Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočet dráhy Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Pavel Broža Datum: 15. 3. 2014 Cílový ročník: 7.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočet dráhy Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Pavel Broža Datum: 15. 3. 2014 Cílový ročník: 7."— Transkript prezentace:

1 Výpočet dráhy Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Autor: Pavel Broža Datum: Cílový ročník: 7.

2 Výpočet dráhy – vzor 1 Auto jelo po dálnici průměrnou rychlostí 120 km/h. Jakou ujelo dráhu za čas 2 h? Dráhu uveď v kilometrech i v metrech. 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Můžeš si to nejdříve i podtrhnout v zadání příkladu, pak vypsat. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky. v = 120 km/h t = 2 h s = ? km a m Dráhu máš určit v km a m. Pro výpočet dráhy v km nemusíš nic převádět, protože rychlost je v km/h a čas v h, stačí dráhu spočítat v km výsledek převést na dráhu v m. 2. Napiš vzorec pro výpočet dráhy (1 bod). Pořadí rychlosti a času ve vzorci je možné zaměnit: s = tv. Mezi dvě písmenka se znaménko pro násobení ∙ nemusí psát. (s = vt je totéž jako s = v∙t) 3. Dosaď do vzorce čísla za rychlost a čas. Když napíšeš do vzorce na prvním místě v, pak musí být první číslo rychlost (1 bod) a vypočítej výsledek (1 bod). Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Počítání procvičuj bez kalkulačky. V písemkách Ti ji málokdy dovolím. Čísla budou obvykle taková, která bys měl správně zvládnout se znalostí písemného dělení, násobení, desetinných čísel a zlomků, tedy matematikou 6. a 7. ročníku! 4. Protože máš určit dráhu i v m, převeď vypočítanou dráhu v km. (Převod není předmětem tohoto návodu, protože jde o učivo předchozího ročníku. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Auto ujelo dráhu 240 km, což je m. Výslednou dráhu dostaneš v takových jednotkách, jaká je v jednotce rychlosti. V jednotce rychlosti jsou kilometry km/h a čas v h, proto výsledek získáš v km! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod správný převod 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám)

3 Příklady k procvičení dle vzoru 1 1.Osobní letadlo dnes létává bez problému rychlosti kolem 900 km/h. Jakou dráhu uletí za čas 2,5 h?2 250 km 2.Rychlost zvuku ve vzduchu je přibližně km. Jakou dráhu uletí letadlo za 0,5 h jestliže poletí právě rychlostí zvuku? Dráhu urči v kilometrech i metrech. 530 km; m 3.Turista se pohyboval na odpoledním výletě průměrnou rychlostí 5 km/h. Jakou dráhu ušel, když vyšel ve a vrátil se v 17 h?22,5 km 4.Závodní auto při závodě 24 hodin Le Mans dosahuje průměrné rychlosti i 200 km/h. Jakou dráhu by takové auto ujelo za celý závod (24 h), když by celkem jednu hodinu potřebovalo na servis během dne? km 5.Jak velkou vzdálenost urazí vichr za celý den, jestliže se pohybuje rychlostí 100 km/h?2 400 km

4 Výpočet dráhy – vzor 2 Kůň běžel a skákal při parkuru průměrnou rychlostí 3 m/s. Všechny překážky přeskákal za 120 s. Jakou dráhu uběhl? Rychlost uveď v metrech a kilometrech. 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Můžeš si to nejdříve i podtrhnout v zadání příkladu, pak vypsat. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky. v = 3 m/s t = 120 s s = ? m a km Dráhu máš určit v m a km. Pro výpočet dráhy v m nemusíš nic převádět, protože rychlost je v m/s a čas v s, stačí dráhu spočítat v m výsledek převést na dráhu v km. 2. Napiš vzorec pro výpočet dráhy (1 bod). Pořadí rychlosti a času ve vzorci je možné zaměnit: s = tv. Mezi dvě písmenka se znaménko pro násobení ∙ nemusí psát. (s = vt je totéž jako s = v∙t) 3. Dosaď do vzorce čísla za rychlost a čas. Když napíšeš do vzorce na prvním místě v, pak musí být první číslo rychlost a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Počítání procvičuj bez kalkulačky. V písemkách Ti ji málokdy dovolím. Čísla budou obvykle taková, která bys měl správně zvládnout se znalostí písemného dělení, násobení, desetinných čísel a zlomků, tedy matematikou 6. a 7. ročníku! 4. Protože máš určit dráhu i v km, převeď vypočítanou dráhu v m. (Převod není předmětem tohoto návodu, protože jde o učivo předchozího ročníku. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Kůň uběhl při parkurovém závodě 360 m, což je 0,36 km. Výslednou dráhu dostaneš v takových jednotkách, jaká je v jednotce rychlosti. V jednotce rychlosti jsou metry m/s a čas v sekundách s, proto výsledek získáš v m! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod správný převod 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám)

5 Příklady k procvičení dle vzoru 2 1.Sprinter přeběhl trať za čas 10 s průměrnou rychlostí 10 m/s. Jak dlouhá byla trať? Uveď její délku v metrech i v kilometrech.100 m; 0,1 km 2.Moucha domácí dokáže letět rychlostí kolem 2 m/s? Jak velkou dráhu uletí za 10 s, jestliže se pohybuje stále svojí maximální rychlostí?20 m 3.Orkán Xaver, který zasáhnul i Českou republiku ve dnech 5. – proudil nejrychleji na Fichtelbergu - 40 m/s. Jakou vzdálenost urazil Xaver za 60 s? (v m a km)? m; 2,4 km 4.Jak velkou dráhu v metrech i kilometrech dokáží urazit tornáda za 10 s, jestliže se pohybují průměrnou rychlostí 100 m/s? Urazí větší dráhu než např. výše uvedený orkán Xaver za stejný čas? s (tornáda) = m; 1 km s (Xavera) = 400 m; 0,4 km

6 Výpočet dráhy – vzor 3 Bělka Sixteen s žokejem Bartošem běžela na Velké pardubické v roce průměrnou rychlostí 13 m/s. Celou trasu uběhla přibližně za 9 minut. Jak dlouhá byla trať Velké pardubické? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Můžeš si to nejdříve i podtrhnout v zadání příkladu, pak vypsat. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky. v = 13 m/s t = 9 min s = ? m a km Pro dosazení do vzorce musíš mít čas ve stejné jednotce, jako která je uvedena v jednotce rychlosti! To nemáš. Čas je v minutách a v rychlosti je v sekundách. Takže čas v minutách musíš převést! 2. Napiš vzorec pro výpočet dráhy. Pořadí rychlosti a času ve vzorci je možné zaměnit: s = tv. Mezi dvě písmenka se znaménko pro násobení ∙ nemusí psát. (s = vt je totéž jako s = v∙t) 3. Dosaď do vzorce čísla za rychlost a čas. Když napíšeš do vzorce na prvním místě v, pak musí být první číslo rychlost a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Počítání procvičuj bez kalkulačky. V písemkách Ti ji málokdy dovolím. Čísla budou obvykle taková, která bys měl správně zvládnout se znalostí písemného dělení, násobení, desetinných čísel a zlomků, tedy matematikou 6. a 7. ročníku! 4. Protože máš určit dráhu i v km, převeď vypočítanou dráhu v m. (Převod není předmětem tohoto návodu, protože jde o učivo předchozího ročníku. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Trať velké pardubické měří m, což je 7,2 km. Výslednou dráhu dostaneš v takových jednotkách, jaká je v jednotce rychlosti. V jednotce rychlosti jsou metry m/s a čas v sekundách s, proto výsledek získáš v m! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod správný převod 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) Když budeš mít rychlost v km/h, musíš čas převést na hodiny. Když budeš mít rychlost v m/s, musíš čas převést na sekundy. = 9∙60 = 540 s správný převod 1 bod

7 Výpočet dráhy – vzor 3 pokračování Někdy je vhodnější převádět rychlost. Např. když budeš mít čas t = 9 s a rychlost v = 0,2 km/h. Zde už je dobré používat kalkulačku, protože by převod trval velmi dlouho. Klepni pro připomenutí převodů rychlosti z km/h na rychlost v m/s. Klepni pro připomenutí převodů rychlosti z m/s na rychlost v km/h.

8 Příklady k procvičení dle vzoru 3 1.Osobní vlak na cestě z Otrokovic do zastávky Zlín-střed jede průměrnou rychlostí 36 km/h. Celou trasu ujede za 19 minut. Jaká je délka trati z nádraží v Otrokovicích do stanice Zlín-střed? (Nápověda: převod minut na hodiny: zadaný počet minut dělený počtem minut v hodině; výpočet si raději zkontroluj kalkulačkou.) 11,4 km 2.Pan učitel jezdil na kole do školy a zpět v roce 2013 průměrnou rychlostí 21,9 km/h. V sedle kola byl celkem 5,7 dne. Kolik kilometrů ujel za rok 2013? Výsledek zaokrouhli na celé číslo. (Nápověda: vynásobením počtu dnů dvacet čtyřkou získáš čas v hodinách.) přibližně km 3.Vytrvalostní běžec běžel 20 hodin bez přestávky. V cíli se podíval na svou průměrnou rychlost v = 2 m/s. Jakou vzdálenost uběhl? Výsledek uveď v metrech i kilometrech. (Nápověda: zde máš dvě možnosti – 1. převést rychlost na km/h; 2. převést 20 h na sekundy; dej si pozor na výslednou jednotku. Pro procvičení si vyzkoušej obě cesty. V obou případech bys měl(a) získat stejné výsledky) m; 144 km

9 Převod rychlosti z km/h na m/s odvození kilometry převedené na metr hodina převedená na sekundy čitatel i jmenovatel vydělený 1 000

10 Převod rychlosti z m/s na km/h odvození metry převedené na kilometr s = 1 h rychlost v metrech za jednu sekundu násobená počtem sekund v hodině

11

12 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles Téma: Výpočet rychlosti ze známé dráhy a známého času Metodický list/anotace: prezentace slouží žákům jako návod s příklady k procvičení výpočtů rychlosti v mnoha variantách. Může sloužit i rodičům jako manuál, když budou chtít svému dítěti pomoci pochopit učivo, když to nezvládne ve škole. Je možné využít prezentaci i v počítačové učebně, kde každý žák řeší úlohy svým tempem. V případě potřeby využívá pedagoga jako oporu, jestliže si s něčím neví rady. Výhodou je, že žák má ucelený návod vždy při ruce a může se k němu vrátit i ve chvíli, kdy si nemůže vzpomenout na správný postup nebo v době, kdy již nemá ručně psané poznámky z výuky nebo je má ve špatném stavu. Jazyk: český Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: žádné Druh učebního materiálu: prezentace s metodikou výpočtů Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina: 13–14 let


Stáhnout ppt "Výpočet dráhy Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Pavel Broža Datum: 15. 3. 2014 Cílový ročník: 7."

Podobné prezentace


Reklamy Google