Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt"— Transkript prezentace:

1 Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt
eutanázie = ukončení života nemocného člověka z důvodu milosrdenství asistovaná sebevražda = zvláštní forma eutanázie (akt ukončení života činí pacient sám za asistence lékaře) dystanázie – „zadržená smrt“ – smrt je neodvratná, ale stále se oddaluje

2 Eutanázie – historický vývoj
antika: lehká, bezbolestná smrt jako naplnění života nebo čestná smrt v boji první zmínka: Suetonius (Životopis dvanácti císařů) – císař Augustus si přál pro sebe a své blízké rychlou a bezbolestnou smrt, kterou pojmenoval „euthanasia“

3 Eutanázie – historický vývoj
Sókratés, Platón, stoičtí filosofové – ospravedlňovali vyvolanou smrt pro vážně nemocné a trpící lidi (odvozovali hodnotu člověka od sociální užitečnosti) Aristotelés – vyvolaná smrt mravně nepřípustná (viz koncepce ctnosti) – odvaha v umírání, nikoli poddání se smrti

4 Eutanázie – historický vývoj
Augustin – svévolně přivozená smrt je proti 5. přikázání („Nezabiješ!“), vylučuje možnost pokání Tomáš Akvinský – člověk nemůže manipulovat se svým životem

5 Eutanázie – historický vývoj
Francis Bacon – De dignitate et augmentis scientiarum (1605) David Hume – spis „O sebevraždě“ – je třeba prozkoumat všechny argumenty Imanuel Kant – sebevražda je nesprávná, protože nemůže být universálním principem

6 Euthanasie AKTIVNÍ – princip „přeplněné stříkačky“
PASIVNÍ – princip „odkloněné stříkačky“ PŘÍMÁ – cílem je smrt pacienta NEPŘÍMÁ – smrt je vedlejším důsledkem

7 Aktivní Pasivní Přímá Zabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) Nepřímá Neúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání cytostatik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

8 Stanovisko církve k eutanázii:
Kongregace pro nauku víry: Deklarace o eutanázii Iura et bona (1980) Encyklika papeže Jana Pavla II. Evangelium vitae (1995)

9 Stanovisko církve k eutanázii:
Eutanázie = symptom „kultury smrti“ (Jan Pavel II.) = nepřípustné disponování s životem druhého Neexistuje právo na usmrcení, ale nárok na důstojné umírání.

10 Stanovisko církve k eutanázii:
„V případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí vymanit, lze v souladu se svědomím učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže způsobit nic jiného, než prodloužení bolestiplného života, ovšem při zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému náleží.“ (Jan Pavel II., Evangelium vitae, čl. 65)

11 Stanovisko církve k eutanázii:
„V případech, kdy již nastává ohlášená smrt a nelze se jí vymanit, lze v souladu se svědomím učinit rozhodnutí odmítnout léčení, které nedokáže způsobit nic jiného, než prodloužení bolestiplného života, ovšem při zachování náležité péče, která v podobných případech nemocnému náleží.“ (Jan Pavel II., Evangelium vitae, čl. 65)

12 Aktivní Pasivní Přímá Zabití s jasným úmyslem ukončit lidský život Jednání s jasným úmyslem nechat člověka zemřít (viz případ Terri Schiavo) Nepřímá Neúmyslné zabití člověka jako vedlejší účinek (př. podávání cytostatik) Ukončení léčby, jehož důsledkem je neúmyslný (již dříve započatý) proces umírání

13 Stanovisko církve k eutanázii:
„Vztah ke smrti je v naší společnosti na první pohled pozoruhodně rozporuplný. Na jedné straně smrt tabuizuje jako něco nevhodného, co má být pokud možno ukryto, vytlačeno z vědomí – na straně druhé existuje publicita smrti, která přesně odpovídá zrušení hranice studu ve všech ostatních oblastech života.“ (Joseph Ratzinger, Eschatologie, smrt a věčný život)

14 Stanovisko církve k eutanázii:
„Kdo se nebojí smrti, lépe: kdo přijme trvalou úzkost ze smrti, může se těšit z jednotlivých darů, které život přináší, protože jsou pravými přísliby absolutní budoucnosti. Může se odvážit všeho. Štěstí tohoto života nesmí přepínat a nemusí si je tím kazit.“ (Karl Rahner, Selbstverwirklichung und Annahme des Kreuzes)

15 Jack Kevorkian = „Dr. Death“
narozen 1928, Michigan (USA) praktikuje eutanázii ve formě asistované sebevraždy, nevyléčitelně nemocným nabízí „milosrdnou smrt“ 4. června 1990 pomohl prvnímu člověku zemřít (žena, 54 let, Alzheimerova choroba) v letech asistoval u sebevraždy 130 lidí 1999 odsouzen soudem v Michiganu za vraždu

16 Jack Kevorkian = „Dr. Death“
Jack Kevorkian, M.D. Bioetika a obiatrie Speciální poradenství v otázkách smrti

17 Jack Kevorkian = „Dr. Death“
J. Kevorkian, Prescription: Medicide – The Goodness of Planned Death. Prometheus Book, Buffalo 1991.

18 Legislativa různých států:
Austrálie (Severní teritorium) - od července 1996 byla povolena eutanázie u nemocných v posledním stádiu choroby; v březnu 1997 zákon australský parlament zrušil Holandsko – 2001 legalizace eutanázie Belgie – 2002 legalizace eutanázie Oregon, USA: lékař smí předepsat smrtelnou dávku léků pacientům, u nichž očekáváná délka života nepřesáhne půl roku Švýcarsko: za jistých podmínek povolena asistovaná sebevražda

19 Situace v Holandsku Rotterdamská kritéria:
1. Pacient musí být kompetentní a žádost cela dobrovolná a úmyslná 2. Pacientova žádost musí být dobře uvážená, jasná a opakovaná 3. Pacient musí nesnesitelně trpět (ne nutně fyzicky) a eutanázie musí být poslední možností (jiné možnosti ulehčit situaci nemocného již byly vyzkoušeny a shledány neúčinnými) 4. Eutanázii může provádět jenom lékař 5. Lékař musí vše konzultovat s jiným nezávislým lékařem

20 Eutanázie v ČR Trestní právo ČR mlčí o problému eutanázie.
Každé jednání, které má znaky aktivní eutanázie je hodnoceno jako vražda (dle §219 tr. z.)

21 Názory na eutanázii v ČR (2001)
Souhlasíte s legalizací aktivní eutanázie?

22 !! SLIPPERY SLOPE !!

23 Právo na důstojnou smrt
Idea hospice pacientu slibuje: nebude trpět nesnesitelnou bolestí v každé situaci bude respektována jeho lidská důstojnost - v posledních chvílích života nezůstane osamocen

24 Právo na důstojnou smrt
1980 – Deutsche Gesellschaft fűr humanes Sterben


Stáhnout ppt "Eutanázie eu = dobrý; thanatos = smrt"

Podobné prezentace


Reklamy Google