Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005."— Transkript prezentace:

1 Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005 SKUPINA ČEZ

2 Zdroj:ČEZ, a.s. 1 HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je největší a nejstabilnější podnik v České republice Podnik, který je schopen řídit nejkomplexnější integrační program v historii české ekonomiky Český podnik s největším potenciálem expandovat akvizicemi do zahraničí  Dokončení reorganizace distribuce z regionálního na procesní uspořádání  Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ  Aktivní řízení regulatorní agendy  Optimalizace portfolia dceřiných společností  Optimalizace rozhraní výroby a tradingu  Unbundling  Sjednocení prodeje a příprava na liberalizaci trhu domácností  Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ

3 Zdroj:ČEZ, a.s. 2 SKUPINA ČEZ JE VÝZNAMNÝM HRÁČEM V EVROPSKÉM ENERGETICKÉM PRŮMYSLU PODLE INSTALOVANÉ KAPACITY... Top 10 společností podle instalované kapacity (k 31. 12. 2003) [GW] a počtu zákazníků [v milionech] EdF Enel E.ON RWE Vattenfall Iberdrola Skupina ČEZ Endesa EnBW Electrabel 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 6. 9. 7. EdF Enel E.ON RWE Iberdrola EnBW Vattenfall Endesa Skupina ČEZ* DEI 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 6. 9. 7. 6,8 5,4 4,9 5,3 10,5 16,9 21,2 26,2 29,0 46,7 ; výroční správy

4 Zdroj:ČEZ, a.s. 3 ČEZ V POROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ENERGETIKAMI* … EBIDTA marže (2003) Endesa Enel Skupina ČEZ Iberdrola E.ON EdF ROIC (2003) RWE Elektrabel EnBW Vattenfall ; Thomson One Banker; Worldscope * 10 největších energetických společností podle instalované kapacity V porovnání s evropskými energetikami* ČEZ vykazuje dobrou EBITDA marži, ale podprůměrnou návratnost investovaného kapitálu (ROIC) v procentech

5 Zdroj:ČEZ, a.s. 4 KORPORÁTNÍ CÍL JE … ROIC Skupiny ČEZ (Návratnost kapitálu investovaného do provozních aktiv) 20032008 Návratnost investice do bankovních produktů Náklady na kapitál Nejlepší konkurence Současný ROIC Skupiny ČEZ více jak 10% … stát se jedničkou na energetickém trhu střední a jihovýchodní Evropy s návazností ukazatele ROIC alespoň 10%

6 Zdroj:ČEZ, a.s. 5 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE Řídící funkce Hlavní činnosti IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Podpora hlavních činností Vedlejší činnosti Skupina ČEZ Výroba elektřiny KlasickáJaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby TelekomunikaceSpráva budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci... Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice

7 Zdroj:ČEZ, a.s. 6 VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Praha – Prodejní společnost – TC společnost – Marketing a podpora prodeje – Podpora správy aktiv – Společnost správa elektroměrů – Provozovatel distribučních sítí - dispečink – Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Hradec Králové Děčín – Provozovatel distribučních sítí - rozvoj – Společnost podpůrných služeb Plzeň – Společnost zákaznických služeb – IT společnost Ostrava – Společnost distribučních služeb – Společnost nákupu a logistiky

8 Zdroj:ČEZ, a.s. 7 Postup transformace Současný stav ČEZ REAS 1 Vize 2008  Řídící funkce projektu fungují  Veškeré řídící i podpůrné funkce fungují  Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena  Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční  Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti 2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb 2007 Finalizace/ Konsolidace VIZE 2008 BUDE DOSAŽENO VE ČTYŘECH KROCÍCH Integrace Unbundling Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí Distribuční licence sloučeny Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny

9 Zdroj:ČEZ, a.s. 8 JAK NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA OVLIVŇUJE INTEGRACI SKUPINY ČEZ? 1 2 PRIMÁRNĚ DVĚMI ZÁSADNÍMI SKUTEČNOSTMI Povinností oddělit provozovatele distribuční soustavy od ostatních licencovaných činností Dokončením liberalizace trhu s elektřinou a celou řadou dalších, již méně zásadních skutečností

10 Zdroj:ČEZ, a.s. 9 Transformace proběhne synchronizovaně pro jeden REAS ČEZ Distribuční služby * outsourcing Centrála ČEZ (účetnictví a daně) k 1.1.2006 outsourcing Zbytkový REAS k 1.7.2006 ČEZ Správa majetku * outsourcing Transformace v roce 2006 *Přesná data transformace pro rok 2006 dosud nebyla stanovena, předpokládá se 1. pololetí 2006 K datu transformace proběhne pouze změna příjemce a parametrů služby REAS Zbytkový REAS k 31.12.2005 Transformace v roce 2005 ČEZ Distribuce ČEZ Měření ČEZ Logistika ČEZ Prodej ČEZ Zák. služby vklad části podniku outsourcing Centrála ČEZ (financování) Služby v oblasti financování budou vyčleněny z REAS na ČEZ k 1.7.2005. Všem novým společnostem budou tyto služby poskytovány z centrály ČEZ JAKÝ JE AKTUÁLNÍ POSTUP TRANSFORMACE OVLIVNĚNÝ NOVELOU ENERGETICKÉHO ZÁKONA?

11 Zdroj:ČEZ, a.s. 10 PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ Prodejní společnost  Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ  Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům  Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager Prodejní společnost Společnost zákaznických služeb Pravidla trhuTrading Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci  Poskytování elektřiny  Prodej  Zákaznické služby  Zákaznické služby (jako pro Retail)  Fakturace  Produkty  Controllingové nástroje  Legislativní podpora

12 Zdroj:ČEZ, a.s. 11 Společnost správy elektroměrů Provozovatel distribučních sítí Společnost distribučních služeb Podpora správy aktiv Pravidla trhu  Doporučené standardy  Metodika  Legislativní podpora  Provoz  Poruchová služba  Údržba Centrální datový sklad (OTE)  Elektroměrová služba  IT služby (Technický informační systém, atd.) Společnosti výstavby (Třetí strany)  Výstavba Nákupní & logistická společnost... IT společnost  Nákup: Distribuční materiál ve velkých objemech/ hodnotách  Dopravní služby  Odečty elektro- měrů = Držitel licence na distribuci SDS = Společnost distribučních služeb; SSE = Společnost správy elektroměrů; NLS = Nákupní a logistická společnost; ITS = IT Společnost PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ MÁ ROZHODOVACÍ PRÁVO K AKTIVŮM POTŘEBNÝM K ZAJIŠTĚNÍ DISTRIBUCE Provozovatel distribučních sítí  Má právo rozhodovat o aktivech sítě potřebných pro provoz, údržbu a výstavbu  Ve strategických otázkách spolupracuje s Podporou správy aktiv (Rozhodnutí jsou v pravomoci Provozovatele distribučních sítí)  Zabezpečuje jasnou dělbu rolí a zodpovědností s SDS, SSE, NLS a ITS prostřednictvím sjednaných SLA

13 Zdroj:ČEZ, a.s. 12 SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI  Zákaznické služby pro prodej i distribuci  Back office (fakturace, platby) Provozovatel distrib. sítí Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Telefon Domácnosti a podnikatelský maloodběr  Produkty  Úrovně služeb Internet MailPřepážky Partneři Společné call centrum  Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně  Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru  Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb  Příjem samoodečtů  Hlášení poruch  Informace z oblasti prodeje i distribuce Počet zákazníků Měsíce

14 Zdroj:ČEZ, a.s. 13 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit doporučený tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu 1 2 3 4 5 6 7 8 … JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI

15 Zdroj:ČEZ, a.s. 14 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků … JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU: 1 2 3 4 5

16 Zdroj:ČEZ, a.s. 15 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností vykupovat elektřinou z obnovitených zdrojů, z kogenerace) 1 2 3 … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT

17 Zdroj:ČEZ, a.s. 16 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV UNBUNDLING INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit

18 Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005 SKUPINA ČEZ


Stáhnout ppt "Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google