Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

premieR evidence majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "premieR evidence majetku"— Transkript prezentace:

1 premieR evidence majetku
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 5

2 AGENDA CVIČENÍ nastavení dokladových řad,
evidence majetku a jeho zaúčtování, leasingová smlouva, evidence vozidla;

3 MODUL EVIDENCE V modulu evidence budeme pracovat s těmito oblastmi:
Jízdy: evidence používaných vozidel (soukromých i firemních), kniha jízd, cestovní příkazy Majetek: evidence dlouhodobého majetku, evidence drobného neodepisovaného majetku, leasingové smlouvy Přehledy a účtování: seznam majetku, inventární karty, proúčtování majetku,

4 nastavení dokladových řad

5 Nastavení dokladových řad
V modulu účetnictví, zvolte osnova / dokladové řady – dokladové řady. Nové dokladové řady definujte v kategorii interní řady, tedy přidat ostatní (vnitřní) dokladovou řadu.

6 Nastavení dokladových řad
Vedle již existující řad INT a IMZ založíme řady pro majetek. Vytvoříme nové dokladové řady pro účtování majetku: DM – dlouhodobý majetek LES – leasingové smlouvy Předkontaci neuvádějte.

7 Nastavení dokladových řad
Vedle již existující řad INT a IMZ založíme řady pro majetek. Vytvoříme nové dokladové řady pro účtování majetku: DM – dlouhodobý majetek LES – leasingové smlouvy Předkontaci neuvádějte.

8 Dokladové řady - nastavení
Nyní musíme nově vytvořené dokladové řady přednastavit, aby byly používány pro účtování majetku a leasingových smluv. Nastavení provedeme v modulu správce – předvolby globální, záložka evidence. Ve spodní části – automatické účtování je třeba zvolit naše vytvořené řady pro zaúčtování – rozklikněte čtvereček s tečkami…

9 Dokladové řady - nastavení
Vnitřní dokladovou řadu pro účtování v deníku zvolte námi vytvořenou DM – dlouhodobý majetek. Dokladovou řadu pro účtování leasingu zvolte LES – leasingové smlouvy.

10 Dokladové řady - nastavení
Nastavené dokladové řady vypadají takto: DM – dlouhodobý majetek (pro účtování v účetním deníku), LES – leasingové smlouvy (pro účtování leasingu). Po nastavení potvrďte OK a opusťte předvolby – globální.

11 evidence majetku

12 Evidence majetku Evidenci majetku provedeme v modulu evidence – část majetek. V našem případě se jedná o nakoupený hmotný majetek: notebook, kopírka a nakoupený nehmotný majetek: ekonomický a účetní program PREMIER. Nejprve zaevidujeme hmotný majetek.

13 Evidence kopírky

14 Evidence majetku - kopírka
Evidence kopírky: Novou kartu vytvoříme pomocí nabídky nová a dále zvolíme způsob zařazení majetku. V našem případě zařazení nákupem. Potvrdíme OK.

15 Evidence majetku - kopírka
Karta majetku se skládá z několika záložek, které postupně vyplníme.

16 Evidence majetku – kopírka – základní údaje
Na záložce základní údaje nejprve zadáme: popis = kopírka Minolta (pozn.: inventární číslo systém přiřadí automaticky), datum pořízení a zařazení do užívání = dle faktury, datum pro první účetní odpis se doplní automaticky dle nastavení ve správci (v našem případě odpisy od měsíce zařazení do užívání, tedy již ve stejném měsíci) účetní vstupní cena = pořizovací cena dle dokladů, daňová vstupní cena a zvýšené vstupní ceny se doplní automaticky.

17 Evidence majetku – kopírka – základní údaje
Na záložce základní údaje dále uvedeme informace o účetních a daňových odpisech, dle směrnice účetní jednotky. Účetní odpisy: = výpočetní a kancelářská technika se odepisuje rovnoměrně po dobu 48 měsíců, Daňové odpisy: = lineární způsob, = odpisová skupina – dle přílohy zákona o dani z příjmů

18 Evidence majetku – kopírka – základní údaje
Účetní odpisy: Pro účetní odpisy uvedeme dle směrnice počet měsíců odepisování, tedy 48 Daňové odpisy: Uvedeme odpisovou skupinu dle zákona o DzP (přílohy dle kódu CZ CPA), dále zadáme způsob odepisování dle směrnice, a procento zvýšení odpisu v prvním roce, v případě, že jej účetní jednotka uplatňuje a mám na něj nárok (viz zákon o dani z příjmu)

19 Evidence majetku – kopírka – účtování
Na záložce účtování zadáme předkontace pro zařazení majetku do užívání a pro zúčtování měsíčních odpisů: zařazení do používání: 022 / 042 měsíční odpisy: 551 / 082 Ostatní záložky – příslušenství, údržba, poznámky a obrázek nebudeme vyplňovat, neboť pro ně nemáme údaje. Provedeme tedy uložení.

20 Evidence majetku – kopírka – uložení
Systém nás upozorní, že inventární číslo 1, je již použito u jiného majetku – v našem případě u našeho drobného majetku neodepisovaného (telefon, pes) a zeptá se, zdali jej chceme i přesto použít. Zvolíme ano, neboť se jedná o jiný druh majetku. Pokud zvolíte ano, musíte zadat číslo, které dosud není použité, u nás by to bylo číslo 3.

21 Evidence majetku – kopírka – uložení
Premier nás upozorní, že k majetku byl vytvořen účetní a daňový odpisový plán. Potvrdíme OK. Dále nás systém vyzve, zda chceme doplnit číslo dokladu pro zaúčtování zařazení. Necháme jej prázdné a pouze potvrdíme OK – premier číslo dokladu doplní automaticky.

22 Evidence majetku – kopírka – uložení
Karta majetku byla vytvořena a majetek je uveden v seznamu 

23 Evidence majetku – kopírka – odpisový plán
Odpisový plán zobrazíme pomoci tlačítka odpisy ve spodní části obrazovky. Účetní odpisy, které budou účtovány jsou rozpočítány s přesností na měsíce, daňové odpisy jsou samozřejmě roční.

24 Evidence majetku – kopírka – změna
Premier rozlišuje dva druhy změn pro dlouhodobý majetek. Můžeme využít spodní nabídku změnit. V tomto případě se dají měnit pouze údaje, které nevedou ke změnám v účtování či částkách (abychom nemohli omylem upravit uzavřené účetnictví v minulých letech). Jedná se o změnu v názvu, popisu, příslušenství, informacích o údržbě či obrázku….

25 Evidence majetku – kopírka – změna
Premier rozlišuje dva druhy změn pro dlouhodobý majetek. Druhou změnou je, pokud dojde k situaci, kdy skutečně potřebujete opravit částku, změnit odpisovou skupinu či způsob odepisování… Tato změna je zásadní, neboť ovlivní nejen aktuální účetní období, ale může se dotknout minulých již uzavřených let!!! Je třeba zvolit tlačítko měnit vše na kartě a systém nás upozorní na možné důsledky a zeptá se, zda skutečně chceme pokračovat.

26 Evidence notebooku

27 Evidence majetku - notebook
Evidence notebooku: Novou kartu opět vytvoříme pomocí nabídky nová a dále zvolíme způsob zařazení majetku. V našem případě zařazení nákupem. Potvrdíme OK.

28 Evidence majetku – notebook – základní údaje

29 Evidence majetku – notebook – předkontace

30 Evidence majetku – notebook - příslušenství
Na záložce příslušenství pomocí nabídky přidat, zadáme nakoupenou notebook tašku, myš a flash disk. Po vyplnění všech záložek (základní údaje, účtování a příslušenství) provedeme uložení.

31 Evidence majetku - notebook
Protože se jedná o drobný majetek dle rozhodnutí účetní jednotky, Premier nám zobrazí řešení daňového odepisování (koresponduje se zadanými účetními odpisy). Potvrdíme OK a dále je postup stejný. systém vytvoří odpisový plán, systém nás upozorní na shodu čísel = OK, zeptá se na číslo dokladu – necháme prázdné a OK

32 Evidence majetku - notebook
V seznamu hmotného majetku nyní máme zadáno: kopírka Minolta, notebook ACER

33 Evidence programu PREMIER
Nyní opustíme nabídku dlouhodobého hmotného majetku a vybereme možnost dlouhodobý nehmotný majetek.

34 Evidence majetku – SW PREMIER
Další postup je obdobný, jako u hmotného majetku. Založíme novou kartu pomocí nabídky NOVÁ, zařazení nákupem.

35 Evidence majetku – PREMIER – základní údaje
Zadáme popis, datum pořízení a zařazení do používání, účetní vstupní cenu, účetní odpisy po dobu 36 měsíců a daňové odpisy označíme kódem S = software.

36 Evidence majetku – PREMIER – účtování
Zadáme předkontace – pozor jedná se o nehmotný majetek a uložíme. Premier nás opět upozorní, že číslo 1 již bylo použito – potvrdíme ano (případně musíte uvést číslo, které je volné)

37 Evidence majetku – SW PREMIER
Premier nám zobrazí nastavení daňových odpisů, které potvrdíme OK. A dále nás informuje, že byl vytvořen daňový a účetní odpisový plán a zda chceme doplnit číslo dokladu (necháme volné). Nyní je vytvořena karta majetku 

38 Evidence majetku – úkol pro Vás
Zaevidujte svojí zbývající fakturu za pořízení nábytku: Svatba = kancelářský stůl PROFI; Akva-tera = vestavěný blok terárií a akvárií; Mateřinka = kuchyňka; Jazykovka = pult recepce včetně vestavěných skříní;

39 PŘEHLEDY MAJETKU

40 PŘEHLEDY MAJETKU Pro zobrazení informací a přehledů o majetku, zvolíme možnost přehledy, účtování. První polovina nabídky zobrazuje možné přehledy, které jsou rozčleněny z daňového a účetního pohledu. Při výběru daného pohledu je třeba vždy zadat období – aktuální rok. Zvolíme si například první možnost – detailní přehled o majetku – daňový.

41 PŘEHLEDY MAJETKU – úkol pro Vás
Pro zobrazení informací a přehledů o majetku, zvolíme možnost přehledy, účtování. Tento přehled je členěn dle odpisových skupin a druhu majetku. V tabulce jsou vždy souhrnné údaje, při rozkliknutí „šipky“ se zobrazí detailní informace.

42 PŘEHLEDY MAJETKU – úkol pro Vás
Projděte si ostatní přehledy a zjistěte, jaké informace v nich naleznete.

43 zaúčtování MAJETKU

44 ZAÚČTOVÁNÍ MAJETKU Po vytvoření karet majetku, je třeba jednotlivé pohyby – tedy zařazení do užívání a odpisy proúčtovat. V tento okamžik, když se podíváte na účty hlavní knihy, žádné transakce na majetkových účtech nejsou zachyceny. Je to z důvodu, kdy vytváření karet může být v zodpovědnosti asistentky, administrativní síly či pomocné účetní a teprve hlavní účetní musí provést kontrolu a dát příkazy k proúčtování všech pohybů, za předpokladu, že jsou správně. Zvolíme v modulu evidence, nabídku přehledy, účtování – účtování majetku.

45 ZAÚČTOVÁNÍ MAJETKU Období účtování zadáme prosinec a necháme možnost účtovat vše detailně. Potvrdíme OK.

46 ZAÚČTOVÁNÍ MAJETKU V horní části se zobrazuje dokladová řada – v našem případě DM – dlouhodobý majetek a období (prosinec 2014). Dále jsou zobrazeny předkontace pro odpisy a zařazení majetku. V případě, že chybí účet, není účet úplný či je chybná částka, neprovádějte zaúčtování. Je třeba se vrátit na kartu majetku, zvolit měnit vše na kartě a provést úpravu částek a předkontace.

47 ZAÚČTOVÁNÍ MAJETKU Pokud je vše v pořádku, zvolte zaúčtovat – ve spodní části obrazovky. Systém se zeptá, zda chcete skutečně provést zaúčtování – potvrdíme ano a Premier provede zápisy na účty hlavní knihy. Objeví se informace o úspěšném zaúčtování razítko zaúčtováno.

48 faktury přijaté - majetek

49 Faktury přijaté – úkol pro Vás
Po evidenci a zaúčtování majetku zaevidujte faktury přijaté za jeho nákup. Po jejích zaúčtování proveďte kontrolu analytické evidence a hlavní knihy pro zůstatek na účtu 321 – Závazky za dodavateli.

50 leasing vozidla

51 SEZNAM PARTNERŮ – LEASINGOVÁ SPOLEČNOST
V modulu evidence dodavatelé – adresář partnerů, zaevidujte leasingovou společnost, ověřte solventnost a DIČ.

52 SEZNAM PARTNERŮ – TVORBA ANALYTIKY
V modulu účetnictví – účetní osnova, založte nový analytický účet pro účtování leasingových splátek. Účet založte pomocí nabídky kopie, kdy zkopírujte účet a změňte pouze číslo analytiky a popis.

53 EVIDENCE VOZIDLA V modulu evidence zvolte možnost seznam vozidel.

54 EVIDENCE VOZIDLA Doplňte základní technické parametry – viz. soubor leasingová smlouva a splátkový kalendář. Druh PHM – nejprve v číselníku musíte založit daný druh paliva. Každá skupinka pořizuje jiné vozidlo!  Poté vozidlo uložte! a opusťte tuto nabídku.

55 LEASINGOVÁ SMLOUVA Nyní zaevidujeme leasingovou smlouvu a to pomocí nabídky leasing a pronájem.

56 LEASINGOVÁ SMLOUVA - DPH
Daň z přidané hodnoty: §13 odst. 3 písm. d zákona o DPH = za dodání zboží se považuje převod práva užívat najaté zboží na základě smlouvy, která stanoví povinnost nájemce nabýt zboží, které je předmět smlouvy. V případě, že je povinnost odkupu majetku, jedná se o dodání zboží, kdy nájemce má právo nárokovat celé DPH při předání zboží (zahájení leasingu) = my. V případě, že je možnost odkupu majetku, jedná se o poskytnutí služby, kdy nájemce nárokuje DPH dle splátkového kalendáře.

57 LEASINGOVÁ SMLOUVA - účtování
Účtování: 1. varianta = účtujeme o jednotlivých splátkách = krátkodobé závazky, 2. varianta = účtujeme o celém závazku = dlouhodobý závazek, Měsíčně je třeba provádět časové rozlišení.

58 LEASINGOVÁ SMLOUVA Pomocí nabídky nová, zaevidujeme novou leasingovou smlouvu. Na první záložce doplníme: popis = předmět leasingu, leasingovou společnost, datum zahájení a trvání, cenu, uznatelné náklady a kód DPH pro tuzemské plnění se sazbou 21%

59 LEASINGOVÁ SMLOUVA Na druhé záložce – údaje ke splátkovému kalendáři zadáme informace o: mimořádné splátce, běžné splátce; Ve spodní části jsou spočteny uznatelné náklady za měsíc (=uznatelné náklady leasingu / počet měsíců trvání)

60 LEASINGOVÁ SMLOUVA Na poslední záložce účtování je třeba doplnit předkontace. Proúčtování lze řešit více způsoby, v našem případě je zaúčtován celý předpis závazku vůči leasingové společnosti a plný nárok DPH a následně jsou měsíčně rozlišovány splátky. Poté proveďte uložení.

61 LEASINGOVÁ SMLOUVA Po uložení je v tabulce zobrazena vytvořená leasingová smlouva. Ve spodní části je nabídka splátkový kalendář, která nám zobrazí rozpis splátek a jejich zaúčtování.

62 LEASINGOVÁ SMLOUVA Z tabulky je patrný rozpis splátek a jejich zaúčtování. Je vhodné provést kontrolu, zda je to takto v pořádku, případně opravit chybu. Pokud je vše správně, nabídku zavřete a vraťte se do modulu evidence.

63 LEASINGOVÁ SMLOUVA Nyní je třeba provést zaúčtování leasingu – zvolte možnost přehledy, účtování – účtování leasingu.

64 LEASINGOVÁ SMLOUVA Období je prosinec 201X. Systém zobrazí co bude účtovat, v jaké částce, předkontaci, dokladovou řadu a účetní období – pokud je vše v pořádku, zvolte zaúčtovat.

65 LEASINGOVÁ SMLOUVA Premier se zeptá, zdali chceme skutečně provést zaúčtování – potvrďte ANO a objeví se hláška, zaúčtování proběhlo úspěšně. Ve spodní části se objeví nápis zaúčtováno.

66 Kontrola – hlavní kniha
Proveďte kontrolu na účtech hlavní knihy, ověřte, zda je skutečně vše zaúčtováno. Zkontrolujte mimo jiné tyto účty: pořízení majetku – 042 a 041 = účty vykazují nulový zůstatek majetkové účty – 022 a 013 = kontrola s AE přehledy majetku účet odpisů a oprávek – 551, 082, 073 = kontrola s AE přehledy majetku a odpisovým plánem účet časového rozlišení – 381 účet ostatní služby – 518 účet závazků – 321 = kontrola s AE kniha závazků

67 DNES HOTOVO 


Stáhnout ppt "premieR evidence majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google