Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005."— Transkript prezentace:

1 Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady SKUPINA ČEZ

2 Zdroj:ČEZ, a.s. 1 HISTORICKÉ ÚSPĚCHY ČEZ A DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ PŘISPĚLI K UNIKÁTNÍMU POSTAVENÍ SKUPINY ČEZ Skupina ČEZ je největší a nejstabilnější podnik v České republice Podnik, který je schopen řídit nejkomplexnější integrační program v historii české ekonomiky Český podnik s největším potenciálem expandovat akvizicemi do zahraničí  Dokončení reorganizace distribuce z regionálního na procesní uspořádání  Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ  Aktivní řízení regulatorní agendy  Optimalizace portfolia dceřiných společností  Optimalizace rozhraní výroby a tradingu  Unbundling  Sjednocení prodeje a příprava na liberalizaci trhu domácností  Koncentrace služeb a funkcí v rámci Skupiny ČEZ

3 Zdroj:ČEZ, a.s. 2 SKUPINA ČEZ JE VÝZNAMNÝM HRÁČEM V EVROPSKÉM ENERGETICKÉM PRŮMYSLU PODLE INSTALOVANÉ KAPACITY... Top 10 společností podle instalované kapacity (k ) [GW] a počtu zákazníků [v milionech] EdF Enel E.ON RWE Vattenfall Iberdrola Skupina ČEZ Endesa EnBW Electrabel EdF Enel E.ON RWE Iberdrola EnBW Vattenfall Endesa Skupina ČEZ* DEI ,8 5,4 4,9 5,3 10,5 16,9 21,2 26,2 29,0 46,7 ; výroční správy

4 Zdroj:ČEZ, a.s. 3 ČEZ V POROVNÁNÍ S EVROPSKÝMI ENERGETIKAMI* … EBIDTA marže (2003) Endesa Enel Skupina ČEZ Iberdrola E.ON EdF ROIC (2003) RWE Elektrabel EnBW Vattenfall ; Thomson One Banker; Worldscope * 10 největších energetických společností podle instalované kapacity V porovnání s evropskými energetikami* ČEZ vykazuje dobrou EBITDA marži, ale podprůměrnou návratnost investovaného kapitálu (ROIC) v procentech

5 Zdroj:ČEZ, a.s. 4 KORPORÁTNÍ CÍL JE … ROIC Skupiny ČEZ (Návratnost kapitálu investovaného do provozních aktiv) Návratnost investice do bankovních produktů Náklady na kapitál Nejlepší konkurence Současný ROIC Skupiny ČEZ více jak 10% … stát se jedničkou na energetickém trhu střední a jihovýchodní Evropy s návazností ukazatele ROIC alespoň 10%

6 Zdroj:ČEZ, a.s. 5 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE Řídící funkce Hlavní činnosti IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Podpora hlavních činností Vedlejší činnosti Skupina ČEZ Výroba elektřiny KlasickáJaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby TelekomunikaceSpráva budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci... Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice

7 Zdroj:ČEZ, a.s. 6 VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI V RÁMCI REALIZACE VIZE 2008 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Praha – Prodejní společnost – TC společnost – Marketing a podpora prodeje – Podpora správy aktiv – Společnost správa elektroměrů – Provozovatel distribučních sítí - dispečink – Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Hradec Králové Děčín – Provozovatel distribučních sítí - rozvoj – Společnost podpůrných služeb Plzeň – Společnost zákaznických služeb – IT společnost Ostrava – Společnost distribučních služeb – Společnost nákupu a logistiky

8 Zdroj:ČEZ, a.s. 7 Postup transformace Současný stav ČEZ REAS 1 Vize 2008  Řídící funkce projektu fungují  Veškeré řídící i podpůrné funkce fungují  Dceřinné společnosti ITS, TCS, NLS, SPS jsou funkční, SZS je založena  Podpora správy aktiv, Marketing a podpora prodeje jsou funkční  Zaveden systém klíč. ukazatelů výkonnosti 2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling ITS = IT společnost; TCS = TC společnost; NLS = Nákupní a logistická společnost; SZS = Společnost zákaznických služeb; SPS = Společnost podpůrných služeb 2007 Finalizace/ Konsolidace VIZE 2008 BUDE DOSAŽENO VE ČTYŘECH KROCÍCH Integrace Unbundling Metodologie správy aktiv implementována v plném rozsahu Všechny dceřinné společnosti jsou plně funkční Prodej nepotřebných nemovitostí a aktiv dokončen Právní unbundling: oddělení licencovaných činností (Distribuce, Prodej) Prodejní licence sloučeny Zaveden jednotný technický IT systém (PTIS) Správa aktiv povýšena v novém IT prostředí Distribuční licence sloučeny Všechny firemní procesy jsou zefektivněny Efektivní rozhraní a SLA smlouvy jsou všude implementovány Veškeré právní kroky týkající se licencí, vlastnictví dceřinných společností a nově vzniklých společností dokončeny

9 Zdroj:ČEZ, a.s. 8 JAK NOVELIZACE ENERGETICKÉHO ZÁKONA OVLIVŇUJE INTEGRACI SKUPINY ČEZ? 1 2 PRIMÁRNĚ DVĚMI ZÁSADNÍMI SKUTEČNOSTMI Povinností oddělit provozovatele distribuční soustavy od ostatních licencovaných činností Dokončením liberalizace trhu s elektřinou a celou řadou dalších, již méně zásadních skutečností

10 Zdroj:ČEZ, a.s. 9 Transformace proběhne synchronizovaně pro jeden REAS ČEZ Distribuční služby * outsourcing Centrála ČEZ (účetnictví a daně) k outsourcing Zbytkový REAS k ČEZ Správa majetku * outsourcing Transformace v roce 2006 *Přesná data transformace pro rok 2006 dosud nebyla stanovena, předpokládá se 1. pololetí 2006 K datu transformace proběhne pouze změna příjemce a parametrů služby REAS Zbytkový REAS k Transformace v roce 2005 ČEZ Distribuce ČEZ Měření ČEZ Logistika ČEZ Prodej ČEZ Zák. služby vklad části podniku outsourcing Centrála ČEZ (financování) Služby v oblasti financování budou vyčleněny z REAS na ČEZ k Všem novým společnostem budou tyto služby poskytovány z centrály ČEZ JAKÝ JE AKTUÁLNÍ POSTUP TRANSFORMACE OVLIVNĚNÝ NOVELOU ENERGETICKÉHO ZÁKONA?

11 Zdroj:ČEZ, a.s. 10 PRODEJNÍ SPOLEČNOST BUDE HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ Prodejní společnost  Je smluvním partnerem pro všechny zákazníky Skupiny ČEZ  Řídí prodej klíčovým a středně velkým zákazníkům  Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager Prodejní společnost Společnost zákaznických služeb Pravidla trhuTrading Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci  Poskytování elektřiny  Prodej  Zákaznické služby  Zákaznické služby (jako pro Retail)  Fakturace  Produkty  Controllingové nástroje  Legislativní podpora

12 Zdroj:ČEZ, a.s. 11 Společnost správy elektroměrů Provozovatel distribučních sítí Společnost distribučních služeb Podpora správy aktiv Pravidla trhu  Doporučené standardy  Metodika  Legislativní podpora  Provoz  Poruchová služba  Údržba Centrální datový sklad (OTE)  Elektroměrová služba  IT služby (Technický informační systém, atd.) Společnosti výstavby (Třetí strany)  Výstavba Nákupní & logistická společnost... IT společnost  Nákup: Distribuční materiál ve velkých objemech/ hodnotách  Dopravní služby  Odečty elektro- měrů = Držitel licence na distribuci SDS = Společnost distribučních služeb; SSE = Společnost správy elektroměrů; NLS = Nákupní a logistická společnost; ITS = IT Společnost PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ MÁ ROZHODOVACÍ PRÁVO K AKTIVŮM POTŘEBNÝM K ZAJIŠTĚNÍ DISTRIBUCE Provozovatel distribučních sítí  Má právo rozhodovat o aktivech sítě potřebných pro provoz, údržbu a výstavbu  Ve strategických otázkách spolupracuje s Podporou správy aktiv (Rozhodnutí jsou v pravomoci Provozovatele distribučních sítí)  Zabezpečuje jasnou dělbu rolí a zodpovědností s SDS, SSE, NLS a ITS prostřednictvím sjednaných SLA

13 Zdroj:ČEZ, a.s. 12 SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE ZAJIŠŤOVAT PODPORU PRO PRODEJ I DISTRIBUCI  Zákaznické služby pro prodej i distribuci  Back office (fakturace, platby) Provozovatel distrib. sítí Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Telefon Domácnosti a podnikatelský maloodběr  Produkty  Úrovně služeb Internet MailPřepážky Partneři Společné call centrum  Komplexní služby 7 dní v týdnu, 24 hodin denně  Příjem požadavků domácností a podnikatelského maloodběru  Aktivní oslovení zákazníků s nabídkou produktů a služeb  Příjem samoodečtů  Hlášení poruch  Informace z oblasti prodeje i distribuce Počet zákazníků Měsíce

14 Zdroj:ČEZ, a.s. 13 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Byla schválena novela energetického zákona implementující směrnice 2003/54/55 a 2004/8 Funguje systém vyhodnocování a zúčtování transakcí (OTE) Regulační úřad plní svoji roli a je respektovaný účastníky trhu Trh s podpůrnými službami je konkurenční a cenotvorný Podařilo se nastavit doporučený tržní mechanismus přidělování obchodovatených přeshraničních kapacit Na trhu operují aktivní obchodníci s elektřinou Oprávnění zákazníci využívají svého práva volit si dodavatele (mění své dodavatele, vypisují výběrová řízení na dodavatele, přesjednávají podmínky s existujícími dodavateli) Ceny elektřiny odrážejí vývoj na relevantním trhu … JE NASTAVEN TAK, ŽE S ŘADOU SKUTEČNOSTÍ MŮŽEME BÝT SPOKOJENI

15 Zdroj:ČEZ, a.s. 14 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Trh s elektřinou je otevřen „jen na papíře“ Reálná možnost dodavatele je omezena stavem koncentrace na trhu Ceny po mírném snížení v minulých dvou letech znovu závratně rostou Přístup na trh/k sítím je komplikovaný a netransparentní Národní trhy nejsou reálně propojené - nelze dovážet elektřinu ani regulační energii, tj. účastnit se na vyrovnávacím trhu v sousední zemi na úrovni oprávněných zákazníků … JE NASTAVEN TAK, ŽE S STÁLE ZAZNÍVÁ MNOHO KRITIK TYPU:

16 Zdroj:ČEZ, a.s. 15 STAV TRHU S ELEKTŘINOU V ČR … Vlastnické oddělení provozovatelů distribučních soustav (vedlo by k umělé privatizaci a/nebo k zestátnění) Omezení podílu na trhu dominantních subjektů (dominance sama o sobě není zločinem, tím je její zneužívání) Rozšíření/prohloubení regulace (např. stanovením maximálních cen, povinností vykupovat elektřinou z obnovitených zdrojů, z kogenerace) … JE NASTAVEN TAK, ŽE PŘICHÁZÍ MNOHO “DOBRÝCH“ NÁPADŮ JAK PROBLÉMY ŘEŠIT

17 Zdroj:ČEZ, a.s. 16 ČEZ VIDÍ ALE CELOU ŘADU DALŠÍCH JINÝCH VÝZEV UNBUNDLING INTEGRACE NÁRODNÍCH TRHŮ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST DODÁVEK Dosažení efektivní funkčnosti a synergií nového uspořádání v rámci skupin (distribuce, obchod, služby) Vznik a vývoj regionálních trhů je jen nezbytný (a někdy možná zbytečný a uměle akcentovaný) mezikrok ke vzniku pan-evropského trhu s elektřinou Jak v tržních podmínkách vytvořit klima pro investování do sítí včetně posílení mezinárodních propojení a do nových výrobních kapacit

18 Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady SKUPINA ČEZ


Stáhnout ppt "Skupina ČEZ INTEGRACE SKUPINY ČEZ V PROSTŘEDÍ NOVELY ENERGETICKÉHO ZÁKONA A NÁZOR ČEZ K AKTUÁLNÍMU STAVU TRHU S ELEKTŘINOU Jan Kanta Poděbrady 15.3.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google