Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko - 26.4.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko - 26.4.2012."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko - 26.4.2012

2 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz2

3 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz3 Kefer, Danzer, Baudyš Systém výkladu horoskopu podle dominant Praktická astrologie 1936

4 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz4 Astrologie - pojem Věda či výkladové umění? Milan Špůrek, Encyklopedie západní astrologie 1997, str.22 Astrologie je interpretace vztahů mezi postavením nebeské sféry, pozicemi Slunce, Luny planeta hvězd a právě probíhajícími nebo i budoucími či minulými ději na určitém místě zemského povrchu. Astrologie je nejspíš interpretačním uměním pěstovaným na exaktním vědeckém (astronomickém) základě. Početní a výkladová část Jan Kefer, Praktická astrologie, 1936, str. 29 Hlavní věcí je výklad. Metoda jeho je stále ještě mnohým neznámou pevninou. Zájem učebnic se soustřeďuje na matematiku a popis prvků. To však oslabuje schopnost jasného úsudku a kombinace.

5 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz5 Technická část Výpočty Astrologické programy

6 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz6 HISTORIE ASTROLOGIE Babylónie Řecko a Řím Arabská etapa Astrologie ve středověku 19. a 20. století J.H.Holden, History of horoskopic astrology

7 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz7 ASTROLOGICKÉ SMĚRY Tradiční astrologie Psychologická astrologie Humanistická a transpersonální astrologie Karmická astrologie

8 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz8 ASTROLOGICKÉ OBORY Nativní Prognostická Partnerská Mundánní – horoskopy států Astrokartografie Historie astrologie

9 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz9

10 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz10

11 Úvod do výkladu osobního horoskopu 1)Kulturní faktory 2)Sociální faktory Z HOROSKOPU PŘESNĚ NEPOZNÁME

12 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz12 Otázka svobodné vůle Otázka velmi sporná Svobodná vůle x astrologické schopnosti Determinace na úrovni fyzické a duševní Svobodná vůle v rovině duchovní

13 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz13

14 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz14 Problém vstupních dat J. Kefer: Když známe dle údaje přesně hodinu a minutu narození, nikdy nesmíme jí věřiti, nýbrž vždy při sestavě thematu provésti korekturu Rektifikace horoskopu a její metody Pro jaký moment horoskop počítat? Okamžik prvního nádechu

15 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz15 pořízení fotografie - 1.1.2010 17:40 Plzeň (hodina narození 17:35)

16 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz16 PŘESNOST HOROSKOPU Maximální přesnost cca půl minuty vteřinové rozdíly nejsme schopni rozlišit HLAVNÍ OSY NEJSOU BODY -v radixu zabírají cca 30 minut -Slunce a Luna cca 32 minut

17 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz17 DOBRÉ A ŠPATNÉ HOROSKOPY ASPEKTY V HOROSKOPU J. Kefer, Praktická astrologie: Str. 164 – Mnoho nepříznivých aspektů naznačuje nesnadný život, mnohé překážky, avšak posiluje charakter a činí život bohatým Mhoho dobrých aspektů naznačuje lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život OTÁZKA PŘÍSTUPU OTÁZKA VLASTNÍCH HODNOT A POHLEDU NA SVĚT - každý z nás máme nějakou dispozici, není nutno za každou cenu vše černobíle hodnotit - na stranu druhou je nebezpečné vše relativizovat

18 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz18

19 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz19

20 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz20

21 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz21

22 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz22 KARMA horoskop jako výslednice příčin a následků

23 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz23

24 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz24 VÝKLAD HOROSKOPU Systém výkladu horoskopu podle dominant: Ing. Baudyš Základní dominanty: polarita, kvalita, živly hemisféry planety na osách planetární konfigurace atd…..

25 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz25 VÝKLAD HOROSKOPU – UMĚNÍ KOMBINACE Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 96 “ 5. V těchto věcech i v dalších vždy pamatujme: Zkoumejme vytrvale, uvědomujme si charakteristiky, ale hlavně kombinujme. Dar kombinace činí teprve umělce a odborníka ve výkladu. A v rukou odborníka je astrologie nádherným nástrojem, jenž svou jemností a možnostmi téměř nekonečných fines činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha. Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 162 “Důtklivě doporučujeme udanou methodu. Jedině jí vysvitne základní charakteristika, umožňující chápati další prvky. Opozice Saturn – Mars sama o sobě ničeho neříká. Teprve když prozkoumáme kvalitu horoskopu, postavení planet, aspektaci a poměry domů, v nichž se nacházejí, můžeme usuzovati správně. V jednom horoskopu působí utrpení, ve druhém nehody, ve třetím úrazy, ve čtvrtém pudí zrozence k protizákonným skutkům atd. Analytické popsání planet a prvků, obsažené ve IV. knize, je pouze pomůckou k podrobnostem. Tyto údaje nesmí se opisovati. Musíme je chápati pod zorným úhlem synthesy. Synthese se naučíme bedlivým studiem II. knihy tohoto díla. Mnoho ovšem závisí od kvality inteligence a logiky astrologovy. Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 29 „Chceme-li z astrologie souditi přesně, musíme dbáti určitých pravidel.“

26 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz26 POLARITA MUŽSKÁ ŽENSKÁ V případě zdůrazněných mužských znameních to bude osoba vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, člověk s potřebou řídit, velet. Tato znamení posilují osobnost. Mužské energii náleží ohnivý a vzdušný živel. V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. Při jejich silném obsazení se může vytrácet osobnost. Ženské energii náleží zemský a vodní živel.[1][1] [1] Pierre de Lasenic, Astrologie str. 42 [1] Typy elektrické (mužské) vyzařují sílu, dávají ze svého přebytku – vládnou. Typy magnetické (ženské) přitahují tuto sílu, snadno ji přijímají, to jest snadno se dávají ovládnouti. Pierre de Lasenic, Astrologie str. 73 př. Elektrická znamení jsou obsazena třemi planetami, magnetická znamení šesti, bude tedy subjekt povahy více receptivní, ženské, dá se dosti snadno ovládat....

27 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz27

28 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz28

29 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz29

30 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz30 ŽIVLY Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky, má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent. Vzduch společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost Vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky. Země je praktický prvek směřující především k efektu Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píle. Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazie, skryté vášně, tendence k trpnému přístupu, vážné otázky o smyslu života

31 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz31 KVALITA Kardinální znamení souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést silná a samostatná osobnost, schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, význam a síla osobnosti Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost Následná znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život Kefer: str. 92 Planety v pohyblivých znameních a v následných domech působí jen málo účinně navenek a často jako škůdci.

32 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz32 ENERGIE PLANET Důležité vazby mezi planetami totiž mohou kompenzovat chybějící živly. Planety na osách mohou kompenzovat živly Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé Merkur a Uran jsou planety vzdušné Luna, Neptun a Pluto jsou planety vodní Saturn a Venuše jsou planety zemské

33 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz33

34 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz34 HEMISFÉRY VÝCHOD – ZÁPAD NAD OBZOREM – POD OBZOREM

35 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz35

36 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz36

37 JUDr. Jiří Kubíkwww.ceskaastrologie.cz37 SOUVISLOSTI základní horoskop “nelze“ vykládat odděleně 1) prognostické techniky -aktuální situace klienta -jaké tranzity prožije 2) horoskopy blízkých – rodiče, partneři, děti 3) partnerské horoskopy

38 Děkuji za pozornost. Jiří Kubík


Stáhnout ppt "ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko - 26.4.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google