Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Přijaté a poskytnuté provozní zálohy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1506 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika 3. účtové třídy – Zúčtovací vztahy.
Přijaté provozní zálohy u neplátce DPH. Přijaté provozní zálohy u plátce DPH. Poskytnuté provozní zálohy u neplátce DPH. Poskytnuté provozní zálohy u plátce DPH.

3 Metodické pokyny Učební materiál vysvětluje problematiku přijatých a poskytnutých záloh. Na modelových úlohách ukazuje rozdíly v účtování u plátců a neplátců DPH. Učební materiál je proložen několika cvičeními, které lze použít k ověření pochopení látky žáky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2014, sv. ISBN

5 Přijaté a poskytnuté provozní zálohy

6 Charakteristika zúčtovacích vztahů
Přijaté a poskytnuté zálohy řadíme do účtové třídy 3 – Zúčtovací vztahy. Ve třídě 3 se jedná o účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k obchodním partnerům, k zaměstnancům, k institucím soc. a zdrav. pojištění, k finančním úřadům a k jiným orgánům, např. celnice. Do účtové třídy č.3 řadíme: účtovou skupinu 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) účtovou skupinu 32 – Závazky (krátkodobé)

7 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u neplátce DPH
Přijaté zálohy od odběratelů se účtují na účet 324 – přijaté zálohy, jedná se o závazky. Vydaná faktura se účtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zúčtovat (zrušit) přijatá záloha. Schéma účtování: VBÚ přijatá záloha / 324 FAV za prodej služeb / 602 zúčtování (zrušení) zálohy / 311 VBÚ doplatek od zákazníka 221 / 311

8 Cvičení – přijatá záloha u neplátce DPH
Společnost Novák (neplátce DPH) přijala zálohu od pana Navrátila za prodej šatní skříně (výrobek). Skříň byla zákazníkovi dodána i s fakturou, kde bylo vyúčtování prodeje. Zaúčtujte: VBÚ přijatá záloha Kč 221 / 324 FAV za prodej Kč 311 / 601 zúčtování zálohy Kč 324 / 311 PPD doplatek od zákazníka Kč 211 / 311

9 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u plátce DPH
Plátce DPH má povinnost odvádět DPH i z přijatých záloh. Plátce DPH je povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (den, kdy proběhl obchod) nebo ke dni přijetí platby (k tomu dni, který nastane dříve). Do 15 dnů od přijetí platby se musí vystavit daňový doklad. Schéma účtování: 19.3. VBÚ přijetí zálohy na prodej zboží 221 / 324 5.4. vystavení daň. dokl. na přijatou platbu 324 / 343 6.4. FAV za prodej zboží / 604 DPH 21 % / 343 zúčtování (zrušení) přijaté zálohy / 311 zúčtování DPH ze zálohy / 311

10 Přijaté provozní zálohy – účtová sk. 32, u plátce DPH
Pokud je uskutečněno zdanitelné plnění ve stejném kalendářním měsíci jako přijatá platba, můžeme vystavit až souhrnný doklad. Jedná se v podstatě o stejné účtování jako u přijatých provozních záloh – u neplátců DPH. Schéma účtování – opakujte nahlas: 19.4. VBÚ přijatá záloha 221 / 324 27.4. FAV za prodej služeb 311 / 602 DPH 21 % / 343 zúčtování (zrušení) zálohy / 311 VBÚ doplatek od zákazníka 221 / 311

11 Cvičení – přijatá záloha u plátce DPH
Účetní firma, s.r.o., plátce DPH, uspořádala poradenství. Předem přijala zálohu ve výši Kč. Celkové vyúčtování za poradenskou službu bylo Kč, DPH 21% Kč. Zaúčtujte: 19.2. VBÚ přijatá záloha Kč 221 / 324 6.3. VÚD vystavení daň. dokl Kč DPH 21% Kč 324 / 343 10.3. FAV za porad. službu Kč 311 / 602 DPH 21% Kč 311 / 343 zúčtování (zrušení) přijaté zálohy Kč 324 / 311 zúčtování DPH ze zálohy Kč 343 / 311 VBÚ doplatek FAV Kč 221 / 311

12 Poskytnuté provoz. zálohy – účtová sk.31, u neplátce DPH
Poskytnuté zálohy se evidují jako pohledávky. Poskytnuté zálohy na služby dodavatelům – účet 314. Přijatá faktura se účtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zúčtovat (zrušit) poskytnutá záloha. Schéma účtování: VBÚ zaplacená záloha dodavateli 314 / 221 FAP od dodavatele / 321 zúčtování (zrušení) zálohy / 314 VBÚ doplatek dodavateli / 221

13 Cvičení - poskytnutá záloha u neplátce DPH
Účetní jednotka zaplatila v běžném roce dvě zálohy daňovému poradci a to v březnu 2014 a v červnu V červenci účetní jednotka obdržela fakturu, kde byly vyúčtovány služby daňového poradce. Zaúčtujte: VBÚ 1. záloha za službu Kč 314 / 221 VBÚ 2. záloha za službu Kč 314 / 221 FAP za služby daň poradce Kč 518 / 321 zúčtování (zrušení) záloh Kč 321 / 314 VBÚ doplatek FAP Kč 321 / 221

14 Poskytnuté provoz. zálohy – účtová sk.31, u plátce DPH
Bude se účtovat na straně toho, kdo zálohu zaplatil, ale obráceně jako u přijatých záloh a použijeme účet 314. Vystavený daňový doklad se přijímá. Při účtování rozlišujeme: záloha bude poskytnuta v jiném měsíci než bude uskutečněno zdanitelné plnění záloha bude poskytnuta ve stejném měsíci, kdy bude uskutečněno zdanitelné plnění

15 Poskytnutá provoz. záloha, plátce DPH, záloha poskytnuta v jiném měsíci než zdanit. plnění
Schéma účtování : 19.4. VBÚ Zaplacení zálohy / 221 5.3. Přijetí daň. dokladu / 314 FAP za provedené služby / 321 DPH 21 % / 321 zúčtování (zrušení) zálohy / 314 zúčtování (zrušení) zálohy z DPH / 343 VBÚ doplatek FAP / 221

16 Cvičení – poskytnutá záloha u plátce DPH
Účetní jednotka zaplatila (poskytla) v květnu zálohu na reklamní služby za Kč, DPH 21% Kč. V červnu přijala fakturu za reklamní služby za Kč, DPH 21% Kč. Zaúčtujte: 10.5. VBÚ zaplacení zálohy Kč 314 / 221 20.5. Přijetí daň. dokladu Kč DPH 21 % Kč 343 / 314 25.6. FAP za reklam. služby Kč 518 / 321 DPH 21 % Kč 343 / 321 zúčtování (zrušení) zálohy Kč 321 / 314 zúčtování DPH ze zálohy Kč 321 / 343 VBÚ doplatek FAP Kč 321 / 221

17 Poskytnutá provoz. záloha, plátce DPH, záloha poskytnuta ve stejném měs. než zdanit. plnění
Účtuje se zde stejně jako u neplátce DPH. Schéma účtování – opakujte nahlas: 19.4. VBÚ Zaplacení zálohy / 221 26.4. FAP za provedené služby 518 / 321 DPH 21 % / 321 zúčtování (zrušení) zálohy / 314

18 Použité zkratky VBÚ – výpis z běžného účtu FAV – faktura vystavená
FAP – faktura přijatá DPH – daň z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google