Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CULTURE 2007 první kolo hodnocení Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects Strand 1.2.1 Cooperation measures 4.–8. února 2008, Brusel Lukáš Matásek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CULTURE 2007 první kolo hodnocení Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects Strand 1.2.1 Cooperation measures 4.–8. února 2008, Brusel Lukáš Matásek."— Transkript prezentace:

1 CULTURE 2007 první kolo hodnocení Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects Strand 1.2.1 Cooperation measures 4.–8. února 2008, Brusel Lukáš Matásek

2 I. Technika hodnocení II. Kritéria a jejich hodnocení III. Subjektivní doporučení experta Rozdělení prezentace

3  2005 osloven MK ČR  Europass CV  Nominace na seznam expertů  Nabídka tří termínů 4.–20. února  Ubytování, letenka – vlastní financování Proces náboru Technika hodnocení

4  V prvním kole 25 expertů, z toho dva Češi  mix expertů – pokrytí všech témat (performing arts)  Celkem 56 nezávislých expertů vybraných na základě nominací jednotlivých zemí  seznam expertů je vyvěšen na webových stránkách – není zde uvedeno, kdo hodnotil který projekt  492 registrovaných projektů  z toho: 72 žádostí na víceletou spolupráci (strand 1.1.)  z toho: 420 žádostí na "cooperation measures" (strand 1.2.1.) Čísla Technika hodnocení

5 Časový rozvrh jednotlivých kol hodnocení First round of evaluation 4 – 8 February 2008 Working hours: 9.00 to 12.30 13.30 to 18.00 25 experts Second round of evaluation 11–15 February 2008 Working hours: 9.00 to 12.30 13.30 to 18.00 25 experts Third round of evaluation* *(only in case of significant divergence between the two evaluations) 18–20 February 2008 Working hours: 9.00 to 12.30 13.30 to 18.00 6 experts Technika hodnocení

6  Každý projekt je hodnocen dvěma experty. V případě, že se oba posudky zásadně liší (více jak 30 bodů) je projekt postoupen ke třetímu hodnocení.  Projekty se rozdělují mezi experty podle jazykové vybavenosti a podle jejich zaměření (témata). Každý expert dostane k posouzení několik mezioborových žádostí.  Každá žádost se posuzuje pomocí Posudkového formuláře.  Hodnocení se vyplňuje on-line, vkládáním bodů a slovního hodnocení.  V prvním kole hodnocení se vyplňuje seznam klíčových slov (pro statistické účely)  Po vyplnění on-line formuláře se toto hodnocení musí vytisknout a expert jej musí podepsat.  Na konec hodnocení musí expert určit hlavní doporučení: - recommended for selection - recommended only if there are sufficient funds - rejected.  Každý žadatel bude informován, proč byla jeho žádost odmítnuta a bude mu poskytnuto toto hodnocení. Způsob hodnocení – technicky Technika hodnocení

7 Seznam projektů přidělených expertovi Technika hodnocení

8 Zda projekt splňuje cíle programu Technika hodnocení

9 Druhy témat Technika hodnocení

10 Druhy aktivit Technika hodnocení

11 Cílové skupiny Technika hodnocení

12 Druhy příjemců grantu Technika hodnocení

13 Ukázka on-line formuláře Technika hodnocení

14  Projekt může získat od 0 do 35 bodů.  Boduje se každá ze sedmi sekcí (0–5 bodů za každou), osmá poslední se neboduje.  Je možné použít čtvrtiny bodu (tj. 1,25, 1,50 nebo 1,75).  Kategorie hodnocení jsou cca tyto: strong = 4,1 > 5 good = 3,01 > 4 average = 2,01 > 3 weak = 1,01 > 2 insufficient = 0,1 > 1 Bodovací škála Technika hodnocení

15  Aby mohl být projekt určen k financování, musí expert bodovat: projekt celkově alespoň 25–26 (z 35) body projekt celkově alespoň 25–26 (z 35) body první tři kritéria – každé musí získat více jak 4 body první tři kritéria – každé musí získat více jak 4 body European added valueEuropean added value Relevance to the specific objectives of the ProgrammeRelevance to the specific objectives of the Programme Excellence of proposed cultural activitiesExcellence of proposed cultural activities Kolik bodů musí projekt získat Technika hodnocení

16  Písemné hodnocení by mělo být podrobné a mělo by obsahovat jak pozitivní, tak negativní stránky projektu.  Musí objasnit rozhodnutí o přidělení počtu bodů.  Písemné ohodnocení každého kritéria může obsahovat až 2 500 znaků. Písemné hodnocení Technika hodnocení

17 Kritéria – část 1-4 Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

18 Kritéria – část 5-8 Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

19  cíle, metody a druh spolupráce žádajících subjektů musí mít nadregionální či nadnárodní charakter;  cíle budou lépe dosažitelné na evropské úrovni než na úrovni národní;  spolupráce založená na výměnách zkušeností povede k výsledku, který bude kvalitativně významnější než souhrn aktivit odehrávajících se na národní úrovni;  projekt by měl produkovat skutečnou mezinárodní spolupráci vedoucí k dosažení společných cílů. 1. Evropská přidaná hodnota Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

20  priorita pro projekty, které splňují specifické cíle: propagace nadnárodní mobility osob činných v sektoru kultury; propagace nadnárodní mobility osob činných v sektoru kultury; podpora mezinárodního pohybu umělců a kulturních pracovníků a děl; podpora mezinárodního pohybu umělců a kulturních pracovníků a děl; podpora interkulturního dialogu. podpora interkulturního dialogu.  větší pozornost bude věnována projektům, které splňují všechny cíle;  částečná pozornost bude věnována projektům, které splňují jen dva z těchto cílů. 2. Splnění konkrétních cílů programu Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

21  originalita, inovace a kreativita;  zkušenosti a znalosti lidí zodpovědných za řízení a uskutečnění projektu;  sociální rozměr aktivit;  míra zaměření na cílové publikum a dopad na obecnou veřejnost. 3. Výjimečnost kulturních aktivit Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

22  stupeň spolupráce spoluorganizátorů: geografické rozložení; geografické rozložení; faktická spolupráce každého spoluorganizátora faktická spolupráce každého spoluorganizátora  role a vklad každého spoluorganizátora: metoda řízení; metoda řízení; srozumitelnost odpovědnosti; srozumitelnost odpovědnosti; srozumitelnost popisu rolí; srozumitelnost popisu rolí; soudržnost mezi aktivitami, rozpočtem a počtem zaměstnanců soudržnost mezi aktivitami, rozpočtem a počtem zaměstnanců  kvalita žádosti a rozpočtu: důkladnost a pečlivost žádosti; důkladnost a pečlivost žádosti; srozumitelnost popisu cílů-aktivit-výstupů; srozumitelnost popisu cílů-aktivit-výstupů; podrobný popis rozpočtu podrobný popis rozpočtu 4. Kvalita spolupráce Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

23  které aktivity budou splňovat cíle projektu;  počet různých evropských zemí a osob, které budou mít z projektu užitek – přímý i nepřímý;  mezioborový rozměr projektu. 5. Předpokládaná úroveň výstupů Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

24  význam komunikační strategie v plánovaném projektu s ohledem na cílové publikum;  přiměřenost rozpočtu na komunikační aktivity s ohledem na přímý/nepřímý očekávaný dopad;  užité metody zajišťující zviditelnění projektu;  komunikační/distribuční/propagační plány a prostředky (tj. website, press, brožury, rádio) 6. Komunikační a propagační aktivity Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

25  možnost pokračování, udržení spolupráce, stálost přínosu pro EU;  možnost dlouhodobého přispění k vývoji spolupráce mezi kulturami v Evropě;  možnost rozvoje budoucích aktivit v kulturní spolupráci. 7. Udržitelnost (životnost) projektu Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

26  S ohledem na limitované prostředky pro program Culture 2007–2013 rozhodněte, zda tyto aktivity mají být podpořeny;  zdůvodněte vaše rozhodnutí konkrétním komentářem (pozitivní i negativní);  nezapomeňte, že váš komentář bude součástí vysvětlujícího dopisu. Ano, podporuji Ano, podporuji Ano, ale jen když budou dostatečné finanční prostředky Ano, ale jen když budou dostatečné finanční prostředky Ne, nepodporuji Ne, nepodporuji 8. Konečné hodnocení Kritéria a jejich hodnocení Kritéria a jejich hodnocení

27  základem dobrého projektu je kvalitní umělecká myšlenka, vize, cíl;  splňte kritéria a cíle programu, ale nepište celý projekt úřednickou hantýrkou;  experti rozhodně ocení správně formulované výstupy projektu na správných místech formuláře;  zkuste se vžít do role stresovaného experta; Obecná doporučení Subjektivní doporučení experta Subjektivní doporučení experta

28  Máte 10 minut na to, zaujmout experta – pozor na stručnou charakteristiku projektu!  v krátkých větách zdůrazněte, jakým způsobem splňujete všechny cíle programu;  podávejte co nejkonkrétnější informace, obecný balast experty unavuje;  pište raději stručně a konkrétně než dlouze a obecně; Způsob podání informací Subjektivní doporučení experta Subjektivní doporučení experta

29  zdůrazněte předchozí spolupráci se spoluorganizátory;  zapojte do projektu známou osobnost/instituci;  spolupráci rozložte rovnoměrně mezi spolupořadatele;  nehledejte „mrtvé duše“; Spolupráce - partneři Subjektivní doporučení experta Subjektivní doporučení experta

30  rozložte rovnoměrně výnosy a náklady mezi spoluorganizátory;  experti nemají mnoho času zkoumat rozpočet – ale nespoléhejte na to!  pozor na velké položky a počty pracovníků; Rozpočet Subjektivní doporučení experta Subjektivní doporučení experta

31  argumentujte a vymezte se – proč zakládáte novou aktivitu, když stejné jsou všude kolem;  popište podmínky soutěží a členství;  využijte synergického efektu aktivit;  používejte čísla – ne hausnumera;  nebuďte sebestřední – podělte se o projekt Různé Subjektivní doporučení experta Subjektivní doporučení experta

32 HLAVU VZHŮRU ! Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "CULTURE 2007 první kolo hodnocení Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects Strand 1.2.1 Cooperation measures 4.–8. února 2008, Brusel Lukáš Matásek."

Podobné prezentace


Reklamy Google