Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU"— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU
Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko

2 JUDr. Jiří Kubík

3 Kefer, Danzer, Baudyš Systém výkladu horoskopu podle dominant
Praktická astrologie 1936 JUDr. Jiří Kubík

4 Astrologie - pojem Věda či výkladové umění? Početní a výkladová část
Milan Špůrek, Encyklopedie západní astrologie 1997, str.22 Astrologie je interpretace vztahů mezi postavením nebeské sféry, pozicemi Slunce, Luny planeta hvězd a právě probíhajícími nebo i budoucími či minulými ději na určitém místě zemského povrchu. Astrologie je nejspíš interpretačním uměním pěstovaným na exaktním vědeckém (astronomickém) základě. Početní a výkladová část Jan Kefer, Praktická astrologie, 1936, str. 29 Hlavní věcí je výklad. Metoda jeho je stále ještě mnohým neznámou pevninou. Zájem učebnic se soustřeďuje na matematiku a popis prvků. To však oslabuje schopnost jasného úsudku a kombinace. JUDr. Jiří Kubík

5 Technická část Výpočty Astrologické programy JUDr. Jiří Kubík

6 HISTORIE ASTROLOGIE Babylónie Řecko a Řím Arabská etapa
Astrologie ve středověku 19. a 20. století J.H.Holden, History of horoskopic astrology JUDr. Jiří Kubík

7 ASTROLOGICKÉ SMĚRY Tradiční astrologie Psychologická astrologie
Humanistická a transpersonální astrologie Karmická astrologie JUDr. Jiří Kubík

8 ASTROLOGICKÉ OBORY Nativní Prognostická Partnerská
Mundánní – horoskopy států Astrokartografie Historie astrologie JUDr. Jiří Kubík

9 JUDr. Jiří Kubík

10 JUDr. Jiří Kubík

11 Úvod do výkladu osobního horoskopu
Kulturní faktory Sociální faktory Z HOROSKOPU PŘESNĚ NEPOZNÁME

12 Otázka svobodné vůle Otázka velmi sporná
Svobodná vůle x astrologické schopnosti Determinace na úrovni fyzické a duševní Svobodná vůle v rovině duchovní JUDr. Jiří Kubík

13 JUDr. Jiří Kubík

14 Problém vstupních dat J. Kefer: Když známe dle údaje přesně hodinu a minutu narození, nikdy nesmíme jí věřiti, nýbrž vždy při sestavě thematu provésti korekturu Rektifikace horoskopu a její metody Pro jaký moment horoskop počítat? Okamžik prvního nádechu JUDr. Jiří Kubík

15 pořízení fotografie - 1.1.2010 17:40 Plzeň (hodina narození 17:35)
JUDr. Jiří Kubík

16 PŘESNOST HOROSKOPU Maximální přesnost cca půl minuty
vteřinové rozdíly nejsme schopni rozlišit HLAVNÍ OSY NEJSOU BODY v radixu zabírají cca 30 minut Slunce a Luna cca 32 minut JUDr. Jiří Kubík

17 DOBRÉ A ŠPATNÉ HOROSKOPY
ASPEKTY V HOROSKOPU J. Kefer, Praktická astrologie: Str. 164 – Mnoho nepříznivých aspektů naznačuje nesnadný život, mnohé překážky, avšak posiluje charakter a činí život bohatým Mhoho dobrých aspektů naznačuje lehký život, pohodlnost, lhostejnost, běží o lidi průměrné bez hlubších zájmů a zážitků. Plochý život OTÁZKA PŘÍSTUPU OTÁZKA VLASTNÍCH HODNOT A POHLEDU NA SVĚT - každý z nás máme nějakou dispozici, není nutno za každou cenu vše černobíle hodnotit - na stranu druhou je nebezpečné vše relativizovat JUDr. Jiří Kubík

18 JUDr. Jiří Kubík

19 JUDr. Jiří Kubík

20 JUDr. Jiří Kubík

21 JUDr. Jiří Kubík

22 KARMA horoskop jako výslednice příčin a následků JUDr. Jiří Kubík

23 JUDr. Jiří Kubík

24 VÝKLAD HOROSKOPU Systém výkladu horoskopu podle dominant: Ing. Baudyš
Základní dominanty: polarita, kvalita, živly hemisféry planety na osách planetární konfigurace atd….. JUDr. Jiří Kubík

25 VÝKLAD HOROSKOPU – UMĚNÍ KOMBINACE
Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 96 “ 5. V těchto věcech i v dalších vždy pamatujme: Zkoumejme vytrvale, uvědomujme si charakteristiky, ale hlavně kombinujme. Dar kombinace činí teprve umělce a odborníka ve výkladu. A v rukou odborníka je astrologie nádherným nástrojem, jenž svou jemností a možnostmi téměř nekonečných fines činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha. Jan Kefer, Praktická astrologie, str “Důtklivě doporučujeme udanou methodu. Jedině jí vysvitne základní charakteristika, umožňující chápati další prvky. Opozice Saturn – Mars sama o sobě ničeho neříká. Teprve když prozkoumáme kvalitu horoskopu, postavení planet, aspektaci a poměry domů, v nichž se nacházejí, můžeme usuzovati správně. V jednom horoskopu působí utrpení, ve druhém nehody, ve třetím úrazy, ve čtvrtém pudí zrozence k protizákonným skutkům atd. Analytické popsání planet a prvků, obsažené ve IV. knize, je pouze pomůckou k podrobnostem. Tyto údaje nesmí se opisovati. Musíme je chápati pod zorným úhlem synthesy. Synthese se naučíme bedlivým studiem II. knihy tohoto díla. Mnoho ovšem závisí od kvality inteligence a logiky astrologovy. Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 29 „Chceme-li z astrologie souditi přesně, musíme dbáti určitých pravidel.“ JUDr. Jiří Kubík

26 POLARITA MUŽSKÁ ŽENSKÁ
V případě zdůrazněných mužských znameních to bude osoba vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, člověk s potřebou řídit, velet. Tato znamení posilují osobnost. Mužské energii náleží ohnivý a vzdušný živel. V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. Při jejich silném obsazení se může vytrácet osobnost. Ženské energii náleží zemský a vodní živel.[1] [1] Pierre de Lasenic, Astrologie str. 42 Typy elektrické (mužské) vyzařují sílu, dávají ze svého přebytku – vládnou. Typy magnetické (ženské) přitahují tuto sílu, snadno ji přijímají, to jest snadno se dávají ovládnouti. Pierre de Lasenic, Astrologie str. 73 př. Elektrická znamení jsou obsazena třemi planetami, magnetická znamení šesti, bude tedy subjekt povahy více receptivní, ženské, dá se dosti snadno ovládat.... JUDr. Jiří Kubík

27 JUDr. Jiří Kubík

28 JUDr. Jiří Kubík

29 JUDr. Jiří Kubík

30 ŽIVLY Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky, má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent. Vzduch společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost Vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky. Země je praktický prvek směřující především k efektu Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píle. Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazie, skryté vášně, tendence k trpnému přístupu, vážné otázky o smyslu života JUDr. Jiří Kubík

31 KVALITA Kardinální znamení souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést
silná a samostatná osobnost, schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, význam a síla osobnosti Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost Následná znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život Kefer: str. 92 Planety v pohyblivých znameních a v následných domech působí jen málo účinně navenek a často jako škůdci. JUDr. Jiří Kubík

32 ENERGIE PLANET Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé
Důležité vazby mezi planetami totiž mohou kompenzovat chybějící živly. Planety na osách mohou kompenzovat živly Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé Merkur a Uran jsou planety vzdušné Luna, Neptun a Pluto jsou planety vodní Saturn a Venuše jsou planety zemské JUDr. Jiří Kubík

33 JUDr. Jiří Kubík

34 HEMISFÉRY VÝCHOD – ZÁPAD NAD OBZOREM – POD OBZOREM JUDr. Jiří Kubík

35 JUDr. Jiří Kubík

36 JUDr. Jiří Kubík

37 SOUVISLOSTI základní horoskop “nelze“ vykládat odděleně
1) prognostické techniky aktuální situace klienta jaké tranzity prožije 2) horoskopy blízkých – rodiče, partneři, děti 3) partnerské horoskopy JUDr. Jiří Kubík

38 Děkuji za pozornost. Jiří Kubík


Stáhnout ppt "ÚVOD DO VÝKLADU HOROSKOPU"

Podobné prezentace


Reklamy Google