Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

premieR personalistika a mzdy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "premieR personalistika a mzdy"— Transkript prezentace:

1 premieR personalistika a mzdy
Ing. Jitka Zborková, Ph.D. Účetní informační systém cvičení 6

2 AGENDA CVIČENÍ nastavení předkontací pro mzdové účetnictví,
registrace zaměstnavatele – parametry mezd, personalistika – karty zaměstnanců, výkazy práce, zpracování a zaúčtování mezd;

3 MODUL MZDY V modulu mzdy a personalistika budeme pracovat s těmito oblastmi: Personalistika: tvorba mzdových karet zaměstnanců, možnost tisku pracovních smluv, prohlášení poplatníka, … Nastavení: nastavení mzdového účetnictví a personalistika – mzdové položky, registrace u OSSZ, ZP, FÚ, … Mzdy: výkazy práce zaměstnanců, výpočet mezd, zaúčtování mezd, zamykání měsíců, … Přehledy: měsíční a roční přehledy k mzdovému účetnictví.

4 nastavení mezd - předkontace

5 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ - MZDY
V modulu správce, zvolte nabídku předvolby globální, záložku mzdy a rozklikněte předkontace. Zde nastavíme účty pro zaúčtování mezd tak, aby mohly být každý měsíc zúčtovány automaticky.

6 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ - MZDY
Dokladová řada je IMZ – interní doklad mzdy. Do předkontací doplňte správné účty – Premier je již nabízí a je třeba doplnit především analytické členění – v našem případě 100. Pozn.: účet zaměstnanci pro převod (účtem / příp. hotově) je nastaven na

7 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ - MZDY
Premier při zúčtování mezd členění závazky za zaměstnanci do dvou analytik: závazky za zaměstnanci závazky za zaměstnanci Na účet jsou zakontovány hrubé mzdy a související srážky (ZP, SP, FÚ, …). Následně jsou čisté mzdy přeúčtovány na účet , ze kterého jsou i hrazeny. Zamyslete se, jaké má toto účtování výhodu?

8 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ - MZDY
Po doplnění všech předkontací, tabulku zavřete a opusťte předvolby pomocí OK. Nyní je třeba v účtové osnově založit účet , na který budou přeúčtovány čisté mzdy, neboť dosud neexistuje a zaúčtování by nemohlo proběhnout. Pomocí kopie účtu založte účet – zaměstnanci čisté mzdy. Nápověda: - modul účetnictví, nabídka osnova / dokladové řady – účtová osnova.

9 NASTAVENÍ PŘEDKONTACÍ - MZDY

10 parametry mezd

11 MZDY - NASTAVENÍ V modulu mzdy a personalistika, v nabídce nastavení / pojišťovny, provedeme základní nastavení potřebné pro mzdové účetnictví.

12 MZDOVÉ POLOŽKY Nejprve nastavíme mzdové položky. Ty nás informují o jednotlivých kategoriích mzdy, např. základní mzda, osobní ohodnocení, srážka na stavební spoření, … kdy obsahuje informace jak danou kategorii zdanit, odvést SP a ZP, kde jí vykázat na mzdové kartě, … Mzdové položky tedy řeší, jak s danou kategorií mezd pracovat.

13 MZDOVÉ POLOŽKY Ruční založení mzdových položek je poměrně náročné jak časově, tak na odborné znalosti. Proto zvolíme založení ze vzorů a premier často používané položky založí.

14 MZDOVÉ POLOŽKY Obsah mzdové položky si můžete prohlédnout pokud stojíte na daném řádku a zvolíte změnit – v našem případě položka 202 – příplatek za práci ve svátek. Mzdová položka obsahuje informace: sazba – 100% z průměru pro náhrady, mzdový list – zobrazení jako příplatek za práci, časový přehled – červené zvýraznění, výkazy práce – umístění mezi příplatky,…

15 NASTAVENÍ Mzdové položky neměňte!!! Nabídku opustíme a nyní nastavíme parametry mezd. Pozn.: předkontace kategorií zaměstnanců nebudeme řešit – premier umožňuje analyticky rozúčtovat jednotlivé kategorie pracovníků (THP, výroba, …)

16 PARAMETRY MEZD – ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ
Nejprve nastavíme sazbu zákonného pojištění. Ta se liší dle převažující činnosti daného podnikatele a hradí se v promile z objemu hrubých mezd. Rozklikněte otazník, najděte svojí převažující činnost a uveďte pro sebe správnou sazbu promile: JŠ a MŠ – převažující činnost školství, svatba a akva-tera – převažující činnost ostatní ekonomické činnosti; Správnou sazbu musíte napsat ručně!

17 PARAMETRY MEZD - ČSSZ Nyní nastavíme informace o České správě sociálního zabezpečení. Dle sídla Vaší společnosti najděte na internetu číslo okresu a název ČSSZ. Společnost Víktorka sídlí v Chomutově, číslo okresu 552. Účet ze kterého budeme hradit je náš bankovní účet.

18 PARAMETRY MEZD – VARIABILNÍ SYMBOLY
A dále uvedeme údaje pro platební styk – tedy tvorbu příkazů k úhradě. Variabilní symbol pro finanční úřad (zálohová i srážková daň), pro zákonné i zdravotní pojištění je Vaše IČ. Variabilní symbol pro sociální pojištění je zaměstnavateli přidělen příslušnou OSSZ. V našem případě uveďte

19 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Finanční úřad – číslo se skládá z předvolby, která určuje o jakou daň se jedná, a dále kmenové číslo účtu, které určuje, kterému finančnímu úřadu daň přísluší. Účty finančního úřadu jsou vedeny u České národní banky, kód Na stránkách finanční správy najděte správné účty dle sídla Vaší společnosti.

20 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Okresní správa sociálního zabezpečení: čísla účtů se liší dle okresu sociální správy a dle druhu pojištění: důchodové pojištění OSVČ, nemocenské pojištění OSVČ, zaměstnavatelé… Najděte dle sídla své společnosti správný účet pro zaměstnavatele. Účty jsou opět vedeny u České národní banky – 0710.

21 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Zákonné pojištění odpovědnosti: pojištění se hradí na účet vedený u Komerční banky s číslem: /0100 Doplňte veškerá čísla bankovních účtů – finanční úřad (zálohová a srážková daň), sociální pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti dle SVÉHO SÍDLA. Poté parametry mezd uložte a opusťte 

22 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Dále provedeme nastavení pojišťoven a fondů. Zde zaevidujeme jednotlivé zdravotní pojišťovny, kde jsou naši zaměstnanci registrováni. Dále informace o životním pojištění a penzijním pojištěním, …

23 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Naši zaměstnanci jsou registrováni u těchto pojišťoven: ČPZP – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, kód 205 analytika účtu 100 číslo účtu: /0800 VZP – všeobecná zdravotní pojišťovna, kód 111 číslo účtu: /0100

24 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Zaevidujte obě pojišťovny a poté tuto nabídku opusťte.

25 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
Dále se podíváme na nabídku daňová soustava. Vzhledem k častým změnám v oblastech daní, umožňuje premier provádět aktualizaci daňové soustavy přes internet. Zvolte možnost aktualizovat z a systém se podívá, zdali neexistuje novější verze a pokud ano, tak jí stáhne. Systém se zeptá, zda chcete provést aktualizaci = ano

26 PARAMETRY MEZD – BANKOVNÍ ÚČTY
V případě, že nalezne novou verzi, dotáže se zda chcete pokračovat a stáhnout ji. Zvolíme ANO Premier se dotáže, zdali aktualizovat i ostatní jednotky - zvolíme NE, ať si to mohou vyzkoušet i ostatní  a doporučí nám kompletní aktualizaci programu. Potvrďte OK.

27 POZNÁMKA – ZAMYKÁNÍ MĚSÍCŮ

28 ZAMYKÁNÍ MĚSÍCŮ Premier umožňuje po každém měsíčním zpracování mezd zamknout daný měsíc tak, aby omylem nemohl být změněn. Toho využijeme i my, neboť potřebujeme zaúčtovat mzdy za prosinec a systém by nám nabízel aktuální měsíc. Z tohoto důvodu všechny měsíce od teď až do listopadu zavřeme, tedy premier je bude považovat za zpracované.

29 ZAMYKÁNÍ MĚSÍCŮ Zvolíme nabídku nová, premier nám nabídne aktuální měsíc a my potvrdíme zamknout pomocí uložit…. Toto provedeme až do listopadu.

30 KARTY ZAMĚSTNANCŮ

31 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Karty zaměstnanců vytvoříme v nabídce personalistika – zaměstnanci. Nejprve založíme kartu zaměstnance pomocí nabídky nová.

32 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Zadáme rodné číslo a jméno a potvrdíme uložit. Vzhledem ke skutečnosti, že rodná čísla jsou smyšlená, premier zahlásí, že rodné číslo je chybné, zdali i tak, provést uložení. Potvrdíme, že i přesto chceme kartu založit, a to pomocí ENTER.

33 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Premier přidělí zaměstnanci číslo a my zadáme informace o trvání pracovního poměru. Naši zaměstnanci nastoupili k 1. prosinci 201X. Do necháme prázdné – pracovní poměr na dobu neurčitou.

34 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Premier založil kartu zaměstnance a my pomocí nabídky nastavení doplníme údaje do personalistiky a potřebné pro zpracování a výpočet mezd.

35 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Záložka nastavení pojistného zvolíme nabídku zadej ZP. Pomocí nabídky nová, vytvoříme nové hlášení pro ZP – tedy přihlášku zaměstnance.

36 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Zde doplníme datum změny = den nástupu do práce, kód změny = P přihlášení zaměstnance s trvalým pobytem a vybereme správnou pojišťovnu. Poté provedeme uložení a zavřeme nabídku.

37 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Pokud jsme zaměstnance přihlásili správně, místy poznámky zadej ZP je zde patrný kód pojišťovny, ke které zaměstnanec patří.

38 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Na kartě údaje k PP bychom zadali údaje o bankovním účtu zaměstnance, jeho fotografii a účty v případě individuálního účtování. V našem případě, na této záložce nebudeme nic doplňovat.

39 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Na kartě pracovní zařazení pouze doplníme typ pracovního poměru: v našem případě první pracovní poměr (hlavní pracovní poměr).

40 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Na kartě mzdové údaje, zadáme informace pro výpočet mezd. Premier umí pracovat s mzdovými výměry, avšak nastavení je poměrně složité, proto zvolíme jinou variantu. Pomocí nabídky nová zadáme mzdové položky, které se našeho zaměstnance pravidelně měsíčně týkají.

41 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Nejprve musíme uvést kód mzdové položky. Pokud jej neznáme zpaměti, stoupneme si kurzorem do daného pole a stiskneme ENTER. Premier zobrazí přehled všech mzdových položek.

42 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Vybereme tu, kterou potřebujeme zadat. V našem případě pan Kvokavý má měsíční mzdu Kč. Jedná se tedy o kód první – 101 = smluvní mzda měsíční. Premier nás upozorní, že tento postup je nedoporučený, my jej však přesto využijeme  OK

43 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Doplníme částku a platnost od 12/201X. Platnost do necháme prázdnou, tedy na dobu neurčitou. A uložíme.

44 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Stejným způsobem zadáme měsíční odměnu 3.000Kč, která se váže pouze k prosinci 201X

45 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Mzdové údaje pana Adolfa Kvokavého.

46 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Na záložce daňové údaje, uvedeme informace o prohlášení poplatníka daně z příjmů – zda bylo podepsáno prohlášení a jaké slevy poplatník uplatňuje.

47 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Pokud potřebujeme provést změnu, je třeba využít tlačítko historie. Zde můžeme naše nastavení změnit či smazat. Je nezbytné, mít toto nastavení správně, tedy k datu prosinec 2014!!!

48 KARTY ZAMĚSTNANCŮ Jakmile máme vše nastaveno, kartu uložte. V horní části obrazovky se objeví hlášení změny byly uloženy. Poté kartu zavřete.

49 ÚKOL PRO VÁS  Vytvořte mzdové karty pro své ostatní zaměstnance  Pozor na to, co zadáváte.

50 výkazy práce

51 VÝKAZY PRÁCE Výkazy práce zadáme v nabídce mzdy – výkazy práce. Premier zobrazí zpracovávané období – prosinec a přehled zaměstnanců, které firma v tomto období evidovala. Nejprve pomocí šipičky na kartě, je třeba zadat výjimky, tedy dovolenou, nemoc, atd… Nás se netýká – máme vzorné zaměstnance 

52 VÝKAZY PRÁCE Pokud v měsíci nenastaly žádné „výjimky“ (dovolená, nemoc, neplacené volno,…) provedeme zahájení měsíce, kdy premier zpracuje nastavené položky ze mzdových karet zaměstnanců. Zvolíme zahájit Výběr zaměstnanců nebudeme omezovat, pouze potvrdíme OK

53 VÝKAZY PRÁCE Abychom omylem znovu nezpracovali a nezměnili mzdy, které již jednou zpracované a zaúčtované byly, premier nás vyzve k zadání hesla a potvrzení OK. Zadejte heslo a potvrďte OK. Pozn.: Pokud zadáte heslo 3x špatně, Vaše celá dosavadní práce i z předchozích cvičení se smaže a je třeba začít od začátku – buďte opatrní při zadávání hesla 

54 VÝKAZY PRÁCE Nyní zkontrolujeme mzdy jednotlivých zaměstnanců – výkaz práce rozklikněte pomocí šipky na řádce daného zaměstnance.

55 VÝKAZY PRÁCE Ve výkazu práce vidíme informace o odpracované době a mzdové položky – informace o odpracovaných dnech a hodinách a složky mzdy.

56 VÝKAZY PRÁCE Nyní zvolíme možnost propočítat a premier zobrazí výpočet a struktury mzdy. Je třeba ověřit (zkontrolovat) s Vaším výpočtem, zdali je vše v pořádku  Pomocí nabídky můžete přeskakovat mezi jednotlivými zaměstnanci.

57 VÝKAZY PRÁCE Pokud je chyba ve výpočtu mzdy – je třeba provést opravu na mzdové kartě zaměstnance. Pokud se přesto nedopočítáte, je možno odevzdat správný výpočet v ruce! Nyní bude následovat dvojí postup: pro ty co mají v premieru mzdy spočtené správně, pro ty, jimž se mzdy správně nespočetli a musí je zpracovat ručně; Po kontrole a propočtu výkazů opusťte tuto nabídku a vraťte se do hlavního modulu.

58 ZPRACOVÁNÍ A ZAÚČTOVÁNÍ MEZD

59 VARIANTA A – MZDY JSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Nyní zvolíme v nabídce mzdy, volbu zpracování mezd. Zobrazí se nám zpracovávané období – prosinec 2014 a přehled zaměstnanců, kteří mají výkaz práce. Dále využijeme možnost vypočítat a zaúčtovat – viz. další slide

60 VARIANTA A – MZDY JSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Nejprve zvolíme vypočítat – premier nás upozorní, že zaměstnanci již mají zpracovanou kartu (již jsme se dívali na propočet) a zeptá se, zdali jej provést znovu. Potvrdíme ano. Premier na pozadí znovu propočte mzdy 

61 VARIANTA A – MZDY JSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Nyní zvolíme zaúčtovat. Premier zobrazí návrh zaúčtování, zkontrolujeme především předkontace. Pokud je vše v pořádku, potvrdíme nabídku ve spodní části obrazovky zaúčtovat.

62 VARIANTA A – MZDY JSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Potvrdíme, že chceme provést automatické zaúčtování ANO. Měla by se objevit informace o úspěšném zaúčtování mezd 

63 VARIANTA B – MZDY NEJSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Nyní si ukážeme řešení, pokud Vaše mzdy nebyly správně spočteny. Pro ty z Vás, kteří mzdy mají již zaúčtované, tak si tuto nabídku pouze projdou a zkontrolují, ale nebudou vytvářet nové doklady.

64 VARIANTA B – MZDY NEJSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Přepneme se do modulu účetnictví, nabídka deník. Nahoře vybereme všechny řady a otevřeme řadu IMZ, která je zatím prázdné. Ti co účtovali automaticky zde již doklad mají 

65 VARIANTA B – MZDY NEJSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
Zvolíme nová (ruční tvorba nového dokladu) a běžný zápis.

66 VARIANTA B – MZDY NEJSOU V PREMIERU SPRÁVNĚ 
popis dokladu – mzdy prosinec, datum – dále sami doplníte částky a předkontace dle Vašich výpočtů, … pokud Vám nestačí uvedené řádky, je třeba doklad uložit a pokračovat.

67 PŘEHLEDY A SEStAVY

68 PŘEHLEDY A SESTAVY MEZD
Modul mzdy a personalistika, nabídka sestavy / příkazy. Období prosinec 2014, pro naši potřebu jsou relevantní: zúčtovací listina mezd, přehledy pro OSSZ, přehledy pro ZP; Ti, kteří účtovali mzdy ručně, tyto přehledy nebudou mít vytvořené.

69 PŘEHLEDY A SESTAVY MEZD
Zúčtovací a výplatní listina mezd systém nás nejprve upozorní, že se jedná o první odvod zákonného pojistného, a proto se odvede v dvojnásobné výšce – OK.

70 PŘEHLEDY A SESTAVY MEZD
Přehled pro OSSZ

71 PŘEHLEDY A SESTAVY MEZD
Přehled pro ZP nejprve musíme dvojklikem zvolit, pro kterou pojišťovnu chceme přehled zobrazit, ENTER zobrazí se seznam zaměstnanců a odvodů za zaměstnance i zaměstnavatele,

72 PŘEHLEDY A SESTAVY MEZD
Pokud klikneme na ikonu tiskárnu v horním pravém rohu, premier nám nabídne jednotlivé přehledy pro ZP Když zvolíme tisk do tiskopisu, premier vyexportuje danou sestavu…

73 konec 


Stáhnout ppt "premieR personalistika a mzdy"

Podobné prezentace


Reklamy Google