Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ PRG-ZPD008-20041008-11373P1C Dokončení reorganizace distribuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ PRG-ZPD008-20041008-11373P1C Dokončení reorganizace distribuce."— Transkript prezentace:

0 SKUPINA ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady

1 HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ
PRG-ZPD P1C Dokončení reorganizace distribuce z regionálního na procesní uspořádání Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ Aktivní řízení regulatorní agendy Optimalizace portfolia dceřiných společností Optimalizace rozhraní výroby a tradingu Unbundling Sjednocení prodeje a příprava na liberalizaci trhu domácností Skupina ČEZ je největší a nejstabilnější podnik v České republice Podnik, který je schopen řídit nejkomplexnější integrační program v historii české ekonomiky Český podnik s největším potenciálem expandovat akvizicemi do zahraničí

2 SKUPINA ČEZ JE VÝZNAMNÝM HRÁČEM V EVROPSKÉM ENERGETICKÉM PRŮMYSLU PODLE INSTALOVANÉ KAPACITY...
PRG-ZPD P1C Top 10 společností podle instalované kapacity (k ) [GW] a počtu zákazníků [v milionech] EdF Enel E.ON RWE Vattenfall Iberdrola Skupina ČEZ Endesa EnBW Electrabel 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 6. 9. 7. Skupina ČEZ* DEI 6,8 5,4 4,9 5,3 10,5 16,9 21,2 26,2 29,0 46,7 ; výroční správy

3 ČEZ V POROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ENERGETIKAMI* …
PRG-ZPD P1C ČEZ V POROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ENERGETIKAMI* … EBIDTA marže (2003) Endesa Enel Skupina ČEZ Iberdrola E.ON EdF ROIC (2003) RWE Elektrabel EnBW Vattenfall V porovnání s evropskými energetikami* ČEZ vykazuje dobrou EBITDA marži, ale podprůměrnou návratnost investovaného kapitálu (ROIC) v procentech ; Thomson One Banker; Worldscope * 10 největších energetických společností podle instalované kapacity

4 KORPORÁTNÍ CÍL JE … ROIC Skupiny ČEZ 2003 2008
PRG-ZPD P1C KORPORÁTNÍ CÍL JE … ROIC Skupiny ČEZ (Návratnost kapitálu investovaného do provozních aktiv) 2003 2008 Návratnost investice do bankovních produktů Náklady na kapitál Nejlepší konkurence Současný ROIC Skupiny ČEZ více jak 10% … stát se jedničkou na energetickém trhu střední a jihovýchodní Evropy s návazností ukazatele ROIC alespoň 10%

5 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE
PRG-ZPD P1C HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE Skupina ČEZ Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice Řídící funkce Výroba elektřiny Klasická Jaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby Hlavní činnosti Podpora hlavních činností IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Telekomunikace Správa budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci ... Vedlejší činnosti

6 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů
VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008 PRG-ZPD P1C Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Společnost správa elektroměrů Provozovatel distribučních sítí - dispečink Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Hradec Králové Děčín Provozovatel distribučních sítí - rozvoj Společnost podpůrných služeb Praha Prodejní společnost TC společnost Marketing a podpora prodeje Podpora správy aktiv Ostrava Společnost distribučních služeb Společnost nákupu a logistiky Plzeň Společnost zákaznických služeb IT společnost

7 VIZE 2008 BUDE DOSAŽENO VE ČTYŘECH KROCÍCH
PRG-ZPD P1C VIZE 2008 BUDE DOSAŽENO VE ČTYŘECH KROCÍCH Současný stav ČEZ REAS 1 Postup transformace Vize 2008 2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling 2007 Finalizace/ Konsolidace Řídící funkce projektu fungují Veškeré řídící i podpůrné funkce fungují Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí Distribuční licence sloučeny Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny Integrace Unbundling ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb

8 JAK NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA OVLIVŇUJE INTEGRACI SKUPINY ČEZ?
PRG-ZPD P1C PRIMÁRNĚ DVĚMI ZÁSADNÍMI SKUTEČNOSTMI Povinností oddělit provozovatele distribuční soustavy od ostatních licencovaných činností Dokončením liberalizace trhu s elektřinou 1 2 a celou řadou dalších, již méně zásadních skutečností

9 JAKÝ JE AKTUÁLNÍ POSTUP TRANSFORMACE OVLIVNĚNÝ NOVELOU ENERGETICKÉHO ZÁKONA?
REAS Zbytkový REAS k Transformace v roce 2005 ČEZ Distribuce ČEZ Měření ČEZ Logistika ČEZ Prodej ČEZ Zák. služby vklad části podniku outsourcing Centrála ČEZ (financování) Transformace proběhne synchronizovaně pro jeden REAS Služby v oblasti financování budou vyčleněny z REAS na ČEZ k Všem novým společnostem budou tyto služby poskytovány z centrály ČEZ K datu transformace proběhne pouze změna příjemce a parametrů služby ČEZ Distribuční služby* outsourcing Centrála ČEZ (účetnictví a daně) k Zbytkový REAS k ČEZ Správa majetku* Transformace v roce 2006 *Přesná data transformace pro rok 2006 dosud nebyla stanovena, předpokládá se 1. pololetí 2006

10 Středně velcí zákazníci
PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ PRG-ZPD P1C Trading Pravidla trhu Prodejní společnost Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager Produkty Controllingové nástroje Legislativní podpora Poskytování elektřiny Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Zákaznické služby (jako pro Retail) Fakturace Prodej Zákaznické služby Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci

11 PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ MÁ ROZHODOVACÍ PRÁVO K AKTIVŮM POTŘEBNÝM K ZAJIŠTĚNÍ DISTRIBUCE
PRG-ZPD P1C Společnosti výstavby (Třetí strany) Podpora správy aktiv Pravidla trhu Centrální datový sklad (OTE) Provozovatel distribučních sítí Má právo rozhodovat o aktivech sítě potřebných pro provoz, údržbu a výstavbu Ve strategických otázkách spolupracuje s Podporou správy aktiv (Rozhodnutí jsou v pravomoci Provozovatele distribučních sítí) Zabezpečuje jasnou dělbu rolí a zodpovědností s SDS, SSE, NLS a ITS prostřednictvím sjednaných SLA Doporučené standardy Metodika Legislativní podpora Odečty elektro-měrů Výstavba Společnost distribučních služeb Provozovatel distribučních sítí Společnost správy elektroměrů Není jasná synchronizace databází zákazníků mezi distribucí CRM (CIS).Zákazník (a odběrné místo)musí mít odraz v topologii GIS, včetně ostatních modulů TIS Provoz Poruchová služba Údržba Elektroměrová služba ... Nákupní & logistická společnost IT společnost Nákup: Distribuční materiál ve velkých objemech/ hodnotách Dopravní služby IT služby (Technický informační systém, atd.) = Držitel licence na distribuci SDS = Společnost distribučních služeb; SSE = Společnost správy elektroměrů; NLS = Nákupní a logistická společnost; ITS = IT Společnost

12 SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI
PRG-ZPD P1C Společné call centrum Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb Příjem samoodečtů Hlášení poruch Informace z oblasti prodeje i distribuce Zákaznické služby pro prodej i distribuci Back office (fakturace, platby) Provozovatel distrib. sítí Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Telefon Domácnosti a podnikatelský maloodběr Produkty Úrovně služeb Internet Mail Přepážky Partneři Počet zákazníků Měsíce

13 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit doporučený tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu 1 2 3 4 5 6 7 8 … JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI

14 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků … JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU: 1 2 3 4 5

15 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR …
Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností vykupovat elektřinou z obnovitených zdrojů, z kogenerace) 1 2 3 … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT

16 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV
UNBUNDLING Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit

17 SKUPINA ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady


Stáhnout ppt "HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ PRG-ZPD008-20041008-11373P1C Dokončení reorganizace distribuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google