvýznamnější zahraniční investicí na Ukrajině byla reprivatizace metalurgického podniku Krivorožstali indickou společností Mittal ve výši 4,4 mld. USD. Nejvýznamnější zahraniční investicí na Ukrajině byla reprivatizace metalurgického podniku Krivorožstali indickou společností Mittal ve výši 4,4 mld. USD. Z teritoriálního hlediska mají nejvyšší podíl na investicích USA, Kypr, Spojené království, Britské Panenské ostrovy, Nizozemsko a SRN. Podíl Ruska – alespoň ten oficiální - nepřesahuje několik procent. Je však zřejmé, že tyto investice na Ukrajinu jdou z „daňových rájů“ jako Kypr a Panenské ostrovy. Z teritoriálního hlediska mají nejvyšší podíl na investicích USA, Kypr, Spojené království, Britské Panenské ostrovy, Nizozemsko a SRN. Podíl Ruska – alespoň ten oficiální - nepřesahuje několik procent. Je však zřejmé, že tyto investice na Ukrajinu jdou z „daňových rájů“ jako Kypr a Panenské ostrovy.

8 Podnikání na Ukrajině Právní rámec pro české investice na Ukrajině Ve vztahu k investicím má ČR s Ukrajinou uzavřeny následující dohody: ‣ Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o podpoře a ochraně investic, 2.11.1995 (aktuálně však probíhá její renegociace) Ve vztahu k investicím má ČR s Ukrajinou uzavřeny následující dohody: ‣ Dohoda mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o podpoře a ochraně investic, 2.11.1995 (aktuálně však probíhá její renegociace) ‣ Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ukrajiny o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňových úniků v oboru daní z příjmů a majetku, Kyjev, 30.6.1997 (k této dohodě má česká strana snahu doplnit protokol o výměně informací týkající se i daní, které nejsou součástí vlastní dohody)

9 Podnikání na Ukrajině Investiční rizika dle dosavadních zkušeností českých firem Špatné zkušenosti učinili čeští investoři s úrovní ochrany minoritních akcionářů. Stávající legislativa neposkytuje příliš mnoho ochranných mechanismů při časté snaze velkých akcionářů o zneužití principu většiny. Špatné zkušenosti učinili čeští investoři s úrovní ochrany minoritních akcionářů. Stávající legislativa neposkytuje příliš mnoho ochranných mechanismů při časté snaze velkých akcionářů o zneužití principu většiny. Poté, co je investice realizována, může dojít k „šikanování“ investora ze strany nejrůznějších orgánů pod záminkou ochrany životního prostředí, pracovně právních, hygienických a dalších předpisů. Poté, co je investice realizována, může dojít k „šikanování“ investora ze strany nejrůznějších orgánů pod záminkou ochrany životního prostředí, pracovně právních, hygienických a dalších předpisů. Kromě státní agentury na podporu investic působí obdobné agentury i na regionální úrovni. Na rozdíl od státní agentury si však nechávají za služby platit, přičemž se nedá spoléhat na jejich budoucí podporu při ochraně investice. Kromě státní agentury na podporu investic působí obdobné agentury i na regionální úrovni. Na rozdíl od státní agentury si však nechávají za služby platit, přičemž se nedá spoléhat na jejich budoucí podporu při ochraně investice.

10 Podnikání na Ukrajině Investiční rizika dle dosavadních zkušeností českých firem MPO ČR je připraveno podporovat české investory a jejich práva. Tato podpora je možná ve třech rovinách: MPO ČR je připraveno podporovat české investory a jejich práva. Tato podpora je možná ve třech rovinách: ‣ jednání v rámci mnohostranné obchodní politiky. ČR plně podporuje brzké sjednání dohody o volném obchodu s Ukrajinou, které by se měla týkat mj. i důslednější ochrany investic. ‣ dvoustranná jednání na mezivládní úrovni (zejména v rámci každoroční Smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci), ale i na úrovni regionální a u příležitostí jednání představitelů obou zemí. ‣ renegociace dohody o podpoře a ochraně investic. Snahou české strany je dosáhnout takové podoby této dohody, aby zajišťovala co možná nejširší a nejúčinnější ochranu českých investic.

11 Podnikání na Ukrajině Příležitosti pro české investory Nejaktuálnějším tématem je ukrajinské spolupořadatelství šampionátu EURO 2012. V rámci tohoto projektu má být investováno cca 23,6 mld. USD, z čehož 3,32 mld. USD mají poskytnout státní a místní rozpočty, zbytek pak zahraniční investoři. Nejaktuálnějším tématem je ukrajinské spolupořadatelství šampionátu EURO 2012. V rámci tohoto projektu má být investováno cca 23,6 mld. USD, z čehož 3,32 mld. USD mají poskytnout státní a místní rozpočty, zbytek pak zahraniční investoři. Z dílčích projektů lze uvést: Z dílčích projektů lze uvést: ‣ jen v Kyjevě má být postaveno a rekonstruováno 12 významných silničních tahů a dalších 30 dopravních objektů ‣ v místech konání utkání (Kyjev, Lvov, Doněck, Dněpropetrovsk + Charkov a Oděsa) se počítá s investicemi do letišť a letištních zařízení ‣ plánovány jsou výstavby a rekonstrukce hotelů a hotelových zařízení ‣ výstavby a rekonstrukce stadionů

12 Podnikání na Ukrajině Příležitosti pro české investory Bližší informace o jednotlivých projektech lze získat na MPO ČR (oddělení zemí SNS, kontakt: pytlicek@mpo.cz). Bližší informace o jednotlivých projektech lze získat na MPO ČR (oddělení zemí SNS, kontakt: pytlicek@mpo.cz).pytlicek@mpo.cz OEÚ Kyjev a Generální konzulát v Doněcku jsou připraveny poskytnout případným zájemcům bezprostřední podporu na místě Ukrajinskou organizací na podporu investic je: Ukrajinskou organizací na podporu investic je: Ukrainian Center for Foreign Investment Promotion vul. Rayevskoho 36, PSČ 01 402, Tel.: +380 44 285 68 34 E-mail: info@investukraine.org URL: www.investukraine.org info@investukraine.orgwww.investukraine.orginfo@investukraine.orgwww.investukraine.org

13 Podnikání na Ukrajině Podnikání na Ukrajině - závěr V současné době na Ukrajině: Neexistuje ucelený systém investičních pobídek. Případné pobídky lze vyjednat s příslušnými orgány na místní úrovni individuálně, tento systém je však značně netransparentní. Neexistuje ucelený systém investičních pobídek. Případné pobídky lze vyjednat s příslušnými orgány na místní úrovni individuálně, tento systém je však značně netransparentní. Vláda připravuje privatizaci řady významných podniků. Vláda připravuje privatizaci řady významných podniků. Hlavní město prožívá stavební boom. V dalších velkých městech se připravují významné projekty. Hlavní město prožívá stavební boom. V dalších velkých městech se připravují významné projekty. Je aktuální téma modernizace průmyslu a rozvoj komunální infrastruktury. Je aktuální téma modernizace průmyslu a rozvoj komunální infrastruktury. Tzn. že tato země skýtá velmi zajímavé obchodní příležitosti. Je však mít na zřeteli, že Ukrajina je „velká země“, kde místní podmínky jsou v mnoha případech zcela specifické. Znalost prostředí je nezbytným předpokladem k úspěšnému podnikání na tomto perspektivním trhu.


Stáhnout ppt "Vztah Ukrajiny k českým investorům Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google