Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurz Aplikovaná klinická farmacie Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce 18. – 21.9.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurz Aplikovaná klinická farmacie Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce 18. – 21.9.2012."— Transkript prezentace:

1 Kurz Aplikovaná klinická farmacie Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce 18. – 21.9.2012 1

2 Ukázky prezentovaných přednášek  Slide 3-4 Dr. Dagmar Jankovská – Historie klinické farmacie  Slide 30Náplň práce klinického farmaceuta  Slide 8-11 MUDr. Simona Zgažarová – Lékové exantémy  Slide 5-7 Dr. Hana Kotolová – Aplikovaná farmakokinetika  Slide 12-15 Mgr. Milan Juhas – Srdeční selhání  Slide 16-18 prof. Antonín Jabor – Renální selhání  MUDr. Jana Tichá – TDM  Slide 27-29 Dr. Milada Halačová – Léky a ledviny  Slide 19-20 Dr. Katarína Dobrucká – Vliv klinického stavu pacienta na PD/PK léčiv  MUDr. Vlastimil Jindrák – antibiotická politika  MUDr. Viktor Kubricht - algeziologie  Slide 21-25 Dr. Dalibor Černý – Managment nozokom. intoxikací léčivy….. 2

3 Historie klinické farmacie, současnost klinické farmacie PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. 3

4 Historie klinické farmacie Svět - počátky KF v 60. letech minulého století v USA – spojený se jmény Davida Burkholdera, Paula Parkera z Univerzity v Michiganu a později Charlese Waltona z Univerzity Kentucky ČR - 70. léta minulého století - zakladatelem české klinické farmacie s přesahem za hranice České republiky je profesor RNDr. Dr.hc. Jaroslav Květina, DrSc. R. Miller, History of clinical pharmacy and clinical pharmacology, J. Clin Pharmacol April 1, 1981, vol. 21, no. 4, 195-197 4

5 Současná právní úprava Zákon 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. 5

6 Farmakokinetika léčiv PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D. 6

7 Aplikovaná farmakokinetika  Biologická dostupnost  Distribuční objem  Clearance  Biologický poločas eliminace (t 1/2 ) 7

8 Interakce na úrovni exkrece  Vylučování zahrnuje děje, kterými se tělo zbavuje mateřské látky i metabolitů. Rychlost a mohutnost exkrece je variabilní.  Vylučování ledvinami : glomerulární filtrace a tubulární sekrece Kyselina močová (endogenní metabolit) + thiazidová diuretika (blokují aktivní transport k. močové) DNAvý záchvat (zvýšení hladiny k. močové) 8

9 Lékové exantémy MUDr. Simona Zgažarová 9

10 Pichler WJ. Drug hypersensitivity, Basel: Karger 2007, p. 178 10

11 Generalizované makulózní, makulopapulózní exantémy 46% IV.typ (IV b), vznik 7-14. den u nesenzibilizovaného nemocného Embolizační lokalizace, symetričnost Primární morfou je makula/papula, červené nebo růžové barvy, vel. 1-10 mm; pokud je přítomen i edém v koriu → makulourtikarielní či makulopapulózní charakter exantému Svědění, bez celk. či prodromálních příznaků ATB - amoxicilin, analgetika, diuretika 11

12 Makulopapulózní exantém, Amoksiklav tbl. (amoxicilin + KK) pro angínu, vznik 7. den 12

13 Klinická farmacie v kardiologii Mgr. Milan Juhas 13

14 Akútny uzáver koronárnej tepny spôsobujúci typické príznaky – Stenokardie – Zvracanie – Opotenie – Dušnosť Postup pri liečbe – RZP (podanie loading dose antiagregancii, heparin, BB, anodyna) – dPCI (pri nedostupnosti CathLab pod 90 minut – trombolýza - altepláza) – Nemocničná monitorácia na koronárnej jednotke Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno 14

15 DIURETIKÁ V SS FUROSEMID –Výhodou je diuréza úmerná dávke SPIRONOLACTON –hladina Kalia a minerálov (Na +, Cl -, Ca 2+ ) (SPIRONOLACTON) –U akútnej formy i.v. kontinuálne alebo vo forme bolusov –DIURETICKÁ REZISTENCIA Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno 15

16 DIURETICKÁ REZISTENCIA –Neschopnosť obličiek vylúčiť 90 mmol Na + po podaní p.o. dávky furosemidu 2x160 mg po dobu 72 hodín [Epstein et. al., 1977] PRÍČINY –Porucha absorbcie pri otoku čreva/hypoperfúzie črevnej sliznice –Renálna hypoperfúzia –Dlhodobé podávanie diuretickej terapie Klinická farmacie v kardiologii, kurz AKF 19.9.2012, FN USA Brno 16

17 Renální selhání MUDr. Antonín Jabor, CSc. 17

18 Cockcroft & Gault Odhad GF podle rovnice Cockcrofta a Gaulta Výpočet GF (ml/s) bez nutnosti sběru moče vychází z myšlenky, že lze na základě věku, hmotnosti a pohlaví odhadnout denní odpad kreatininu močí. Vlastní rovnice je z roku 1978 GF(Cockcroft Gault) = F. (140 - věk). hmotnost / (48,8. SKrea) kde věk je v rocích, SKrea je v µmo/l, hmotnost v kg, faktor F pro muže je 1,00, pro ženy 0,85. Výsledek je v ml/s, korekce na standardní tělesný povrch 1,73 m2 je možná Prof. Antonín Jabor 18

19 Selhání ledvin Stupeň selhání ledvin Pásmo GF (ml/s)PopisPrevalence v populaci (%) 1.nad 1,5Postižení ledvin s normální nebo zvýšenou GF 3,3 2.1,0 – 1,49Postižení ledvin s mírně sníženou GF 3,0 3.0,5 – 0,99Středně snížená GF4,3 4.0,25 - 0,49Závažně redukovaná GF0,2 5.pod 0,25 nebo dialýza Selhání ledvin0,2 Prof. Antonín Jabor 19

20 Vliv klinického stavu pacienta na PK/PD léčiv se zaměřením na vztah albumin-léčivo-jaterní clearance Katarína Dobrucká Oddělení klinické farmacie NNH 20

21 Jaterní funkce – jaterní clearance CL H Q. C out JÁTRA CL H = Q. (C in - C out )/ C in E H (extrakční poměr) Q. C in LČ s vysokým E H (> 0,6) – CL závisí od Q (alterace: srd.selhání, cirhóza) – „first-pass effect“ při p.o.podání LČ s nízkým E H (< 0,3) – CL závisí od metabolické kapacity a fce jater (alterace: cirhóza, cholestáza, stáří) Q – průtok krve játry – 1,5l/min 21

22 Management nozokomiálních intoxikací léčivy z pohledu klinického farmaceuta Dalibor Černý Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce 22

23 Nozokomiální intoxikace léčivem = otrava lékem (systémová) způsobená v nemocničním prostředí příčiny NIL ze strany zdr. personálu (iatrogenní NIL) – vědomé (obvykle nejsou život ohrožující) – resuscitace, neodkladná léčba – nevědomé (mohou být život ohrožující) – chyba lékaře při preskripci, chyba ošetřujícího personálu při aplikaci příčiny NIL ze strany pacienta – vědomé – suicidium – nevědomé - požívání neodevzdaných léčiv a riziko kumulace, neodborná manipulace s dávkovači incidence ??? 23

24 Příklady použití extrakorp. metod LéčivoVhodná metoda Nízké alifatické alkoholyHD LithiumHD MetforminHD, HF SalicylátyHD, (HP) Tricyklická antidepresiva, barbiturátyHD, HP TeofylinHF, HP, MARS KarbamazepinHD, HP ValproátHD DiltiazemMARS FenytoinMARS ParacetamolHD, HP až od sérové hladiny 1g/l 24

25 Přehled nejdůležitějších antidot 25

26 Kontakt na TIS TIS = Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství VFN a 1. LF UK Provoz hrazen z dotací MZ ČR Telefony: – 224 91 92 93, 224 915 402 – toxikologické dotazy – 224 962 244 – toxinologické dotazy Email: tis@vfn.cztis@vfn.cz Web: www.tis-cz.czwww.tis-cz.cz 26

27 Léky a ledviny PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. 27

28 Figure 30-4 Schematic of acute tubular necrosis (ATN). The process is initiated by ischemia or nephrotoxin exposure that leads to tubular cell death. The cellular debris sloughs off and obstructs the proximal tubule lumen. Once the nephron is obstructed, a backleak of the glomerular ultrafiltrate occurs across the tubular basement membrane and impairment of glomerular filtration. During the recovery phase of ATN, the obstructive cellular casts are released into the urine and filtration begins to normalize. GFR, glomerular filtration rate. Table 30-5 Risk Factors for Developing Aminoglycoside Nephrotoxicity Patient Factors Elderly Underlying renal disease Dehydration Hypotension and shock syndromes Hepatorenal syndrome Aminoglycoside Factors Aminoglycoside choice: gentamicin > tobramycin > amikacin Therapy >3 days Multiple daily dosing Serum trough >2 mg/L Recent aminoglycoside therapy Concomitant Drug Therapy Amphotericin B Cisplatinum Cyclosporine Foscarnet Furosemide Radiocontrast media Vancomycin Table 30-4 Proven Risk Factors for Developing Radiocontrast Media– Induced Acute Tubular Necrosis Diabetic nephropathy Chronic kidney disease Severe heart failure Volume depletion and hypotension Dosage and frequency of contrast administration aminoglykosidy, amfotericin B, radiokontrastní látky, cisplatina, isofosfamid tubulární nekróza 28

29 lékový problémpříčinadůsledky podávání nitrofurantoinu u ARI, CHRI GFR ≤ 30 ml/min (0.5 ml/s) 50% v nezměněné formě via GF nedostatečné (subinhibiční koncentrace) v moči selhání léčby, rozvoj rezistence kumulace léčiva potenciace nežádoucích účinků akutní: hepatotoxicita akutní plicní toxicita krevní dyskrasie chronická: plicní fibróza tubulointersticiální nefritída periferní neuropatie při GFR ≤ 0.5 ml/s je podávání nitrofurantoinu kontraindikované muž, 74 let, léčen kromě jiného pro močovou infekci E.coli 10 7 GFR= 0.1 ml/s, iHD iHD: nejsou data pro dávkování CVVH: vyhnout se jeho podávání z hlediska rizika kumulace neúčinnost medikace při renální insuficienci 29

30 Děkuji za pozornost! „We have worked diligently over the years to realize a vision that is now a reality—to transform the pharmacist from dispenser of medications to therapeutic expert who is an essential member of the health care team.“ School of Pharmacy, Department of Clinical Pharmacy, University of California, San Francisco 30


Stáhnout ppt "Kurz Aplikovaná klinická farmacie Přednášky a odborné exkurze pro studenty 5. ročníku Brno – Faf VFU Brno – FNUSA Praha – Nemocnice Na Homolce 18. – 21.9.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google