Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrovolnictví a dobrovolníci v MVK Vsetín

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrovolnictví a dobrovolníci v MVK Vsetín"— Transkript prezentace:

1 Dobrovolnictví a dobrovolníci v MVK Vsetín
Knihovnická dílna Praha, duben 2011 PhDr. Helena Gajdušková

2 Dobrovolnictví a dobrovolníci v MVK dříve a nyní
„neformální“, občasní dobrovolníci – okrajově, zájem o dobrovolnickou činnost většinou studenti MVK reaguje na potřeby komunity, umožňuje využití potenciálu dobrovolnictví od r – systémová změna klíčová spolupráce s dobrovolnickým centrem ADOREA

3 Spolupráce s DC ADOREA Vsetín
Dobrovolnické centrum ADOREA: aktivity dobrovolníků dobrovolníci v MVK – administrativa: (smlouva, pojištění, bezpečnost práce) MVK jeden z prvních smluvních partnerů DC Adorea nepřetržitá a trvalá komunikace MVK + ADOREA besedy, výstavy, dlouhodobá a různorodá spolupráce

4 Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín
Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. zahájilo svou činnost v červnu r Poslání: propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu Cíl:zapojovat veřejnost do dobrovolnických aktivit.  Dobrovolnické centrum spolupracuje s více než 25 organizacemi, kam dobrovolníci na základě vlastního uvážení docházejí.  

5 Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín
Rozmanitost dobrovolnických aktivit nabízí zájemcům o dobrovolnictví zvolit si takovou činnost, která odpovídá jejich představám, schopnostem a zájmům a která je naplňuje.  

6 Ivana Tomečková, vedoucí DC o MVK
„MVK patřila mezi první neziskové organizace, se kterými Adorea navázala spolupráci. Dobrovolníci, kteří docházejí do knihovny, se zapojují do aktivit knihovny – pomáhají při technickém zpracování knih, při realizaci aktivit v dětských knihovnách, aktivit pro seniory. Ve spolupráci s MVK jsou každoročně realizovány besedy pro veřejnost na téma dobrovolnictví. Naši dobrovolníci z programu Pět P mají možnost s dětmi navštěvovat komunitní klub knihovny a trávit zde společný čas.

7 Ivana Tomečková, vedoucí DC o MVK
Spolupráce s knihovnou je pro nás přínosná  a zajímavá. Studenti, kteří vykonávali dobrovolnou službu v knihovně, se zaměřili na vytváření nabídky pro volný čas dětí.  Sami si pro děti připravovali program,  který realizovali v dětských knihovnách a děti tak mohly zajímavě prožít část odpoledne.   Museli se stát kreativními a tvůrčími, aby se svou nabídkou aktivit děti zaujali. Dobrovolnictví jim umožňuje  rozvíjet jejich osobnost a zlepšovat  psychosociální dovednosti.“

8 MVK a Rok dobrovolnictví
přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“ výstava Kultur8 v rámci akcí Evropský rok dobrovolnictví 2011 program 5P

9 Další aktivity ve spolupráci s DC Adorea - aktuálně
každoroční besedy pro veřejnost – vzájemná spolupráce Rok 2011: čtvrtek 14. dubna 2011, 18:00 hodin, společenský sál knihovny - beseda EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA s Jiřím Pánkem o Evropské dobrovolné službě a pobytu v Dánsku besedou byla současně zahájena výstava Kultur8  Kultur8 je putovní výstava fotografií zobrazující každodennost v sedmi zemích globálního Jihu  a České republice očima dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracovali.

10 Další aktivity ve spolupráci s DC Adorea - aktuálně
plánovaná společná beseda MVK + o.s. ADOREA: čtvrtek po projekci dokumentu Cesty české rozvojové pomoci - Mongolsko (27 minutový filmový dokument) následuje beseda se scénáristkou a producentkou Evou Vernerovou. Dokument přibližuje současný život v Mongolsku a projekty české rozvojové spolupráce, které mají přispět ke zvýšení kvality života místních obyvatel.

11 Program 5P Program 5P - Pomoc, Přátelství, Podpora, Péče a Prevence
MVK + ADOREA - dobrovolníci z programu 5 P mají možnost s dětmi navštěvovat komunitní klub knihovny a trávit zde společný čas. Knihovna nabízí své prostory K Klubu (ústní domluva)

12 Dobrovolníci prostřednictvím DC ADOREA v MVK
spolupráce na základě Smlouvy soustavná komunikace MVK a DC ADOREA spolupráce s o.s. ADOREA rok vykonávání dobrovolné práce v OKA – Růžena Halková – příležitostně do současnosti vykonávání dobrovolné práce – Marie Hořáková, od do současnosti – pravidelně denně vykonávání dobrovolné práce – Miriam Kocurková, od 1.1. do krátkodobé – studenti, ve službách dlouhodobé – technické zpracování KF

13 Dobrovolnický tým seniorů vytvořený v rámci projektu „Senioři vítáni“
vznik týmu aktivity dobrovolníků: turistické vycházky, cyklovyjížďky, zapojení do akcí např. BMČ, Týden knihoven, ARS, Den seniorů aj. v rámci projektu Senioři vítáni vytvořen v knihovně tým dobrovolníků – seniorů

14 Dobrovolnický tým seniorů vytvořený v rámci projektu „Senioři vítáni“
z vytipovaných dobrovolníků - seniorů bylo nakonec osloveno pět seniorů. Při výběru aktivních seniorů do týmu byl kladen důraz na rovnovážné zastoupení z hlediska pohlaví i profesního zastoupení - pět seniorů (3 muži a 2 ženy). Všichni oslovení jednotlivci spolupráci přijali. V průběhu spolupráce jsou postupně zapojováni další dobrovolníci - senioři.

15 Dobrovolnický tým seniorů vytvořený v rámci projektu „Senioři vítáni“
dobrovolnici – senioři se účastní aktivit knihovny a vytvářejí vlastní aktivity, které probíhají i mimo prostory knihovny setkávání v knihovně v Luhu pravidelné jarní a podzimní turistické vycházky a cyklovyjížďky

16

17

18 Dobrovolnický tým seniorů vytvořený v rámci projektu „Senioři vítáni“
pravidelné setkávání s členy týmu dobrovolníků – seniorů pokračuje i po skončení projektu vyznání dobrovolnice - seniorky E.Tkáčové: „Seniorský věk není nic jiného, než další etapa života, kde slovo musím nahradím slovem chci.“

19 Dobrovolnický tým vytvořený v rámci projektu ESF
Projekt ESF „Ženy a muži v komunitní knihovně“ jedna rovina projektu je vytvoření a fungování týmu dobrovolníků v rámci projektu byl vytvořen Dobrovolnický tým pro rovné příležitosti (mladý tým – kampaň, výstava, vzdělávání) cílem týmu, který se při knihovně pravidelně schází, je upozorňovat na genderová témata a oslovit veřejnost i různé cílové skupiny formou kampaně, diskuzí, výstav a dalších propagačních aktivit 19

20 Dobrovolnický tým vytvořený v rámci projektu ESF
Aktivity: happening Máme stejné šance? anketa, soutěž – generově zaměřené úkoly, poradenský stánek, dětský koutek výstava Velké prádlo aneb bourání stereotypů Členové týmu oslovili lokální i vzdálené fotografy, kteří mají na zadané téma dodat portfolio fotek. Z těchto fotek tým kampaně vybral sadu pro výstavu, vytvořil k nim texty, uvedl relevantní statistiky a moderním způsobem prezentace zhotovil návrh výstavy, který pak do konečného vizuálního rámce přenese grafické studio. 20

21 Dobrovolnický tým vytvořený v rámci projektu ESF
Aktivity: články v místním tisku na téma „rovné příležitosti „ vzdělávání týmu dobrovolníků komunikace, jak pracovat s médii, generový jazyk atd. 21

22 Úvodní fotka výstavy 22

23 Proč máme dobrovolníky v MVK Vsetín
„pevnější“ukotvení ve vsetínské komunitě prostřednictvím dobrovolníků komunikace s cílovou skupinou prostřednictvím jejího příslušníka (dobrovolníka) rozšíření činností knihovny dle zájmu veřejnosti (knihovna se etabluje v netradičních oblastech - např. rovné příležitosti, úzká spolupráce se sociálními organizacemi aj.)

24 Proč máme dobrovolníky v MVK Vsetín
protože chceme pomoci a současně se to MVK „vyplatí“ přispění MVK k vytváření prostředí přívětivého pro dobrovolnou práci ve Vsetíně zajišťují zpětnou vazbu

25 firemní dobrovolnictví „supervizor“ pro činnost knihovny
Vize činnosti pro dobrovolnictví v MVK firemní dobrovolnictví „supervizor“ pro činnost knihovny vytváření prostředí v knihovně, aby se dobrovolnická činnost stala pevnou součástí života (aktivit) knihovny

26 Závěr dobrovolníci často operují v oblastech, kam „nedosáhne“ veřejná správa nebo komerční sektor vidí často bílá místa na poli společenského života, umějí „číst znamení doby“ z úhlu tohoto pohledu – knihovna jako „startovací místo“ pro různé neziskové a dobrovolné aktivity (klub seniorů v dětské knihovně na sídlišti, které stárne, klub maminek v dětské knihovně – později se z něj vytvořilo mateřské centrum)

27 Závěr „křehké postavení“ knihovny - dobrovolníci se v MVK něco naučí, pak to provozují sami – „konkurence“ – ale zase nás to nutí hledat nové cesty…. spolupráce dobrovolníků a pevně zakotvené organizace – přináší mnohé plusy, ale je za tím denní úsilí a dlouhodobá spolupráce

28

29

30

31

32

33

34 Děkuji za pozornost PhDr. Helena Gajdušková hgajduskova@mvk.cz
Masarykova veřejná knihovna Vsetín tel.: mobil:


Stáhnout ppt "Dobrovolnictví a dobrovolníci v MVK Vsetín"

Podobné prezentace


Reklamy Google