Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Ing. Václava Štědrá tel.: 257 280 372,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Ing. Václava Štědrá tel.: 257 280 372,"— Transkript prezentace:

1 1 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Ing. Václava Štědrá tel.: 257 280 372, e-mail: stedra@kr-s.czstedra@kr-s.cz http://www.kr-stredocesky.cz

2 2 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Zastupitelstvo kraje č. 82-6/2009/ZK ze dne 12. 10. 2009 Původně: osmnáct fondů a dotačních programů Středočeského kraje Nyní: osm nových fondů Středočeského kraje Společná pravidla Společný harmonogram dotačních řízení Jednotný postup při podávání žádostí, jejich vyhodnocování, sjednocení termínů – výzvy, podávání žádostí, vyhodnocení, předložení do RK, ZK

3 3 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 – 8 fondů 1.Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof 2.Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3.Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence 4.Středočeský Fond kultury a obnovy památek 5.Středočeský Humanitární fond 6.Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání 7.Středočeský Fond rozvoje obcí a měst 8.Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

4 4 ODBNÁZEV FONDUTÉMATICKÁ ZADÁNÍ KHT Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof Podpora hejtmana Zmírnění následků živelných katastrof Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany ŠKO Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence Podpora volnočasových a sportovních aktivit Podpora vrcholového sportu Podpora primární prevence KULStředočeský Fond kultury a obnovy památekPodpora kultury a obnovy památek ZDR Středočeský Humanitární fond Programy pro oblast zdravotnictví Programy pro oblast Zdraví 21 SOCSociální oblast REG Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání Oblast cestovního ruchu Oblast podpory podnikání Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Velké projekty, dopravně-bezpečnostní opatření Program obnovy venkova, dopravně-bezpečnostní opatření OŽP Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Vodohospodářská infrastruktura Zkvalitnění životního prostředí

5 5 Kontakty na garanty Fondů

6 6 Společná pravidla Poskytování dotací zabezpečuje SK z rozpočtu Středočeského kraje. Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z vyhlašovaného Fondu. Jeden projekt/jednu akci v jednom kalendářním roce není možné podporovat z více dotačních programů (Fondů) Středočeského kraje. Na základě výzvy hejtmana. Žádost o dotaci je nutné podat zároveň: a) v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace http://dotace.kr-stredocesky.cz b) v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.

7 7 Společná pravidla Příslušný odbor provede formální kontrolu podaných žádostí a v případě neúplných žádostí vyzve žadatele k doplnění. Povinné přílohy jsou stanoveny ve formuláři žádosti o dotaci. Příslušný odbor připraví materiál pro hodnotící Komisi Rady kraje – seznam žádostí, které splňují formální požadavky a seznam žádostí, které je nesplňují. Hodnotící Komise Rady kraje rozhodne o vyřazení žádostí, které nesplňují formální náležitosti. Hodnotící Komise Rady má sedm členů a je jmenována Radou Středočeského kraje na návrh hejtmana Středočeského kraje.

8 8 Společná pravidla U akcí investičního charakteru v případě, že požadovaná dotace je vyšší než 4 mil. Kč, musí žadatel přiložit k žádosti posudek v rámci systému evidence obvyklých cen stavebních prací zpracovaný Úřadem Regionální rady. Mgr. Karel Štogl, tel. 222 749 772, e-mail: stogl@rops.czstogl@rops.cz www.ropstrednicechy.cz Minimální spoluúčast příjemce dotace je stanovena na 5% nákladů akce/projektu. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Výběr dodavatele musí být příjemcem dotace proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9 9 Společná pravidla Při výběrovém řízení musí příjemce dotace uplatnit kritérium ceny s váhou minimálně 75%. Je-li žadatelem o dotaci obec, je povinna zadávat veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou plnění od 2 milionů Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na služby a na dodávky s předpokládanou hodnotou plnění od 1 milionu Kč bez DPH prostřednictvím portálu eZakázky. http://ezakazky.kr-stredocesky.cz Kontakt: Ing. Jiří Kupšovský, tlf.: 257 280 565, kupsovsky@kr-s.cz kupsovsky@kr-s.cz Hodnotící Komise Rady kraje si může od příjemce dotace vyžádat výsledky výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

10 10 Harmonogram dotačních řízení Výzva hejtmana k podání žádostí pro následující rok[1][1]říjen - listopad Podávání žádostí na základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje říjen - prosinec Kontrola žádostí jednotlivými odbory KÚ SKleden násled. roku Výběr žádostí hodnotícími Komisemiúnor Schválení dotací v RK a ZK, příprava smlouvy, metodikyúnor - duben Zpracování smluvbřezen - červenec Proplácení dotacíčervenec - prosinec Kontroly závěrečných vyhodnoceníčerven - březen násled. roku [1][1] Např. pro rok 2010 je výzva hejtmana k podávání žádostí zveřejněna v říjnu - listopadu 2009.

11 11 Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondů SK

12 12 Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání

13 13 Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání

14 14 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

15 15 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

16 16 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Internetová aplikace http://dotace.kr-stredocesky.cz

17 17 Internetová aplikace – podávání žádostí Žádost se bude podávat vložením dat (po registraci žadatele) do internetové aplikace a písemně na KÚ SK (aplikace vygeneruje žádost) Možnosti aplikace: registrace žadatele do systému Středočeského kraje (žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny dotační tituly), aplikace bude podle IČ/RČ kontrolovat, zda se jeden subjekt nezaregistroval víckrát, Kontrola neoprávněného podání žádosti.

18 18 Internetová aplikace – podávání žádostí Možnosti žadatele: editovat zadané údaje, zakládat nové žádosti v rámci jednotlivých fondů SK, sledovat podané žádosti v jednotlivých letech a jednotlivých fondech. Hodnocení žádostí pomocí aplikace.

19 19 Kontakty Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení řízení rozvoje kraje http://www.kr-stredocesky.cz Ing. Václava Štědrá tel.: 257 280 372, e-mail: stedra@kr-s.czstedra@kr-s.cz Ing. Jitka Fundová (Garant fondu FROM) tel.: 257 280 568, e-mail: fundova@kr-s.czfundova@kr-s.cz Ing. Tereza Zavadilová (FROM) tel.: 257 280 423, e-mail: zavadilova@kr-s.czzavadilova@kr-s.cz Mgr. Lucie Kaiserová (Garant fondu FCRPP) tel.: 257 280 151, e-mail: kaiserova@kr-s.czkaiserova@kr-s.cz

20 20 Děkuji za pozornost

21 21 Přehled fondů a jejich tématických zadání Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

22 22 Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

23 23 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

24 24 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

25 25 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

26 26 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

27 27 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

28 28 Středočeský Fond kultury a obnovy památek

29 29 Středočeský Humanitární fond

30 30 Středočeský Humanitární fond

31 31 Středočeský Humanitární fond

32 32 Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

33 33 Středočeský Fond životního prostřední a zemědělství


Stáhnout ppt "1 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 Ing. Václava Štědrá tel.: 257 280 372,"

Podobné prezentace


Reklamy Google