Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup a hlavní zásady pro zavedení předmětu do courseware na LF UP v Olomouci 1.Žádost o vytvoření předmětu 2.Vytvoření předmětu v coursewaru 3.Schválení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup a hlavní zásady pro zavedení předmětu do courseware na LF UP v Olomouci 1.Žádost o vytvoření předmětu 2.Vytvoření předmětu v coursewaru 3.Schválení."— Transkript prezentace:

1 Postup a hlavní zásady pro zavedení předmětu do courseware na LF UP v Olomouci 1.Žádost o vytvoření předmětu 2.Vytvoření předmětu v coursewaru 3.Schválení 4.Zveřejnění předmětu

2 I. Žádost o vytvoření předmětu  napsat coursemasterovi (alina.antosova@upol.cz) mail, ve kterém budou uvedeny rozvrhové zkratky předmětů, které chce garantující pracoviště převést do coursewarealina.antosova@upol.cz coursemaster provede načtení předmětu ze STAGu a pošle e-mail, že předmět je připraven k editaci  v případě, že předmět bude spravovat někdo jiný než učitel uvedený u daného předmětu ve STAGu, je potřeba uvést v e-mailu i předmětu i jméno pověřeného pracovníka a jeho „login“ do portálu editace předmětů je povolena pouze učitelům uvedeným ve STAGu u daného předmětu, pokud se příslušnému učiteli předmět nezobrazuje, je potřeba coursemastera upozornit na požadavek přidání učitele do STAGu, v případě, že předmět bude editovat jiný pracovník než učitel předmětu, coursemaster musí tomuto pracovníkovi přidělit práva editace, tj. dopsat „login“ do portálu. Pokud pracovník nezná svůj „login“ do portálu, může ho zjistit u správce sítě (p. Kopečný tel. 2958).

3

4 II. Vytvoření: Předměty-vývoj Po přihlášení na https://portal/upol.cz zvolit odkaz Studium a výuka a pododkaz Courseware. Zde učitel/pověřený pracovník (tj. editor) naplní obsah předmětu v části „Předměty - vývoj“ (neveřejná část coursewaru)https://portal/upol.cz Pro potřeby vytváření předmětů je zřízena část coursewaru, která je neveřejná (nemohou do ní přistupovat nepřihlášení uživatelé, ani studenti, tj. nevidí ji) a která slouží editorům jako místo pro přípravu obsahu před finálním zveřejněním. Ve vývoji se tedy nacházejí všechny čerstvě vytvořené předměty, vývoj zároveň funguje jako svého druhu „píseček“, prostor pro experimenty a pokusy s prostředím (místo kde se lze bezpečně vyzkoušet práci s coursewarem).

5

6 II. Vytvoření: Š ablony, portlety Každý předmět má svou šablonu složenou z několika portletů. Šablona určuje základní strukturu stránek předmětu, jejich viditelnosti pro uživatele, slouží editorům jako vodítko, co by stránky měly obsahovat. Některé portlety se naplňují automaticky ze STAGu (nelze je editovat), jiné je potřeba naplnit nebo jinak upravit či smazat.  Pro vstup do editačního režimu portletu musí editor použít ikonu tužtičky v pravém horním rohu portletu  Opuštění editačního režimu se provede kliknutím na odkaz Zpět v pravém horním rohu portletu (na místě, kde před tím byla ikona pro vstup do editačního režimu).  Nápověda k portletu: u portletů je možné vyvolat nápovědu kliknutím na ikonku otazníčku v pravém horním rohu portletu  Smazání portletu: stisknutím ikonky odpadkového koše v pravém horním rohu portletu Varování! Smazání portletu je nevratná akce.  Přemístění portletu: přesunutí portletu lze provést pouze v rámci stránky (nikoli mezi stránkami). Provádí se uchopením portletu za horní okraj (kurzor myši se změní) a přetažením na požadovanou pozici — na stránce se barevně zvýrazní pozice, na které je možné portlet umístit.

7

8 II. Vytvoření: Dokumenty Podklady k přednáškám, seminářům, cvičením se vkládají do portletu typu Dokumenty (Materiály k přednáškám, Podklady ke cvičení, Studijní materiály. Tento portlet umožňuje ukládat soubory libovolného typu (v názvech souborů nepoužívejte diakritiku, soubor by nebylo možné otevřít!) a nabízet je čtenářům stránek formou odkazu. Dále umožňuje vytvářet seznam odkazů na další zdroje na internetu. Portlet má 2 části, horní slouží k přidání nového nebo úpravě existujícího souboru nebo odkazu a dolní pak obsahuje seznam všech vložených souborů a odkazů. Dokumenty jsou v portletu zobrazeny v pořadí, v jakém byly přidány; pořadí dokumentů lze měnit buď pomocí šipek, které jsou u každého dokumentu v dolní části portletu zobrazeny, nebo jednoduše přetažením dokumentu na správnou pozici myší. Pro každý soubor / odkaz lze určit skupinu uživatelů, kterým bude přístupný: - veřejný, viditelnost aktuality není nijak omezena. - pro přihlášené, vidí pouze uživatelé přihlášení do portálu (studenti a zaměstnanci univerzity). - studenti předmětu, vidí pouze studenti, kteří mají předmět zapsaný. - editoři předmětu. Dále lze souborům i odkazům nastavit dobu publikace (od kdy bude dokument viditelný) a datum vypršení (expirace, do kdy bude viditelný). Kromě souborů a odkazů existuje v portletu speciální typ, oddělovač, který slouží jen a pouze pro vizuální členění dokumentů a nenese žádný obsah.

9 II. Vytvoření: Návody Pořadí dokumentů lze měnit šipkami, které se nacházejí u každého dokumentu. Nebo můžete přesunout dokumenty tažením myši.Příklad použití najdete v přiloženém videu. Videonávody, jak pracovat s textem, případně jak zavěsit dokumenty (tedy např. přednášky přístupné pouze pro studenty zapsané na daný předmět) viz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/cw_videa.html Při práci s portlety je třeba dbát jednotných pravidel jednotného vzhledu a účelovosti (lepší žádný portlet než textový s jedinou obecnou větou) více o pravidlech práce s portlety viz http://portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=559 http://portal.zcu.cz/wps/PA_Courseware/DownloadDokumentu?id=559

10

11 II. Vytvoření: Vizitka vyučujícího Portlet „Vizitka učitele“ zobrazuje následující informace:  Jméno a tituly učitele, případně pouze jméno  Fotografie (lze nahrát fotografii z počítače daného editora)  Pracoviště (fakulta a katedra, edituje správce STAGu v číselníku Seznamu osob)  Telefon (edituje každý zaměstnanec na portálu v osobních údajích  e-mail (edituje sekretářka pracoviště ve STAGu v číselníku Seznamu osob)  Konzultační hodiny  Libovolné rozšiřující informace Podrobné informace o učiteli nejsou portletem nijak dány a každý vyučující si do nich může uložit v podstatě libovolný text, od kratičké poznámky, až po komplexní text typu profesní životopis, nebo publikace. více viz http://is-stag.zcu.cz/napoveda/courseware/courseware_vizitka-ucitele.html

12

13 III. Schválení Jakmile jsou stránky předmětu editorem připraveny, zažádá editor coursemastera o převedení do ostrého provozu. Coursemaster provede kontrolu předmětu — především, jestli předmět odpovídá šabloně, jestli je rozsah obsahu odpovídající (na stránkách by se například neměly vyskytovat prázdné portlety) a jestli předmět zapadá do jednotného vzhledu. Pokud předmět nevyhovuje, předá coursemaster zpět editorovi seznam nedostatků a doporučení na jejich opravu. Pokud předmět vyhovuje, podá coursemaster žádost o převedení ze sekce „Předměty – vývoj“ do courseware a od této chvíle je viditelný celému světu.

14 IV. Zveřejnění předmětu Předmět při svém zveřejnění samozřejmě nemusí obsahovat kompletní údaje (například všechny materiály k přednáškám). Je vcelku běžné, že editoři na svých předmětech pracují v průběhu celého semestru a postupně materiály a informace doplňují. některé informace jsou veřejné komukoliv bez přihlášení, některé mohou být přístupné přihlášeným uživatelům (tj. všem studentům a zaměstnancům UP), jiné pouze studentům, kteří mají předmět zapsaný nebo neveřejné, tj. pouze přístupné editorům předmětu. pro inspiraci doporučuji nahlédnout na stránky předmětů Ústavu biologie Lékařské fakulty UP v Olomouci viz https://courseware.upol.cz/https://courseware.upol.cz/

15


Stáhnout ppt "Postup a hlavní zásady pro zavedení předmětu do courseware na LF UP v Olomouci 1.Žádost o vytvoření předmětu 2.Vytvoření předmětu v coursewaru 3.Schválení."

Podobné prezentace


Reklamy Google