Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní komparace právních úprav zpracování DNA Senát, 20. října 2009 Vít Zvánovec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní komparace právních úprav zpracování DNA Senát, 20. října 2009 Vít Zvánovec."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní komparace právních úprav zpracování DNA Senát, 20. října 2009 Vít Zvánovec

2 Poděkování Tiskovému oddělení ÚOOÚ Zahraničnímu odboru ÚOOÚ Inspektorce Bendové Parlamentnímu institutu

3 Srovnávané země Rada Evropy a Evropská unie: – Slovensko – Spojené království – Rakousko – Německo – Polsko USA

4 Rada Evropy a Evropská unie Doporučení č. R (92) 1 Výboru ministrů členským státům o využívání analýzy deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v rámci systému trestní justice Usnesení Rady o výměně výsledků DNA analysy z roku 1997 (31997Y0624(02)) Usnesení Rady o výměně výsledků DNA analysy z roku 2001 (32001G0703(01)) Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (32008D0616)

5 Slovensko zákon č. 417/2002 Zb., o používaní analýzy deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb byl vetován presidentem republiky

6 Spojené království Police and Criminal Evidence Act of 1984 (PACE), Criminal Justice and Public Order Pact of 1994 (CJPOA), Criminal Evidence Act of 1997, Criminal Justice and Police Act of 2001 (CJPA), Criminal Justice Act of 2003 (CJA) NDNAD je předmětem rozsáhlé veřejné debaty

7 Rakousko ustanovení § 67 zákona č. 566/1991 BGBl., Sicherheitspolizeigesetz zavedeno novelou z roku 1999

8 Německo DNA-Identitätsfeststellungsgesetz (DNA-IFG; BGBl. I S. 2646) z roku 1998 DNA-IFG zrušen pomocí Gesetz zur Novellierung der forensischen DNA-Analyse (BGBl. I S. 2360) z roku 2005, který právní úpravu inkorporoval do trestního řádu

9 Polsko zákon č. 30/1990 Dz. U., o Policji čl. 21a až 21e: bazą danych DNA – na základě novely č. 10/2005 Dz. U.

10 USA DNA Analysis Backlog Elimination Act of 2000 Combined DNA Index System

11 Věcná působnost Cílem je identifikace DNA profily – referenční vzorky

12 Osobní působnost 1/2 výčet trestných činů: – Slovensko: všechny se žalářem – Spojené království: všechny – Rakousko: závažné trestné činy (nad 8 let) – Německo: závažné trestné činy – Polsko: odkaz na hlavy XVI-XX, XXV a XXXV a čl. 94 odst. 1 trestního zákona – USA: přesný výčet A až G (vražda … spiknutí)

13 Osobní působnost 2/2 dlouhodobé uchování DNA profilů podezřelých / odsouzených: – Slovensko: jen odsouzení (§ 8) – Spojené království: včetně podezřelých – zadržení – Rakousko: jen odsouzení, na žádost – Německo: jen odsouzení – Polsko: jen odsouzení (čl. 21e)

14 Doba uchování Slovensko: 100 let od narození (§ 8 odst. 1 písm. b) i. f. zákona o používaní analýzy deoxyribonukleové kyseliny na identifikaci osob) Spojené království: 12 let od zadržení Rakousko: 80 let od narození Německo: do zahlazení odsouzení, obvykle 10 let Polsko: 20 let (čl. 21d odst. 1 policejního zákona), závažné zločiny – 35 let (odstavec 2) USA: neustále

15 Použité systémy CODIS 13 loci; ENFSI 7 loci (ESS) + Amelogenin locus = systém Interpolu (ISSOL); 3 (4) společná místa Spojené království: Second Generation Multiplex Plus Rakousko: Second Generation Multiplex Německo: 4 evropské jádrové systémy + SE33

16 Závěr Vyjma ČR neexistuje stát, kde by národní database DNA neměla výslovný zákonný podklad Zvláštní právní úprava národní DNA database je doporučením ENFSI DNA Working Group


Stáhnout ppt "Mezinárodní komparace právních úprav zpracování DNA Senát, 20. října 2009 Vít Zvánovec."

Podobné prezentace


Reklamy Google