Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOTAZNÍK PRO ROČNÍKOVOU EVALUACI VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOTAZNÍK PRO ROČNÍKOVOU EVALUACI VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI"— Transkript prezentace:

1 DOTAZNÍK PRO ROČNÍKOVOU EVALUACI VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI
Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, hodnotícího jednotlivé aspekty studia a kvalitu výuky v uplynulém akad. roce. Dotazník je anonymní, odevzdává se do sběrného boxu na studijním oddělení. Pro načtení vstupních dat bude použito skenování, proto zaškrtávejte číselné údaje v přiloženém skórovacím listě. List se nesmí překládat a pro zakřížkování použijte propisovací tužku. Pokud vyplníte dotazník později než při zápisu, je možné ho nejpozději do 14. září 2009 odevzdat do sběrného boxu na studijním oddělení děkanátu LF UP. JAK HODNOTIT? Pro komplexní hodnocení uplynulého studijního ročníku vyplňte prosím 10 níže uvedených otázek. Pro každé tvrzení v dotazníku vyberte jedno z číselných hodnocení od 1 do 5, které je nejblíže Vašemu názoru, a označte jej křížkem. Hodnocení 1 znamená naprostý souhlas s tvrzením, hodnocení 5 naprostý nesouhlas s tvrzením. V případě, že se nemůžete rozhodnout pro žádné tvrzení, kolonku u dané otázky nevyplňujte. V případě zájmu slovního komentáře využijte příslušnou kolonku. Výsledky ročníkové evaluace a získané závěry budou využity pro další zlepšování výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za Vaši laskavou spolupráci.

2 × Hodnocený ročník studia: V. ročník A. Vzor označení: 1 2 3 4 5
KVALITA VÝUKY 1. Přednášky, praktická cvičení a semináře byly kvalitně připraveny. 2. Přístupnost a ochota vyučujících byla na vysoké úrovni. 3. Studijní literatura byla kvalitní a dostupná. 4. Vybrané studijní materiály byly dostupné na webových stránkách pracoviště nebo byly poskytnuty v tištěné podobě před vlastní přednáškou. 5. Vyhlášené podmínky zápočtu pro hodnocený předmět byly dodržovány. 6. Byl vypsán adekvátní počet termínů ke zkoušce v dostatečném předstihu a v odpovídajícím časovém rozvržení. (vlastní blokování termínů studenty prosím nezohledňujte) Komentář ke kvalitě výuky: B. ŘEŠENÍ STUDENTSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 7. Přístup a spolupráce příslušných proděkanů byly odpovídající. 8. Přístup a spolupráce příslušných referentek děkanátu LF UP byly odpovídající. Komentář k řešení studijních záležitostí: C. PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O VÝUCE A ORGANIZAČNÍCH ZALEŽITOSTECH 9. Kvalita předávání studijních a organizačních informací byla dostatečná a adekvátní. Komentář k předávání informací: D. ZÁPIS DO ROČNÍKU 10. Elektronický předzápis a vlastní zápis na děkanátu LF UP do uplynulého akademického roku byl adekvátně připraven. Komentář k zápisu do ročníku:

3 Výsledky ročníkové evaluace výuky – I. ročník (abs. počty)
Hodnocení A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 C9 D10 neoznačeno 1 2 3 7 8 22 39 20 32 28 5 44 51 43 27 24 25 29 26 16 21 13 17 4 6 9 SUM 77

4 Výsledky ročníkové evaluace výuky – II. ročník (abs. počty)
Hodnocení A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 C9 D10 neoznačeno 1 6 2 3 20 22 17 64 23 37 36 25 55 49 43 29 24 42 47 38 34 32 13 21 16 26 4 5 10 12 18 7 SUM 109

5 Výsledky ročníkové evaluace výuky – III. ročník (abs. počty)
Hodnocení A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 C9 D10 neoznačeno 2 1 4 3 9 12 8 14 17 5 19 20 6 68 61 39 49 26 64 59 40 30 32 47 31 27 45 28 22 34 29 SUM 110

6 Výsledky ročníkové evaluace výuky – IV. ročník (abs. počty)
Hodnocení A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 C9 D10 neoznačeno 5 2 1 14 12 8 6 30 18 19 7 49 50 40 28 33 29 13 3 17 11 20 15 16 32 4 9 23 24 25 SUM 82

7 Výsledky ročníkové evaluace výuky – V. ročník (abs. počty)
Hodnocení A1 A2 A3 A4 A5 A6 B7 B8 C9 D10 Neoznačeno 6 5 4 1 2 14 13 7 55 25 31 36 10 8 50 54 40 30 41 29 22 3 26 23 32 34 12 17 18 11 15 SUM 90


Stáhnout ppt "DOTAZNÍK PRO ROČNÍKOVOU EVALUACI VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google