Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREMIER PERSONALISTIKA A MZDY Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREMIER PERSONALISTIKA A MZDY Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 6."— Transkript prezentace:

1 PREMIER PERSONALISTIKA A MZDY Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 6

2 nastavení předkontací pro mzdové účetnictví, registrace zaměstnavatele – parametry mezd, personalistika – karty zaměstnanců, výkazy práce, zpracování a zaúčtování mezd;

3 V modulu mzdy a personalistika budeme pracovat s těmito oblastmi: 1. Personalistika: tvorba mzdových karet zaměstnanců, možnost tisku pracovních smluv, prohlášení poplatníka, … 2. Nastavení: nastavení mzdového účetnictví a personalistika – mzdové položky, registrace u OSSZ, ZP, FÚ, … 3. Mzdy: výkazy práce zaměstnanců, výpočet mezd, zaúčtování mezd, zamykání měsíců, … 4. Přehledy: měsíční a roční přehledy k mzdovému účetnictví.

4 NASTAVENÍ MEZD - PŘEDKONTACE

5 V modulu správce, zvolte nabídku předvolby globální, záložku mzdy a rozklikněte předkontace. Zde nastavíme účty pro zaúčtování mezd tak, aby mohly být každý měsíc zúčtovány automaticky.

6 Dokladová řada je IMZ – interní doklad mzdy. Do předkontací doplňte správné účty – Premier je již nabízí a je třeba doplnit především analytické členění – v našem případě 100. Pozn.: účet zaměstnanci pro převod (účtem / příp. hotově) je nastaven na 331200.

7 Premier při zúčtování mezd členění závazky za zaměstnanci do dvou analytik: závazky za zaměstnanci 331100 závazky za zaměstnanci 331200 Na účet 331100 jsou zakontovány hrubé mzdy a související srážky (ZP, SP, FÚ, …). Následně jsou čisté mzdy přeúčtovány na účet 331200, ze kterého jsou i hrazeny. Zamyslete se, jaké má toto účtování výhodu?

8 Po doplnění všech předkontací, tabulku zavřete a opusťte předvolby pomocí OK. Nyní je třeba v účtové osnově založit účet 331200, na který budou přeúčtovány čisté mzdy, neboť dosud neexistuje a zaúčtování by nemohlo proběhnout. Pomocí kopie účtu 331100 založte účet 331200 – zaměstnanci čisté mzdy. Nápověda: - modul účetnictví, nabídka osnova / dokladové řady – účtová osnova.

9

10 PARAMETRY MEZD

11 V modulu mzdy a personalistika, v nabídce nastavení / pojišťovny, provedeme základní nastavení potřebné pro mzdové účetnictví.

12 Nejprve nastavíme mzdové položky. Ty nás informují o jednotlivých kategoriích mzdy, např. základní mzda, osobní ohodnocení, srážka na stavební spoření, … kdy obsahuje informace jak danou kategorii zdanit, odvést SP a ZP, kde jí vykázat na mzdové kartě, … Mzdové položky tedy řeší, jak s danou kategorií mezd pracovat.

13 Ruční založení mzdových položek je poměrně náročné jak časově, tak na odborné znalosti. Proto zvolíme založení ze vzorů a premier často používané položky založí.

14 Obsah mzdové položky si můžete prohlédnout pokud stojíte na daném řádku a zvolíte změnit – v našem případě položka 202 – příplatek za práci ve svátek. Mzdová položka obsahuje informace: sazba – 100% z průměru pro náhrady, mzdový list – zobrazení jako příplatek za práci, časový přehled – červené zvýraznění, výkazy práce – umístění mezi příplatky,…

15 Mzdové položky neměňte!!! Nabídku opustíme a nyní nastavíme parametry mezd. Pozn.: předkontace kategorií zaměstnanců nebudeme řešit – premier umožňuje analyticky rozúčtovat jednotlivé kategorie pracovníků (THP, výroba, …)

16 Nejprve nastavíme sazbu zákonného pojištění. Ta se liší dle převažující činnosti daného podnikatele a hradí se v promile z objemu hrubých mezd. Rozklikněte otazník, najděte svojí převažující činnost a uveďte pro sebe správnou sazbu promile: JŠ a MŠ – převažující činnost školství, svatba a akva-tera – převažující činnost ostatní ekonomické činnosti; Správnou sazbu musíte napsat ručně!

17 Nyní nastavíme informace o České správě sociálního zabezpečení. Dle sídla Vaší společnosti najděte na internetu číslo okresu a název ČSSZ. Společnost Víktorka sídlí v Chomutově, číslo okresu 552. Účet ze kterého budeme hradit je náš bankovní účet.

18 A dále uvedeme údaje pro platební styk – tedy tvorbu příkazů k úhradě. Variabilní symbol pro finanční úřad (zálohová i srážková daň), pro zákonné i zdravotní pojištění je Vaše IČ. Variabilní symbol pro sociální pojištění je zaměstnavateli přidělen příslušnou OSSZ. V našem případě uveďte 44 511 33.

19 Finanční úřad – číslo se skládá z předvolby, která určuje o jakou daň se jedná, a dále kmenové číslo účtu, které určuje, kterému finančnímu úřadu daň přísluší. Účty finančního úřadu jsou vedeny u České národní banky, kód 0710. Na stránkách finanční správy najděte správné účty dle sídla Vaší společnosti.

20 Okresní správa sociálního zabezpečení: čísla účtů se liší dle okresu sociální správy a dle druhu pojištění: důchodové pojištění OSVČ, nemocenské pojištění OSVČ, zaměstnavatelé… Najděte dle sídla své společnosti správný účet pro zaměstnavatele. Účty jsou opět vedeny u České národní banky – 0710.

21 Zákonné pojištění odpovědnosti: pojištění se hradí na účet vedený u Komerční banky s číslem: 40002-50404011/0100 Doplňte veškerá čísla bankovních účtů – finanční úřad (zálohová a srážková daň), sociální pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti dle SVÉHO SÍDLA. Poté parametry mezd uložte a opusťte

22 Dále provedeme nastavení pojišťoven a fondů. Zde zaevidujeme jednotlivé zdravotní pojišťovny, kde jsou naši zaměstnanci registrováni. Dále informace o životním pojištění a penzijním pojištěním, …

23 Naši zaměstnanci jsou registrováni u těchto pojišťoven: ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, kód 205 analytika účtu 100 číslo účtu: 2228800222/0800 VZP – všeobecná zdravotní pojišťovna, kód 111 analytika účtu 100 číslo účtu: 27-8247200297/0100

24 Zaevidujte obě pojišťovny a poté tuto nabídku opusťte.

25 Dále se podíváme na nabídku daňová soustava. Vzhledem k častým změnám v oblastech daní, umožňuje premier provádět aktualizaci daňové soustavy přes internet. Zvolte možnost aktualizovat z www.prem.cz a systém se podívá, zdali neexistuje novější verze a pokud ano, tak jí stáhne. Systém se zeptá, zda chcete provést aktualizaci = ano

26 V případě, že nalezne novou verzi, dotáže se zda chcete pokračovat a stáhnout ji. Zvolíme ANO Premier se dotáže, zdali aktualizovat i ostatní jednotky - zvolíme NE, ať si to mohou vyzkoušet i ostatní a doporučí nám kompletní aktualizaci programu. Potvrďte OK.

27 POZNÁMKA – ZAMYKÁNÍ MĚSÍCŮ

28 Premier umožňuje po každém měsíčním zpracování mezd zamknout daný měsíc tak, aby omylem nemohl být změněn. Toho využijeme i my, neboť potřebujeme zaúčtovat mzdy za prosinec a systém by nám nabízel aktuální měsíc. Z tohoto důvodu všechny měsíce od teď až do listopadu zavřeme, tedy premier je bude považovat za zpracované.

29 Zvolíme nabídku nová, premier nám nabídne aktuální měsíc a my potvrdíme zamknout pomocí uložit…. Toto provedeme až do listopadu.

30 KARTY ZAMĚSTNANCŮ

31 Karty zaměstnanců vytvoříme v nabídce personalistika – zaměstnanci. Nejprve založíme kartu zaměstnance pomocí nabídky nová.

32 Zadáme rodné číslo a jméno a potvrdíme uložit. Vzhledem ke skutečnosti, že rodná čísla jsou smyšlená, premier zahlásí, že rodné číslo je chybné, zdali i tak, provést uložení. Potvrdíme, že i přesto chceme kartu založit, a to pomocí ENTER.

33 Premier přidělí zaměstnanci číslo a my zadáme informace o trvání pracovního poměru. Naši zaměstnanci nastoupili k 1. prosinci 201X. Do necháme prázdné – pracovní poměr na dobu neurčitou.

34 Premier založil kartu zaměstnance a my pomocí nabídky nastavení doplníme údaje do personalistiky a potřebné pro zpracování a výpočet mezd.

35 Záložka nastavení pojistného zvolíme nabídku zadej ZP. Pomocí nabídky nová, vytvoříme nové hlášení pro ZP – tedy přihlášku zaměstnance.

36 Zde doplníme datum změny = den nástupu do práce, kód změny = P přihlášení zaměstnance s trvalým pobytem a vybereme správnou pojišťovnu. Poté provedeme uložení a zavřeme nabídku.

37 Pokud jsme zaměstnance přihlásili správně, místy poznámky zadej ZP je zde patrný kód pojišťovny, ke které zaměstnanec patří.

38 Na kartě údaje k PP bychom zadali údaje o bankovním účtu zaměstnance, jeho fotografii a účty v případě individuálního účtování. V našem případě, na této záložce nebudeme nic doplňovat.

39 Na kartě pracovní zařazení pouze doplníme typ pracovního poměru: v našem případě první pracovní poměr (hlavní pracovní poměr).

40 Na kartě mzdové údaje, zadáme informace pro výpočet mezd. Premier umí pracovat s mzdovými výměry, avšak nastavení je poměrně složité, proto zvolíme jinou variantu. Pomocí nabídky nová zadáme mzdové položky, které se našeho zaměstnance pravidelně měsíčně týkají.

41 Nejprve musíme uvést kód mzdové položky. Pokud jej neznáme zpaměti, stoupneme si kurzorem do daného pole a stiskneme ENTER. Premier zobrazí přehled všech mzdových položek.

42 Vybereme tu, kterou potřebujeme zadat. V našem případě pan Kvokavý má měsíční mzdu 17.000Kč. Jedná se tedy o kód první – 101 = smluvní mzda měsíční. Premier nás upozorní, že tento postup je nedoporučený, my jej však přesto využijeme OK

43 Doplníme částku a platnost od 12/201X. Platnost do necháme prázdnou, tedy na dobu neurčitou. A uložíme.

44 Stejným způsobem zadáme měsíční odměnu 3.000Kč, která se váže pouze k prosinci 201X

45 Mzdové údaje pana Adolfa Kvokavého.

46 Na záložce daňové údaje, uvedeme informace o prohlášení poplatníka daně z příjmů – zda bylo podepsáno prohlášení a jaké slevy poplatník uplatňuje.

47 Pokud potřebujeme provést změnu, je třeba využít tlačítko historie. Zde můžeme naše nastavení změnit či smazat. Je nezbytné, mít toto nastavení správně, tedy k datu prosinec 2014!!!

48 Jakmile máme vše nastaveno, kartu uložte. V horní části obrazovky se objeví hlášení změny byly uloženy. Poté kartu zavřete.

49 Vytvořte mzdové karty pro své ostatní zaměstnance Pozor na to, co zadáváte.

50 VÝKAZY PRÁCE

51 Výkazy práce zadáme v nabídce mzdy – výkazy práce. Premier zobrazí zpracovávané období – prosinec a přehled zaměstnanců, které firma v tomto období evidovala. Nejprve pomocí šipičky na kartě, je třeba zadat výjimky, tedy dovolenou, nemoc, atd… Nás se netýká – máme vzorné zaměstnance

52 Pokud v měsíci nenastaly žádné „výjimky“ (dovolená, nemoc, neplacené volno,…) provedeme zahájení měsíce, kdy premier zpracuje nastavené položky ze mzdových karet zaměstnanců. Zvolíme zahájit Výběr zaměstnanců nebudeme omezovat, pouze potvrdíme OK

53 Abychom omylem znovu nezpracovali a nezměnili mzdy, které již jednou zpracované a zaúčtované byly, premier nás vyzve k zadání hesla a potvrzení OK. Zadejte heslo a potvrďte OK. Pozn.: Pokud zadáte heslo 3x špatně, Vaše celá dosavadní práce i z předchozích cvičení se smaže a je třeba začít od začátku – buďte opatrní při zadávání hesla

54 Nyní zkontrolujeme mzdy jednotlivých zaměstnanců – výkaz práce rozklikněte pomocí šipky na řádce daného zaměstnance.

55 Ve výkazu práce vidíme informace o odpracované době a mzdové položky – informace o odpracovaných dnech a hodinách a složky mzdy.

56 Nyní zvolíme možnost propočítat a premier zobrazí výpočet a struktury mzdy. Je třeba ověřit (zkontrolovat) s Vaším výpočtem, zdali je vše v pořádku Pomocí nabídky můžete přeskakovat mezi jednotlivými zaměstnanci.

57 Pokud je chyba ve výpočtu mzdy – je třeba provést opravu na mzdové kartě zaměstnance. Pokud se přesto nedopočítáte, je možno odevzdat správný výpočet v ruce! Nyní bude následovat dvojí postup: A) pro ty co mají v premieru mzdy spočtené správně, B) pro ty, jimž se mzdy správně nespočetli a musí je zpracovat ručně; Po kontrole a propočtu výkazů opusťte tuto nabídku a vraťte se do hlavního modulu.

58 ZPRACOVÁNÍ A ZAÚČTOVÁNÍ MEZD

59 Nyní zvolíme v nabídce mzdy, volbu zpracování mezd. Zobrazí se nám zpracovávané období – prosinec 2014 a přehled zaměstnanců, kteří mají výkaz práce. Dále využijeme možnost vypočítat a zaúčtovat – viz. další slide

60 Nejprve zvolíme vypočítat – premier nás upozorní, že zaměstnanci již mají zpracovanou kartu (již jsme se dívali na propočet) a zeptá se, zdali jej provést znovu. Potvrdíme ano. Premier na pozadí znovu propočte mzdy

61 Nyní zvolíme zaúčtovat. Premier zobrazí návrh zaúčtování, zkontrolujeme především předkontace. Pokud je vše v pořádku, potvrdíme nabídku ve spodní části obrazovky zaúčtovat.

62 Potvrdíme, že chceme provést automatické zaúčtování ANO. Měla by se objevit informace o úspěšném zaúčtování mezd

63 Nyní si ukážeme řešení, pokud Vaše mzdy nebyly správně spočteny. Pro ty z Vás, kteří mzdy mají již zaúčtované, tak si tuto nabídku pouze projdou a zkontrolují, ale nebudou vytvářet nové doklady.

64 Přepneme se do modulu účetnictví, nabídka deník. Nahoře vybereme všechny řady a otevřeme řadu IMZ, která je zatím prázdné. Ti co účtovali automaticky zde již doklad mají

65 Zvolíme nová (ruční tvorba nového dokladu) a běžný zápis.

66 popis dokladu – mzdy prosinec, datum – 31.12.2014 dále sami doplníte částky a předkontace dle Vašich výpočtů, … pokud Vám nestačí uvedené řádky, je třeba doklad uložit a pokračovat.

67 PŘEHLEDY A SESTAVY

68 Modul mzdy a personalistika, nabídka sestavy / příkazy. Období prosinec 2014, pro naši potřebu jsou relevantní: zúčtovací listina mezd, přehledy pro OSSZ, přehledy pro ZP; Ti, kteří účtovali mzdy ručně, tyto přehledy nebudou mít vytvořené.

69 Zúčtovací a výplatní listina mezd - systém nás nejprve upozorní, že se jedná o první odvod zákonného pojistného, a proto se odvede v dvojnásobné výšce – OK.

70 Přehled pro OSSZ

71 Přehled pro ZP - nejprve musíme dvojklikem zvolit, pro kterou pojišťovnu chceme přehled zobrazit, ENTER - zobrazí se seznam zaměstnanců a odvodů za zaměstnance i zaměstnavatele,

72 Pokud klikneme na ikonu tiskárnu v horním pravém rohu, premier nám nabídne jednotlivé přehledy pro ZP Když zvolíme tisk do tiskopisu, premier vyexportuje danou sestavu…

73 KONEC


Stáhnout ppt "PREMIER PERSONALISTIKA A MZDY Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google