Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Rozviňte své možnosti aneb jak se posunout od průměrnosti k výjimečnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Rozviňte své možnosti aneb jak se posunout od průměrnosti k výjimečnosti."— Transkript prezentace:

1 1 Rozviňte své možnosti aneb jak se posunout od průměrnosti k výjimečnosti

2 2 Položte si následující otázky: Dělám to, co právě dělám ráda a dobře? Měla bych to dělat? Mohu se v tom zlepšit a jsem schopna to udělat? Jsem ochotna se učit? Collegiate Association Research for Principle

3 3 4 druhy inteligence: Vycházejí z naší podstaty Mentální inteligence (IQ) Schopnost analyzovat, používat jazyk, schopnost poznávat, rozumět. Fyzická inteligence(PQ) Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí. Schopnost našeho těla uskutečňovat naše myšlenky a rozhodnutí. Emocionální inteligence(EQ) schopnost navazovat vztahy, vcítit se do druhých. Vnímat věci jinak než pouhým rozumem. Duchovní inteligence(SQ): Nasměrovat všechny 3 předešlé inteligence správným směrem. Collegiate Association Research for Principle

4 4 Rozvíjíme 4 inteligence: Fyzická inteligence: Fyzická inteligence: Pokud dokážeme podřídit tělo duši, staneme se pány sebe samých. Pokud dokážeme podřídit tělo duši, staneme se pány sebe samých. Jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Rozumná výživa Rozumná výživa Důsledné a vyvážené cvičení Důsledné a vyvážené cvičení Vhodná relaxace Vhodná relaxace Collegiate Association Research for Principle

5 5 Rozumná výživa  Klíčem k úspěchu je vyváženost.  Naučte se nepodléhat svým chutím a nepřejídat se.  Půst = prostředek rozvoje sebeovládání a hlubšího pochopení závislosti.  Přejídání se negativně ovlivňuje myšlení, duševní rozpoložení a kvalitu spánku  Únava a nemoc zhoršuje schopnost ovládat se. Collegiate Association Research for Principle

6 6 Důsledné, vyvážené cvičení Vyvážené, pravidelné cvičení výrazně zvyšuje kvalitu a délku života. Vyvážené, pravidelné cvičení výrazně zvyšuje kvalitu a délku života. Cvičte nejlépe každý den nebo minimálně 3 krát týdně alespoň půl hodiny. Cvičte nejlépe každý den nebo minimálně 3 krát týdně alespoň půl hodiny. Zvolte si cvičení, které vás bude těšit a které vyhovuje vašim podmínkám. Zvolte si cvičení, které vás bude těšit a které vyhovuje vašim podmínkám. Cvičení obměňujte, abyste zaměstnali různé části těla. Cvičení obměňujte, abyste zaměstnali různé části těla. Večerní cvičení pomáhá odbourat negativní stres. Večerní cvičení pomáhá odbourat negativní stres. Collegiate Association Research for Principle

7 7 Relaxace Doktor Hans Selye – průkopník v oblasti stresu Doktor Hans Selye – průkopník v oblasti stresu 2 druhy stresu: 2 druhy stresu: Distres – pocit, že jsme oběť. Distres – pocit, že jsme oběť. Eustres – rozvíjíme svůj potenciál – podporuje funkci imunitního Eustres – rozvíjíme svůj potenciál – podporuje funkci imunitního systému, prodlužuje délku a kvalitu života. systému, prodlužuje délku a kvalitu života. Vyšší průměrný věk žen (o 7 let) nemá fyziologické ale psychologické a duchovní příčiny Vyšší průměrný věk žen (o 7 let) nemá fyziologické ale psychologické a duchovní příčiny Příčina všech onemocnění je ze 2/3 způsobena špatním životním stylem. Příčina všech onemocnění je ze 2/3 způsobena špatním životním stylem. Collegiate Association Research for Principle

8 8 Rozvoj mentální inteligence: Systematickým studiem a vzděláváním Systematickým studiem a vzděláváním Pěstováním nadhledu a zvídavosti Pěstováním nadhledu a zvídavosti Učit druhé a praktizovat své poznatky Učit druhé a praktizovat své poznatky Collegiate Association Research for Principle

9 9 Vzdělávání se Pěstovat co největší všestrannost. Pěstovat co největší všestrannost. Čím více mentální inteligenci používáme, tím silnější se stává. Čím více mentální inteligenci používáme, tím silnější se stává. Více číst než sledovat televizi. Více číst než sledovat televizi. Psát si poznámky. Psát si poznámky. Collegiate Association Research for Principle

10 10 Schopnost nadhledu Hledat neobvyklá řešení Hledat neobvyklá řešení Nebát se pochybovat Nebát se pochybovat Collegiate Association Research for Principle

11 11

12 12 Praxe a učení druhých Poznatky které získávám neslouží jen pro mě. Poznatky které získávám neslouží jen pro mě. Pokud nevyužívám poznatky v praxi - čas a úsilí, které jsem vynaložila na jejich získání bylo zbytečné. Pokud nevyužívám poznatky v praxi - čas a úsilí, které jsem vynaložila na jejich získání bylo zbytečné. Pokud praktizuji poznatky, stanou se součástí mé osobnosti. Pokud praktizuji poznatky, stanou se součástí mé osobnosti. Collegiate Association Research for Principle

13 13 Rozvoj emocionální inteligence Rozvoj 5 složek emocionální inteligence pomocí 7 návyků: Rozvoj 5 složek emocionální inteligence pomocí 7 návyků: 1) Sebeuvědomění – Návyk - Buďte proaktivní Návyk - Buďte proaktivní Prostor mezi podnětem a odezvou Prostor mezi podnětem a odezvou Psát si deník Psát si deník Pozitivní vzory Pozitivní vzory Collegiate Association Research for Principle

14 14 2) Osobní motivace Návyk – Začínejte s myšlenkou na konec. Návyk – Začínejte s myšlenkou na konec. paradigma paradigma životní cíle životní cíle plánování plánování Collegiate Association Research for Principle

15 15 3) Sebekontrola - Schopnost řídit sám sebe na cestě k dosažení cílů. Návyky: Návyky: Nejdůležitější věci dávejte na první místo. Nejdůležitější věci dávejte na první místo. Udržuje rovnováhu mezi aktivitou a relaxací. Udržuje rovnováhu mezi aktivitou a relaxací. Collegiate Association Research for Principle

16 16 4) Empatie - Schopnost vcítit se do druhých lidí, vnímat jejich pocity. Návyk – Nejdříve se snažte pochopit, pak teprve být pochopeni. Návyk – Nejdříve se snažte pochopit, pak teprve být pochopeni. Collegiate Association Research for Principle

17 17 Sociální a komunikační dovednosti - schopnost zvládat konflikty a odlišnosti, nalézání tvůrčích řešení. Schopnost navazovat vztahy. - schopnost zvládat konflikty a odlišnosti, nalézání tvůrčích řešení. Schopnost navazovat vztahy. Návyky: Návyky: Myslete způsobem výhra – výhra Myslete způsobem výhra – výhra Vytvářejte synergii Vytvářejte synergii Nejdříve se snažte pochopit, pak teprve být pochopeni. Nejdříve se snažte pochopit, pak teprve být pochopeni. Collegiate Association Research for Principle

18 18 Rozvíjíme duchovní inteligenci: Rozvíjejte Integritu: jednat v souladu se svědomím. Rozvíjejte Integritu: jednat v souladu se svědomím. Plňte sliby – smysl pro čest bude víc než nálady nebo pocity. Plňte sliby – smysl pro čest bude víc než nálady nebo pocity. Kultivujte své svědomí a řiďte se jím. Kultivujte své svědomí a řiďte se jím. Čím víc se řídím svým svědomím, tím více ode mě požaduje. Čím víc se řídím svým svědomím, tím více ode mě požaduje. Nerostou pouze požadavky našeho svědomí, ale také náš potenciál. Nerostou pouze požadavky našeho svědomí, ale také náš potenciál. Přispívejte k dění kolem vás a buďte užiteční. Přispívejte k dění kolem vás a buďte užiteční. Jednejte v souladu se svým jedinečným nadáním. Jednejte v souladu se svým jedinečným nadáním. Collegiate Association Research for Principle

19 19 mysltělo Jak získáváme energii Elementy ducha Elementy vitality Vzduch světlo Potrava voda + – Láska a Pravda + – –

20 20 Vize, disciplína, elán, svědomí Nejvýraznějším projevem našich 4 inteligencí jsou: Nejvýraznějším projevem našich 4 inteligencí jsou: Vize (mentální inteligence) Vize (mentální inteligence) Disciplína (fyzická inteligence) Disciplína (fyzická inteligence) Elán a nadšení (emocionální inteligence) Elán a nadšení (emocionální inteligence) Svědomí (duchovní inteligence) Svědomí (duchovní inteligence) Collegiate Association Research for Principle

21 21 Co je to vize? Nejsou to pouhé fantazie – je to realita, kterou je třeba teprve zrealizovat. Nejsou to pouhé fantazie – je to realita, kterou je třeba teprve zrealizovat. Př. Plán domu, notový záznam Collegiate Association Research for Principle

22 22 Disciplína Podmínkou aby se naše představy realizovali Podmínkou aby se naše představy realizovali Není to absence svobody naopak - svobodní jsou pouze disciplinovaní lidé. Není to absence svobody naopak - svobodní jsou pouze disciplinovaní lidé. Bez disciplíny se stáváme otroky svých nálad, pocitů a vášní. Bez disciplíny se stáváme otroky svých nálad, pocitů a vášní. Collegiate Association Research for Principle

23 23 Elán a nadšení Naše motivace vychází z našeho nitra a ne zvenčí. Naše motivace vychází z našeho nitra a ne zvenčí. Nevidí problémy jako překážky, ale jako výzvy. Nevidí problémy jako překážky, ale jako výzvy. Abychom získali elán musíme poznat své vlohy, nadání a životní poslání. Abychom získali elán musíme poznat své vlohy, nadání a životní poslání. K uskutečnění svých vloh potřebujeme schopnosti a znalosti. K uskutečnění svých vloh potřebujeme schopnosti a znalosti. Naše schopnosti a znalosti nemusejí být totožné s naším nadáním. Naše schopnosti a znalosti nemusejí být totožné s naším nadáním. Collegiate Association Research for Principle

24 24 Svědomí Svědomí nás vede správně pokud je totožné s univerzálními principy. Svědomí nás vede správně pokud je totožné s univerzálními principy. Nevniká samo od sebe, je třeba ho rozvíjet. Nevniká samo od sebe, je třeba ho rozvíjet. Collegiate Association Research for Principle

25 25 Svědomí versus ego Ego: diktuje nám, ovládá nás. Ego: diktuje nám, ovládá nás. Svědomí: tiché, klidné. Nevnucuje se. Svědomí: tiché, klidné. Nevnucuje se. Ego: Zaměřuje se na vlastní potěšení a radost. Prosazuje Ego: Zaměřuje se na vlastní potěšení a radost. Prosazuje se na úkor druhých. Je sobecké a ambiciózní. se na úkor druhých. Je sobecké a ambiciózní. Svědomí: podřizuje se zájmům skupiny, celku, většímu dobru. Směřuje k naplnění potřeb a tužeb druhých lidí. Svědomí: podřizuje se zájmům skupiny, celku, většímu dobru. Směřuje k naplnění potřeb a tužeb druhých lidí. Ego: není schopno posoudit velikost krize a reaguje přehnaně. Ego: není schopno posoudit velikost krize a reaguje přehnaně. Svědomí: je rozvážný soudce, který pozná hloubku krize. Svědomí: je rozvážný soudce, který pozná hloubku krize. Ego: cítí se ohroženo kritikou a trestá toho, kdo ji poskytuje. Ego: cítí se ohroženo kritikou a trestá toho, kdo ji poskytuje. Svědomí: váží si kritiky a zkoumá ji. Svědomí: váží si kritiky a zkoumá ji. Ego: vidí věci zkresleně a přímočaře a cenzuruje přicházející informace Ego: vidí věci zkresleně a přímočaře a cenzuruje přicházející informace Svědomí: dokáže se dívat na věci z nadhledem a nebojí se brát realitu, jaká je. Svědomí: dokáže se dívat na věci z nadhledem a nebojí se brát realitu, jaká je. Ego: říká, že cíl ospravedlňuje prostředky. (Machiavelli) Ego: říká, že cíl ospravedlňuje prostředky. (Machiavelli) Svědomí: prostředky sloužící k dosažení cíle jsou stejně důležité jako Svědomí: prostředky sloužící k dosažení cíle jsou stejně důležité jako cíl sám. (Kant) cíl sám. (Kant)

26 26 Nejvýraznější projevy 4 inteligencí: Collegiate Association Research for Principle Vize Disciplína Svědomí Elán

27 27 Příběh o Stoneovi z Ugandy : Uplatnil svoji svobodu a sebeuvědomění. Uplatnil svoji svobodu a sebeuvědomění. Svědomí mu řeklo, co má udělat Svědomí mu řeklo, co má udělat Vytvořil si novou vizi. Vytvořil si novou vizi. Nadání spojil s disciplínou a novou vizí. Nadání spojil s disciplínou a novou vizí. Práce, kterou dělal, živila jeho elán. Práce, kterou dělal, živila jeho elán. Díky práci na sobě uspokojil potřeby mnoha dalších lidí. Díky práci na sobě uspokojil potřeby mnoha dalších lidí. Všechny složky v souladu = dlouhodobý úspěch Všechny složky v souladu = dlouhodobý úspěch Collegiate Association Research for Principle

28 28 Móhandás K. Gándhí: přispěl ke vzniku Indie jako nezávislého státu. Móhandás K. Gándhí: přispěl ke vzniku Indie jako nezávislého státu. Neměl nikdy žádnou formální pozici, ale jeho Neměl nikdy žádnou formální pozici, ale jeho morální autorita ovlivnila politické rozhodování. morální autorita ovlivnila politické rozhodování. Nelson Mandela: býval jihoafrický prezident, prožil téměř 27 let ve vězení. Nelson Mandela: býval jihoafrický prezident, prožil téměř 27 let ve vězení. Věřil, že každý člověk má právo na svojí důstojnost. Věřil, že každý člověk má právo na svojí důstojnost. T. G. Masaryk – vize svobodného Československa T. G. Masaryk – vize svobodného Československa Jan Hus – svobodný vztah k Bohu Jan Hus – svobodný vztah k Bohu Karel IV. – stát se dobrým panovníkem Karel IV. – stát se dobrým panovníkem Adolf Hitler – vize Třetí říše a nadřazenost árijské rasy Adolf Hitler – vize Třetí říše a nadřazenost árijské rasy Když se vize, disciplína a elán opírají o svědomí – to co vznikne přetrvává a posune svět k lepšímu. Když se vize, disciplína a elán opírají o svědomí – to co vznikne přetrvává a posune svět k lepšímu. Autorita, která se neopírá o morálku vždy selže. Autorita, která se neopírá o morálku vždy selže. Princip trvalého úspěchu – V dlouhodobé perspektivě může uspět pouze to, co je dobré. Princip trvalého úspěchu – V dlouhodobé perspektivě může uspět pouze to, co je dobré.

29 29 Lidé často jednají nerozumě, nelogicky a soustřeďují se sami na sebe, přesto jim odpusťte. Lidé často jednají nerozumě, nelogicky a soustřeďují se sami na sebe, přesto jim odpusťte. Jste-li laskaví, lidé vám mohou přičítat sobecké, postranní úmysly, přesto jednejte laskavě. Jste-li laskaví, lidé vám mohou přičítat sobecké, postranní úmysly, přesto jednejte laskavě. Jste-li úspěšní, získáte falešné přátele i skutečné přátele, přesto nezanevřete na úspěch. Jste-li úspěšní, získáte falešné přátele i skutečné přátele, přesto nezanevřete na úspěch. Jste-li čestní a přátelští, lidé vás mohou podvádět, přesto buďte čestní a přátelští. Jste-li čestní a přátelští, lidé vás mohou podvádět, přesto buďte čestní a přátelští. To co jste roky budovali, může někdo přes noc zničit, přesto budujete dál. To co jste roky budovali, může někdo přes noc zničit, přesto budujete dál. Pokud se vám dostane klidu a štěstí, lidé vám mohou závidět, přesto zůstaňte šťastní. Pokud se vám dostane klidu a štěstí, lidé vám mohou závidět, přesto zůstaňte šťastní. Co jste dnes učinili lidem dobrého, často již zítra upadne v zapomnění, přesto dál dělejte dobré věci. Co jste dnes učinili lidem dobrého, často již zítra upadne v zapomnění, přesto dál dělejte dobré věci. Dávejte světu ze sebe to nejlepší. Dávejte světu ze sebe to nejlepší. Matka Tereza Matka Tereza


Stáhnout ppt "1 Rozviňte své možnosti aneb jak se posunout od průměrnosti k výjimečnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google