Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ETIKA LÉKAŘSKÁ ETIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ETIKA LÉKAŘSKÁ ETIKA."— Transkript prezentace:

1 ETIKA LÉKAŘSKÁ ETIKA

2 POJMY ETIKA-nauka o mravnosti, morálce
MORÁLKA- souhrn ustálených a nepsaných pravidel chování LÉKAŘSKÁ ETIKA- řešení nejednoznačných rozporuplných otázek současné lékařské praxe, od roku 1991 samostatný obor Moderní etika vzniká v návaznosti na vědecký pokrok a rozvoj medicíny ETICKÝ KODEX- základní požadavky na morální a pracovní vlastnosti

3 ZÁKLADNÍ ETICKÉ KODEXY
Desatero přikázání božích- bez ohledu na osobní víru či nevíru ovlivňuje kulturu i společnost Hippokratova přísaha- vymezuje povinnosti lékařů vůči pacientům, kolegům, veřejnosti (dosud platná je mlčenlivost, ochrana života, překonáno je „nepokusím se vyndat kamene“, sporný je zákaz interrupcí)

4 OBLASTI LÉKAŘSKÉ ETIKY
Otázky života a smrti- antikoncepce, sterilizace, kastrace,umělé oplodnění, potrat, péče o těžce malformované, euthanasie, péče o umírající Experimentování a aplikace techniky- pokusy na lidech, zvířatech, použití dobrovolníků, transplantace, databanka a lidské soukromí Mezilidské vztahy v péči o zdraví- dehumanizace medicíny, vztahy v lékařství Léčba a prevence- diagnóza a volba terapie, povinné očkování, prevence jako zásah do prostředí a jednání lidí Funkce systému péče o zdraví jako celku- zdravotní politika, humanizace medicíny, účast veřejnosti

5 INTERRUPCE umělé přerušení těhotenství
Otázka lidského života- kdy začíná, kdy končí Kvalita života- well being- životní pohoda, kvalitní život i s nemocí a postižením, kvalita života neoddělitelná od kvality péče Miniinterrupce- do 4.týdne těhotenství Interrupce- do 12. týdne těhotenství

6 INTERRUPCE PRO LIFE- interrupce je vždy a za všech okolností nemravný a odsouzeníhodný čin, měla by být zakázána, výjimkou jsou zdravotní důvody, případně znásilnění nebo incest PRO CHOISE- volba- o počtu a době zrození svých dětí rozhoduje výhradně žena a nikdo nemá právo zasahovat do jejích plánů. Přesto je interrupce chápána jako řešení v krajní nouzi a požaduje se náležitá prevence nechtěných těhotenství KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO NARODIT SE JAKO DÍTĚ CHTĚNÉ.

7 POVINNÁ MLČENLIVOST ODKAZY-
Listina základních práv a svobod- respekt k individualitě, k autonomii práva pacientů legislativní (zákonná) norma lékařského tajemství Porušení povinné mlčenlivosti je hrubé porušení kázně Formy porušení- ústní, písemné

8 POVINNÁ MLČENLIVOST Povinnou mlčenlivostí je vázán každý zdravotník i tehdy když: je mimo službu změní zaměstnání změní obor či odejde do penze Možnosti prolomení: tradiční-žádá to pacient povinná hlášení (infekční nemoci, interrupce u žen do 18 let apod.) pravidla pro styk s úřady činnými v trestních věcech

9 TRANSPLANTACE ORGÁNŮ DAROVÁNÍ ORGÁNŮ JE MOŽNÉ:
Z mrtvého dárce (kadaveru) Ze živého dárce (u párových orgánů-ledvin, kostní dřeň) Od člověka u něhož byla konstatovaná smrt mozku Základní strategie: (z angl.option- možnost volby) Opting out- bez souhlasu Opting in – se souhlasem

10 TRANSPLANTACE ORGÁNŮ Z historie transplantací: Krevní transfúze
Transplantace tkání Transplantace ledvin Transplantace srdce- Christian Barnard 1967 Transplantační zákon: Povinná registrace osob čekajících na transplantaci(národní registr) Předpokládaný souhlas s odběrem tkání a orgánů Zákaz obchodování s tkáněmi a orgány

11 TRANSPLANTACE ORGÁNŮ Čekací listiny –WAITING LIST Mezinárodní spolupráce Propagace transplantací- Neberte si své orgány do nebe! Etická komise- nezávislý orgán ustanovený zdrav.zařízením při neschopnosti vyslovit souhlas, u nesvéprávných, u nepříbuzenských svazků. Vydají písemný souhlas či nesouhlas s odběrem Každý člověk má možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo Ministerstvo zdravotnictví Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (www.nrod.cz)

12 PRAVDA NA NEMOCNIČNÍM LŮŽKU
LEGISLATIVA-lékař je povinen nemocného vhodně informovat o povaze jeho onemocnění, rozsah ani podmínky sdělení zákon nevymezuje V minulosti- strategie milosrdné lži, strategie pravdy po kapkách V současnosti- příklon k pravdivé informaci Pravda: diagnostická, o nemoci, prognostická, situační, může být i důvodem suicida Sdělitelem v ČR je vždy lékař

13 PRAVDA NA NEMOCNIČNÍM LŮŽKU
KOMU, KDY, KDE, CO A JAK sdělit Kontraindikace pravdy- záporné stanovisko pacienta, psychotická episoda v minulosti, psychiatrická diagnoza Informace příbuzným- až po souhlase nemocného, možnost i přímého určení komu ano a komu ne Psychická křivka při vážné nemoci- šok, izolace a popření, hněv, smlouvání, deprese, smíření se a přijetí pravdy nebo rezignace

14 EUTANÁZIE Úmyslné podání smrtící látky ukončující život pacienta –nitrožilně, nitrosvalově nebo per os. Je to vždy aktivní, úmyslné jednání, jehož cílem je smrt pacienta. V současném pojetí práva v ČR je hodnocena jako závažný společensky nebezpečný trestný čin, poslanci ODS nyní chystají zákon, který by dobrovolnou smrt nevyléčitelně nemocného člověka legalizoval

15 EUTANÁZIE Aktivní eutanazie- strategie přeplněné stříkačky-zdravotník na žádost pacienta aktivně a úmyslně podá smrtící látku (letální dávku morfia) Pasivní eutanázie-strategie odkloněné stříkačky- zdravotník s úmyslem přivodit pacientovu smrt vědomě a aktivně nepodá potřebný lék Asistovaná sebevražda- zdravotník připraví smrtící prostředek a pacient si jej sám vezme a přivodí si smrt

16 EUTANÁZIE VE SVĚTĚ-státy kde je legální
Švýcarsko-asistovaná sebevražda, pacient dostane sklenici s jedem Nizozemsko- vše v režii lékaře, pouze v nemocnici a za přísných pravidel Belgie- samostatný zákon, pacient musí být při vědomí a svou žádost musí vyjádřit dobrovolně, opakovaně a písemně. Stát Oregon USA-mají zde přístroj, který si spustí sám pacient a jed mu začne proudit do žil

17 LÁSKA JAKO VZTAH DVOU LIDÍ
TÉMA-filosofické, literární, psychologické, lékařské, lidské FORMY LÁSKY- mateřská, otcovská, sourozenecká, milenecká, manželská, přátelská Povinnost snoubenců znát vzájemně svůj zdravotní stav

18 LÁSKA JAKO VZTAH DVOU LIDÍ
Rodiče a děti- CAN, nezájem dospělých o rodiče, úcta, oplácení péče Rodiče a postižené dítě- láska nebo odpovědnost Zdravý partner + náhlé postižení druhého- důvod k rozchodu, celoživotní obětování se Patologické lásky

19 DALŠÍ TÉMATA PALIATIVNÍ PÉČE HOSPICOVÁ PÉČE PROBLEMATIKA STARÝCH LIDÍ


Stáhnout ppt "ETIKA LÉKAŘSKÁ ETIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google