Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ"— Transkript prezentace:

0 Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu
SKUPINA ČEZ Strategický program Skupiny ČEZ ve vazbě na novou legislativu Energy Business Breakfast Alan Svoboda, místopředseda představenstva ČEZ, a.s. Praha, 8.října 2004

1 TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ
Nastavení trhu a legislativní prostředí: definice „pravidel hry“ Strategie skupiny ČEZ Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb Akcionáři: maximalizace hodnoty ČEZu vzhledem k převzatému riziku Zdroj: ČEZ, a.s.

2 „PRAVIDLA HRY“ SE DNES VÝRAZNĚ MĚNÍ
Hlavní legislativní faktory ovlivňující skupinu ČEZ Liberalizace spotřebitelů bez průběhového měření (masový trh) Unbundling prodeje a distribuce Regulace přístupu k přenosovým přeshraničním kapacitám Povolenky CO2 Podpora obnovitelných zdrojů Výstavba nových zdrojů Prodej Výroba Zdroj: ČEZ, a.s.

3 STRATEGIE SKUPINY ČEZ JE ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA ZVÝŠENÍ HODNOTY
Nastavení trhu a legislativní prostředí: definice „pravidel hry“ Strategie skupiny ČEZ Integrace Obchodní pozice Obnova zdrojů Zahraniční akvizice Konkurence: tlak na tržní podíl a marži ČEZu 1 Spotřebitelé: tlak na cenu a kvalitu služeb 2 3 4 Akcionáři: maximalizace hodnoty ČEZu vzhledem k převzatému riziku Zdroj: ČEZ, a.s.

4 PROJEKT VIZE 2008 ZAJISTÍ PLNOU INTEGRACI SKUPINY V ČR
1 je největším projektem v historii energetiky Cíle projektu Vize 2008 Restrukturalizace skupiny Holdingové uspořádání Redukce dcer a vnuček Racionalizace procesů a systémů Zavedení “nejlepší praxe” Naplnění požadavků unbundlingu Efektivnější a pružnější model řízení Očekávané přínosy Několikamiliardová úspora nákladů a zlepšení marží Zlepšení kvality služeb zákazníkům Připravenost k replikaci „nejlepší praxe“ v zahraničí Zdroj: ČEZ, a.s.

5 HLAVNÍMI ČINNOSTMI SKUPINY ČEZ BUDOU VÝROBA, OBCHOD A DISTRIBUCE
1 Skupina ČEZ Finance Lidské zdroje Strategie Strategický nákup Řízení rizik Regulační agenda Styk s veřejností ICT strategie Fúze & akvizice Řídící funkce Výroba elektřiny Klasická Jaderná Obchod Trading Marketing & Prodej Distribuce Správa aktiv/ Provozovatel Služby Hlavní činnosti Podpora hlavních činností IT Nákup & logistika Zákaznické služby Správa elektroměrů Telekomunikace Správa budov Výstavba a údržba ve výrobě Výstavba a údržba v distribuci ... Vedlejší činnosti Zdroj: ČEZ, a.s.

6 VŠECHNY REGIONY REAS BUDOU HRÁT DŮLEŽITOU ROLI PŘI REALIZACI VIZE 2008
1 Rozdělení zodpovědnosti ve Skupině ČEZ do jednotlivých regionů Hradec Králové Společnost správa elektroměrů Provozovatel distribučních sítí - dispečink Malé vodní elektrárny (HydroČEZ) Děčín Provozovatel distribučních sítí - rozvoj Společnost podpůrných služeb Praha Prodejní společnost TC společnost Marketing a podpora prodeje Podpora správy aktiv Plzeň Společnost zákaznických služeb IT společnost Ostrava Společnost distribučních služeb Společnost nákupu a logistiky Zdroj: ČEZ, a.s.

7 PRÁVNÍ UNBUNDLING BUDE ŘEŠENÝ VYTVOŘENÍM OBCHODNÍ A DISTRIBUČNÍ JEDNOTKY V RÁMCI SKUPINY
1 ČEZ, a.s. SČE, a.s. Obchod SME, a.s. Obchod STE, a.s. Obchod VČE, a.s. Obchod ZČE, a.s. Obchod Distribuce Distribuce Distribuce Distribuce Distribuce ČEZ Distribuce REAS založí společně vkladem distribučních částí podniku společnost ČEZ Distribuce se základním kapitálem rovným součtu ocenění distribučních částí REAS, podíl každé REAS odpovídá ocenění vložené části podniku Další kroky budou upřesněny podle vývoje legislativy a regulace

8 INTEGRACE PŘINÁŠÍ PRVNÍ VÝSLEDKY I PŘES DÍLČÍ OBTÍŽE
1 Postup transformace Současný stav ČEZ REAS 5 REAS 4 REAS 3 REAS 2 REAS 1 Vize 2008 2004 Velký třesk 2005 Nové funkčnosti 2006 Právní unbundling 2007 Finalizace/Konsolidace První integrační úspěchy Vize odsouhlasena v celé skupině Přijato schéma transformace z REAS na funkčně zaměřené společnosti, rozjezd prvních společností (IT, telekomunikace, logistika, zákaznické služby, …) Práce na rozpočtech na rok 2005 s významným zlepšením Zavedení jednotného IT systému ve financích a obchodě Dílčí obtíže Náklady spojené s požadavky unbundlingu ve výši 1-2 miliardy Kč, rizika přechodu na nové systémy “Štědré“ kolektivní smlouvy a nadstandardní kompenzace, nízká mobilita zaměstnanců Nejisté setrvání SČE ve skupině ČEZ Zdroj: ČEZ, a.s.

9 SKUPINA ČEZ JE PŘIPRAVENA NA DALŠÍ VLNU LIBERALIZACE V PŘÍŠTÍM ROCE
2 Podíl na celkové spotřebě V procentech 100 90 Rozšíření nabídky produktů Segmentový přístup k obsluze zákazníků Hlavní principy přístupu k liberalizovaným zákazníkům Domácnosti 80 70 Spotřebitelé bez průběhového měření mimo domácnosti 60 50 Ostatní s průběhovým měřením 40 Spotřeba GWh 30 20 Spotřeba více než 40 GWh 10 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 MH

10 NABÍDKA PRODUKTŮ SKUPINY ČEZ POKRÝVÁ CELOU ŠKÁLU POTŘEB ZÁKAZNÍKŮ
2 Produkt Zákazníci s průběhovým měřením Vícetarify Jednotarify Topné tarify TDD Flexi tarif Dvoutarif Dvoutarif sezóna Dvoutarif týden Výkonový tarif Jednotarif Jednotarif sezóna Akumulace Business Přímotop Business Tarify pro Podnikatele (výčet – viz níže) Nabídka je připravena individuálně s cenou vypočtenou dle profilu spotřeby konkrétního zákazníka Zákazníci bez průběhového měření Jednotarif Topné tarify Ostatní Standard Akumulace 8 Akumulace 16 Přímotop Tepelné čerpadlo Veřejné osvětlení Zákazník si vybírá mezi standardizovanými produkty Zdroj: ČEZ, a.s.

11 SPOLEČNOST ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB BUDE PRACOVAT PRO PRODEJ I DISTRIBUCI
2 Provozovatel distrib. sítí Prodejní společnost Společnost zákaznických služeb Zajišťuje prodej a obsluhu domácností a podnikatelského maloodběru Poskytuje základní zákaznický servis a služby back office velkým a středním zákazníkům Poskytuje služby pro prodej i pro distribuci Optimalizována pro potřeby Skupiny ČEZ, ale je schopná poskytovat služby i třetím stranám Produkty Úrovně služeb IT podpora IT společnost Společnost zákaznických služeb Zákaznické služby Získávání zákazníků Back office (fakturace, platby) Telefon Internet Mail Přepážka1 Zprostředkovatelé Domácnosti a podnikatelský maloodběr Zdroj: ČEZ, a.s.

12 Marketing a podpora prodeje Středně velcí zákazníci
HLAVNÍM ROZHRANÍM PRO OBSLUHU VELKÝCH A STŘEDNÍCH ZÁKAZNÍKŮ BUDE PRODEJNÍ SPOLEČNOST 2 Trading Marketing a podpora prodeje Prodejní společnost Řídí prodej klíčovým zákazníkům a středně velkým zákazníkům Obchodní styk a koordinaci obsluhy zajišťuje přidělený account manager Společnost zákaznických služeb poskytuje podporu při běžné obsluze zákazníka (fakturace apod.) Marketing Produkty Controllingové nástroje Poskytování energie ... Společnost Zákaznických služeb Prodejní společnost Není jasná synchronizace databází zákazníků mezi distribucí CRM (CIS).Zákazník (a odběrné místo)musí mít odraz v topologii GIS, včetně ostatních modulů TIS IT společnost IT služby (CIS, mobilní podpora, atd.) Zákaznické služby jako pro MOO & MOP1) Fakturace Prodej Zákaznické služby Klíčoví zákazníci Středně velcí zákazníci Zdroj: ČEZ, a.s.

13 OBCHODNÍ POZICE SKUPINY ČEZ V OBLASTI WHOLESALU SE ZLEPŠUJE
2 První obchodní úspěchy Další kroky Exportní kontrakty na rok 2005 za ceny vyšší než na domácím trhu ČEZ vítěz tendru na dodávky podpůrných služeb pro ČEPS na příští 3 roky Vyšší poptávka po elektřině na domácím trhu přibližně o 2 TWh na rok 2005 za ceny o 11% vyšší než v roce 2004 Jednotná nabídka nových produktů pro zákazníky skupiny ČEZ, rozjezd společné prodejní kampaně Další rozšíření produktové nabídky a služeb Přímé obchodování na zahraničních burzách a bilaterálních trzích Zahraniční zastoupení v SRN, Rakousku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Bulharsku Nevyrovnané cenové hladiny v ČR a okolních zemích Zajištění rovného práva přístupu do přeshraničních sítí Omezování kapacit do Rakouska, Německa Nesymetrický přístup k Polsko-ČR/SR kapacitě Přístup k emisním povolenkám pro celý objem stávající výroby Překážky Zdroj: ČEZ, a.s.

14 ČR MÁ NEJNIŽŠÍ CENY ELEKTŘINY V REGIONU A CENOVÉ „NŮŽKY“ SE DÁLE OTEVÍRAJÍ
2 Velkoobchodní ceny elektřiny pro rok 2005 v ČR a okolních zemích ČR Slovensko Polsko Německo Rakousko Maďarsko Exportní trhy Importní trhy Vývoj velkoobchodních cen elektřiny v ČR a v Německu 2003=100% Německo ČR Zdroj: ČEZ, a.s.

15 OBCHODNÍ POZICE ČEZu ZÁVISÍ NA DYNAMICE VE STŘEDNÍ EVROPĚ, KDE ČR A SR A TVOŘÍ „NÁRAZNÍKOVÉ PÁSMO“
2 Odhad maximálních obchodovatelných objemů (TWh) a využití obchodovatelné přenosové kapacity (%) v roce 2004 Nesymetrický přístup k přenosové kapacitě – omezená možnost exportu do Polska Německo Německo, Rakousko a Maďarsko jsou dlouhodobě atraktivní trhy s rostoucí cenou Nadbytečná kapacita v ČR a SR spolu s polskými exporty vede k plnému vytížení exportních profilů Důsledek Vysoké aukční poplatky Cenové rozdíly mezi ČR/SR a Německem 5,2 TWh 6,0 TWh Polsko ČR 6,7 TWh 7,9 TWh 2,7 TWh 4,5 TWh SR 10,1 TWh Ukrajina Riziko dalšího snížení již přetížené přenosové kapacity Maďarsko Rakousko Zdroj: ČEZ, a.s.

16 SNÍŽENÍ VÝROBY V ČR BY MĚLO NEGATIVNÍ EKONOMICKÝ DOPAD A NEVEDLO BY K CELKOVÉMU SNÍŽENÍ EMISÍ CO2
Možnosti snížení emisí CO2 v energetice ČR Krátkodobé (<5 let): uzavření zdrojů Dlouhodobé (> 5 let): náhrada zdrojů Alternativní zdroje plně využité (jaderné, vodní) nebo nepodstatná kapacita (plyn, OZE) Nutnost uzavření zdrojů, přesun výroby mimo ČR (např. Polsko, které výrobu neomezuje) Nahrazení stávajících uhelných elektráren efektivnějšími Uhelné elektrárny nové generace (~30% redukce) Plynové elektrárny (~70% redukce) Jaderné elektrárny (~100% redukce) OZE (až 100% redukce) Plánovaný vývoj emisí energetického sektoru Mil. tun CO2/rok ČR 65 61 Přesun výroby do Polska neznamená celkové snížení emisí CO2, protože Polsko má pouze uhelné elektrárny Naopak hrozí zvýšení emisí ostatních látek (SOx, NOx), protože řada místních elektráren nemá odlučovače -6% Podíl ČEZ NAP návrh MŽP Polsko 143 117 +22% 2000 NAP návrh Zdroj: NAP ČR a Polsko

17 PRO UDRŽENÍ VYROVNANÉ BILANCE JE NUTNÉ JIŽ DNES PŘIPRAVOVAT NOVÉ ZDROJE
3 SCHEMATICKÉ 2005 2015* +30% Možné zdroje pro zaplnění prostoru po vyřazovaných uhelných zdrojích Výstavba ČEZ Nezávislí výrobci Dovozy -15% Výroba v ČR Poptávka v ČR Výroba v ČR Poptávka v ČR * Podpůrné služby poskytované velkými uhelnými zdroji nebudou dostačovat ještě dříve Zdroj: ČEZ, a.s.

18 PŘÍLEŽITOSTI ČEZ VIDÍ ZEJMÉNA U NOVÝCH UHELNÝCH ZDROJŮ
3 Uhlí Jádro Plyn OZ Příležitosti Výhody Předpoklady Doba výstavby Retrofit Nové zdroje Zvládnutá technologie Místní kvalitní palivo Dostupnost uhlí (limity těžby, cena, vlastnictví) Emisní limity/povolenky ~10 let Dostavba Temelína, Mochovců? Nový zdroj? Žádné CO2 Provozně levné Podpora veřejnosti (ČR, EU) Velké investice a délka výstavby Base-load 15-20 let Kogenerace Čistá Flexibilní Cena plynu Platby za import Závislost Odběr tepla 3-5 let Biomasa Vítr? Dobré veřejné mínění Nevyčerpává zdroje Přírodní podmínky Vedlejší náklady Stabilita soustavy Zákonná podpora (dotace) 2-5 let Zdroj: ČEZ, a.s.

19 PODMÍNKOU JE DOSTUPNOST HNĚDÉHO UHLÍ
3 ILUSTRATIVNÍ Hlavní otázky Limity vs. životnost retrofitů/nových bloků Cena uhlí Majetková kontrola Těžba uhlí s limity* Těžba uhlí bez limitů Výkon MW Výkon MW Stávající zdroje Stávající zdroje Retrofit Retrofit Nové bloky Nový blok Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~900 MW Celková uhelná kapacita v roce 2040 ~3 500 MW Příležitosti pro výstavbu Retrofit ~1 300 MW Nový blok ~700 MW? Retrofit ~1 500 MW Nové bloky ~2 000 MW * Použita alikvotní část limitů dle stávajícího podílu ČEZ na celkové spotřebě Zdroj: ČEZ, a.s.

20 STŘEDNÍ A JV EVROPA PŘEDSTAVUJÍ PRO SKUPINU ČEZ UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST
4 Unikátní příležitost k expanzi pro ČEZ Důvěrná znalost teritoria Aktuální příležitosti při privatizaci státních podniků Malá skupina potenciálních konkurentů v akvizicích Finanční síla k expanzi Příležitost pro Skupinu ČEZ stát se dominantním hráčem střední a jihovýchodní Evropy Zdroj: ČEZ, a.s.

21 V OBLASTI AKVIZIC SE ČEZ ZAMĚŘUJE NA 2 REGIONY: STŘEDNÍ A JV EVROPA
4 ČEZ, a. s., přítomen Akvizice v běhu Slovensko Slovenské elektrárne Rumunsko Elektrica Moldova (1,3 mil. zákazníků) Elektrica Oltenia (1,4 mil. zákazníků) Příprava Bulharsko (výroba -Bobov Dol, Ruse, Varna) Rumunsko (výroba) Polsko Moldávie Makedonie Oblast zájmu Střední Evropa JV Evropa Vítěz výběrového řízení pro oblast Sofie, Bulharsko (1,9 mil. zákazníků) Již sestaven manažerský tým Probíhá příprava na převzetí kontroly Zdroj: ČEZ, a.s.


Stáhnout ppt "TRŽNÍ A LEGISLATIVNÍM PROSTŘEDÍ OVLIVŇUJE STRATEGII SKUPINY ČEZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google