Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tlak, tlaková síla Výpočet tlaku ze známé tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tlak, tlaková síla Výpočet tlaku ze známé tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí."— Transkript prezentace:

1 Tlak, tlaková síla Výpočet tlaku ze známé tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí

2 Výpočet tlaku – vzor 1 (tlaková síla i obsah plochy v základních jednotkách) Osobní automobil působí na silnici tlakovou silou 6 000 N. Jak velkým tlakem působí na silnici, jestliže je tlaková síla rozložena přes čtveřici pneumatik s celkovým obsahem dotykové plochy 0,12 m 2 ? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Můžeš si to nejdříve i podtrhnout v zadání příkladu, pak vypsat. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky. F = 6 000 N S = 0,12 m 2 p = ? Pa Tlakovou sílu musíš dosazovat v newtonech N a obsah plochy v metrech čtverečných m 2, tedy v základních jednotkách. Protože máš obě fyzikální veličiny zadané v základních jednotkách, nemusíš nic převádět. 2. Napiš vzorec pro výpočet tlaku: 3. Dosaď do vzorce čísla za tlakovou sílu a obsah plochy a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Počítání procvičuj bez kalkulačky. V písemkách Ti ji málokdy dovolím. 4. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Auto působí na silnici tlakem 50 000 Pa. Protože jsi dosazoval(a) tlakovou sílu v newtonech N a obsah plochy v m 2, vyjde Ti tlak vždy v pascalech Pa! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám)

3 Příklady k procvičení dle vzoru 1

4 Výpočet tlaku – vzor 2 (tlaková síla vypočítaná ze zadané hmotnosti, vše v základních jednotkách) Jak velkým tlakem působí malá dodávka o hmotností 1 850 kg, když víš, že obsah stykové plochy mezi zemí a pneumatikami je 0,3 m 2 ? 1. Přečti si dobře zadání a vypiš co znáš a co máš spočítat. Můžeš si to nejdříve i podtrhnout v zadání příkladu, pak vypsat. Všechny údaje zapisuj vždy pomocí značek fyzikálních veličin a nezapomeň na jednotky. m = 1 850 kg g = 10 N/kg F = ? N S = 0,3 m 2 p = ? Pa 3. Napiš vzorec pro výpočet tlaku: 4. Dosaď do vzorce čísla za tlakovou sílu a obsah plochy a vypočítej výsledek. Nezapomeň u výsledku napsat i správnou jednotku! Počítání procvičuj bez kalkulačky. V písemkách Ti ji málokdy dovolím. 5. Napiš odpověď celou větou včetně podmětu a přísudku. Auto působí na silnici tlakem přibližně 61 667 Pa (zaokrouhlený výsledek). Protože jsi dosazoval(a) tlakovou sílu v newtonech N a obsah plochy v m 2, vyjde Ti tlak vždy v pascalech Pa! úplný a správný zápis 1 bod správný vzorec 1 bod správné dosazení do vzorce 1 bod správný výsledek 1 bod rozumná odpověď 1 bod (bez postupu neuznávám) 2. Nejdříve musíš určit velikost tlakové síly. Protože je auto přitahováno k zemi gravitační silou, je gravitační síla zároveň tlakovou. Proto se tlaková síla vypočítá stejně jako gravitační přes vzorec Fg = F = mg = 1 850∙10 = 18 500 N. (Výpočet gravitační síly není předmět tohoto návodu. Pokud si ho chceš připomenout, zopakuj si předchozí učivo.) Když dosadíš za hmotnost v kilogramech, získáš tlakovou (gravitační) sílu v newtonech. určení gravitační síly 1 bod

5 Příklady k procvičení dle vzoru 2 1.Jak velkým tlakem působí na zem chlapec s hmotností 36 kg přes chodidla o obsahu 0,025 m 2 ? 14 400 Pa 2.Jakým tlakem působí vagón na koleje, jestliže má hmotnost 17 t a obsah stykové plochy kol s kolejemi je 0,01 m 2 ? (Nápověda: pro dosazení za gravitační sílu musíš dosadit za hmotnost v kilogramech!)17 000 000 Pa 3.Rozhodni, kdo se více boří do sněhu při procházce, zda tatínek nebo jeho syn. Tatínek má hmotnost 75 kg a boty mají obsah podrážky 0,035 m2. Syn má hmotnost 48 kg a podrážky mají obsah 0,025 m2. tatínek: přibližně 21 428,6 Pa; syn 19 200 Pa (Nápověda: spočítej tlaky, kterými působí tatínek a syn. Podle nich rozhodni – boří se ten s větším tlakem na sníh.)

6 Výpočet tlaku – další varianty příkladů (co příklad, to jiná varianta; jde o rozšíření vzoru 1 a 2) 1.Jak velkým tlakem působí cyklista na horském kole na silnici, jestliže působí tlakem 800 N. Velikost stykové plochy je 0,8 dm 2.100 000 Pa (Nápověda: pro výpočet musíš převést obsah plochy na základní jednotku m 2 !) 2.Jak velkým tlakem působí cihla na nohu při pádu na ní, jestliže má hmotnost 3 500 g. Velikost stykové plochy cihly s nohou je 20 cm 2.17 500 Pa (Nápověda: pro výpočet musíš převést obsah plochy na základní jednotku m 2 a vypočítat tlakovou sílu z hmotnosti, kterou musí dosadit v kilogramech kg!) 3.Jakým tlakem působí nosorožec na zemi, jestliže má hmotnost 3,6 t a obsah stykové plochy všech noh se zemí je 5 dm 2 ? Výsledk uveď v kilopascalech kPa a megapascalech MPa. 720 000 Pa = 720 kPa = 0,72 MPa (Nápověda: pro výpočet musíš převést obsah plochy na základní jednotku m 2 a vypočítat tlakovou sílu z hmotnosti, kterou musí dosadit v kilogramech kg! Až výsledek v pascalech převeď na kilo- a megapascaly!) Nápověda pro převod tlaku v Pa na tlak v kPa a MPa Nápověda pro převod tlaku v Pa na tlak v kPa a MPa Převodová řada plošných jednotek Převodová řada plošných jednotek

7 Převod tlaku v pascalech Pa na tlak v kilopascalech kPa a v megapascalech MPa tlak v Pa dělený 1 000 je tlak v kPa Základní vztah pro převod z pascalů Pa na kilopascaly kPa: 1 000 Pa = 1 kPa nebo-li 1 kPa = 1 000 Pa => => při převodu z Pa na kPa musíš tlak v Pa dělit 1 000! Příklady: 2 000 Pa : 1 000 = 2 kPa 650 Pa : 1 000 = 0,65 kPa 13 500 Pa : 1 000 = 13,5 kPa 13 005 Pa : 1 000 = 13,005 kPa 5 380 Pa = 5,38 kPa 1 200 Pa = 1,2 kPa Základní vztah pro převod z pascalů Pa na megapascaly MPa: 1 000 000 Pa = 1 MPa nebo-li 1 MPa = 1 000 000 Pa => => při převodu z Pa na MPa musíš tlak v Pa dělit 1 000 000! Příklady: 2 200 000 Pa : 1 000 000 = 2,2 MPa 650 800 Pa : 1 000 000 = 0,650 8 MPa 13 500 000 Pa : 1 000 000 = 13,5 MPa 999 999 Pa : 1 000 000 = 0,999 999 MPa 5 380 000 Pa = 5,38 MPa 1 235 000 Pa = 1,235 MPa tlak v Pa dělený 1 000 000 je tlak v MPa Jde o stejný převod jako u délky z metrů na kilometry (m → km) nebo jako u síly z newtonů na kilonewtony (N → kN).

8 Převodová řada plošných jednotek km 2 m2m2 dm 2 cm 2 mm 2 ×1 00 ÷100 ×10 000 ÷10 000 ha a ×1 00 ÷100 ×10 000 ÷10 000 Když si nejsi jist(a) kolika máš násobit či dělit při převodu na jednotku, která není sousední, raději násob či děl postupně viz příklad: např. z 5 cm 2 na m 2 : 5 cm 2 : 100 = 0,05 dm 2 : 100 = 0,000 5 m 2

9

10 • Vzdělávací oblast: Člověk a příroda • Vzdělávací obor: Fyzika • Tematický okruh: Tlak • Téma: Výpočet tlaku • Metodický list/anotace: prezentace slouží žákům jako návod s příklady k procvičení výpočtů tlaku s převody jednotek i bez převodů s použitím gravitační síly i bez ní. Může sloužit i rodičům jako manuál, když budou chtít svému dítěti pomoci pochopit učivo, pokud to nezvládne ve škole. Je možné využít prezentaci i v počítačové učebně, kde každý žák řeší úlohy svým tempem. V případě potřeby využívá pedagoga jako oporu, jestliže si s něčím neví rady. Výhodou je, že žák má ucelený návod vždy při ruce a může se k němu vrátit i ve chvíli, kdy si nemůže vzpomenout na správný postup nebo v době, kdy již nemá ručně psané poznámky z výuky nebo je má ve špatném stavu. • Jazyk: český • Očekávaný výstup: • Speciální vzdělávací potřeby: žádné • Druh učebního materiálu: prezentace s metodikou výpočtů • Cílová skupina: žák • Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň • Typická věková skupina: 12–13 let • Datum vytvoření: 12. 1. 2014


Stáhnout ppt "Tlak, tlaková síla Výpočet tlaku ze známé tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí."

Podobné prezentace


Reklamy Google