Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Přijaté a poskytnuté provozní zálohy Označení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Přijaté a poskytnuté provozní zálohy Označení."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Přijaté a poskytnuté provozní zálohy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1506 Datum vytvoření: 19. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika 3. účtové třídy – Zúčtovací vztahy. Přijaté provozní zálohy u neplátce DPH. Přijaté provozní zálohy u plátce DPH. Poskytnuté provozní zálohy u neplátce DPH. Poskytnuté provozní zálohy u plátce DPH.

3 Metodické pokyny Učební materiál vysvětluje problematiku přijatých a poskytnutých záloh. Na modelových úlohách ukazuje rozdíly v účtování u plátců a neplátců DPH. Učební materiál je proložen několika cvičeními, které lze použít k ověření pochopení látky žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978- 80-247-5171-9.

5 Přijaté a poskytnuté provozní zálohy

6 Charakteristika zúčtovacích vztahů Přijaté a poskytnuté zálohy řadíme do účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy. Ve třídě 3 se jedná o účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k obchodním partnerům, k zaměstnancům, k institucím soc. a zdrav. pojištění, k finančním úřadům a k jiným orgánům, např. celnice. Do účtové třídy č.3 řadíme: - -účtovou skupinu 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - -účtovou skupinu 32 – Závazky (krátkodobé)

7 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u neplátce DPH Přijaté zálohy od odběratelů se účtují na účet 324 – přijaté zálohy, jedná se o závazky. Vydaná faktura se účtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zúčtovat (zrušit) přijatá záloha. Schéma účtování: 1. 1.VBÚ přijatá záloha221 / 324 2. 2.FAV za prodej služeb311 / 602 zúčtování (zrušení) zálohy324 / 311 3. 3.VBÚ doplatek od zákazníka221 / 311

8 Cvičení – přijatá záloha u neplátce DPH Společnost Novák (neplátce DPH) přijala zálohu od pana Navrátila za prodej šatní skříně (výrobek). Skříň byla zákazníkovi dodána i s fakturou, kde bylo vyúčtování prodeje. Zaúčtujte: 1. 1.VBÚ přijatá záloha15 000 Kč221 / 324 2. 2.FAV za prodej25 000 Kč311 / 601 zúčtování zálohy15 000 Kč324 / 311 3. 3.PPD doplatek od zákazníka10 000 Kč211 / 311

9 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u plátce DPH Plátce DPH má povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh. Plátce DPH je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (den, kdy proběhl obchod) nebo ke dni přijetí platby (k tomu dni, který nastane dříve). Do 15 dnů od přijetí platby se musí vystavit daňový doklad. Schéma účtování: 1. 1.19.3. VBÚ přijetí zálohy na prodej zboží221 / 324 2. 2.5.4. vystavení daň. dokl. na přijatou platbu324 / 343 3. 3.6.4. FAV za prodej zboží311 / 604 DPH 21 %311 / 343 zúčtování (zrušení) přijaté zálohy324 / 311 zúčtování DPH ze zálohy343 / 311

10 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u plátce DPH Pokud je uskutečněno zdanitelné plnění ve stejném kalendářním měsíci jako přijatá platba, můžeme vystavit až souhrnný doklad. Jedná se v podstatě o stejné účtování jako u přijatých provozních záloh – u neplátců DPH. Schéma účtování – opakujte nahlas: 1. 1.19.4. VBÚ přijatá záloha221 / 324 2. 2.27.4. FAV za prodej služeb311 / 602 DPH 21 %311 / 343 zúčtování (zrušení) zálohy324 / 311 3. 3.VBÚ doplatek od zákazníka221 / 311

11 Cvičení – přijatá záloha u plátce DPH Účetní firma, s.r.o., plátce DPH, uspořádala poradenství. Předem přijala zálohu ve výši 10 000 Kč. Celkové vyúčtování za poradenskou službu bylo 30 250 Kč, DPH 21% 5 250 Kč. Zaúčtujte: 1. 1.19.2. VBÚ přijatá záloha10 000 Kč221 / 324 2. 2.6.3. VÚD vystavení daň. dokl. 7 900 Kč DPH 21%2 100 Kč324 / 343 3. 3.10.3. FAV za porad. službu25 000 Kč311 / 602 DPH 21%5 250 Kč311 / 343 zúčtování (zrušení) přijaté zálohy7 900 Kč324 / 311 zúčtování DPH ze zálohy2 100 Kč343 / 311 4. 4.VBÚ doplatek FAV20 250 Kč221 / 311

12 Poskytnuté provoz. zálohy – účtová sk.31, u neplátce DPH Poskytnuté zálohy se evidují jako pohledávky. Poskytnuté zálohy na služby dodavatelům – účet 314. Přijatá faktura se účtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zúčtovat (zrušit) poskytnutá záloha. Schéma účtování: 1. 1.VBÚ zaplacená záloha dodavateli314 / 221 2. 2.FAP od dodavatele518 / 321 zúčtování (zrušení) zálohy321 / 314 3. 3.VBÚ doplatek dodavateli321 / 221

13 Cvičení - poskytnutá záloha u neplátce DPH Účetní jednotka zaplatila v běžném roce dvě zálohy daňovému poradci a to v březnu 2014 a v červnu 2014. V červenci účetní jednotka obdržela fakturu, kde byly vyúčtovány služby daňového poradce. Zaúčtujte: 1. 1.VBÚ 1. záloha za službu6 000 Kč314 / 221 2. 2.VBÚ 2. záloha za službu6 000 Kč314 / 221 3. 3.FAP za služby daň poradce20 000 Kč518 / 321 zúčtování (zrušení) záloh12 000 Kč321 / 314 4. 4.VBÚ doplatek FAP8 000 Kč321 / 221

14 Poskytnuté provoz. zálohy – účtová sk.31, u plátce DPH Bude se účtovat na straně toho, kdo zálohu zaplatil, ale obráceně jako u přijatých záloh a použijeme účet 314. Vystavený daňový doklad se přijímá. Při účtování rozlišujeme: záloha bude poskytnuta v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

15 Poskytnutá provoz. záloha, plátce DPH, záloha poskytnuta v jiném měsíci než zdanit. plnění Schéma účtování : 1. 1.19.4. VBÚ Zaplacení zálohy314 / 221 2. 2.5.3. Přijetí daň. dokladu343 / 314 3. 3.FAP za provedené služby518 / 321 DPH 21 %343 / 321 zúčtování (zrušení) zálohy321 / 314 zúčtování (zrušení) zálohy z DPH321 / 343 4. 4.VBÚ doplatek FAP321 / 221

16 Cvičení – poskytnutá záloha u plátce DPH Účetní jednotka zaplatila (poskytla) v květnu zálohu na reklamní služby za 96 800 Kč, DPH 21% 21 000 Kč. V červnu přijala fakturu za reklamní služby za 260 000 Kč, DPH 21% 54 600 Kč. Zaúčtujte: 1. 1.10.5. VBÚ zaplacení zálohy96 800 Kč314 / 221 2. 2.20.5. Přijetí daň. dokladu80 000 Kč DPH 21 %16 800 Kč343 / 314 3. 3.25.6. FAP za reklam. služby260 000 Kč518 / 321 DPH 21 %54 600 Kč343 / 321 zúčtování (zrušení) zálohy80 000 Kč321 / 314 zúčtování DPH ze zálohy16 800 Kč321 / 343 4. 4.VBÚ doplatek FAP217 800 Kč321 / 221

17 Poskytnutá provoz. záloha, plátce DPH, záloha poskytnuta ve stejném měs. než zdanit. plnění Účtuje se zde stejně jako u neplátce DPH. Schéma účtování – opakujte nahlas: 1. 1.19.4. VBÚ Zaplacení zálohy314 / 221 2. 2.26.4. FAP za provedené služby518 / 321 DPH 21 %343 / 321 zúčtování (zrušení) zálohy321 / 314

18 Použité zkratky VBÚ – výpis z běžného účtu FAV – faktura vystavená FAP – faktura přijatá DPH – daň z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Přijaté a poskytnuté provozní zálohy Označení."

Podobné prezentace


Reklamy Google