Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Editace vzorů aplikace APSTR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Editace vzorů aplikace APSTR"— Transkript prezentace:

1 Editace vzorů aplikace APSTR

2 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

3 Tříúrovňový systém vzorů
Systémové vzory (distribuované online) Veřejné vzory soudu A Soukromé vzory uživatele 1 Soukromé vzory uživatele 2 Veřejné vzory soudu B Veřejné vzory soudu C Tříúrovňový systém vzorů

4 Druhy vzorů dokument rozsudek šablona poučení referát blok
Tyto vzory lze sestavit přímo ze seznamu vzorů. dokument rozsudek šablona poučení referát blok Tyto vzory se při sestavování dokumentu v seznamu nezobrazují. Druhy vzorů

5 Kde jsou vzory uloženy? Vzory jsou ukládány ve formátu *.doc.
Se vzory můžeme zacházet jako s jinými dokumenty. Můžeme je kopírovat, mazat, zálohovat či posílat em. Veřejné vzory nalezneme ve složce „O:\ApstrVSL\Vzory“ Soukromé vzory nalezneme ve složce „Apstr\Vzory“, která se nachází ve Vašich dokumentech. Kde jsou vzory uloženy?

6 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

7 Jak otevřít editor vzorů?

8 Základní nastavení vzoru

9 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

10 Stavební blok je část vzoru uložená v samostatném souboru.
Pokud na stavební blok odkážete z jiného vzoru, vloží se při sestavování jeho obsah na určené místo dokumentu. Proč používat bloky: Většina vytvářených dokumentů obsahuje shodné části (např. záhlaví). Je zbytečné tyto části vytvářet v každém vzoru znovu. Pokud následně vyvstane potřeba provedení změny, postačí pokud ji provedete jednou pro všechny dokumenty. Bloky umožňují hromadné individuální přizpůsobení sestavovaných dokumentů. Stavební bloky…

11 Priorita stavebních bloků
Systémový blok „Abc“ Soud A Soud B Veřejný blok „Abc“ Uživatel 1 Uživatel 2 Uživatel 3 Uživatel 4 Soukromý blok „Abc“ Soukromý blok „Abc“ Výsledný dokument Výsledný dokument Výsledný dokument Výsledný dokument Soukromý blok „Abc“ Veřejný blok „Abc“ Soukromý blok „Abc“ Systémový blok „Abc“ Priorita stavebních bloků

12 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

13 Formátovací znaky role v řízení a znak „+“ „ve věci žalovaného+ …“
Pokud chceme, aby se výsledný text sám přizpůsobil rodu a počtu účastníků řízení, je nutné označit slova, která mají změnit svůj tvar takto: role v řízení a znak „+“ „ve věci žalovaného+ …“ libovolné slovo a znak „*“ „žalovaný+ je* povinen* …“ libovolné skloňované slovo a číslo pádu „vyzval povinného4, aby …“ Formátovací znaky

14 Rod a počet účastníků ve vzoru
V textu vzoru je nutné: účastníky strany oprávněné a žalující uvádět v množném čísle mužského rodu („žalobci“/„oprávnění“) ostatní účastníky uvádět v jednotném čísle mužského rodu („žalovaný“/ „povinný“/ „obviněný“, „nezletilý“ atd.) pokud je v řízení pouze jedna strana (trestní a opatrovnická řízení), lze též použít slovo „účastník“. Rod a počet účastníků ve vzoru

15 Text vzoru může vypadat například takto…
„Žalobci+ se žalobou domáhali* vydání rozhodnutí, jímž by soud žalovanému+ uložil povinnost…“ „Obviněný+ svým návrhem požádal* o zahlazení odsouzení….“ „Soud vyzval účastníka4, aby ve lhůtě 7 dnů…“ Text vzoru může vypadat například takto…

16 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

17 Jednoduché údaje mají vždy jen jednu možnou hodnotu a vkládají se prostřednictvím tohoto formuláře…

18 S údaji můžete snadno pracovat…
Každý údaj je v textu vzoru reprezentován textovým kódem (např. „XSPZN“) Kód můžete do textu napsat nebo vložit ze seznamu kódů v okně editoru. S kódem můžete zacházet stejně, jako s jiným textem. V průběhu sestavování vzorů budou kódy automaticky nahrazeny příslušnými hodnotami. S údaji můžete snadno pracovat…

19 Následující kódy tedy budou nahrazeny takto:
Pokud je první písmeno kódu ve vzoru napsáno velkým písmenem, bude i hodnota, kterou kód přestavuje, vložena do textu s velkým počátečním písmenem. Následující kódy tedy budou nahrazeny takto: „xMisto“ - „v Horní Dolní“ „Xmisto“ - „V Horní Dolní“ Velká a malá písmena

20 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

21 Každý dotaz má tři základní parametry…
Název „Zdvořilostní otázka A“ Pokud bude umístěn v textu, bude nahrazen odpovědí na dotaz. Text „Jak se vede?“ Bude zobrazen uživateli při sestavování vzoru. Navrhované odpovědi „dobře“ Jednu z nich bude moci uživatel při sestavování dokumentu zvolit. „špatně“ Každý dotaz má tři základní parametry…

22 Pouze datum Odpovědí na dotaz označený tímto příznakem může být pouze datum. Pouze částka Odpovědí na dotaz označený tímto příznakem může být pouze částka. Pouze navrhované Odpovědí na dotaz označený tímto příznakem může být pouze jedna z navrhovaných odpovědí. Příznaky dotazu

23 Pole mění svůj obsah podle toho, jak uživatel na odpověděl na dotaz, na němž jsou závislá.
Na jednom dotazu může být závislý libovolný počet polí. Lze tak změnit najednou několik částí dokumentu. Pole mohou být závislá pouze na dotazech opatřených navrhovanými odpověďmi. Do textu vzoru lze vložit pouze obsah pole, aniž by do něj byla vložena odpověď na dotaz. Závislá pole

24 Dotaz: „Byla pohledávka postoupena?“ Navrhovaná odpověď 1: „Ano“ Navrhovaná odpověď 1: „Ne“ Závislé pole 1: „právnímu předchůdci žalobce+“ „žalobci+“ Závislé pole 2: Právní předchůdce žalobce+ postoupil pohledávku za žalovaným+ žalobci+. Žalovaný+ je* z titulu náhrady škody povinen* zaplatit <závislé pole 1> shora uvedenou částku. <Závislé pole 2> Žalovaná je z titulu náhrady škody povinna zaplatit právnímu předchůdci žalobce shora uvedenou částku. Právní předchůdce žalobce postoupil pohledávku za žalovanou žalobci. Žalovaná je z titulu náhrady škody povinna zaplatit žalobci shora uvedenou částku.

25 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

26 K dispozici máme 6 formulářů…
Generátor plnění umožňuje od uživatele vyžádat komplexní specifikaci libovolného plnění včetně příslušenství. Generátor osob umožňuje vyžádat specifikaci jedné nebo více osob. Generátor nákladů sestavuje výrok a odůvodnění rozhodnutí o nákladech řízení. Generátor trestů vytváří především výrok o trestu. Generátor nemovitostí do textu vloží specifikaci nemovitostí zvolených uživatelem. Generátor lhůt generuje popis běhu uživatelem definované lhůty. K dispozici máme 6 formulářů…

27 Co nás čeká… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Co nás čeká…

28 Aplikace APSTR obsahuje několik předdefinovaných kolekcí osob, jako jsou např. žalobci, žalovaní, účastníci řízení nebo také všechny osoby. Kolekce se mohou navzájem prolínat. Kromě předdefinovaných kolekcí je možné vytvářet kolekce vlastní. Pokud APSTR narazí na neznámou kolekci. Vyzve uživatele, nechť označí osoby, které do ní náleží. Kolekce osob

29 Automatická specifikace osob…
Pokud v této části formuláře zvolíte kolekci osob … …můžete touto částí formuláře vytvořit kód, který bude při sestavování dokumentu nahrazen zvolenými údaji o osobách v kolekci. Automatická specifikace osob…

30 Automatická specifikace vydaných rozhodnutí
Automatická specifikace vydaných rozhodnutí funguje stejným způsobem jako automatická specifikace osob. Vytvářet vlastní kolekce rozhodnutí však na rozdíl od kolekcí osob není možné. Automatická specifikace vydaných rozhodnutí

31 Závěrem… Úvod do systému vzorů APLIKACE APSTR
Práce se vzory (vytváření, úpravy a ukládání) Bloky Obecné zásady gramatiky Vkládání jednoduchých údajů Tvorba dotazů Formuláře Osoby a rozhodnutí Ostatní nástroje editoru Závěrem…

32 Některé další nástroje…
Příkazy Umístěním příkazu do textu můžete sčítat a odčítat částky, nebo hromadně nahradit určitá slova v textu jinými. Schránka Označený text můžete umístit do příruční schránky pro pozdější použití. Funkce umožňují do textu doplnit text pokud je splněna Vámi zadaná podmínka. Některé další nástroje…

33 Děkujeme za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Editace vzorů aplikace APSTR"

Podobné prezentace


Reklamy Google