Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Komíny (STA44) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Komíny (STA44) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil."— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Komíny (STA44) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

2 KOMÍNY: KOMÍN A JEHO ČÁSTI

3 KOMÍN A JEHO ČÁSTI 1 3 1 SCHIEDEL: Komín a jeho části: http://www.schiedel.cz/cz/komin-a-jeho-castihttp://www.schiedel.cz/cz/komin-a-jeho-casti Obrázek 1: http://www.schiedel.cz/img/_/pk- komin-a-jeho- casti/p_komin_schema_01.gif

4 KOMÍNY: KOMÍNY A KOUŘOVODY – NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV

5 KOMÍNY A KOUŘOVODY 5 »Termíny a definice 1 (výběr)  spalinová cesta - dutina určená k odvodu spalin do volného ovzduší  komín - jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy  jednovrstvý komín - komín, jehož konstrukci tvoří komínová vložka (stěna)  vícevrstvý komín - komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a alespoň jedné další vrstvy  komín s přirozeným tahem - komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky nižší, než vně  komín s umělým tahem - komín, v jehož průduchu se během provozu spotřebiče vytváří podtlak působením ventilátoru v ústí komína  přetlakový komín - komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky vyšší, než vně 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

6 KOMÍNY A KOUŘOVODY 6 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i »Termíny a definice 1 (výběr)  samostatný komín - komín, do jehož komínového průduchu je připojen pouze jeden spotřebič  společný komín - komín, do jehož komínového průduchu je připojeno více spotřebičů z jednoho podlaží nebo z více podlaží nad sebou Obrázek 2: Komíny podle počtu připojovaných spotřebičů paliv http://vytapeni.tzb- info.cz/docu/clanky/0071/007150o1.gif Legenda: a) Samostatné komíny b) Společné komíny pro jedno podlaží c) Společné komíny pro více podlaží 1

7 KOMÍNY A KOUŘOVODY 7 »Termíny a definice 1 (výběr)  komínový průduch - dutina v komínové vložce (nebo dutina ohraničená stěnou komínového průduchu) určená k odvodu spalin do volného ovzduší  samostatný komínový průduch - komínový průduch samostatného komína  společný komínový průduch - komínový průduch společného komína pro jedno podlaží  větrací průduch - průduch určený k větrání (například k větrání prostoru kotelny)  komínový plášť - vnější část konstrukce komína, která přichází do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či opláštěním 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

8 KOMÍNY A KOUŘOVODY 8 »Termíny a definice 1 (výběr)  účinná výška komínového průduchu - rozdíl výšek mezi osou sopouchu a ústím komína tím komína  účinná výška kouřovodu - rozdíl výšek mezi vodorovnou osou spalinového hrdla spotřebiče a osou sopouchu komína; v případě spalinové hrdla se svislou osou je to rozdíl výšek mezi horní hranou spalinového hrdla a osou sopouchu  neúčinná výška komínového průduchu - rozdíl výšek mezi osou sopouchu a půdicí komínového průduchu 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

9 KOMÍNY A KOUŘOVODY 9 »Termíny a definice 1 (výběr)  ústí komína - místo, ve kterém spaliny opouštějí komínový průduch, popř. průduch komínového nástavce a vstupují do volného ovzduší  komínová hlava - nejvýše položená ukončující část konstrukce komína  krycí deska - konstrukční díl nebo staveništní prefabrikát, který slouží k ochraně komínové hlavy před povětrnostními podmínkami a účinky spalin  komínová hlavice - pevná nebo otočná nástavba nad ústím komína, která usměrňuje proudění spalin, snižuje negativní účinek větru na ústí komína a omezuje pronikání deště do komínového průduchu  půdice - nejnižší místo komínového průduchu, společného sběrače, otvorů (vybíracího, vymetacího, čisticího, kontrolního a sopouchu) a komínového pláště 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

10 KOMÍNY A KOUŘOVODY 10 »Termíny a definice 1 (výběr)  kondenzátní jímka - konstrukční díl kouřovodu nebo komínového průduchu sloužící pro sběr a odvod kondenzátu nebo srážkové vody ze spalinové cesty  sopouch - konstrukční díl komína, do kterého je připojen kouřovod. Zpravidla je vytvořen tvarovkou ve formě T-kusu; u spalinových cest spotřebičů na plynná paliva v tlakové třídě P a H to může být i patní koleno.  kontrolní otvor - konstrukční díl kouřovodu nebo komína, umožňující jejich kontrolu a čištění  měřicí otvor - konstrukční díl kouřovodu nebo komína sloužící pro možnost odběru plynných vzorků spalin; vstup pro sondu měřicího přístroje  přerušovač tahu - zařízení umístěné za spalovací proces spotřebiče, které zajišťuje udržení kvality spalování ve stanoveném limitu a udržuje stabilní spalování bez působení přetlaku nebo podtlaku 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

11 KOMÍNY A KOUŘOVODY 11 »Termíny a definice 1 (výběr)  kouřovod - konstrukční díl nebo díly určené pro spojení mezi spalinovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem  samostatný kouřovod - kouřovod, do jehož průduchu je připojen pouze jeden spotřebič  společný kouřovod - kouřovod, do jehož průduchu je připojeno více spotřebičů paliv  svislý kouřovod s funkcí komína - kouřovod osazený na spalinovém hrdle spotřebiče (se svislou osou) určený k přímému odvodu spalin do volného ovzduší nad střechou budovy 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

12 KOMÍNY A KOUŘOVODY 12 »Termíny a definice 1 (výběr)  přirozený komínový tah - podtlak v sopouchu komínového průduchu vytvořený z účinné výšky komínového průduchu a rozdílu hustoty vzduchu a spalin  umělý komínový tah - podtlak v sopouchu uměle vytvořený zařízením na nucený odtah spalin, např. ventilátorem v ústí komínového průduchu  uzavřený spotřebič - (v provedení C) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze vzduchového průduchu; spaliny jsou odváděny do volného ovzduší  otevřený spotřebič - (v provedení B) spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z prostoru, v němž je umístěn, a spaliny jsou odváděny do volného ovzduší  spalinové hrdlo - součást spotřebiče určená k jeho připojení na kouřovod 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

13 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 13 Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu komínu má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. 1 U šikmé střechy (střecha se sklonem od vodorovné roviny větším než 20°) musí mít komín s přirozeným tahem ústí nejméně 650 mm nad hřebenem, popř. větrným úhlem (10°). 1 Obrázek 3: Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o4.gif 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

14 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 14 Šikmé střechy Jestliže jsou ve střešní rovině šikmé střechy umístěna okna vikýřů obytných místností, musí být výška ústí komína nad nejvyšším bodem okna nejméně 1 000 mm, u oken ve vzdálenosti rovné nebo menší než 1 500 mm. U střešních oken je oblast, kde nesmí být umístěn komín vymezená plochou 1 000 mm do stran, 2 000 mm pod oknem a 1 000 mm nad oknem obrázek 4. Výška komínů musí být nejméně 1 000 mm nad rovinou střechy přitom musí být ale dodrženy výšky podle obrázku 3. 1 Obrázek 4: Výška komína u střešních oken a vikýřů 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o5.gif 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

15 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 15 Šikmé střechy U přetlakových a vysokopřetlakových komínů s přetlakem v ústí komína větším než 25 Pa může být výška vyústění nad rovinou střechy snížena až na 500 mm (viz obrázek 5) přitom je nutno zohlednit pravděpodobnou výšku sněhové pokrývky. 1 Obrázek 5: Výška přetlakového komína od roviny střechy 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o6.gif 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

16 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 16 Ploché střechy Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí komína s přirozeným tahem ve výšce nejméně 1 000 mm (obrázek 6). U přetlakových a vysokopřetlakových komínů může být tato výška snížena na 500 mm (při zohlednění výšky sněhové pokrývky). 1 Obrázek 6: Výška komína nad plochou střechou 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o7.gifhttp://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007150o7.gif 1 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

17 VYÚSTĚNÍ KOMÍNA 17 Kouřovod s funkcí komína V technicky odůvodněných případech (např. spotřebič situovaný v nejvyšším podlaží, kde by při odvodu spalin kouřovodem a komínem byla účinná výška komína s ohledem na tlakové ztráty nedostatečná) může být spalinová cesta provedena jako svislý kouřovod s funkcí komína. Svislý kouřovod s funkcí komína lze použít pouze u spotřebičů, které mají spalinové hrdlo se svislou osou (obrázek 7). 1 Obrázek 7: Příklad odvodu spalin svislým kouřovodem s funkcí komína 1 http://vytapeni.tzb- info.cz/docu/clanky/0071/007150o7.gif 1http://vytapeni.tzb- info.cz/docu/clanky/0071/007150o7.gif Legenda: 1 Komínová hlavice; 2 Přerušovač tahu a) Otevřený spotřebič s atmosférickým hořákem, přerušovač tahu za spotřebičem b) Otevřený spotřebič s atmosférickým hořákem, přerušovač tahu nad spotřebičem c) Uzavřený spotřebič s atmosférickým hořákem 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – I: 14.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i.http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7150-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-i

18 PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV 18 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – II: 21.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-iihttp://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-ii Příklad instalace plynových spotřebičů v provedení B ve více podlažích nad sebou je uveden na obrázku 8. 1 Obrázek 8: Příklad společného komína s přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení B 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o1.jpg 1http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o1.jpg Legenda: 1 Ústí komínového průduchu; 2 Kontrolní otvor v půdním prostoru; 3 Kouřovod; 4 Elektronická spalinová klapka; 5 Komínový plášť; 6 Komínový průduch; 7 Přerušovač tahu; 8 Spotřebič v provedení B; 9 Kontrolní otvor nad půdicí; 10 Kondenzátní jímka; 11 Půdice komínového průduchu 1 Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než je dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče. 1 Do společného komína pro více podlaží se mohou připojit otevřené plynové spotřebiče s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu do jmenovitého výkonu nejvýše 25 kW. Spotřebiče musí mít pojistku proti zpětnému toku spalin. 1

19 PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV 19 Obrázek 9: Příklad společného komína s přirozeným tahem a paralelním uspořádáním společného vzduchového průduchu pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení C 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o2.jpg 1http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o2.jpg Příklad společného komína s přirozeným tahem a paralelním uspořádáním společného vzduchového průduchu pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení C 1 Do společného komína může být připojeno nejvýše 10 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 4 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče. 1 Do společného komína s přirozeným tahem, sloužícího pro více podlaží, se mohou připojit uzavřené plynové spotřebiče do jmenovitého výkonu nejvýše 30 kW. 1 Legenda: 1 Odvod spalin v ústí průduchu; 2 Uzavřený spotřebič v provedení C; 3 Společný vzduchový průduch; 4 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 5 Komínový průduch; 6 Otvor pro tlakové vyrovnání; 7 Kontrolní otvor; 8 Přívod vzduchu do vzduchového průduchu 1 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – II: 21.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-iihttp://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-ii

20 PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ PALIV 20 Obrázek 10: Příklad společného přetlakového komína pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva v provedení C, se soustředným uspořádáním odvodu spalin a přívodu vzduchu 1 http://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o3.jpghttp://vytapeni.tzb-info.cz/docu/clanky/0071/007168o3.jpg 1 Společné přetlakové komíny pro více podlaží 1 Do společného přetlakového komína pro více podlaží se mohou připojit uzavřené spotřebiče na plynné palivo do jmenovitého výkonu nejvýše 30 KW. 1 Do společného komína může být připojeno nejvýše 5 spotřebičů v podlažích nad sebou tak, že v jednom podlaží mohou být připojeny nejvýše 2 spotřebiče. Největší jmenovitý výkon spotřebiče nesmí být větší, než dvojnásobek jmenovitého výkonu nejmenšího připojeného spotřebiče. 1 Legenda: 1 Odvod spalin ústím komína; 2 Přívod vzduchu; 3 Vzduchové potrubí kouřovodu; 4 Kouřovod; 5 Uzavřený spotřebič v provedení C; 6 Sopouch; 7 Kouřovod se soustředným přívodem vzduchu; 8 Komínový průduch; 9 Vzduchový průduch; 10 Otvor pro tlakové vyrovnání; 11 Kontrolní otvor; 12 Kondenzátní jímka; 13 Kondenzátní potrubí; 14 Nádobka na kondenzát 1 1 ING. BUCHTA Jiří, CSc. TZB-info. Nová ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv – II: 21.2.2011. http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-iihttp://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7168-nova-csn-73-4201-kominy-a-kourovody-navrhovani-provadeni-a- pripojovani-spotrebicu-paliv-ii

21 POLOHA KOMÍNŮ 21 1 SCHIEDEL. Projektování komínů - Poloha komínů: http://www.schiedel.cz/cz/poloha-kominuhttp://www.schiedel.cz/cz/poloha-kominu Správná poloha V zásadě by se měla poloha komína v budovách nebo u budov navrhovat tak, aby vyústění komína leželo v blízkosti hřebene střechy. 1 Obrázek 11: Optimální poloha 1 http://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha-kominu/umisteni_1r.jpghttp://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha-kominu/umisteni_1r.jpg 1

22 POLOHA KOMÍNŮ 22 1 SCHIEDEL. Projektování komínů - Poloha komínů: http://www.schiedel.cz/cz/poloha-kominuhttp://www.schiedel.cz/cz/poloha-kominu Obrázek 12: Nevýhodné řešení: statika, tepelné ztráty přístup 1 http://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha- kominu/debaacd7e9.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha- kominu/debaacd7e9.jpg Výhody vyústění komína u hřebene Umístění komína v blízkosti hřebene má stavebně-technické i funkčně-technické přednosti. Část komína, vyčnívající nad střechu, je vystavená velkým namáháním od větru, mrazu a dalších povětrnostních vlivů. S menší výškou nad střechou je také menší namáhání a odpadnou také náklady na statické zabezpečení. Menší výška nadstřešní části komína má vliv na lepší funkci komína. Je to tím, že je ochlazována menší plocha komína. 1 Obrázek 13: Nevýhodné řešení: statika, tepelné ztráty přístup 1 http://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha- kominu/df44721e58.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-poloha- kominu/df44721e58.jpg

23 KOMÍNOVÉ HLAVY 23 1 SCHIEDEL. Projektování komínů – Komínové hlavy: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavyhttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavy Komínová hlava - ochrana ústí komína proti vlivům počasí Komínová hlava v nadstřešní části musí odolávat vlivům povětrnosti. Dnes se používají v nadstřešních částech komínů Schiedel jak klasické obezdívky, tak opláštění pomocí prefabrikovaných dílců příp. skládané komínové hlavy UNI-Final. 1 "Povrchy komínů musí, pokud hraničí s venkovním prostorem, být vyrobeny z mrazuvzdorných stavebních materiálů se schopností pohlcovat vodu ne více než 20 hmotnostních procent nebo být chráněny proti pronikání srážek, např. omítkou dle DIN 18550, opláštěním nebo obložením„ 1 Obložení komína musí spolehlivě chránit komín před dešťovou vodou, ale současně musí být difúzně propustné, aby vodní pára difundující z komína mohla proudit ven a nekondenzovala na studené vnitřní stěně obložení. Proto je účelné, odvětrávat obklad zezadu, tzn. mezi komínem a obkladem pamatovat na vzduchovou štěrbinu cca 3 cm, aby mohla být vodní pára spolehlivě odváděna. 1

24 KOMÍNOVÉ HLAVY 24 1 SCHIEDEL. Projektování komínů – Komínové hlavy: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavyhttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavy Schéma komína s prefabrikovanou hlavou z vláknitého betonu s izolací 1 Obrázek 14: http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy1.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy1.gif Obrázek 15: http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy2.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy2.gif

25 KOMÍNOVÉ HLAVY 25 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Komínové pláště:: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-plastehttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-plaste Prefabrikovaný plášť 1 Prefabrikovaný komínový plášť je výrobek z vláknitého betonu, který vedle estetické funkce zajišťuje potřebnou ochranu nadstřešní části proti působení povětrnosti. Při jeho použití odpadá nutnost osazovat jak krakorcovou, tak krycí desku a hlavně oproti zdlouhavému a pracnému obezdívání se plášť jednoduše nasadí shora na komín. Komínový plášť nerozšiřuje těleso při průchodu střechou a navíc umožňuje provést přídavné zateplení nadstřešní části vložením izolační rohože do prostoru mezi plášť a komínovou tvárnici. Obrázek 16: http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/kominove_plaste_schiedel_03.jpg 1 http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/kominove_plaste_schiedel_03.jpg

26 KOMÍNOVÉ HLAVY 26 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Komínové pláště:: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-plastehttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-plaste Prefabrikovaný plášť Obrázek 17: Struktura omítková http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/plast_p_01.jpg 1 http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/plast_p_01.jpg »Přednosti: 1  dokonalý vzhled  rychlá montáž  požární odolnost  vysoká odolnost  mrazuvzdornost  výška od 75 do 250 cm  včetně krycí desky  povrch beze spár Obrázek 18: Struktura cihlová http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/plast_z_01.jpg 1 http://www.schiedel.cz/img/_/kominove- plaste/plast_z_01.jpg

27 KOMÍNOVÉ HLAVY 27 1 SCHIEDEL. Projektování komínů – Komínové hlavy: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavyhttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavy Zděné komínové hlavy - vysoké nároky na kvalitní provedení 1 Obrázek 19: http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy4.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy4.gif Obrázek 20: http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy3.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/pk-kominove- hlavy/p_komhlavy3.gif Ochrana komínové hlavy obezdívkou, zhotovenou z pohledového zdiva, klade vysoké nároky na materiál a zvláště na řemeslné provedení a technologickou kázeň. 1

28 KOMÍNOVÉ HLAVY 28 1 SCHIEDEL. Projektování komínů – Komínové hlavy: http://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavyhttp://www.schiedel.cz/cz/kominove-hlavy Tepelná izolace komínové hlavy 1 Na studených půdách a venku je komín vystaven nízkým okolním teplotám. Spaliny se oproti výstupní teplotě ze spotřebiče znatelně ochladí. V této oblasti na zvláštním významu nabývá tepelná izolace. Teplota spalin pravidelně pod rosným bodem 1 Také komíny odolné proti vlhkosti, které mají uvnitř své konstrukce tepelnou izolaci, se doporučuje (dle DIN je nutné) na vnější straně tepelně izolovat od studených půd a venkovního prostoru, pokud je předpoklad, že v komíně budou mít spaliny pravidelně teploty pod rosným bodem spalin. Zpravidla je to tehdy, je-li teplota spalin na výstupu z kotle nižší než 80° C. Tepelná izolace 3 - 5 cm 1 Tloušťka tepelné izolace v oblasti střechy nebo nad střechou by měla být 3 až 5 cm. Nad střechou se musí u těsného obložení vytvořit mezera 2 cm pro odvětrání mezi izolační vrstvou a obložením. Pod střechou může být izolační vrstva pokryta stavebními hmotami, propouštějícími vodní páry, s nízkým difúzním odporem. Izolační hmoty z nehořlavých materiálů 1 Jako izolační hmoty pro komíny se smí používat pouze nehořlavé stavební hmoty, jako např. desky z minerálních nebo skelných vláken.

29 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU 29 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu : http://www.schiedel.cz/cz/kominy-pro-novou-vystavbuhttp://www.schiedel.cz/cz/kominy-pro-novou-vystavbu SCHIEDEL ABSOLUTSCHIEDEL UNI*** PLUS SCHIEDEL STABILSCHIEDEL MULTI Obrázek 21: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_absolut_tvarnice.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_absolut_tvarnice.jpg Obrázek 22: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_uni.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_uni.jpg Obrázek 23: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/stabil.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/stabil.jpg Obrázek 24: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/cb18e3e6d5.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/cb18e3e6d5.jpg

30 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL ABSOLUT 30 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - Schiedel Absolut : http://www.schiedel.cz/cz/kratka-charakteristikahttp://www.schiedel.cz/cz/kratka-charakteristika 2 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - Schiedel Absolut : http://www.schiedel.cz/cz/funkce-systemuhttp://www.schiedel.cz/cz/funkce-systemu Charakteristika 1 Schiedel ABSOLUT je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací v komínové tvárnici a tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, vhodný pro odvádění spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Je mimořádně vhodný i pro odvod spalin v podtlaku od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů, Ø12 a 14 cm také od spotřebičů nezávislých na přívodu vzduchu z místnosti. 1 Funkce systému 2 - je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv - pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B) - pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu - nově řeší systémové připojení na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů na pevná paliva Obrázek 21: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_absolut_tvarnice.jpghttp://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_absolut_tvarnice.jpg

31 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL ABSOLUT 31 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - Schiedel Absolut : http://www.schiedel.cz/cz/schemahttp://www.schiedel.cz/cz/schema Schéma 1 Typické použití komínového systému Schiedel Absolut v rodinném domě: dvouprůduchový komín s víceúčelovou šachtou. 1 Komín pro hlavní vytápění Komínový průduch průměru 12 nebo 14 cm pro připojení plynového spotřebiče, který slouží pro hlavní vytápění objektu a přípravu TUV 1 Komín pro přechodné období Komínový průduch průměru 16 nebo 18 (20) cm pro připojení krbových kamen nebo krbu. 1 Víceúčelová šachta Je součástí komínového tělesa, může být využita například pro přívod spalovacího vzduchu, odvětrání nebo jako šachta pro nejrůznější svislé vedení. 1 Obrázek 25: http://www.schiedel.cz/img/_/sa- schema/schema_kominu_absolut.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sa- schema/schema_kominu_absolut.jpg

32 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL ABSOLUT 32 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - Schiedel Absolut : http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-absolut-novy-uzitekhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-absolut-novy-uzitek Obrázek 26 : http://www.schiedel.cz/img/_/sa- vlastnosti/duronic_schema.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sa- vlastnosti/duronic_schema.jpg »Vlastnosti: 1  sendvičová, tepelně izolovaná tvárnice  tenkostěnná, isostaticky lisovaná, keramická vložka  tepelně izolovaná šachta  nové tepelně izolační prvky

33 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL UNI***PLUS 33 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – UNI***PlUS: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-charakteristikahttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-charakteristika 2 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – UNI***PLUS: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-funkce-systemuhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-funkce-systemu Charakteristika 1 Komínový systém UNI*** PLUS je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním. Je vhodný pro připojení spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Jedná se o komín odolný vůči vlhkosti a může být proto v kombinaci s běžnými spotřebiči paliv plánovitě provozován v mokrém provozním režimu. Je určen pro podtlakový provoz. Konstrukčně je složen z komínové tvárnice, izolační rohože a keramické vložky typ UNI***.. 1 Funkce systému 2 - je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv - pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B) - komínový systém odolný při vyhoření - komínový systém odolný vůči vlhkosti Obrázek 22: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_uni.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/komin_uni.jpg

34 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL UNI***PLUS 34 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - UNI***PlUS: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-schemahttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-schema Schéma 1 Schéma - řez komínovým systémem UNI*** PLUS s nadstřešní částí řešenou pomocí prefabrikovaného komínového pláště z vláknitého betonu s cihlovou strukturou. 1 Obrázek 27: http://www.schiedel.cz/img/_/sup- schema/komin_uni_schema.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sup- schema/komin_uni_schema.jpg

35 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL UNI***PLUS 35 Obrázek 28 : http://www.schiedel.cz/img/_/sup- konstrukcni-reseni/20b551a2b1.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sup- konstrukcni-reseni/20b551a2b1.jpg »Konstrukční řešení: 1  Schiedel UNI*** PLUS je třísložkový komínový systém odolný vůči vlhkosti s tepelnou izolací z minerálně vláknitých rohoží a s vnitřní keramickou vložkou kvality UNI***. 1  Dodává se v průměrech 14 až 40 cm, v jednoprůduchovém nebo v průměrech 14 až 20 cm také ve dvouprůduchovém provedení včetně varianty s víceúčelovou šachtou. 1  Komínová tvárnice je vyrobena z lehčeného betonu. Minimální pevnost v tlaku je 4 MPa. Výška tvárnice 33 cm. Komínová tvárnice tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí být svazována (musí být oddilatována) s ostatními konstrukcemi stavby (stropy, stěny, příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností. 1  U systému UNI*** PLUS se používají keramické vložky v základním rozměru 33 cm. Vložky jsou opatřeny zámkovými spoji, proto je nelze krátit. Spojují se spárovací hmotou Rapid, u větších průměrů také suchou spárovací směsí, která se před zpracováním mísí s vodou ve stanoveném poměru. 1 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu - UNI***PlUS: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-konstrukcni-resenihttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-plus-konstrukcni-reseni

36 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL STABIL 36 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel STABIL: http://www.schiedel.cz/cz/stabilplus-charakteristikahttp://www.schiedel.cz/cz/stabilplus-charakteristika 2 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel STABIL: http://www.schiedel.cz/cz/stabilplus-funkce-systemuhttp://www.schiedel.cz/cz/stabilplus-funkce-systemu Charakteristika 1 Komínový systém STABIL je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním. Je vhodný zejména pro připojení spotřebičů na pevná paliva. Konstrukčně je složen z komínové tvárnice, izolační rohože a keramické vložky typ S. 1 Funkce systému 2 - systém STABIL je určen pro odvod spalin od spotřebičů na všechny druhy paliv, přednostně pro domovní spotřebiče na pevná paliva - pro spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti (typu B) - komínový systém odolný při vyhoření - komínový systém odolný vůči vlhkosti Obrázek 23: http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/stabil.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/kominy-nova- vystavba/stabil.jpg

37 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 37 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-charakteristikahttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-charakteristika 2 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-funkce-systemuhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-funkce-systemu Charakteristika 1 Jedná se o speciální dvousložkový komínový systém, s tenkostěnnou keramickou vnitřní vložkou, určený pro odvod spalin od více uzavřených plynových spotřebičů. Vzduch pro spalování je přiváděn šachtou, tvořenou komínovou tvárnicí a šamotovou vložkou, kterou jsou odváděny spaliny. 1 Funkce systému 2 - je určen pro odvod spalin od spotřebičů s teplotou spalin do 160°C - pro nezávislé spotřebiče (typu C) v energeticky úsporném protiproudém provozu - pro připojení až 10 uzavřených spotřebičů Obrázek 29: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-fce- systemu/60cc8220b6.jpg 2http://www.schiedel.cz/img/_/sm-fce- systemu/60cc8220b6.jpg

38 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 38 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-schemahttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-schema Obrázek 30: http://www.schiedel.cz/img/_/sm- schema/0a9aeac9f6.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm- schema/0a9aeac9f6.jpg Schéma 1 Úspora místa v dispozici Jeden komínový systém až pro deset uzavřených spotřebičů šetří místo v dispozici domu. V jednom podlaží lze připojit až 4 spotřebiče. 1 Úspory energie Systém pracuje v kombinaci s uzavřeným spotřebičem, přiváděný vzduch je na vnějším profilovaném povrchu vložky předehříván. Tento tzv. protiproudý provoz zvyšuje podobně jako u systému ABSOLUT účinnost otopné soustavy. 1

39 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 39 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovoduhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovodu Obrázek 31: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_kameny.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_kameny.gif Napojení kouřovodu 1 Spotřebiče se připojují ke komínům dvouplášťovými soustřednými kouřovody. Ty se propojují s komínem přes speciální připojovací šamotové kameny tzv. napojovací díly. 1 Na jednom komíně může být připojeno max. 10 spotřebičů. Počet připojení je variabilní, závislý na konkrétním návrhu komína, který se odvíjí od světlého průřezu a účinné výšky komína, jmenovitého tepelného výkonu jednotlivých spotřebičů atd. 1 Obrázek 32: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_pripojeni.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_pripojeni.gif

40 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 40 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovoduhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovodu Obrázek 33: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_detailp1.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_detailp1.gif Napojení kouřovodu 1 Poloha spotřebiče Při stanovení polohy spotřebiče je nutné dát pozor na polohu spalinového hrdla kotle. Ta se u jednotlivých výrobců liší, a to nejen podle typu (stacionární či závěsný). Poloha spotřebiče by měla být vůči komínu taková, aby budoucí kouřovod byl pokud možno nejpřímější. V projektu je nutné určit výšku připojení spotřebiče! Délka kouřovodu by neměla překročit 1,40 m. 1 Obrázek 34: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_detailp2.gif 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr- napojeni-kourovodu/komin_multi_detailp2.gif Detail připojení jednoho spotřebičeDetail připojení dvou spotřebičů

41 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 41 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovoduhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovodu Napojení kouřovodu 1 Zavěšení spotřebiče na komín Spotřebič nesmí být připevněn (zavěšen) přímo na stěnu komína Multi, z důvodu případného porušení uzavřenosti systému a také eventuelně z důvodu únosnosti (u spotřebičů s vyšší hmotností). Proto je v těchto případech třeba provést dostatečně únosnou obezdívku komína nebo provést nosný rám, na který se pak spotřebič zavěsí. 1 V jednom podlaží lze připojit na průduch komína Multi až 4 spotřebiče. Připojení by mělo být provedeno nejlépe z různých stran komína. 1 Kouřovody jednotlivých spotřebičů musí být od sebe výškově odsazeny. Minimální výškový rozdíl v ose kouřovodů musí být 60 cm - při napojení spotřebičů z protilehlých stran komína, a 30 cm - v ostatních případech. 1

42 KOMÍNY PRO NOVOSTAVBU – SCHIEDEL MULTI 42 1 SCHIEDEL. Komíny pro novostavbu – Schiedel MULTI: http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovoduhttp://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi-napojeni-kourovodu Obrázek 35: http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr-napojeni-kourovodu/komin_multi_2pripojeni.jpg 1http://www.schiedel.cz/img/_/sm-kr-napojeni-kourovodu/komin_multi_2pripojeni.jpg Napojení kouřovodu 1 Schéma dvou kotlů v jednom podlaží

43 PROJEKTOVÁNÍ KOMÍNŮ 43 1 SCHIEDEL. Projektování komínů – Počet komínů v budově: http://www.schiedel.cz/cz/pocet-kominu-v-budovehttp://www.schiedel.cz/cz/pocet-kominu-v-budove Počet komínů v budově 1 Možnost individuálního vytápění V každém novém domě, zejména v bytovém domě, by se mělo vždy naplánovat a také vybudovat více komínů. Obyvatelům jednotlivých bytů je tím dána možnost vedle zdroje ústředního vytápění použít zdroj individuální, např. vedle plynového kotle pro ústřední vytápění také kachlová nebo krbová kamna. To umožňuje vytápění bytů dalším spotřebičem, s jiným topným médiem, např. při výpadku ústředního zdroje tepla z důvodu poruchy, nedostatku paliv, poruchách na ústředním topení samotném, výpadku proudu nebo poruše napájecí sítě apod. Při projektování rodinných domků pro jednu nebo dvě rodiny by se zvláště nemělo zapomínat na návrh více komínů, a tím i eventuelních alternativ. Technické řešení není tak složité jako u bytových domů a rozhodně se vyplatí. K topení běžnými médii (olejem, plynem či elektřinou) je tak možné navrhovat alternativní možnost vytápění pevnými palivy a stavebně je realizovat např. dvouprůduchovými tvárnicemi. 1

44 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA – KOMÍN A JEHO ČÁSTI 44 Obrázek 36: Foto autor Obrázek 37: Foto autor Komín Založení komína Odvod kondenzátu a větrací mřížka Vybírací (kontrolní) otvor s dvířky

45 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA – KOMÍN A JEHO ČÁSTI 45 Obrázek 36: Foto autor Obrázek 38: Foto autor Komín Založení komína Rám s dvířky pro vybírací (kontrolní otvor)

46 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA – KOMÍN A JEHO ČÁSTI 46 Obrázek 36: Foto autor Obrázek 39: Foto autor Komín Místo připojení spotřebiče Kouřovod

47 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA – KOMÍN A JEHO ČÁSTI 47 Obrázek 36: Foto autor Obrázek 40: Foto autor Komín Místo připojení spotřebiče Čelní deska – napojení kouřovodu

48 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA – KOMÍN A JEHO ČÁSTI 48 Obrázek 36: Foto autor Obrázek 41: Foto autor Komín Úprava komína nad střechou Krycí deska Krákorcová deska Místo pro obezdívku nebo prefabrikovaný dílec

49 Komíny nám slouží k odvodu spalin mimo budovu, čímž nám zlepšují klima v budově. Umístění a výška komínu se volí tak, aby odvod spalin neznečišťoval přímo okolní prostředí. Správným návrhem komínu zabezpečíme dobrý tah spalin. Dobrým tahem komína dochází k dokonalému spalování paliv a zamezení vzniku nadměrných škodlivých látek ve spalinách. Tělesa komínů jsou vyrobena s recyklovatelných materiálů. Problematika životního prostředí Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Komíny (STA44) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil."

Podobné prezentace


Reklamy Google