Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká lékařská komora 2014 Zpráva o činnosti XXVIII. sjezd ČLK 22. – 23. 11. 2014 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká lékařská komora 2014 Zpráva o činnosti XXVIII. sjezd ČLK 22. – 23. 11. 2014 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK."— Transkript prezentace:

1 Česká lékařská komora 2014 Zpráva o činnosti XXVIII. sjezd ČLK 22. – 23. 11. 2014 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

2 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 22 Představenstvo a porady předsedů OS ČLK 10x zasedání představenstva 8x v Praze 1x v Humpolci 1x ve Skalském Dvoře 5x porada předsedů OS ČLK 4x v Praze 1x v Humpolci 18.3.2014 na funkci rezignoval MUDr. Karel Moravec, který se dlouhodobě práce představenstva neúčastnil. Kooptován náhradník za Karlovarský kraj MUDr. Josef Trnka.

3 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Představenstvo ČLK Prezident: Milan Kubek Viceprezident: Zdeněk Mrozek Členové představenstva: Praha Petr Přikryl Ludmila Říhová Miloš Voleman Středočeský kraj Petr Kubarič Českobudějovický kraj Ota Mach Plzeňský kraj František Musil Karlovarský kraj Josef Trnka Ústecký kraj Alena Dernerová Liberecký kraj Ivana Vraná Královehradecká kraj Jan Vodochodský Pardubický kraj Tomáš Tomek Vysočina Pavel Vávra Jihomoravský kraj Jiří Mach Zdeněk Monhart Zlínský kraj Tomáš Šindler Olomoucký kraj Petr Němeček Moravskoslezský kraj Eva Dostalíková Martin Sedláček 3

4 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 4 Seznam zdravotních výkonů – 2014 Novela č. 467/2012 Sb.: mimo jiné zkrácení časů klinických vyšetření u interny a některých dalších oborů o 25% Kultivace SZV: Ceny přístrojů a materiálů sníženy Cena lidské práce a režijní náklady bez valorizace „Kultivovaný“ SZV ministr Holcát nevydal Novela č. 421/2013 Sb.: tzv. malá novela časy interních vyšetření nevrátila na původní hodnotu Nové internistické kódy (11024 předoperační vyš., 11025 superkonziliární vyš.) Obtížně splnitelné podmínky vykazování, tedy minimální význam Snížení bodového ohodnocení některých výkonů Zvýšení režie o 3,8% (inflace)

5 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 5 Seznam zdravotních výkonů – 2015 ČLK zastoupena v komisi Mz – Dr. Sedláček, Dr. Musil O zvyšování ceny práce lékaře se vůbec nejednalo Snaha prosadit kompenzace pro ambulantní internisty Různé složité indexace neměly šanci Vrácení časů na původní hodnotu zablokovali zástupci SPL a SZPoj

6 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 6 Seznam zdravotních výkonů – 2015 Návrh Mz: Vrácení časů interních vyšetření – ve veřejném zájmu Zvýšení režie o 1,4% (inflace) Několik nových výkonů ČLK požaduje valorizaci ceny práce lékaře (stagnuje od roku 2006) SZV jako reálný ceník zohledňující skutečné náklady a umožňující přiměřený zisk Závaznost pro Zpoj, které musí za identické výkony platit stejně všem ZZ

7 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 7 Úhrady 2014 Na základě iniciativy ČLK vyhověl ÚS návrhu skupiny senátorů a 30.10.2013 zrušil vyhlášku č. 475/2012 Sb. s účinností k 31.12.2014 Prevence chaosu – při okamžitém zrušení by platily jen individuální úhrady ÚS může vyhlášku zrušit, ale nemůže vydat novou Rozhodnutí o neústavnosti úhradové vyhlášky mohou ZZ využít v individuálních sporech se ZPoj Vyhláška pro rok 2014 musí dle ÚS reflektovat jeho rozhodnutí

8 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 8 Úhrady 2014 Návrh ministra Holcáta v listopadu 2013 ČLK odmítla Pan ministr raději ani nepřijel na sjezd ČLK Jednání pak probíhala neoficiálně Snaha Mz vyhovět rozhodnutí ÚS tak, aby Zpoj neplatily ZZ více

9 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 9 Úhrady 2014 Vyhláška č. 428/2013 Sb. z 23.12.2013 je méně restriktivní než vyhláška ministra Hegera Rozhodnutí ÚS zohledněno jen částečně AS jako příklad: Složitý úhradový vzorec zůstal, ale jen pro „ostatní“ AS Skokové snížení hodnoty bodů vykázaných na jedno RČ nad limit porovnávacího období nahrazeno postupným pokles hodnoty všech vykázaných bodů Celkové příjmy nejsou limitovány 98% roku 2011, ale 100% roku 2012 Regulační srážky neuplatňovány skokově, ale jejich přísnost roste s mírou překročení limitů Limitní hodnoty musí pojišťovny všem ZZ oznámit nejpozději do 30.4.2014 Právo ZZ požadovat v odůvodněných případech proplacení veškerých výkonů v plné bodové hodnotě u složitých pacientů

10 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Dohody ČLK s VZP VZP – pojišťovna s „lidskou tváří“ Umožnil je odchod ministra Hegera a předsedy SR VZP Noska Zmírnění regulací Kompenzace pro ambulantní internisty Zvýšení hodnoty bodu a úhrad pro AS Bonifikace držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK Smlouvy na dobu neurčitou 10

11 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zmírnění regulací za rok 2013 AS, AGyn, PL Regulace za léky a zdravotnické prostředky: žádné Nebyl překročen ZPP pojišťovny Regulace za indukovanou péči: žádné pokud ZZ nepřekročilo limit o více než 200 000,- Kč Při překročení o více než 200 000,- Kč rozhoduje o odborné oprávněnosti rozhodčí orgán se zastoupením ČLK (84 případů za celou ČR) O možnosti prominutí regulací za rok 2014 ČLK s VZP jedná 11

12 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Kompenzace pro ambulantní internisty Za rok 2013 internistům úhrada kompenzována na úroveň 98% úhrady na RČ v roce 2011 Eliminace negativního vlivu zkrácení časů klinických vyšetření v SZV VZP doplatí ve vyúčtování všem s příjmem od VZP do 3 mil. Kč za rok O možnosti kompenzace pro rok 2014 ČLK s VZP jedná Návrh Mz počítá s navrácení časů v SZV od 1.1.2015 na původní hodnotu 12

13 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zvýšení hodnoty bodu a úhrad pro AS Všem AS od 1.1.2014 VZP bez dalších podmínek zvýšila hodnotu bodu o 1 haléř (1,03 Kč) Všem AS navýšen objem tzv. referenčních bodů, tzn. zvýšení výsledné hodnoty bodu (HBred) Oproti vyhlášce navýšen objem referenčních bodů o 50% bodů hrazených v roce 2012 ve snížené hodnotě VZP doplatí ve vyúčtování za rok 2014, tzn. že v platnosti zůstávají zálohy ve výši 98% porovnávacího období jak je s VZP dohodl SAS ČLK jedná s VZP o možnostech zvýšení úhrad nad rámec budoucí úhradové vyhlášky 13

14 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Bonifikace držitelů Diplomu CME ČLK Zvýšení příjmů soukromých lékařů – držitelů Diplomů o 1% AS, AGyn, PL: Zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř (1,04 Kč) PL: Navíc zvýšení kapitace o 0,50 Kč Seznam držitelů Diplomu počátkem ledna 2014 předala VZP komora Do 31.3.2014 možnost doložit Diplom VZP dodatečně individuálně Bonifikace přiznána všem držitelům Diplomu za celý rok 2014 Podmínkou pro bonifikaci je, že Diplom mají všichni lékaři ve ZZ (nedostatečný informační systém VZP) ČLK jedná s VZP o rozšíření okruhu bonifikovaných ZZ pro rok 2015 14

15 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Smlouvy soukromých lékařů PL a PLDDAS 15 Dr. Sojka – předseda Komise pro smluvní politiku SR VZP PL: 96 % má trvalý smluvní vztah dle Rathovy vyhlášky č. 290/2006 Sb. v modifikaci dohodou Horák – Kubek AS: 89 % končí smlouva s VZP do roku 2015 včetně

16 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Smlouvy soukromých lékařů Dohoda ředitele VZP s prezidentem ČLK – září 2013 Všem AS a AGyn, s nimiž má VZP smlouvu, bude nabídnuta smlouva na dobu neurčitou ČLK, na rozdíl od SAS, odmítá jednat o jakýchkoliv vylučujících kritériích Text smlouvy odsouhlasen ČLK i VZP – léto 2014 Taxativně vyjmenované výpovědní důvody obdobné jako ve smlouvách PL Nové smlouvy začne VZP nabízet počátkem roku 2015 ČLK prosazuje zakotvení TSVz v novele zákona č. 48/1997 Sb. Větší jistota a závaznost pro všechny pojišťovny Konečným cílem ČLK zůstávají tzv. bezesmluvní vztahy 16

17 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Spolupráce s Mz 10.2.2014 první jednání s ministrem Němečkem 4.3.2014 prezident ČLK po jednání s ministrem podpořil jeho plán na finanční stabilizaci zdravotnictví s tím, že ČLK trvá na splnění slibu vlády snížit DPH na léky DPH na léky bude od 1.1.2015 snížena z 15% na 10% ČLK navrhovala 0% nebo 5% 12.4.2014 účast ministra Němečka na jednání představenstva ČLK 17

18 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Stabilizace zdravotnictví 8.4.2014 Plán ČLK na stabilizaci zdravotnictví prezentoval prezident ČLK na TK 10.6.2014 Koaliční jednání o zdravotnictví Plán ČLK na stabilizaci zdravotnictví Návrh zákona o neziskových nemocnicích vytvořený ČLK Vláda slíbila účinnost od 1.1.2016 (v legislativním plánu Mz je ale až od 1.1.2017 ???) Teze novely zákona č. 95/2004 Sb. o vzdělávání lékařů Teze novely zákona o ČLK 18

19 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 167. Žofínské fórum 26.6.2014 – České zdravotnictví – vize 2020 Zdravotnictví je kvalitnější, než jak vypadá v mediálním zrcadle Hlavní problémy: Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných lékařů Plán ČLK na stabilizaci českého zdravotnictví 19

20 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Platba za tzv. státní pojištěnce Zástupná platba státu za 60% obyvatel, ale jen 24% příjmů veřejného zdravotního pojištění 4 roky stagnace: 723,- Kč/měsíc Hlavní příčina finanční nestability veřejného zdravotního pojištění Zvyšováním DPH státní rozpočet vysává ze zdravotnictví navíc 6,5 mld. Kč ročně Od 1.11.2013 ministr Holcát: 787,- Kč/měsíc (+ 64,- Kč), za rok + 4,7 mld. Kč 20

21 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Platba za tzv. státní pojištěnce Jednání prezidenta ČLK S premiérem Sobotkou 18.3.2014 S ministrem financí Babišem 28.3.2014 Účast na jednání Krizového štábu s ministrem Němečkem 7.4.2014 Od 1.7.2014 ministr Němeček: 845,- Kč (+ 58,- Kč), za rok + 4,2 mld. Kč Peníze pro pojišťovny na kompenzace za zrušené regulační poplatky 21

22 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zrušení regulačních poplatků ÚS v červenci 2013 zrušil zvýšení poplatku za den hospitalizace ze 60,- Kč na 100,- Kč ČLK nesouhlasila, navrhovali jsme přejmenovat na příspěvek za hotelové služby a platit omezený počet dní v roce Vláda poplatek za hospitalizaci neobnovila Pojišťovny kompenzují ZZ do objemu poplatků vybraných ZZ v roce 2013 22

23 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zrušení regulačních poplatků Zrušení všech poplatků od 1.1.2015 kromě 90,- Kč za pohotovostní služby Kompenzace v úhradové vyhlášce – signální kód za 30 Kč mimo regulace do limitu objemu poplatků vybraných ZZ v roce 2013 S touto limitací ČLK nesouhlasí Poplatek za ošetřování dětí zrušila ministryně Filipiová a vláda ho kompenzovat odmítá Požadavek ČLK nepodpořil nikdo z poslanců zdravotního výboru Platba pojišťoven 12,- Kč za recept lékárnám, které poplatky stejně nevybíraly = vyhozené peníze Poplatky zavedené ministrem Julínkem znemožnily politickou diskusi o opravdové reformě zdravotnictví. 23

24 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 DŘ o úhradách pro rok 2015 ČLK hájí své členy prostřednictvím ČLK-o.s. – síla ČLK odpovídá počtu plných mocí Zahájeno formálně 10.4.2014, ale opravdová jednání až o prázdninách Dohody komplikuje zkrácení lhůty pro jednání, které musí končit nejpozději 120 dní před koncem roku (dříve 90 dní) Nejdůležitější jednání probíhají v čase dovolených ČLK prosazuje změnu v zákoně č. 48/1997 Sb. 24

25 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 DŘ o úhradách pro rok 2015 ČLK navrhovala nebo podporovala návrhy na změny jednacího řádu, ty většinou zablokoval SZPoj (právo veta): Vyčlenění dialýzy, logopedů a psychologů ze segmentu AS Oddělení dopravy od ZZS Oddělení RTG od laboratoří K uzavření předběžné dohody stačí souhlas 2/3 ZPoj (dnes potřeba 100%) ČLK prosadila povinnost pro koordinátora segmentu prosazovat za segment odhlasovaný většinový názor 25

26 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 DŘ o úhradách pro rok 2015 ČLK-o.s. zastupují: Dr. Němeček – PL Dr. Říhová – AS Dr. Zeman – AGyn Dr. Musil – komplement DŘ ukončeno 21.8.2014 Dohoda: PL, lázně, AGyn, doprava a ZZS Mz slíbilo dohody respektovat Nedohoda: akutní lůžková péče, následná lůžková péče, stomatologie, AS, komplement, domácí péče, fyzioterapie – nelékařské profese Předběžné dohody stomatologů a laboratorního komplementu vetovali zástupci nemocnic 26

27 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Návrh úhradové vyhlášky Mz nesplnilo slib respektovat uzavřené dohody Připomínky ČLK - obecné: Nesouhlas s limitací kompenzace zrušených regulačních poplatků jejich množstvím vybraným ZZ v roce 2013 Připomínky ČLK – PL: Nesouhlas s podmíněním vyšší kapitace odpolední ordinací nejméně 2 dny v týdnu ČLK navrhuje kapitaci 52,-Kč při odpolední ordinaci 1 den v týdnu a kapitaci 53,- Kč při odpolední ordinaci 2 dny v týdnu 27

28 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Návrh úhradové vyhlášky Připomínky ČLK – AS: ČLK požaduje, aby pro výpočet HBred nebylo započítáváno maximálně 40% uznaných bodů zaplacených v referenčním období sníženou hodnotou Limit pro regulace za předepsané léky, zdravotnické prostředky a indukovanou péči navrhuje ČLK ve výši 102% porovnávacího období Připomínky ČLK – komplement: ČLK požaduje právo ZZ požadovat zvýšení úhrady, pokud zdůvodní nezbytnost poskytnutých služeb ČLK požaduje zrušení povinnosti akreditace ISO nebo auditu NASKL 28

29 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Novela zákona o ZS 1.4.2014 první jednání s ministrem Němečkem o tomto zákoně Léto 2014 – opakovaná jednání s náměstky ministra, s ministrem, s hejtmany, se zástupci poslaneckých klubů… ČLK požadovala rychlou novelu cestou poslaneckého návrhu Nesouhlas předsedy Legislativní rady vlády ministra Dienstbiera Jednání s premiérem Sobotkou, který plán ČLK nakonec podpořil Září 2014 – rozhodnutí ministra Němečka postupovat zdlouhavější cestou vládního návrhu Shoda s ministrem na návrzích ČLK Kdy a v jaké podobě bude nakonec zákon schválen??? 29

30 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Novela zákona o ZS § 11 – preskripce lékařů seniorů… na základě garance ČLK. § 18 – souhlas ČLK s personálním vybavením jako podmínka registrace ZZ § 38/1 c) – vypustit slovo "bezprostředně" a usnadnit tak nucenou hospitalizaci pacientů jevících známky duševní poruchy, kteří ohrožují sebe či své okolí § 45/2 e) – zrušit povinnost zveřejňovat "provozní" dobu ordinace § 45/2 f) – umožnit předávání zpráv pro PL nebo PLDD též prostřednictvím pacienta § 45/2 h) – Zrušit povinnost mít písemně seznam výkonů, u kterých ZZ vyžaduje písemný souhlas pacienta 30

31 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Novela zákona o ZS § 48/2 – možnost ukončení péče o pacienta též v případě, pokud je závažným způsobem narušen vztah důvěry mezi lékařem a pacientem s tím, že zůstane zachována povinnost poskytnout neodkladné zdravotní služby § 65/2 – právo zástupců ČLK nahlížet do zdravotnické dokumentace § 88/3 – povinnost pitvy na základě rozhodnutí prohlížejícího lékaře § 93/1 – stížnost se nepodává poskytovateli ZS, stížnost na odbornost či etiku výkonu povolání lékaře řeší ČLK, tím není dotčena možnost posouzení stížnosti nezávislou odbornou komisí zřízenou správním orgánem § 107/1 – účast zástupce ČLK se statutem přizvané osoby při kontrolách ZZ 31

32 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zákon o zdravotnických prostředcích Požadavek ČLK umožnit výdej lékařem v odůvodněných případech (okamžitá aplikace, edukace…) 10.6.2014 shoda na poradě na Mz, ale v návrhu se tato možnost neobjevila § 48: „Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce“. Kdo je „smluvní výdejce“? Protest prezidenta ČLK 4.9.2014 na jednání zdravotního výboru PS Mz slíbilo doplnit lékaře mezi osoby, které mohou zdravotnický prostředek vydávat Liberální návrh Mz podal poslanec Dr. Brázdil Ministr Němeček ministerstvem připravený návrh nepodpořil Jednání prezidenta ČLK s Mz a s VZP: Smluvním výdejcem je ZZ mající speciální smlouvu o výdeji se Zpoj Smlouvy již mají stovky oftalmologů, diabetologů, ortopedů a ORL lékařů Tyto smlouvy zůstanou v platnosti Dle názoru Mz zákon rozšiřuje okruh potenciálních smluvních výdejců 32

33 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Elektronizace zdravotnictví Podmínky ČLK: Ochrana osobních údajů pacientů i zdravotníků Ochrana know-how lékařů Dobrovolnost ČLK hájí profesní práva i těch lékařů, kteří nepracují s PC e.Health musí práci usnadňovat a ne komplikovat e.Health nesmí přinášet nekryté dodatečné náklady 33

34 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Elektronické recepty Povinné elektronické recepty přes jejich tzv. centrální úložiště jako jediný způsob preskripce od 1.1.2015 Existenční ohrožení lékařů pracujících bez PC či internetu Konec preskripce důchodců a lékařů mimo klinické obory Ohrožení pacientů při nedostupnosti či výpadku systému Shoda s ministrem Němečkem, že systém má být nepovinný Elektronickou preskripci však podporuje řada koaličních poslanců (prof. Vyzula…) Iluze, že systém něco ušetří Novela zákona o léčivech - odklad povinnosti o tři roky, tedy k 1.1.2018 34

35 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Elektronické neschopenky Zákon č. 470/2011 Sb. novelizoval zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a uložil všem lékařům komunikovat s ČSSZ pouze elektronicky (datová schránka, datové rozhraní a elektronický podpis) Září 2013 dohoda prezidenta ČLK s ministrem práce Ing. Koníčkem ČSSZ prodloužila o další 2 roky přechodné období (do 31.12.2015) 35

36 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Elektronické neschopenky Březen 2014 dohoda prezidenta ČLK s ministryní práce Mgr. Marksovou Novela zákona o daních z příjmu – elektronická komunikace s ČSSZ zůstává pouze fakultativní možností jak pro lékaře, tak pro zaměstnavatele 36

37 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Další spolupráce ČLK s Mz V rámci vnitřního připomínkového řízení ČLK má možnost připomínkovat všechny připravované legislativní změny Žádosti o zařazení profesních komor mezi účastníky vnějšího (meziresortního) připomínkového řízení ministr Dienstbier nevyhověl Komise pro specializační a celoživotní vzdělávání – Dr. Mrozek Příprava novely zákona č. 95/2004 Sb. Agentura pro zdravotnický výzkum - Dr. Tomek členem vědecké rady Komise pro protonovou terapii – prof. Dr. Šlampa Přístrojová komise – Dr. Tomek, Dr. Voleman Tým pro tvorbu strategie e.Health – Dr. Němeček Komise pro kvalitu a bezpečnost zdravotních služeb – Dr.Kubíček 37

38 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Jednání s Ms Soudní znalci ČLK chce být garantem odbornosti soudních znalců – licence Odpovědnost znalců za chybné posudky, odvolatelnost Vyšší odměna za práci znalce Znalec může posuzovat pouze práci lékaře shodné odbornosti Rozpory mezi novým občanským zákoníkem a zákonem o ZS (např. úprava pitev) Ms odmítá přípravu rychlé novely občanského zákoníku Mz otálí s přípravou novely zákona o zdravotních službách Odškodňování nemateriální újmy na zdraví ČLK nesouhlasí se vznikem znaleckého odvětví „odškodňování nemateriálních újem na zdraví“ Nejvyšší soud – 20.11.2014 odborný seminář k metodice odškodňování Možnost výkonu povolání lékaři ve výkonu trestu 38

39 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Spolupráce s UK 508. rektorem UK 4.3.2014 inaugurován prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – člen VR ČLK Jednání o možnostech spolupráce v oblasti vzdělávání lékařů 16.5.2014 účast rektora UK na jednání představenstva ČLK 39

40 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Spolupráce s LF ČLK podporuje plán na zvýšení počtu mediků a zvýšení finančního příspěvku státu LF Jednání prezidenta ČLK s děkany LF i s ministrem školství Mgr. Chládkem Prezentace činnosti ČLK medikům Přednášky prezidenta ČLK organizované spolky mediků 9.4.2014 Hradec Králové 14.4.2014 Brno 40

41 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Setkání prezidentů profesních komor Tradiční adventní setkání pořádala 3.12.2013 Komora autorizovaných techniků a inženýrů Projednávaná témata: Vliv ekonomické krize na příslušnou profesi Problémy způsobené novým občanským zákoníkem Profesní etika a její dodržování Celoživotní vzdělávání jako předpoklad zachování odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání Vzájemná informovanost a uvádění novinářských „omylů“ na pravou míru Možnosti obrany proti snahám státu více regulovat svobodná povolání a omezovat kompetence profesních samospráv 41

42 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Konference ČLK 24-hodinová dostupnost lékařské péče 6.3.2014 Praha, Poslanecká sněmovna pod záštitou předsedy PS Jana Hamáčka a předsedy zdravotního výboru PS prof. Vyzuly Problém očima lékařů a dalších zdravotníků, pacientů, právníků, politiků… ÚPS – LSPP – ZZS jako spojené nádoby, problémy nelze řešit odděleně Nutno vytvořit podmínky finanční, organizační i personální 7,5% HDP nemůže stačit Na zajišťování se nemůže podílet jen pouhá 1/3 lékařů 42

43 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Konference ČLK Ebola 21.11.2014 Praha, hotel Clarion Peníze z dobrovolných účastnických poplatků pro Lékaře bez hranic 43

44 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Konference ČLK „Lege artis“ postupy v medicíně 28.11.2013 Praha, U Hájků, 3. mezinárodní konference ČLK na téma etika a komunikace v medicíně Syndrom vyhoření jako mezioborový jev 12.12.2013 Praha, Albertov Spolupráce 1. LF UK, Pedagogickou fakultou UK a Filosofickou fakultou UK Stejnojmenná publikace v edici celoživotního vzdělávání ČLK Prezentace v Evropě ojedinělého výzkumu burn-out syndromu u lékařů 44

45 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Právní konference ČLK Právní aktuality pro lékaře a legislativní záměry Mz 5.6.2014 Praha, Kongresové centrum U Hájků 16.10.2014 Praha, Kongresové centrum City Universita medicínského práva 3. ročník 2014/2015 – 10 lekcí pro soukromé lékaře i manažery ZZ 45

46 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Činnost právního oddělení ČLK Ředitel právní kanceláře ČLK JUDr. Jan Mach 46

47 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Celoživotní vzdělávání ČLK Vedoucí oddělení vzdělávání ČLK PhDr. Radek Ptáček Díky SP-16 je ČLK vzdělávání kompatibilní v rámci EU 47

48 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Cena prezidenta ČLK Cena prezidenta ČLK za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. – převzal 12.11.2013 Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. – převzal 18.11.2014 Cena prezidenta ČLK za vynikající publikaci pro celoživotní vzdělávání lékařů Sociální gerontologie – autoři: Čevela, Kalvach, Čeledová 48

49 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 49 Rytíř lékařského stavu 2014 Prof. MUDr. Roman Čerbák, CSc. pasován v pořadí 21. rytířem dne 27.3.2014 v Břevnovském klášteře v Praze

50 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Ples lékařů českých 8.2.2014 – XVIII. Ples lékařů českých, palác Žofín ČLK ve spolupráci s LOK-SČL 13.12.2013 – tradiční Vánoční koncert ČLK pro veřejnost, chrám Sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí 50

51 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 MS lékařů ve fotbale Natal (Brazílie) ve dnech 5.-12.7.2014 Tým vedený prof. MUDr. Adamcem a MUDr. Engelem obhájil druhé místo Finanční podpora 300 000,- Kč od ČLK 51

52 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Lékařský poslanecko-senátorský klub Členy ČLK je 21 poslanců a 11 senátorů 22.1.2014 – ČLK 11.6.2014 – Hergetova cihelna Pravidelná účast prezidenta ČLK na zasedání zdravotního výboru PS, včetně zasedání výjezdních (např. 17.4.2014 Lázně Bohdaneč) 52

53 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 53 Vědecká rada ČLK Poradní orgán představenstva a prezidenta ČLK předseda Dr. Mrozek výkonný sekretář Dr. Kubíček 9 zasedání + 1 zasedání společně s předsedy oborových komisí (25.9.2014) Stanoviska k odborným problémům Odborné posudky

54 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 54 Licence ČLK 201120122013 2014 (do 31.10.) Udělené licence Řádné1 0739401422891 Výjimky21113517 Na dobu určitou 1100 Zamítnuté licence Řádné51377345 Výjimky16172010 Přezkoušení4447 39 Licenční komise: Dr. Mrozek, Dr. Vodochodský, Dr. Píštěk

55 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 55 Novely SP Představenstvo schválilo změnu: SP-9 Ochrana lékařského stavu Představenstvo navrhuje Sjezdu novelu: SP-2 Volební řád

56 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 56 Etická komise Předseda: MUDr. Helena Stehlíková - soukromá revmatoložka, emeritní předsedkyně podvýboru CPME Členové: Doc. MUDr Petr Bartůněk, CSc. – IV. interní klinika 1. LF UK Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. – přednosta OCHRIP FN Motol Mgr. Dagmar Havlová – Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 MUDr. Petr Lokaj – dětská onkologie FN Brno Ing. JUDr. Lukáš Prudil, Ph.D. – právník – specialista na zdravotnické právo Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – proděkan pro zahraniční vztahy Fakulta humanitních studií UK MUDr. Ivana Vraná – pediatrie nemocnice Jablonec, členka představenstva

57 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Spolupráce lékařů a FF Etický kodex ČLK Lékař nesmí upřednostňovat svůj ekonomický zájem nad prospěch pacienta Závazné stanovisko ČLK č. 1/2008 Transparentnost spolupráce Přiměřenost odměny za vynaloženou práci Přiměřenost místa a podmínek konání vzdělávací akce Transparentní spolupráce – aplikace „Disclosure kodexu“ EFPIA v ČR prostřednictvím AIFP Nejpozději 30.6.2016 na internetu informace o spolupracujících lékařích a ZZ a to včetně výše finanční odměny, zveřejňovány budou poprvé informace za rok 2015 Spolupráce ČLK a SÚKL 9.9.2014 jednání s ředitelem PharmDr. Blahutou Spolupráce v celoživotním vzdělávání a rozšiřování aktuální farmakologických informací Komise SÚKL pro posuzování etiky výkonu povolání lékaře a farmaceuta se zastoupením komor Účast zástupců ČLK se statutem přizvané osoby při kontrolách ZZ 57

58 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zahraniční činnost Význam zahraničních styků Prezentace ČLK jako reprezentace českých lékařů Zdroj informací Podpora pro lékaře v ČR a pro ČLK Důležitá rozhodnutí na úrovni EU nemáme sílu sami ovlivňovat Novinky z EU legislativy Implementace směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči 6.5.2014 jednání s ředitelem Centra mezistátních úhrad JUDr. Švecem o realizaci v ČR Směrnice 2013/55/EU jako dodatek směrnice 2005/36/ES o uznávání kvalifikace musí být implementována do 18.1.2016 EPC – European profesional card 58

59 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zahraniční činnost – CPME Stálý výbor evropských lékařů Dr. Kubek jedním z viceprezidentů Každý měsíc jednání EC (polovina virtuálním způsobem) Delegace: Dr. Kubek, Dr. Stehlíková, paní Vašková Plenární zasedání: 22.-23.11.2013 Bukurešť 3.-5.5.2014 Brusel 14.-15.11.2014 Budapešť 59

60 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zahraniční činnost – WMA Založena 1947 v Paříži, v současnosti 111 států Ústřední jednota českých lékařů zrušená komunisty v roce 1948 byla jejím zakládajícím členem Členem má být vždy největší nevládní lékařská organizace z dané země Z každé země jeden člen, za ČR historicky členem ČLS-JEP, i když to odporuje stanovám WMA ČLK má status pozorovatele – Dr. Kubek Zasedání výboru 23.-26.4.2014 Tokio Plenární zasedání 8.-11.10.2014 Durban 60

61 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Zahraniční činnost EJD – European junior doctors ČLK nemá sekci mladých lékařů Dr. Šindler 9.-10.5.2014 – Debrecín 17.-18.11.2014 – Štrasburk ZEVA – Středoevropské a východoevropské lékařské komory Každoroční setkání Dr. Mrozek 26.-27.9.2014 – Bratislava 61

62 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Spolupráce se sousedy Německo 117. Sjezd Německé lékařské komory 26.-27.5.2014 - Düsseldorf, Dr. Kubek 32 zahraničních delegací Slovensko 14.3.2014 účast na výjezdním zasedání SLK v Zuberci, Dr. Mrozek a Dr. Šindler 9.9.2014 jednání komor států V4 v Bratislavě o spolupráci ve vzdělávání lékařů, Dr. Mrozek, PhDr. Ptáček Prezident SLK Dr. Kollár pravidelným hostem našeho sjezdu 62

63 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Vnitřní činnost ČLK Věstník ČLK 2013 Aktuální přehled platných SP a dalších norem Porada administrativních pracovníků 2.-3.6.2014 – hotel Orea Santon u Brněnské přehrady 72 administrativních pracovnic z 68 OS ČLK 22 zaměstnanců centrálních kanceláří ČLK + funkcionáři ČLK Nové centrální kanceláře ČLK v Olomouci Zakoupeny za 2 500 000,- Kč Rekonstrukce za 590 000,- Kč Externí archiv – v prostorách nemocnice Na Homolce 63

64 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Registr lékařů Národní registr zdravotnických pracovníků – zrušen ÚS v prosinci 2012 Registr lékařů vede nadále pouze ČLK Veřejný seznam členů ČLK obsahuje část informací z registru Přeprogramování registru ČLK a upgrade uživatelského prostředí Práce stále probíhají Možnosti spolupráce ČLK s ÚZIS při vytváření Národního zdravotního informačního systému Opakovaná jednání s ředitelem RNDr. Duškem 64

65 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 65 Registr lékařů 20122013 MužiŽenyCelkemMužiŽenyCelkem Soukromí lékaři5 4377 57412 9825 3987 50312 901 Absolventi (0.-2. rok)1 3232 6774 0001 3542 7334 087 Ostatní zaměstnanci9 63811 09320 7319 76811 41221 180 Vedoucí lékaři2 3751 0533 4282 4071 0943 501 Zaměstnanci celkem13 33614 82328 15913 52915 23928 768 Důchodci nepracující2 3403 6886 0282 3113 8446 155 Mateřská dovolená82 6912 69962 7602 766 Ostatní5144941 0085184931 011 Celkem21 63529 24150 87621 76229 83951 601

66 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 66 Spolupráce s firmou T-Mobile ČLK má uzavřenu rámcovou smlouvu s firmou T-Mobile Všichni členové ČLK mají možnost uzavřít smlouvy se zvýhodněnými tarify a to až pro 5 telefonních čísel.

67 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 67 Moderní formy komunikace Papírový časopis Tempus je nenahraditelný, ale snažíme se držet krok s dobou 26 000 lékařů dostává občasné aktuální informace od ČLK emailem Stránka www.clkcr.cz doplněna o RSS kanálwww.clkcr.cz Facebookový profil ČLK

68 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 ČLK = lékařská lobby ČLK je nejenom největší, ale také nejsilnější profesní samospráva v ČR Respektovaná právní kancelář ČLK Neformální Lékařský poslanecko-senátorský klub Vzdělávací konference ČLK svým významem přesahující obzor pouhého celoživotního vzdělávání lékařů Aktivní role ČLK na mezinárodní scéně 68

69 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Máme za sebou klidnější rok ČLK nemusela řešit krizové situace Politické útoky na ČLK „Kochanův“ zákon, návrh senátorů ODS na zrušení povinného členství Julínkova reforma Řízená péče, pojišťovny rozhodující o smlouvách i cenách, dominance řetězců a likvidace soukromých lékařů, privatizace universitních nemocnic… Drábkovy „pracovní soboty“ Akce „Děkujeme-odcházíme“ Hegerovy zákony Povinné přeregistrace, registr zdravotníků… 69

70 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Co se nám podařilo Úhradová vyhláška pro 2014 Částečně reflektuje rozhodnutí ÚS Méně restriktivní než vyhláška předcházející Povinnost ZPoj uhradit plně péči o náročnější pacienty SZV Nevyšel tzv. kultivovaný SZV se snížením cen materiálů a přístrojů ale bez valorizace ceny práce Pro rok 2015 vrácení časů interních vyšetření na původní délku 70 Co ČLK prosadila nebo k čemu alespoň aktivně přispěla

71 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Co se nám podařilo Dohody s VZP Faktické prominutí regulací za rok 2013 Kompenzace pro ambulantní internisty Zvýšení hodnoty bodu pro všechny AS Bonifikace cca 1% pro držitele Diplomu CME ČLK Smlouvy na dobu neurčitou pro AS a AGyn 71

72 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Co se nám podařilo Zvýšení platby za státní pojištěnce Od 1.11.2013 ministr Holcát: 787,- Kč/měsíc (+ 64,- Kč), za rok + 4,7 mld. Kč Od 1.7.2014 ministr Němeček: 845,- Kč (+ 58,- Kč), za rok + 4,2 mld. Kč Snížení DPH na léky od 1.1.2015 z 15% na 10% Kompenzace za zrušené regulační poplatky Zvýšení platů lékařů od 1.1.2015 minimálně o 5% 72

73 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Co se nám podařilo e.Rp Odklad povinnosti o 3 roky (k 1.1.2018) e.DPN Elektronická komunikace s ČSSZ zůstane dobrovolná Zvýšení počtu vzdělávacích akcí Nový e.learning Posílení právní kanceláře ČLK Nové kanceláře centrální ČKL v Olomouci 73

74 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Cíle ČLK pro rok 2015 Slušná úhradová vyhláška pro rok 2015 Nové dohody s VZP Realizace TSVz s VZP Další zvýšení platby za státní pojištěnce a její valorizace Zvýšení platů lékařů a snížení množství přesčasové práce Zvýšení ceny práce lékaře v SZV 74

75 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Cíle ČLK pro rok 2015 Novela zákona 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů Novela zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách Novela zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon o neziskových nemocnicích Novela zákona o soudních znalcích Novela zákona o ČLK ? 75

76 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 Naše strategické cíle Vyšší cena práce a slušné profesní podmínky pro všechny lékaře Kvalitní a pro lékaře dostupné vzdělávání Zachování profesní autonomie a důstojnosti lékařského stavu 76

77 MUDr. Milan Kubek - Zpráva o činnosti 2014 77 Děkuji za pozornost a za vaši podporu To, že máme pocit, že je dnes lépe, v žádném případě neznamená, že již zítra nemůže být mnohem hůře.


Stáhnout ppt "Česká lékařská komora 2014 Zpráva o činnosti XXVIII. sjezd ČLK 22. – 23. 11. 2014 MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK."

Podobné prezentace


Reklamy Google