Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická podpora výuky chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická podpora výuky chemie"— Transkript prezentace:

1 Elektronická podpora výuky chemie
ICT ve výuce chemie Elektronická podpora výuky chemie Ing. Tomáš Buriánek

2 ICT ve výuce chemie Obsah Webové stránky věnující se chemii a dalším přírodovědným disciplínám Programy ChemSketch, Anaglyph Maker, Hot Potatoes

3 Webové stránky věnující se chemii a dalším přírodovědným disciplínám
ICT ve výuce chemie Webové stránky věnující se chemii a dalším přírodovědným disciplínám

4 SPŠ chemická www.spschbr.cz Školni aktivity: Korchem, Mladý chemik
ICT ve výuce chemie SPŠ chemická Školni aktivity: Korchem, Mladý chemik

5 Informace z chemie Metodický portál pro učitele:
ICT ve výuce chemie Informace z chemie Metodický portál pro učitele:  DUM  Základní vzdělávání  průřezová témata: Člověk a příroda, Environmentální výchova a Člověk a jeho svět Ke stáhnutí materiály do výuky (prezentace, pracovní listy apod.) Pro otevření pracovních listů ve formátu .odt je nutné instalovat program pro otevírání OpenDocumentů, např. z program: „OpenOffice.org 3.4.0“.

6 Informace z chemie Portál PřF UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ
ICT ve výuce chemie Informace z chemie Portál PřF UK na podporu výuky chemie na ZŠ a SŠ Výukové materiály: testy, prezentace, pracovní listy, učební texty, videa ke stáhnutí, www stránky (simulace, texty ..), hry a kvízy. V části Učitelé či Žáci: databáze chemických pokusů, obrázky laboratorních pomůcek a chemická 3D videa (potřeba 3D brýle s modro červeným filtrem)

7 Informace z chemie - Chemické experimenty
ICT ve výuce chemie - Grafický software Informace z chemie - Chemické experimenty Vzdělávací materiály (návody, k tomu videa, prezentace) Vytvořeno SPŠ chemickou akademika Heyrovského v Ostravě Barevná kouzla Návod k barevným kouzlům

8 Informace z chemie - Chemické experimenty
ICT ve výuce chemie - Grafický software Informace z chemie - Chemické experimenty Chemické pokusy – hravě i doma Pracovní listy chemických pokusů pro 1.a 2. stupeň ZŠ

9 Informace z chemie - Videa chemických pokusů
ICT ve výuce chemie - Grafický software Informace z chemie - Videa chemických pokusů videa s mluveným komentářem, s vysvětlením periodická tabulka --> „Vorbild – Filme“ nebo „Legende – Filme“. Prohlédnout či stáhnout lze videa označená červeným rámečkem videa zábavných chemických pokusů

10 ICT ve výuce chemie - Grafický software
Periodické tabulky (i vlastnosti prvků) - tabulka ke stáhnutí, elektronová konfigurace, ox. čísla, test – v ANJ periodická tabulka s obrázky prvků, videa i periodická tabulka (elektronové konfigurace + orbitaly, obrázky prvků -Entdeckung, videa - Filme)

11 Testování chemického názvosloví
ICT ve výuce chemie - Grafický software Testování chemického názvosloví Anorganika: Testování žáků – v nastavení se dá nastavit obtížnost, hodnocení atd., Testování tvorby vzorců i názvů Tvorba písemek a jejich uložení v pdf

12 Testování chemického názvosloví
ICT ve výuce chemie - Grafický software Testování chemického názvosloví Organika: Lze procvičovat názvosloví vzorců alifatických a aromatických uhlovodíků Procvičování nelze ohodnotit Lze stáhnout studijní text věnující se organickému názvosloví uhlovodíků

13 Testování z přírodních věd
Testy.nanic.cz – Přírodní vědy – jde o stránky věnující se on-line testům z přírodních věd, např. z chemie je k dispozici 105 testů, z biologie dokonce 433. Jde o krátké testy o deseti otázkách. Testy se vyhodnotí, včetně správných odpovědí.

14 Simulace chemických a přírodovědných dějů na internetu
ICT ve výuce chemie - Grafický software Simulace chemických a přírodovědných dějů na internetu - velmi dobré simulace chemických dějů (titrace, elektrolýza …)

15 Informace o chemikáliích R,S věty, bezpečnostní listy aj.
ICT ve výuce chemie - Grafický software Informace o chemikáliích R,S věty, bezpečnostní listy aj. Do vyhledávacího řádku napíšeme název chemikálie  vyhledat  poté kliknu na odkaz dané látky  zobrazí se informace o produktu Bezp. listy – odkaz vpravo nahoře  vyberu Ceská Rep  stáhnu v pdf

16 Další stránky věnující se chemii
ICT ve výuce chemie - Grafický software Další stránky věnující se chemii - stránky České společnosti chemické (časopisy, vyhledávač chemikálií …) Oficiální stránky Chemické olympiády

17 Další stránky věnující se chemii
ICT ve výuce chemie - Grafický software Další stránky věnující se chemii Převod fyzikálních jednotek, fyzikální a chemické tabulky, periodická tabulka, online výpočty –

18 Stránky s přírodovědným zaměřením – ŽP
ICT ve výuce chemie - Grafický software Stránky s přírodovědným zaměřením – ŽP Ekologická stopa – jedince, států: , dále uhlíková stopa Světová statistika v reálném čase: Např. aktuální počet obyvatel, ekonomická statistika, ŽP – emise CO2, počet vyhynulých druhů, energie aj. , grafická simulace nárůstu CO2

19 Další zajímavé stránky
ICT ve výuce chemie - Grafický software Další zajímavé stránky Energetické hodnoty potravin Energie, sacharidy, bílkoviny, vláknina, tuky Kalkulátor skutečného věku a kolika let se dožijete:

20 Další zajímavé stránky
ICT ve výuce chemie - Grafický software Další zajímavé stránky stránky České televize nabízející ke shlédnutí videopořady z různých oblastí. Pořady jsou seřazené podle abecedy. Zajímavé pořady „Popularis“.

21 ICT ve výuce chemie - Grafický software
Chemický software

22 Chemické programy freeware
ISIS Draw (http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/) ChemSketch (www.slunecnice.cz) 22 22

23 ICT ve výuce chemie - Grafický software
ChemSketch Grafické znázornění chemických struktur, reakcí a schémat aparatur Umí generovat název sloučeniny, Mr, r … Strukturní vzorce lze převést do trojrozměrného znázornění Na internetu verze 12 Lze jej zdarma stáhnout na internetu: (vyhledat ChemSketch 12)

24 ChemSketch tvorba vzorců
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch tvorba vzorců Vyhlazení vzorce : Vygenerujte název vzorců: Tools  Generate Name from Structure 3D optimalizace vzorce Natáčení úhlů vazeb a změna pozice substituentů

25 ChemSketch – ionty a radikály
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – ionty a radikály Pomocí tlačítka

26 ChemSketch – tvorba vzorců
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – tvorba vzorců Zobrazení uhlíků ve vzorci: Dvakrát klikneme levým tlačítkem myši na označený vzorec, uhlík  Otevře se okno Properties  Common  Show Carbons  zaškrtneme (All)  Apply V tomto okně můžeme upravovat i velikost písma …

27 ChemSketch – tvorba vzorců
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – tvorba vzorců Výpočty: Mr, hustoty, indexu lomu atd. Tools  Calculate Předefinované vzorce: Templates, F5

28 ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly:
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly: Vytvořte následující vzorce: Vzorce vyhlaďte: Vygenerujte název vzorců: Tools  Generate Name from Structure Vyzkoušejte si 3D optimalizaci vzorce Vyzkoušejte si natáčení úhlů vazeb a změnu pozice substituentů

29 ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly:
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – tvorba vzorců Úkoly: Vyzkoušejte možnost výpočtů: Mr, hustoty, indexu lomu atd. Tools  Calculate Vyzkoušejte předefinované vzorce: Templates, F5 Napište následující rovnici: (pro šipku přepneme do režimu Draw, nebo kliknutím na rožek )

30 Úkol: v programu ChemSketch vytvořte:
ICT ve výuce chemie - Grafický software Úkol: v programu ChemSketch vytvořte:

31 ChemSketch – schéma aparatur
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch – schéma aparatur Schéma jednoduché aparatury + popisku Templates  Lab Kit V programu lze kreslit, upravovat schémata aparatur, a to přepnutím do Draw

32 ChemSketch modelování a simulace
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch modelování a simulace Vzorce lze zobrazit trojrozměrně v položce ACD/Labs  3D Viewer Na dolní liště přepneme Copy to 3D Vzorce lze ukázat s vedlejšími substituenty, s elektronovou hustotou, trojrozměrně … Vzorce lze nechat rotovat

33 ChemSketch animovaný gif
ICT ve výuce chemie - Grafický software ChemSketch animovaný gif Obrázek v ChemSketchi 3D nechám rotovat a kliknu na Auto Add Frame Pak File  Save as  ve fromátu Animated gif images Pak ctrl c  ctrl v

34 ICT ve výuce chemie - Grafický software
3D struktura Pomocí programu Anaglyph Maker lze vytvořit 3D vzorce Potřebujeme k tomu 3D brýle (červeno-modré) – 15,-Kč, Freeware: Není třeba instalovat, spustíme AnaMaker.exe

35 ICT ve výuce chemie - Grafický software
3D struktura V ChemSketchi vytvoříme vzorec, přeneseme do 3D viewer  uložíme jako obrazek1.gif a pak mírně pootočíme vzorcem a uložíme jako obrazek2.gif Otevřeme např. v Malování a obrázky uložíme jako jpg Otevřeme Anaglyph Maker a načteme levý a pravý obrázek (Load Left Image a Load Right Image)

36 ICT ve výuce chemie - Grafický software
3D struktura Označíme Anaglyph Red-blue  Make 3D image  vytvoří se anaglyph Poté uložíme jako jpg.

37 3D struktura Red-blue ethan
ICT ve výuce chemie - Grafický software 3D struktura Red-blue ethan

38 3D struktura Red-blue D-glukosa

39 D-fruktóza ANP Sacharidy 39 39

40 Sacharóza ANP Sacharidy 40 40

41 3D struktura Red-blue bicyklo[4.2.1]nonan

42 Vitamin B5 – 3D (panthothenová kys.)

43 Program Hot Potatoes

44 Hot Potatoes - instalace
Freeware program stáhnutelný na adrese: položka: Hot Potatoes 6.3 installer Návod programu: Při instalaci lze nastavit jazyk: slovenština

45 Možnosti programu JQuiz - tvorba quizů - úkoly s odpovědí ano/ne a testů s výběrem odpovědi z více možností (abcd.. testy) a úkoly s krátkými odpověďmi na otázky JCross - tvorba křížovek JMatch - dvojice pojmů nebo texty s mezerami JMix - zpřeházené věty JCloze – „Cloze“ testy a doplňovací cvičení

46 Tvorba křížovek (JCross)
Zadáme název (Názov) Zadáme seznam slov do křížovky: urob mriežku Vlož kľuče – vložení nápovědy ke klíč. slovům Po zadání nápověd ke klíčovým slovům  ok Zadání podrobností ke křížovce (časový limit, barevné provedení aj) – Poté uložíme: Súbor  Ulož jako Súbor  Vytvor web stránku

47 Ukázka vytvořené křížovky

48 ICT ve výuce chemie - Grafický software
Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Buriánek


Stáhnout ppt "Elektronická podpora výuky chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google