Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dělení systémových mykóz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dělení systémových mykóz"— Transkript prezentace:

1 Dělení systémových mykóz
Endemické – infikují velké množství jedinců v endemické oblasti, manifestace jen u omezeného počtu i zdravých jedinců kokcidioidomykóza, histoplasmóza, blastomykóza Oportunní – ubikvitní patogeny, často jako saprofyty, klinicky onemocní jen imunologicky oslabení jedinci – kandidy, aspergily, zygomycety, kryptokoky…

2 Faktory hostitele umožňující vznik oportunní mykotické infekce
Kůže – katetry, herpetická infekce, popáleniny, radioterapie Fyziologická flóra – širokospektrá antibiotika, diabetes mellitus Humorální imunita : malnutrice, choroby lymf. sytému, chemo a radioterapie, reakce štěpu proti hostiteli … Celulární imunita : AIDS, kortikoterapie,imunosuprese..

3 Epidemiologie oportunních mykotických infekcí
4 – 12 % všech nozokomiálních infekcí Cca 80 % Candida spp. 60 % Candida albicans Onkologická centra – 25 – 33% infekčních epizod Fatální průběh u 20 – 40% akutních leukémií 6 –18 % umírá na mykózu po BMT 10 –15 % umírá na mykózu u lymfomů….

4 Nozokomiální mykotické infekce
Exogenní – aspirace, kontakt… Endogenní – aktivace latentní infekce, přemnožení komenzální flóry

5 Epidemiologie kandiózy
C.albicans C.krusei, tropicalis, parapsilosis,glabrata… 35 % GIT, 30 % septikémie, 24 % pneumonie, – 3 % renální formy, endoftalmitida HIV – 40 – 90% mukokutánní forma vulvovaginitidy, balanitidy…

6 Epidemiologie aspergilózy
Manifestní formy : neutropénie, léčba kortikoidy transplantace ledvin, jater, kostní dřeně akutní hemoblastózy jaterní choroby dekompenzovaný diabetes… • exogenní nákaza, stavební úpravy, infikované ventilační systémy…

7 Aspergillus Species

8

9 Penicillium

10

11 Aspergillus fumigatus

12

13

14 Epidemiologie kryptokokózy
Nárust s rozvojem AIDS (5 –13 % nemocných) Predilekční lokalizace : lymf.uzliny, plíce, mozek Pokročilá nádorová onemocnění Transplantovaní pacienti

15 Epidemiologie mukormykózy
Hemoblastózy, lymfomy, malnutrice… Exogenní infekce Téměř vždy fatální průběh

16

17 Vzácnější mykotické infekce
Fusárium – orgánové mykózy Trichosporon beigelli –nekrotizující pneumonie, fatální diseminované infekce Absidia Blastoschisomyces capitatus…

18 Incidence oportunních systémových mykóz
Kandidózy % Aspergilózy % Kryptokokózy % Mukormykózy %

19 Fusarium

20 Možnosti laboratorní diagnostiky
Mikroskopie : tělesné tekutiny, výplachy, bioptické vzorky… Barvení : Gram, PAS, stříbření, fluorescence Biopsie tkáně je často jediným prostředkem, které potvrdí progresi slizniční formy nebo tkáňové postižení…

21 Microsporum gypseum

22 Trichophyton mentagrophytes

23 Trichophyton rubrum

24 Epidermophyton floccosum

25 Microsporum canis

26 Kultivační vyšetření II.
Inkubace při 37 C0 a pokojové teplotě Kožní materiál jen při pokojové teplotě Kvasinky 48 – 72 hodin Vláknité mikromycety 5 – 7dní Dermatofyty 1 – 3 týdny

27 Specifické metody stanovení titru protilátek
průkaz cirkulujících mykotických antigenů (KANDIDA, ASPERGILUS, KRYPTOKOK) - latexová aglutinace, ELISA • molekulárně biologické metody

28 Identifikace Makromorfologie kolonií, pigmentace…
Mikromorfologie – mikroskopické vyšetření z narostlých kolonií, sterilní bloček živné půdy na podložním skle, naočkovaný kulturou, přikrytý krycím sklíčkem a kultivovaný ve vlhké komůrce Biochemické vlastnosti – fermentační a asimilační vlastnosti, produkce enzymů…

29 Kultivační vyšetření Interpretace nálezu Vhodná kultivační média
Dlouhodobá inkubace Multifokální nález (systémová kandidóza) Hemokultura pozitivní při plně rozvinuté infekci ve 30 – 50 %

30 Antimykotika - rozdělení
Polyeny Mechanismus účinku : vazba na steroly v membráně narušení permeability- únik iontů a nízkomolekulárních látek z cytoplasmy Lokální : nystatin, pimaricin Systémová aplikace : amfotericin B Na tukovém nosiči : Abelcet, Amphocil, Ambisome (nystatin)

31 Antimykotika - rozdělení
AZOLY Inhibice biosyntézy ergosterolu v buněčné membráně plísně s následnou blokádou růstu Cidní – statický účinek Lokální : ekonazol, klotrimoxasol… Systémová aplikace : mikonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol….

32

33 Antimykotika - rozdělení
Antimetabolity Mechanismus účinku : zabudování 5-FC jako falešného prekursoru do buněk plísní místo cytosinu s finální blokádou proteosyntézy 5- Fluorocytosin statický – cidní účinek P.O. i I.V forma Snadný vznik R Doporučuje se podávat v kombinaci (poleyny)

34 - voriconazol ???

35

36

37 Antimykotika - rozdělení
Lipopeptidy – pneumokandiny Inhibice ß1,3 glukanů v buněčné stěně Statický účinek Candida spp, Aspergillus spp. Pneumocystis carinii…

38

39

40 Antimykotika - rozdělení
Allylaminy - Terbinafin Pouze k lokální aplikaci Dermatofyta, méně kandidy Cidní – statický účinek

41 Rezistence k antimykotikům
Problematická detekce In vitro nemusí odpovídat in vivo Rezistence k triazolům : flukonazol přirozená vláknité houby Candida krusei, Candida glabrata • Amfotericin B : Candida lusitaniae • 5-FC : Candida spp.

42

43 Testování citlivosti in vitro ?
Diskové citlivosti : chybí standardizace MIC : makro a mikrodiluční metoda – vysoká technická náročnost, laboratorní chyba ? E – testy : cena, nízká mezilaboratorní reproducibilita Semikvantitativní testy : validita ?? Vlaknité houby pouze specializovaná pracoviště Testovat rutinně Ano , či Ne ?


Stáhnout ppt "Dělení systémových mykóz"

Podobné prezentace


Reklamy Google