Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOJE FIRMA JENOM KVETE, PROTO MOHU DÁVAT DĚTEM. Cílem zařízení Klokánek je : Cílem je prosazovat formu institucionální péče, která je pro zařízení Klokánek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOJE FIRMA JENOM KVETE, PROTO MOHU DÁVAT DĚTEM. Cílem zařízení Klokánek je : Cílem je prosazovat formu institucionální péče, která je pro zařízení Klokánek."— Transkript prezentace:

1 MOJE FIRMA JENOM KVETE, PROTO MOHU DÁVAT DĚTEM

2 Cílem zařízení Klokánek je : Cílem je prosazovat formu institucionální péče, která je pro zařízení Klokánek specifická - to znamená, že péče se co nejvíce přibližuje péči v rodině. Cílem je co nejvíce snížit dopady odloučení dítěte od původní rodiny. To prokazatelně snižuje riziko vzniku závažné formy citové deprivace. Řešit složitou situaci dítěte co nejrychleji tak aby byl možný návrat do původní rodiny nebo do rodiny náhradní. Zajištění dalšího osobního rozvoje dítěte v průběhu poskytování služby. Hájit práva a zájmy dítěte. Cílem Klokánku je podporovat přirozený (obyčejný) způsob života, a naplňování osobních cílů dítěte využívat jeho původní vztahovou síť a volně dostupné

3 Formy firemní spolupráce Partner projektu Partner akce Přítel dětí Firemní dobrovolnictví Pomoc zaměstnanců

4 Partner projektu V rámci zkvalitňování péče o sociální exkluzí ohrožené děti zaváníme do praxe nové projekty : Mateřský inkubátor Přístav Klokánek Preventivní programy v Klokánku Biofarma

5 Přínos přispěvateli Zlatý Partner (přispěje 50.000 Kč a výše) je zmiňován v rámci medializace projektu Zlatému Partnerovi a Stříbrnému Partnerovi (přispěje 10.000 Kč a výše) je udělen souhlas se zveřejněním loga Klokánku Brno na jeho webových stránkách Zlatý Partner, Stříbrný partner i Partner je zveřejněn na webu Klokánku Brno Zlatý Partner navíc obdrží speciální plaketu s udělením titulu Zlatý partner projektu …

6 Mateřský inkubátor Je určen pro nezletilé matky s dětmi, které nejsou schopny se o své dítě plnohodnotně postarat V Klokánku získají možnost starat se o své dítě, získávat mateřské dovednosti, učí se hospodařit s penězi, vyřizují si úřední záležitosti To vše za supervize opatrovatelky

7 Přístav Klokánek Projekt práce s rodiči dětí z Klokánku, kterým budeme pomáhat vytvořit si podmínky k tomu, aby si mohli vzít děti zpět do své péče (hledání vhodného bydlení, pomoc s fungováním domácnosti, vyřizování záležitostí na úřadech apod.)

8 Preventivní programy v brněnském Klokánku Tento projekt vytváří podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte přímo v Klokánku a je nadstavbou činností, které musíme dětem v rámci sociální rehabilitace poskytovat Primární i sekundární prevence sociálně – patologických jevů u dětí a mládeže Terapeutická práce s dětmi (canisterapie, hippoterapie, muzikoterapie, arteterapie)

9 Biofarma Vytvoření pracovních míst pro rodiče dětí z Klokánku Terapeutická práce s dětmi prostřednictvím jejich činností se zvířaty Dotování sociálně slabých rodin formou produktů biofarmy

10 Partner akce Klokánek Brno pořádá různé kulturní i sportovní akce (festival, charitativní koncert, ples, běh pro zdraví apod.), jejichž výdělek slouží k pokrytí provozních nákladů Klokánku a výše zmíněných projektů

11 Přínos přispěvateli Partneři akce jsou zmiňováni jak na propagačních materiálech, tak na akci samé Význační partneři získávají čestné vstupenky Partneři akce jsou zmiňováni na webu Klokánku Brno

12 Přítel dětí Tento dar je určen primárně na zajištění materiálního vybavení pro naše děti. Dar je finanční nebo věcný Finanční dar je po vyčerpání vyúčtován poskytovateli

13 Přínos poskytovateli Poskytovatelé jsou zmiňováni na webu Klokánku Brno Dar je určen na konkrétní vybavení Jako věcný dar jsou vítány i „loňské modely“

14 Firemní dobrovolnictví Firemní dobrovolnictví se dostává v posledních letech do popředí zájmu mnoha firem, protože je možností, jak utužit vztahy v pracovním kolektivu a zároveň přispět dobré věci Z různých forem firemního dobrovolnictví vítáme zejména zajištění akcí pro děti – uspořádání jednodenních tematických výletů, umožnění prohlídky ZOO, sportovních či kulturních událostí, zábavních parků apod.

15 Přínos poskytovateli Veškeré náklady jsou zahrnuty v účetnictví poskytovatele Sociálně přínosná a přitom levná forma firemního teambuildingu

16 Pomoc zaměstnanců Motivace zaměstnanců firmy k materiální i finanční pomoci Klokánku Brno

17 Přínos poskytovateli Utužení pracovního kolektivu společným zájmem, který se liší od cíle pracovního Minimální náklady na pomoc


Stáhnout ppt "MOJE FIRMA JENOM KVETE, PROTO MOHU DÁVAT DĚTEM. Cílem zařízení Klokánek je : Cílem je prosazovat formu institucionální péče, která je pro zařízení Klokánek."

Podobné prezentace


Reklamy Google