Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu SKUPINA ČEZ Energy Business Breakfast Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu SKUPINA ČEZ Energy Business Breakfast Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s."— Transkript prezentace:

1 Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu SKUPINA ČEZ Energy Business Breakfast Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Praha, 8.října 2004

2 1 Nastavení trhu a legislativní prostředí: definice „pravidel hry“ TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ Zdroj:ČEZ, a.s. Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb Akcionáři: maximalizace hodnoty ČEZu vzhledem k převzatému riziku Strategie skupiny ČEZ

3 2 „PRAVIDLA HRY“ SE DNES VÝRAZNĚ MĚNÍ Zdroj:ČEZ, a.s. Hlavní legislativní faktory ovlivňující skupinu ČEZ Liberalizace spotřebitelů bez průběhového měření (masový trh) Unbundling prodeje a distribuce Regulace přístupu k přenosovým přeshraničním kapacitám Povolenky CO2 Podpora obnovitelných zdrojů Výstavba nových zdrojů Prodej Výroba

4 3 Nastavení trhu a legislativní prostředí: definice „pravidel hry“ STRATEGIE SKUPINY ČEZ JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY Zdroj:ČEZ, a.s. Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb Akcionáři: maximalizace hodnoty ČEZu vzhledem k převzatému riziku Strategie skupiny ČEZ Integrace Obchodní pozice Obnova zdrojů Zahraniční akvizice 1 3 4 2

5 4 PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR Cíle projektu Vize 2008 Restrukturalizace skupiny –Holdingové uspořádání –Redukce dcer a vnuček Racionalizace procesů a systémů Zavedení “nejlepší praxe” Naplnění požadavků unbundlingu Efektivnější a pružnější model řízení Zdroj:ČEZ, a.s. 1 je největším projektem v historii energetiky Očekávané přínosy Několikamiliardová úspora nákladů a zlepšení marží Zlepšení kvality služeb zákazníkům Připravenost k replikaci „nejlepší praxe“ v zahraničí

6 5 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE Řídící funkce Hlavní činnosti IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Podpora hlavních činností Vedlejší činnosti Skupina ČEZ Výroba elektřiny KlasickáJaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby TelekomunikaceSpráva budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci... Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice 1 Zdroj: ČEZ, a.s.

7 6 VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI PŘI REALIZACI VIZE 2008 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Praha – Prodejní společnost – TC společnost – Marketing a podpora prodeje – Podpora správy aktiv Hradec Králové – Společnost správa elektroměrů – Provozovatel distribučních sítí - dispečink – Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Děčín – Provozovatel distribučních sítí - rozvoj – Společnost podpůrných služeb Plzeň – Společnost zákaznických služeb – IT společnost Ostrava – Společnost distribučních služeb – Společnost nákupu a logistiky 1 Zdroj:ČEZ, a.s.

8 7 ČEZ, a.s. SČE, a.s. SME, a.s. STE, a.s. VČE, a.s. ZČE, a.s. Obchod Distribuce ČEZ Distribuce PRÁVNÍ UNBUNDLING BUDE ŘEŠENÝ VYTVOŘENÍM OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY V RÁMCI SKUPINY 1 REAS založí společně vkladem distribučních částí podniku společnost ČEZ Distribuce se základním kapitálem rovným součtu ocenění distribučních částí REAS, podíl každé REAS odpovídá ocenění vložené části podniku Další kroky budou upřesněny podle vývoje legislativy a regulace

9 8 INTEGRACE PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY I PŘES DÍLČÍ OBTÍŽE Dílčí obtíže  Náklady spojené s požadavky unbundlingu ve výši 1- 2 miliardy Kč, rizika přechodu na nové systémy  “Štědré“ kolektivní smlouvy a nadstandardní kompenzace, nízká mobilita zaměstnanců  Nejisté setrvání SČE ve skupině ČEZ První integrační úspěchy  Vize odsouhlasena v celé skupině  Přijato schéma transformace z REAS na funkčně zaměřené společnosti, rozjezd prvních společností (IT, telekomunikace, logistika, zákaznické služby, …)  Práce na rozpočtech na rok 2005 s významným zlepšením  Zavedení jednotného IT systému ve financích a obchodě 1 Postup transformace Současný stav ČEZ REAS 5 REAS 4 REAS 3 REAS 2 REAS 1 Vize 2008 2004 Velký třesk2005 Nové funkčnosti2006 Právní unbundling2007 Finalizace/Konsolidace Zdroj: ČEZ, a.s.

10 9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 8.1 25.2.2004 MH 2001200220032004200520062007 Spotřeba více než 40 GWh Spotřeba 9 - 40 GWh Domácnosti Ostatní s průběhovým měřením Spotřebitelé bez průběhového měření mimo domácnosti SKUPINA ČEZ JE PŘIPRAVENA NA DALŠÍ VLNU LIBERALIZACE V PŘÍŠTÍM ROCE Podíl na celkové spotřebě V procentech 2 Rozšíření nabídky produktů Segmentový přístup k obsluze zákazníků Hlavní principy přístupu k liberalizovaným zákazníkům

11 10 NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ Zdroj:ČEZ, a.s. Produkt Standard Akumulace 8 Akumulace 16 Přímotop Tepelné čerpadlo Veřejné osvětlení Jednotarif Topné tarify Ostatní Vícetarify Jednotarify Topné tarify TDD Flexi tarif Dvoutarif Dvoutarif sezóna Dvoutarif týden Výkonový tarif Jednotarif Jednotarif sezóna Akumulace Business Přímotop Business Tarify pro Podnikatele (výčet – viz níže) Zákazníci s průběhovým měřením Zákazníci bez průběhového měření Nabídka je připravena individuálně s cenou vypočtenou dle profilu spotřeby konkrétního zákazníka Zákazník si vybírá mezi standardizovanými produkty 2

12 11 Provozovatel distrib. sítí IT společnost Společnost zákaznických služeb Prodejní společnost Telefon Domácnosti a podnikatelský maloodběr SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE PRACOVAT PRO PRODEJ I DISTRIBUCI Zdroj:ČEZ, a.s.  IT podpora  Produkty  Úrovně služeb  Zákaznické služby  Získávání zákazníků  Back office (fakturace, platby) Společnost zákaznických služeb  Zajišťuje prodej a obsluhu domácností a podnikatelského maloodběru  Poskytuje základní zákaznický servis a služby back office velkým a středním zákazníkům  Poskytuje služby pro prodej i pro distribuci  Optimalizována pro potřeby Skupiny ČEZ, ale je schopná poskytovat služby i třetím stranám InternetMailPřepážka1Zprostředkovatelé 2

13 12 Prodejní společnost Společnost Zákaznických služeb Marketing a podpora prodeje Trading Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci... IT společnost HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ BUDE PRODEJNÍ SPOLEČNOST 2 Zdroj:ČEZ, a.s. Prodejní společnost  Řídí prodej klíčovým zákazníkům a středně velkým zákazníkům  Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager  Společnost zákaznických služeb poskytuje podporu při běžné obsluze zákazníka (fakturace apod.)  Marketing  Produkty  Controllingové nástroje  Poskytování energie  IT služby (CIS, mobilní podpora, atd.)  Prodej  Zákaznické služby  Zákaznické služby jako pro MOO & MOP1)  Fakturace

14 13 OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ V OBLASTI WHOLESALU SE ZLEPŠUJE Další kroky Další rozšíření produktové nabídky a služeb Přímé obchodování na zahraničních burzách a bilaterálních trzích Zahraniční zastoupení v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku Nevyrovnané cenové hladiny v ČR a okolních zemích Zajištění rovného práva přístupu do přeshraničních sítí –Omezování kapacit do Rakouska, Německa –Nesymetrický přístup k Polsko-ČR/SR kapacitě Přístup k emisním povolenkám pro celý objem stávající výroby První obchodní úspěchy Exportní kontrakty na rok 2005 za ceny vyšší než na domácím trhu ČEZ vítěz tendru na dodávky podpůrných služeb pro ČEPS na příští 3 roky Vyšší poptávka po elektřině na domácím trhu přibližně o 2 TWh na rok 2005 za ceny o 11% vyšší než v roce 2004 Jednotná nabídka nových produktů pro zákazníky skupiny ČEZ, rozjezd společné prodejní kampaně Zdroj:ČEZ, a.s. Překážky 2

15 14 ČR MÁ NEJNIŽŠÍ CENY ELEKTŘINY V REGIONU A CENOVÉ „NŮŽKY“ SE DÁLE OTEVÍRAJÍ ČRSlovenskoPolskoNěmeckoRakouskoMaďarsko Velkoobchodní ceny elektřiny pro rok 2005 v ČR a okolních zemích 2003=100% Vývoj velkoobchodních cen elektřiny v ČR a v Německu Německo ČR Zdroj:ČEZ, a.s. Exportní trhyImportní trhy 2

16 15 OBCHODNÍ POZICE ČEZu ZÁVISÍ NA DYNAMICE VE STŘEDNÍ EVROPĚ, KDE ČR A SR A TVOŘÍ „NÁRAZNÍKOVÉ PÁSMO“ Německo, Rakousko a Maďarsko jsou dlouhodobě atraktivní trhy s rostoucí cenou Nadbytečná kapacita v ČR a SR spolu s polskými exporty vede k plnému vytížení exportních profilů Důsledek –Vysoké aukční poplatky –Cenové rozdíly mezi ČR/SR a Německem Odhad maximálních obchodovatelných objemů (TWh) a využití obchodovatelné přenosové kapacity (%) v roce 2004 Zdroj:ČEZ, a.s. ČR 6,7 TWh 10,1 TWh 6,0 TWh 7,9 TWh 2,7 TWh 5,2 TWh 4,5 TWh SR Německo Polsko Ukrajina Maďarsko Rakousko Riziko dalšího snížení již přetížené přenosové kapacity Nesymetrický přístup k přenosové kapacitě – omezená možnost exportu do Polska 2

17 16 SNÍŽENÍ VÝROBY V ČR BY MĚLO NEGATIVNÍ EKONOMICKÝ DOPAD A NEVEDLO BY K CELKOVÉMU SNÍŽENÍ EMISÍ CO 2 Krátkodobé (<5 let): uzavření zdrojůDlouhodobé (> 5 let): náhrada zdrojů Alternativní zdroje plně využité (jaderné, vodní) nebo nepodstatná kapacita (plyn, OZE) Nutnost uzavření zdrojů, přesun výroby mimo ČR (např. Polsko, které výrobu neomezuje) Nahrazení stávajících uhelných elektráren efektivnějšími –Uhelné elektrárny nové generace (~30% redukce) –Plynové elektrárny (~70% redukce) –Jaderné elektrárny (~100% redukce) –OZE (až 100% redukce) Možnosti snížení emisí CO 2 v energetice ČR Zdroj:NAP ČR a Polsko Podíl ČEZ Přesun výroby do Polska neznamená celkové snížení emisí CO 2, protože Polsko má pouze uhelné elektrárny Naopak hrozí zvýšení emisí ostatních látek (SO x, NO x ), protože řada místních elektráren nemá odlučovače 65 1999-01 61 2005-07 NAP návrh MŽP Plánovaný vývoj emisí energetického sektoru Mil. tun CO 2 /rok ČR -6% 20002005-07 NAP návrh 117 143 Polsko +22% 2

18 17 PRO UDRŽENÍ VYROVNANÉ BILANCE JE NUTNÉ JIŽ DNES PŘIPRAVOVAT NOVÉ ZDROJE *Podpůrné služby poskytované velkými uhelnými zdroji nebudou dostačovat ještě dříve Zdroj:ČEZ, a.s. Výroba v ČR Poptávka v ČR Výroba v ČR Poptávka v ČR 20052015* Možné zdroje pro zaplnění prostoru po vyřazovaných uhelných zdrojích Výstavba ČEZ Nezávislí výrobci Dovozy +30% 3 -15% SCHEMATICKÉ

19 18 PŘÍLEŽITOSTI ČEZ VIDÍ ZEJMÉNA U NOVÝCH UHELNÝCH ZDROJŮ Zdroj:ČEZ, a.s. UhlíJádroPlyn Příležitosti Výhody Předpoklady Doba výstavby Retrofit Nové zdroje Zvládnutá technologie Místní kvalitní palivo Dostupnost uhlí (limity těžby, cena, vlastnictví) Emisní limity/povolenky ~10 let Dostavba Temelína, Mochovců? Nový zdroj? Žádné CO 2 Provozně levné Podpora veřejnosti (ČR, EU) Velké investice a délka výstavby Base-load 15-20 let Kogenerace Čistá Flexibilní Cena plynu Platby za import Závislost Odběr tepla 3-5 let 3 OZ Biomasa Vítr? Dobré veřejné mínění Nevyčerpává zdroje Přírodní podmínky Vedlejší náklady Stabilita soustavy Zákonná podpora (dotace) 2-5 let

20 19 PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ *Použita alikvotní část limitů dle stávajícího podílu ČEZ na celkové spotřebě Zdroj:ČEZ, a.s. ILUSTRATIVNÍ Hlavní otázky Limity vs. životnost retrofitů/nových bloků Cena uhlí Majetková kontrola Příležitosti pro výstavbu Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~900 MW Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~3 500 MW Retrofit ~1 300 MW Nový blok ~700 MW? Retrofit ~1 500 MW Nové bloky ~2 000 MW Těžba uhlí bez limitů Výkon MW Nové bloky Stávajíc í zdroje Těžba uhlí s limity* Stávajíc í zdroje Nový blok Retrofit 3

21 20 STŘEDNÍ A JV EVROPA PŘEDSTAVUJÍ PRO SKUPINU ČEZ UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST Zdroj:ČEZ, a.s. Unikátní příležitost k expanzi pro ČEZ Důvěrná znalost teritoria Aktuální příležitosti při privatizaci státních podniků Malá skupina potenciálních konkurentů v akvizicích Finanční síla k expanzi 4 Příležitost pro Skupinu ČEZ stát se dominantním hráčem střední a jihovýchodní Evropy

22 21 V OBLASTI AKVIZIC SE ČEZ ZAMĚŘUJE NA 2 REGIONY: STŘEDNÍ A JV EVROPA Zdroj:ČEZ, a.s. Akvizice v běhu Slovensko –Slovenské elektrárne Rumunsko –Elektrica Moldova (1,3 mil. zákazníků) –Elektrica Oltenia (1,4 mil. zákazníků) Příprava Bulharsko (výroba - Bobov Dol, Ruse, Varna) Rumunsko (výroba) Polsko Moldávie Makedonie … ČEZ, a. s., přítomen Oblast zájmu Střední Evropa JV Evropa Vítěz výběrového řízení pro oblast Sofie, Bulharsko (1,9 mil. zákazníků) Již sestaven manažerský tým Probíhá příprava na převzetí kontroly 4


Stáhnout ppt "Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu SKUPINA ČEZ Energy Business Breakfast Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google