Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010"— Transkript prezentace:

1 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010
Ing. Václava Štědrá tel.: ,

2 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010
Zastupitelstvo kraje č. 82-6/2009/ZK ze dne Původně: osmnáct fondů a dotačních programů Středočeského kraje Nyní: osm nových fondů Středočeského kraje Společná pravidla Společný harmonogram dotačních řízení Jednotný postup při podávání žádostí, jejich vyhodnocování, sjednocení termínů – výzvy, podávání žádostí, vyhodnocení, předložení do RK, ZK

3 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010 – 8 fondů
1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence 4. Středočeský Fond kultury a obnovy památek 5. Středočeský Humanitární fond 6. Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

4 Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof
ODB NÁZEV FONDU TÉMATICKÁ ZADÁNÍ KHT Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof Podpora hejtmana Zmírnění následků živelných katastrof Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů Podpora občanských sdružení a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany ŠKO Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence Podpora volnočasových a sportovních aktivit Podpora vrcholového sportu Podpora primární prevence KUL Středočeský Fond kultury a obnovy památek Podpora kultury a obnovy památek ZDR Středočeský Humanitární fond Programy pro oblast zdravotnictví Programy pro oblast Zdraví 21 SOC Sociální oblast REG Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání Oblast cestovního ruchu Oblast podpory podnikání Středočeský Fond rozvoje obcí a měst Velké projekty, dopravně-bezpečnostní opatření Program obnovy venkova, dopravně-bezpečnostní opatření OŽP Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství Vodohospodářská infrastruktura Zkvalitnění životního prostředí

5 Kontakty na garanty Fondů

6 Společná pravidla http://dotace.kr-stredocesky.cz
Poskytování dotací zabezpečuje SK z rozpočtu Středočeského kraje. Žadatel smí v daném roce podat jednu žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z vyhlašovaného Fondu. Jeden projekt/jednu akci v jednom kalendářním roce není možné podporovat z více dotačních programů (Fondů) Středočeského kraje. Na základě výzvy hejtmana. Žádost o dotaci je nutné podat zároveň: a) v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace b) v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.

7 Společná pravidla Příslušný odbor provede formální kontrolu podaných žádostí a v případě neúplných žádostí vyzve žadatele k doplnění. Povinné přílohy jsou stanoveny ve formuláři žádosti o dotaci. Příslušný odbor připraví materiál pro hodnotící Komisi Rady kraje – seznam žádostí, které splňují formální požadavky a seznam žádostí, které je nesplňují. Hodnotící Komise Rady kraje rozhodne o vyřazení žádostí, které nesplňují formální náležitosti. Hodnotící Komise Rady má sedm členů a je jmenována Radou Středočeského kraje na návrh hejtmana Středočeského kraje.

8 Společná pravidla U akcí investičního charakteru v případě, že požadovaná dotace je vyšší než 4 mil. Kč, musí žadatel přiložit k žádosti posudek v rámci systému evidence obvyklých cen stavebních prací zpracovaný Úřadem Regionální rady. Mgr. Karel Štogl, tel.  ,     Minimální spoluúčast příjemce dotace je stanovena na 5% nákladů akce/projektu. Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Výběr dodavatele musí být příjemcem dotace proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

9 Kontakt: Ing. Jiří Kupšovský, tlf.: 257 280 565, kupsovsky@kr-s.cz
Společná pravidla Při výběrovém řízení musí příjemce dotace uplatnit kritérium ceny s váhou minimálně 75%. Je-li žadatelem o dotaci obec, je povinna zadávat veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s předpokládanou hodnotou plnění od 2 milionů Kč bez DPH a veřejné zakázky malého rozsahu na služby a na dodávky s předpokládanou hodnotou plnění od 1 milionu Kč bez DPH prostřednictvím portálu eZakázky. Kontakt: Ing. Jiří Kupšovský, tlf.: , Hodnotící Komise Rady kraje si může od příjemce dotace vyžádat výsledky výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.

10 Harmonogram dotačních řízení
Výzva hejtmana k podání žádostí pro následující rok[1] říjen - listopad Podávání žádostí na základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje říjen - prosinec Kontrola žádostí jednotlivými odbory KÚ SK leden násled. roku Výběr žádostí hodnotícími Komisemi únor Schválení dotací v RK a ZK, příprava smlouvy, metodiky únor - duben Zpracování smluv březen - červenec Proplácení dotací červenec - prosinec Kontroly závěrečných vyhodnocení červen - březen násled. roku [1] Např. pro rok 2010 je výzva hejtmana k podávání žádostí zveřejněna v říjnu - listopadu 2009.

11 Termín pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu Středočeského kraje z Fondů SK

12 Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání

13 Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání

14 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

15 Středočeský Fond rozvoje obcí a měst

16 Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010
Internetová aplikace

17 Internetová aplikace – podávání žádostí
Žádost se bude podávat vložením dat (po registraci žadatele) do internetové aplikace a písemně na KÚ SK (aplikace vygeneruje žádost) Možnosti aplikace: registrace žadatele do systému Středočeského kraje (žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny dotační tituly), aplikace bude podle IČ/RČ kontrolovat, zda se jeden subjekt nezaregistroval víckrát, Kontrola neoprávněného podání žádosti.

18 Internetová aplikace – podávání žádostí
Možnosti žadatele: editovat zadané údaje, zakládat nové žádosti v rámci jednotlivých fondů SK, sledovat podané žádosti v jednotlivých letech a jednotlivých fondech. Hodnocení žádostí pomocí aplikace.

19 Kontakty Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje
oddělení řízení rozvoje kraje Ing. Václava Štědrá tel.: , Ing. Jitka Fundová (Garant fondu FROM) tel.: , Ing. Tereza Zavadilová (FROM) tel.: , Mgr. Lucie Kaiserová (Garant fondu FCRPP) tel.: ,

20 Děkuji za pozornost

21 Přehled fondů a jejich tématických zadání
Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

22 Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof

23 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

24 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

25 Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

26 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

27 Středočeský Fond sportu, volného času a primární prevence

28 Středočeský Fond kultury a obnovy památek

29 Středočeský Humanitární fond

30 Středočeský Humanitární fond

31 Středočeský Humanitární fond

32 Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství

33 Středočeský Fond životního prostřední a zemědělství


Stáhnout ppt "Struktura dotačních titulů z rozpočtu Středočeského kraje od roku 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google